POLSKA STOPY PROCENTOWE NBP Od 29.05.2020

stopa procentowa oprocentowanie
Stopa referencyjna NBP (główna) 0,10
Stopa depozytowa NBP 0,00
Stopa lombardowa NBP 0,50
Stopa redyskontowa NBP 0,11

EURIBOR * 14.04.2021

Dane za okres Wartość Zm. % Zm. pp.
EURIBOR1M -0,5500 0,18% -0,0010
EURIBOR1W -0,5660 -1,91% 0,0110
EURIBOR3M -0,5380 0,00% 0,0000
EURIBOR6M -0,5090 -2,68% 0,0140
EURIBOR12M -0,4820 -2,23% 0,0110

LIBOR ** (EUR) 15.04.2021

Dane za okres Wartość Zm. % Zm. pp.
LIBOR1M (EUR) -0,5784 0,05% -0,0003
LIBOR2M (EUR) -0,5554 -0,11% 0,0006
LIBOR3M (EUR) -0,5447 -0,04% 0,0002
LIBOR6M (EUR) -0,5249 -0,34% 0,0018
LIBOR12M (EUR) -0,4987 -0,72% 0,0036

LIBOR ** (CHF) 15.04.2021

Dane za okres Wartość Zm. % Zm. pp.
LIBOR1M (CHF) -0,7972 0,00% 0,0000
LIBOR2M (CHF) -0,7714 -0,05% 0,0004
LIBOR3M (CHF) -0,7476 0,05% -0,0004
LIBOR6M (CHF) -0,7044 -0,09% 0,0006
LIBOR12M (CHF) -0,5906 -0,10% 0,0006

LIBOR ** (USD) 15.04.2021

Dane za okres Wartość Zm. % Zm. pp.
LIBOR1M (USD) 0,1150 -0,52% -0,0006
LIBOR2M (USD) 0,1500 0,74% 0,0011
LIBOR3M (USD) 0,1898 3,38% 0,0062
LIBOR6M (USD) 0,2176 -0,82% -0,0018
LIBOR12M (USD) 0,2878 0,35% 0,0010

LIBOR ** (GBP) 15.04.2021

Dane za okres Wartość Zm. % Zm. pp.
LIBOR1M (GBP) 0,0493 3,79% 0,0018
LIBOR2M (GBP) 0,0611 0,49% 0,0003
LIBOR3M (GBP) 0,0833 -1,19% -0,0010
LIBOR6M (GBP) 0,1080 -0,74% -0,0008
LIBOR12M (GBP) 0,1598 -1,11% -0,0018

LIBOR ** (JPY) 15.04.2021

Dane za okres Wartość Zm. % Zm. pp.
LIBOR1M (JPY) -0,0710 -6,33% 0,0048
LIBOR2M (JPY) -0,0610 -5,86% 0,0038
LIBOR3M (JPY) -0,0727 0,55% -0,0004
LIBOR6M (JPY) -0,0495 2,70% -0,0013
LIBOR12M (JPY) 0,0517 -1,15% -0,0006
* EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) - stopa procentowa kredytów na rynku międzybankowym europejskim. Jest to średnie notowanie z 57 największych banków strefy euro - ustalana przez FBE - Federation Bancaire de L'Union Europeenne - Bruksela, godz. 11:00.
** LIBOR (London Interbank Offered Rate) - stopa procentowa kredytów na rynku międzybankowym w Londynie. Ustalana o godz. 11:00 GMT przez 4 główne banki (Bankers Trust, Bank of Tokyo, Barclays i National Westminster).
Dane dostarcza: