POLSKA STOPY PROCENTOWE NBP Od 08.09.2022

stopa procentowa oprocentowanie
Stopa referencyjna NBP (główna) 6,75
Stopa depozytowa NBP 6,25
Stopa lombardowa NBP 7,25
Stopa redyskontowa NBP 6,80

EURIBOR * 19.02.2024

Dane za okres Wartość Zm. % Zm. pp.
EURIBOR1W 3,8930 0,28% 0,0110
EURIBOR1M 3,8510 -0,77% -0,0300
EURIBOR3M 3,9320 -0,03% -0,0010
EURIBOR6M 3,9150 0,51% 0,0200
EURIBOR12M 3,6700 0,60% 0,0220

LIBOR ** (USD) 19.02.2024

Dane za okres Wartość Zm. % Zm. pp.
LIBOR1M (USD) 5,4303 0,00% 0,0000
LIBOR3M (USD) 5,5756 0,00% 0,0000
LIBOR6M (USD) 5,6594 0,00% 0,0000
LIBOR12M (USD) 5,9601 0,28% 0,0168

LIBOR ** (GBP) 30.03.2023

Dane za okres Wartość Zm. % Zm. pp.
LIBOR1M (GBP) 4,2001 0,07% 0,0031
LIBOR3M (GBP) 5,3288 -0,02% -0,0010
LIBOR6M (GBP) 4,7189 0,20% 0,0095

LIBOR ** (JPY) 01.02.2023

Dane za okres Wartość Zm. % Zm. pp.
LIBOR1M (JPY) -0,0601 0,00% 0,0000
LIBOR3M (JPY) -0,0262 0,00% 0,0000
LIBOR6M (JPY) 0,0717 0,00% 0,0000

SARON *** 30.01.2024

Dane za okres Wartość Zm. % Zm. pp.
SARON 1,6984 -0,05% -0,0008
SARON 1W 1,6975 0,05% 0,0008
SARON 1M 1,6936 0,01% 0,0002
SARON 2M 1,6984 0,01% 0,0001
SARON 3M 1,7015 -0,01% -0,0001
SARON 6M 1,7080 -0,01% -0,0001
SARON 9M 1,6577 0,01% 0,0002
SARON 12M 1,5350 0,13% 0,0020
* EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) - stopa procentowa kredytów na rynku międzybankowym europejskim. Jest to średnie notowanie z 57 największych banków strefy euro - ustalana przez FBE - Federation Bancaire de L'Union Europeenne - Bruksela, godz. 11:00.
** LIBOR (London Interbank Offered Rate) - stopa procentowa kredytów na rynku międzybankowym w Londynie. Ustalana o godz. 11:00 GMT przez 4 główne banki (Bankers Trust, Bank of Tokyo, Barclays i National Westminster).
*** SARON (Swiss Average Rate Overnight) - stopa procentowa overnight na zabezpieczonym rynku pieniężnym dla franków szwajcarskich (CHF). Jest ona oparta na transakcjach i kwotowaniach zawartych na szwajcarskim rynku repo, będącym kluczową częścią szwajcarskiego łańcucha wartości. Administratorem benchmarku SARON jest SIX Swiss Exchange Limited.
Dane dostarcza: