POLSKA STOPY PROCENTOWE NBP Od 08.09.2022

stopa procentowa oprocentowanie
Stopa referencyjna NBP (główna) 6,75
Stopa depozytowa NBP 6,25
Stopa lombardowa NBP 7,25
Stopa redyskontowa NBP 6,80

EURIBOR * 29.05.2023

Dane za okres Wartość Zm. % Zm. pp.
EURIBOR1W 3,1460 0,67% 0,0210
EURIBOR1M 3,2130 0,44% 0,0140
EURIBOR3M 3,4830 0,61% 0,0210
EURIBOR6M 3,7810 0,56% 0,0210
EURIBOR12M 3,9820 0,68% 0,0270

LIBOR ** (USD) 26.05.2023

Dane za okres Wartość Zm. % Zm. pp.
LIBOR1M (USD) 5,1537 -0,12% -0,0063
LIBOR3M (USD) 5,4757 0,23% 0,0126
LIBOR6M (USD) 5,5810 0,30% 0,0169
LIBOR12M (USD) 5,6603 0,67% 0,0377

LIBOR ** (GBP) 30.03.2023

Dane za okres Wartość Zm. % Zm. pp.
LIBOR1M (GBP) 4,2001 0,07% 0,0031
LIBOR3M (GBP) 4,8925 0,43% 0,0211
LIBOR6M (GBP) 4,7189 0,20% 0,0095

LIBOR ** (JPY) 01.02.2023

Dane za okres Wartość Zm. % Zm. pp.
LIBOR1M (JPY) -0,0601 0,00% 0,0000
LIBOR3M (JPY) -0,0262 0,00% 0,0000
LIBOR6M (JPY) 0,0717 0,00% 0,0000

SARON *** 25.05.2023

Dane za okres Wartość Zm. % Zm. pp.
SARON 1,4469 0,12% 0,0018
SARON 1W 1,4412 0,23% 0,0033
SARON 1M 1,4228 0,08% 0,0012
SARON 2M 1,4171 0,04% 0,0005
SARON 3M 1,2679 0,17% 0,0021
SARON 6M 1,0514 0,21% 0,0022
SARON 9M 0,7814 0,79% 0,0061
SARON 12M 0,4990 0,52% 0,0026
* EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) - stopa procentowa kredytów na rynku międzybankowym europejskim. Jest to średnie notowanie z 57 największych banków strefy euro - ustalana przez FBE - Federation Bancaire de L'Union Europeenne - Bruksela, godz. 11:00.
** LIBOR (London Interbank Offered Rate) - stopa procentowa kredytów na rynku międzybankowym w Londynie. Ustalana o godz. 11:00 GMT przez 4 główne banki (Bankers Trust, Bank of Tokyo, Barclays i National Westminster).
*** SARON (Swiss Average Rate Overnight) - stopa procentowa overnight na zabezpieczonym rynku pieniężnym dla franków szwajcarskich (CHF). Jest ona oparta na transakcjach i kwotowaniach zawartych na szwajcarskim rynku repo, będącym kluczową częścią szwajcarskiego łańcucha wartości. Administratorem benchmarku SARON jest SIX Swiss Exchange Limited.
Dane dostarcza: