Recepta na poprawę rynku pracy

Większa mobilność i krótszy okres ochronny - to recepta na poprawę rynku pracy. - Minęły bezpowrotnie czasy, gdy Polacy pracowali w jednym miejscu, w tym samym zawodzie przez całe swoje zawodowe życie - uważa Aleksandra Wiktorow, Rzecznik Ubezpieczonych.
Najlepsze tematy