Koniec monopolu Poczty Polskiej! Ale...

Z początkiem stycznia skończył się monopol Poczty Polskiej na dostarczanie przesyłek listowych ważących mniej niż 50 gramów. Jednak pocztowy gigant przez co najmniej trzy lata będzie tzw. operatorem wyznaczonym, zobowiązanym do świadczenia usług powszechnych. Chodzi o dostarczanie przesyłek urzędowych, w tym listów z potwierdzeniem odbioru, przekazów pocztowych, rent i emerytur. Obowiązek wyznaczenia takiego operatora wynika ze znowelizowanej ustawy Prawo Pocztowe. Komentuje Magdalena Gaj, prezes UKE.
Najlepsze tematy