POLSKA STOPY PROCENTOWE NBP Od 06.05.2022

stopa procentowa oprocentowanie
Stopa referencyjna NBP (główna) 5,25
Stopa depozytowa NBP 4,75
Stopa lombardowa NBP 5,75
Stopa redyskontowa NBP 5,30

EURIBOR * 24.05.2022

Dane za okres Wartość Zm. % Zm. pp.
EURIBOR1M -0,5430 0,00% 0,0000
EURIBOR1W -0,5730 0,88% -0,0050
EURIBOR3M -0,3560 -1,93% 0,0070
EURIBOR6M -0,0730 -14,12% 0,0120
EURIBOR12M 0,3640 4,60% 0,0160

LIBOR ** (EUR) 31.12.2021

Dane za okres Wartość Zm. % Zm. pp.
LIBOR1M (EUR) -0,6194 -0,15% 0,0009
LIBOR2M (EUR) -0,5881 0,03% -0,0002
LIBOR3M (EUR) -0,5806 -0,12% 0,0007
LIBOR6M (EUR) -0,5560 -0,07% 0,0004
LIBOR12M (EUR) -0,4857 0,02% -0,0001

LIBOR ** (CHF) 31.12.2021

Dane za okres Wartość Zm. % Zm. pp.
LIBOR1M (CHF) -0,7754 0,23% -0,0018
LIBOR2M (CHF) -0,7730 0,29% -0,0022
LIBOR3M (CHF) -0,7530 -1,36% 0,0104
LIBOR6M (CHF) -0,7028 -0,43% 0,0030
LIBOR12M (CHF) -0,5532 -0,04% 0,0002

LIBOR ** (USD) 06.01.2022

Dane za okres Wartość Zm. % Zm. pp.
LIBOR1M (USD) 0,1041 2,06% 0,0021
LIBOR2M (USD) 0,1525 0,00% 0,0000
LIBOR3M (USD) 0,2313 2,53% 0,0057
LIBOR6M (USD) 0,3666 7,82% 0,0266
LIBOR12M (USD) 0,6477 8,62% 0,0514

LIBOR ** (GBP) 31.12.2021

Dane za okres Wartość Zm. % Zm. pp.
LIBOR1M (GBP) 0,2519 0,72% 0,0018
LIBOR2M (GBP) 0,2285 0,62% 0,0014
LIBOR3M (GBP) 0,4836 1,45% 0,0069
LIBOR6M (GBP) 0,8091 1,34% 0,0107
LIBOR12M (GBP) 0,8136 -2,26% -0,0188

LIBOR ** (JPY) 31.12.2021

Dane za okres Wartość Zm. % Zm. pp.
LIBOR1M (JPY) -0,0638 0,00% 0,0000
LIBOR2M (JPY) -0,0525 -1,50% 0,0008
LIBOR3M (JPY) -0,0280 0,00% 0,0000
LIBOR6M (JPY) 0,0245 3,81% 0,0009
LIBOR12M (JPY) 0,0487 -1,62% -0,0008
* EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) - stopa procentowa kredytów na rynku międzybankowym europejskim. Jest to średnie notowanie z 57 największych banków strefy euro - ustalana przez FBE - Federation Bancaire de L'Union Europeenne - Bruksela, godz. 11:00.
** LIBOR (London Interbank Offered Rate) - stopa procentowa kredytów na rynku międzybankowym w Londynie. Ustalana o godz. 11:00 GMT przez 4 główne banki (Bankers Trust, Bank of Tokyo, Barclays i National Westminster).
Dane dostarcza: