POLSKA STOPY PROCENTOWE NBP Od 29.05.2020

stopa procentowa oprocentowanie
Stopa referencyjna NBP (główna) 0,10
Stopa depozytowa NBP 0,00
Stopa lombardowa NBP 0,50
Stopa redyskontowa NBP 0,11

EURIBOR * 07.08.2020

Dane za okres Wartość Zm. % Zm. pp.
EURIBOR1M -0,5100 -0,39% 0,0020
EURIBOR1W -0,5250 -0,38% 0,0020
EURIBOR3M -0,4780 0,84% -0,0040
EURIBOR6M -0,4180 0,24% -0,0010
EURIBOR12M -0,3500 2,94% -0,0100

LIBOR ** (EUR) 07.08.2020

Dane za okres Wartość Zm. % Zm. pp.
LIBOR1M (EUR) -0,5279 -0,19% 0,0010
LIBOR2M (EUR) -0,4761 0,17% -0,0008
LIBOR3M (EUR) -0,4709 0,49% -0,0023
LIBOR6M (EUR) -0,4570 0,42% -0,0019
LIBOR12M (EUR) -0,3496 0,46% -0,0016

LIBOR ** (CHF) 07.08.2020

Dane za okres Wartość Zm. % Zm. pp.
LIBOR1M (CHF) -0,7788 0,41% -0,0032
LIBOR2M (CHF) -0,7408 0,35% -0,0026
LIBOR3M (CHF) -0,7008 -0,20% 0,0014
LIBOR6M (CHF) -0,6504 0,06% -0,0004
LIBOR12M (CHF) -0,5202 -0,19% 0,0010

LIBOR ** (USD) 07.08.2020

Dane za okres Wartość Zm. % Zm. pp.
LIBOR1M (USD) 0,1634 5,15% 0,0080
LIBOR2M (USD) 0,2266 -0,66% -0,0015
LIBOR3M (USD) 0,2525 3,78% 0,0092
LIBOR6M (USD) 0,3091 6,92% 0,0200
LIBOR12M (USD) 0,4490 0,58% 0,0026

LIBOR ** (GBP) 07.08.2020

Dane za okres Wartość Zm. % Zm. pp.
LIBOR1M (GBP) 0,0608 -2,09% -0,0013
LIBOR2M (GBP) 0,0776 5,72% 0,0042
LIBOR3M (GBP) 0,0726 -2,68% -0,0020
LIBOR6M (GBP) 0,1240 -1,27% -0,0016
LIBOR12M (GBP) 0,2866 -3,21% -0,0095

LIBOR ** (JPY) 07.08.2020

Dane za okres Wartość Zm. % Zm. pp.
LIBOR1M (JPY) -0,0713 0,71% -0,0005
LIBOR2M (JPY) -0,0603 -1,15% 0,0007
LIBOR3M (JPY) -0,0523 -5,25% 0,0029
LIBOR6M (JPY) -0,0280 -8,79% 0,0027
LIBOR12M (JPY) 0,1055 2,13% 0,0022
* EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) - stopa procentowa kredytów na rynku międzybankowym europejskim. Jest to średnie notowanie z 57 największych banków strefy euro - ustalana przez FBE - Federation Bancaire de L'Union Europeenne - Bruksela, godz. 11:00.
** LIBOR (London Interbank Offered Rate) - stopa procentowa kredytów na rynku międzybankowym w Londynie. Ustalana o godz. 11:00 GMT przez 4 główne banki (Bankers Trust, Bank of Tokyo, Barclays i National Westminster).
Dane dostarcza: