POLSKA STOPY PROCENTOWE NBP Od 29.05.2020

stopa procentowa oprocentowanie
Stopa referencyjna NBP (główna) 0,10
Stopa depozytowa NBP 0,00
Stopa lombardowa NBP 0,50
Stopa redyskontowa NBP 0,11

EURIBOR * 07.07.2020

Dane za okres Wartość Zm. % Zm. pp.
EURIBOR1M -0,5110 0,59% -0,0030
EURIBOR1W -0,5210 0,19% -0,0010
EURIBOR3M -0,4360 -1,13% 0,0050
EURIBOR6M -0,3130 1,62% -0,0050
EURIBOR12M -0,2580 6,17% -0,0150

LIBOR ** (EUR) 07.07.2020

Dane za okres Wartość Zm. % Zm. pp.
LIBOR1M (EUR) -0,4931 -0,18% 0,0009
LIBOR2M (EUR) -0,4433 0,38% -0,0017
LIBOR3M (EUR) -0,4279 -1,65% 0,0072
LIBOR6M (EUR) -0,3433 -3,00% 0,0106
LIBOR12M (EUR) -0,2537 0,24% -0,0006

LIBOR ** (CHF) 07.07.2020

Dane za okres Wartość Zm. % Zm. pp.
LIBOR1M (CHF) -0,7714 0,00% 0,0000
LIBOR2M (CHF) -0,7118 -0,17% 0,0012
LIBOR3M (CHF) -0,6800 -0,56% 0,0038
LIBOR6M (CHF) -0,6390 -0,06% 0,0004
LIBOR12M (CHF) -0,4958 3,33% -0,0160

LIBOR ** (USD) 07.07.2020

Dane za okres Wartość Zm. % Zm. pp.
LIBOR1M (USD) 0,1825 10,01% 0,0166
LIBOR2M (USD) 0,2331 -1,02% -0,0024
LIBOR3M (USD) 0,2684 -2,93% -0,0081
LIBOR6M (USD) 0,3603 -1,10% -0,0040
LIBOR12M (USD) 0,4923 -4,52% -0,0233

LIBOR ** (GBP) 07.07.2020

Dane za okres Wartość Zm. % Zm. pp.
LIBOR1M (GBP) 0,0776 2,11% 0,0016
LIBOR2M (GBP) 0,1024 -2,94% -0,0031
LIBOR3M (GBP) 0,1200 12,57% 0,0134
LIBOR6M (GBP) 0,2621 -6,83% -0,0192
LIBOR12M (GBP) 0,3926 -6,08% -0,0254

LIBOR ** (JPY) 07.07.2020

Dane za okres Wartość Zm. % Zm. pp.
LIBOR1M (JPY) -0,0747 -1,06% 0,0008
LIBOR2M (JPY) -0,0518 -1,71% 0,0009
LIBOR3M (JPY) -0,0473 0,21% -0,0001
LIBOR6M (JPY) -0,0317 20,53% -0,0054
LIBOR12M (JPY) 0,1032 -3,82% -0,0041
* EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) - stopa procentowa kredytów na rynku międzybankowym europejskim. Jest to średnie notowanie z 57 największych banków strefy euro - ustalana przez FBE - Federation Bancaire de L'Union Europeenne - Bruksela, godz. 11:00.
** LIBOR (London Interbank Offered Rate) - stopa procentowa kredytów na rynku międzybankowym w Londynie. Ustalana o godz. 11:00 GMT przez 4 główne banki (Bankers Trust, Bank of Tokyo, Barclays i National Westminster).
Dane dostarcza: