Wyniki finansowe przedsiębiorstw budowlanych w 1999 r.

W 1999 r. wyniki finansowe przedsiębiorstw budowlanych o liczbie pracujących powyżej 20 osób były gorsze niż przed rokiem.

W 1999 r. wyniki finansowe przedsiębiorstw budowlanych o liczbie pracujących powyżej 20 osób były gorsze niż przed rokiem.

Szybszy wzrost kosztów uzyskania przychodów niż przychodów ogółem wpłynął na pogorszenie wskaźnika poziomu kosztów z całokształtu działalności z 95,4% w 1998 r. do 96,3 %. W strukturze rodzajowej kosztów wzrósł udział kosztów usług obcych (z 36,0% do 39,0%) oraz podatków i opłat (z 1,2% do 1,3%), a obniżył się: zużycia materiałów i energii (z 31,2% do 29,7%), wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników (z 25,2% do 24,1%) oraz pozostałych kosztów (z 4,4% do 4,0%). Nie zmienił się udział amortyzacji (2,0%). Wynik finansowy brutto obniżył się, w porównaniu z 1998 r., o 7,6%, co było głównie spowodowane spadkiem wyniku na sprzedaży produktów, towarów i materiałów. Spadek wyniku finansowego brutto miało decydujący wpływ na zmniejszenie wyniku finansowego netto o 7,9%. Udział przedsiębiorstw wykazujących zysk netto w ogólnej liczbie przedsiębiorstw budowlanych zmniejszył się o 4,4% i wyniósł 75,4%, a ich przychodów w przychodach ogółem obniżył się z 89,2% do 87,5%.

Reklama

Pogorszył się, w porównaniu do 1998 r., wskaźnik rentowności brutto (z 4,7% do 3,7%), wskaźnik rentowności netto (z 2,8% do 2,2%) oraz wskaźnik płynności I stopnia (z 26,4% do 22,2%).

Przeciętne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w przedsiębiorstwach budowlanych o liczbie pracujących powyżej 20 osób było o 4,0% niższe niż w 1998 r.

(na stanowiskach robotniczych niższe o 5,1%, a na stanowiskach nierobotniczych wyższe o 0,1%), a przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto - wyższe o 14,2%.

Produkcja budowlano-montażowa (obejmująca roboty inwestycyjno-modernizacyjne i remontowo-konserwacyjne) zrealizowana w 1999 r. na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób była o 3,9% wyższa niż w 1998 r. O takim wzroście zadecydował głównie poziom robót o charakterze inwestycyjno-modernizacyjnym, które były wyższe niż w 1998 r. o 3,7%. Ich udział w ogólnej wartości produkcji budowalno-montażowej nieznacznie się obniżył i wyniósł 75,3%. Poziom robót remontowo-konserwacyjnych był wyższy niż w 1998 r. o 4,4%, a ich udział wyniósł 24,7%.

Produkcja budowlano-montażowa zrealizowana przez jednostki sektora prywatnego była o 4,3% wyższa niż w 1998 r. Jej wzrost odnotowano w prywatnych spółkach zagranicznych - o 24,0%, w prywatnych spółkach krajowych - o 5,2%, w zakładach osób fizycznych o 2,6%, natomiast w przedsiębiorstwach o kapitale mieszanym z przewagą sektora prywatnego zrealizowane roboty były o 1,6% niższe niż przed rokiem. Udział produkcji jednostek sektora prywatnego w ogólnej produkcji budowlano-montażowej wzrósł, w porównaniu z 1998 r., o 0,4 pkt i wyniósł 92,4%. Produkcja budowlano-montażowa zrealizowana w sektorze publicznym była o 1,0% niższa niż przed rokiem, przy czym jej spadek odnotowano w przedsiębiorstwach państwowych - o 25,1% oraz w przedsiębiorstwach własności Skarbu Państwa - o 19,4%, natomiast wzrost w przedsiębiorstwach własności komunalnej - o 94,7% i w przedsiębiorstwach o kapitale mieszanym z przewagą sektora publicznego - o 55,4%.

Wyższy niż przed rokiem poziom produkcji budowlano-montażowej odnotowano tylko w grupie przedsiębiorstw zajmujących się głównie wznoszeniem budynków i budowli; inżynierią lądową i wodną - o 5,2%, natomiast w pozostałych grupach produkcja była niższa niż przed rokiem, przy czym w jednostkach zakładających instalacje budowlane - o 1,1%, przygotowujących teren pod budowę - o 1,3% a w specjalizujących się w budowlanych pracach wykończeniowych o 10,1%

W 1999 r. oddano do użytku 46801 nowych budynków o łącznej kubaturze 72621,7 tys. m3 w stosunku do 1998 r. odpowiednio o 11812 budynków mniej i o 4428,2 tys. m3 więcej, z tego 30422 budynków mieszkalnych o kubaturze 35548,1 tys. m3 (o 5286 budynków i o 2401,7 tys. m3 kubatury mniej) i 16379 budynków niemieszkalnych o kubaturze 37073,6 tys. m3 (o 6526 budynków mniej i o 6829,9 tys. m3 kubatury więcej).

Średnia kubatura nowego budynku wyniosła 1551,7 m3 i była o 388,2 m3 (o 33,4 %) większa niż w 1998 r., przy czym budynku mieszkalnego - 1168,5 m3 (o 105,7 m3 większa), a budynku niemieszkalnego - 2263,5 m3 (o 943,1 m3 większa).

W wyniku rozbudowy budynków, zwiększyła się ich kubatura o 3874,6 tys. m3, z tego budynków mieszkalnych - o 962,4 tys. m3, a budynków niemieszkalnych o 2912,2 tys. m3

Udział budownictwa indywidualnego w ogólnej kubaturze budynków oddanych do użytku zmniejszył się z 57,8% w 1998 r. do 43,9%, a w kubaturze budynków mieszkalnych z 65,7% do 59,5%. Mniejsza niż w 1998 r. była liczba nowych budynków mieszkalnych zrealizowanych przez inwestorów indywidualnych (o 5122 budynki) oraz ich kubatura (o 3547,0 m3). Przeciętny czas trwania budowy indywidualnych budynków mieszkalnych skrócił się, w porównaniu z rokiem poprzednim, o 1,3 miesiąca i wyniósł 73,6 miesiące.

W 1999 r. poza budownictwem indywidualnym zrealizowano o 164 nowych budynków mieszkalnych mniej niż w 1998 r., lecz ich kubatura była o 1145,3 tys. m3 większa. Dominującą metodą ich wznoszenia - podobnie jak przed rokiem - była metoda tradycyjna, choć jej udział w ogólnej kubaturze nowych budynków mieszkalnych zrealizowanych poza budownictwem indywidualnym zmniejszył się z 61,2% w 1998 r. do 60,4%. Zmniejszył się także udział kubatury budynków wznoszonych metodą wielkoblokową (z 27,8% do 5,4%) i wielkopłytową (z 5,8% do 5,0%), wzrósł natomiast udział kubatury budynków wznoszonych metodą monolityczną, z 12,0% do 14,4%.

Przeciętny czas trwania budowy budynków mieszkalnych (bez budownictwa indywidualnego) był o 4,4 miesiące krótszy niż w 1998 r. i wyniósł 22,3 miesiące.

W 1999 roku oddano do użytku 82,0 tys. mieszkań, tj. o 1,4 tys. (o 1,7%) więcej niż w 1998 r. Lepsze niż przed rokiem efekty uzyskano w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem (poza budownictwem indywidualnym) - o 5,2 tys. mieszkań, tj. o 58,4% oraz społecznym czynszowym - o 1,9 tys. mieszkań (tj. ponad dwukrotnie).

W budownictwie indywidualnym zrealizowano 33,3 tys. mieszkań (o 10,8% mniej), o przeciętnej powierzchni użytkowej 130,7 m2 (wobec 132,6 m2 przed rokiem), zawierających przeciętnie 5,3 izb, a udział tej formy budownictwa w ogólnych efektach budownictwa mieszkaniowego zmniejszył się z 46,3% w 1998 r. do 40,6%.

Spółdzielnie mieszkaniowe przekazały do użytku 27,5 tys. mieszkań tj. o 0,5 tys. mieszkań, (o 2,0%) mniej niż przed rokiem, o przeciętnej powierzchni użytkowej 58,3 m2 (wobec 61,4 m2 przed rokiem), zawierających przeciętnie 3,3 izby. Udział tej formy budownictwa mieszkaniowego w ogólnych efektach budownictwa mieszkaniowego zmniejszył się z 34,8% w 1998 r. do 33,5%.

W 1999 r. na terenie miast zrealizowano 80% ogólnej liczby oddanych do użytku mieszkań (wobec 76,4% przed rokiem), a ich przeciętna powierzchnia użytkowa wyniosła 78,4 m2 i była o 5,5 m2 mniejsza niż przed rokiem. Przeciętna powierzchnia użytkowa jednego mieszkania oddanego do użytku na wsi była o 44,5 m2 większa od przeciętnej powierzchni użytkowej jednego mieszkania przekazanego w mieście i wyniosła 122,9 m2 (o 1,1 m2 mniej niż w 1998 r).

W 1999 roku wydano pozwolenia na budowę 110,2 tys. nowych budynków mieszkalnych o łącznej liczbie 184,7 tys. mieszkań oraz na budowę 39,5 tys. nowych budynków niemieszkalnych o łącznej kubaturze 58262,7 tys. m3.

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: 1998 r. | budownictwa | wyniki finansowe

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »