POLSKA STOPY PROCENTOWE NBP Od 29.05.2020

stopa procentowa oprocentowanie
Stopa referencyjna NBP (główna) 0,10
Stopa depozytowa NBP 0,00
Stopa lombardowa NBP 0,50
Stopa redyskontowa NBP 0,11

EURIBOR * 09.06.2021

Dane za okres Wartość Zm. % Zm. pp.
EURIBOR1M -0,5470 -1,08% 0,0060
EURIBOR1W -0,5630 -1,75% 0,0100
EURIBOR3M -0,5420 -0,18% 0,0010
EURIBOR6M -0,5180 0,39% -0,0020
EURIBOR12M -0,4850 -0,61% 0,0030

LIBOR ** (EUR) 10.06.2021

Dane za okres Wartość Zm. % Zm. pp.
LIBOR1M (EUR) -0,5774 0,31% -0,0018
LIBOR2M (EUR) -0,5563 0,76% -0,0042
LIBOR3M (EUR) -0,5490 0,20% -0,0011
LIBOR6M (EUR) -0,5303 0,36% -0,0019
LIBOR12M (EUR) -0,4921 0,61% -0,0030

LIBOR ** (CHF) 10.06.2021

Dane za okres Wartość Zm. % Zm. pp.
LIBOR1M (CHF) -0,8028 0,12% -0,0010
LIBOR2M (CHF) -0,7796 -0,05% 0,0004
LIBOR3M (CHF) -0,7478 -0,08% 0,0006
LIBOR6M (CHF) -0,7074 -0,11% 0,0008
LIBOR12M (CHF) -0,5918 -0,24% 0,0014

LIBOR ** (USD) 10.06.2021

Dane za okres Wartość Zm. % Zm. pp.
LIBOR1M (USD) 0,0726 -2,68% -0,0020
LIBOR2M (USD) 0,1046 -1,41% -0,0015
LIBOR3M (USD) 0,1190 -4,65% -0,0058
LIBOR6M (USD) 0,1483 -5,48% -0,0086
LIBOR12M (USD) 0,2393 -0,66% -0,0016

LIBOR ** (GBP) 10.06.2021

Dane za okres Wartość Zm. % Zm. pp.
LIBOR1M (GBP) 0,0520 -2,44% -0,0013
LIBOR2M (GBP) 0,0626 -1,42% -0,0009
LIBOR3M (GBP) 0,0838 3,33% 0,0027
LIBOR6M (GBP) 0,1045 -0,76% -0,0008
LIBOR12M (GBP) 0,1659 0,24% 0,0004

LIBOR ** (JPY) 10.06.2021

Dane za okres Wartość Zm. % Zm. pp.
LIBOR1M (JPY) -0,0792 -3,77% 0,0031
LIBOR2M (JPY) -0,0475 -2,06% 0,0010
LIBOR3M (JPY) -0,0972 -0,82% 0,0008
LIBOR6M (JPY) -0,0652 -0,91% 0,0006
LIBOR12M (JPY) 0,0482 0,00% 0,0000
* EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) - stopa procentowa kredytów na rynku międzybankowym europejskim. Jest to średnie notowanie z 57 największych banków strefy euro - ustalana przez FBE - Federation Bancaire de L'Union Europeenne - Bruksela, godz. 11:00.
** LIBOR (London Interbank Offered Rate) - stopa procentowa kredytów na rynku międzybankowym w Londynie. Ustalana o godz. 11:00 GMT przez 4 główne banki (Bankers Trust, Bank of Tokyo, Barclays i National Westminster).
Dane dostarcza: