POLSKA STOPY PROCENTOWE NBP Od 29.05.2020

stopa procentowa oprocentowanie
Stopa referencyjna NBP (główna) 0,10
Stopa depozytowa NBP 0,00
Stopa lombardowa NBP 0,50
Stopa redyskontowa NBP 0,11

EURIBOR * 29.05.2020

Dane za okres Wartość Zm. % Zm. pp.
EURIBOR1M -0,4820 4,56% -0,0210
EURIBOR1W -0,5110 1,39% -0,0070
EURIBOR3M -0,3070 5,86% -0,0170
EURIBOR6M -0,1580 11,27% -0,0160
EURIBOR12M -0,0850 8,97% -0,0070

LIBOR ** (EUR) 01.06.2020

Dane za okres Wartość Zm. % Zm. pp.
LIBOR1M (EUR) -0,4690 0,41% -0,0019
LIBOR2M (EUR) -0,3734 0,62% -0,0023
LIBOR3M (EUR) -0,3500 0,98% -0,0034
LIBOR6M (EUR) -0,1997 1,06% -0,0021
LIBOR12M (EUR) -0,1186 -2,23% 0,0027

LIBOR ** (CHF) 01.06.2020

Dane za okres Wartość Zm. % Zm. pp.
LIBOR1M (CHF) -0,7602 -0,11% 0,0008
LIBOR2M (CHF) -0,7218 -0,61% 0,0044
LIBOR3M (CHF) -0,6562 0,80% -0,0052
LIBOR6M (CHF) -0,5890 -1,37% 0,0082
LIBOR12M (CHF) -0,4896 2,51% -0,0120

LIBOR ** (USD) 01.06.2020

Dane za okres Wartość Zm. % Zm. pp.
LIBOR1M (USD) 0,1781 -2,41% -0,0044
LIBOR2M (USD) 0,2550 -8,60% -0,0240
LIBOR3M (USD) 0,3371 -2,01% -0,0069
LIBOR6M (USD) 0,4963 -2,65% -0,0135
LIBOR12M (USD) 0,6375 -5,35% -0,0360

LIBOR ** (GBP) 01.06.2020

Dane za okres Wartość Zm. % Zm. pp.
LIBOR1M (GBP) 0,1026 11,04% 0,0102
LIBOR2M (GBP) 0,1673 -1,18% -0,0020
LIBOR3M (GBP) 0,2126 -6,67% -0,0152
LIBOR6M (GBP) 0,3823 0,66% 0,0025
LIBOR12M (GBP) 0,5675 0,46% 0,0026

LIBOR ** (JPY) 01.06.2020

Dane za okres Wartość Zm. % Zm. pp.
LIBOR1M (JPY) -0,0865 3,22% -0,0027
LIBOR2M (JPY) -0,0607 10,36% -0,0057
LIBOR3M (JPY) -0,0418 2,45% -0,0010
LIBOR6M (JPY) -0,0013 -152,00% -0,0038
LIBOR12M (JPY) 0,1193 0,85% 0,0010
* EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) - stopa procentowa kredytów na rynku międzybankowym europejskim. Jest to średnie notowanie z 57 największych banków strefy euro - ustalana przez FBE - Federation Bancaire de L'Union Europeenne - Bruksela, godz. 11:00.
** LIBOR (London Interbank Offered Rate) - stopa procentowa kredytów na rynku międzybankowym w Londynie. Ustalana o godz. 11:00 GMT przez 4 główne banki (Bankers Trust, Bank of Tokyo, Barclays i National Westminster).
Dane dostarcza: