Przejd� do g��wnej cz�ci strony

× m.interia.pl

Korzystasz z urządzenia mobilnego? Wybróbuj wersję Interii,
zaprojektowaną specjalnie dla Twojego urządzenia.

×

Treść dostępna również w wersji mobilnej
na m.interia.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android

Fundusz mieszkań na wynajem

Ten artykuł możesz przeczytać również w wersji mobilnej »

Polski rząd uruchamia program, który wprowadzi nową jakość na rynku wynajmu mieszkań. Będzie on miał również istotne znaczenie społeczne, da szansę rozwoju zawodowego wielu ludziom, którzy nie posiadają środków na własne lokum.

Polski rząd uruchamia program, który wprowadzi nową jakość na rynku wynajmu mieszkań
Polski rząd uruchamia program, który wprowadzi nową jakość na rynku wynajmu mieszkań /©123RF/PICSEL

Realizacja ambitnego programu została powierzona Bankowi Gospodarstwa Krajowego. W tym celu zostanie utworzony Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (FIZ AN), za pośrednictwem którego będzie finansowane budownictwo mieszkań z przeznaczeniem na wynajem.

Fundusz zostanie utworzony przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych. Akcje towarzystwa obejmie Bank Gospodarstwa Krajowego. Komisja Nadzoru Finansowego, jako organ nadzoru administracji państwowej, będzie sprawować nadzór nad działalnością towarzystwa i funduszu. Ten ma rozpocząć działalność do końca pierwszego kwartału 2014 r.

Fundusz jako inwestor

- To bardzo ważny społecznie projekt, dlatego cieszę się, że możemy zaangażować doświadczenie i wiedzę ekspertów BGK w jego planowanie i realizację. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych został pomyślany tak, by wypełnić lukę między trudno dostępnymi lokalami komunalnymi o niskich czynszach a mieszkaniami wynajmowanymi komercyjnie. Punktem odniesienia będzie czynsz zbliżony do poziomu rynkowej stopy zwrotu z tego typu aktywów, czyli 4 proc. Dzięki założonej skali działania funduszu i jego dobrej organizacji, będziemy mogli zaoferować Polakom atrakcyjne czynsze i w ten sposób np. zachęcić ich do znalezienia lepszej pracy w większej aglomeracji - powiedział Piotr Kuszewski, dyrektor Departamentu Inwestycji Kapitałowych BGK.

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych będzie emitować niepubliczne certyfikaty inwestycyjne, a obejmować je będzie Bank Gospodarstwa Krajowego w zamian za wnoszone wkłady pieniężne. Emisje certyfikatów będą przeprowadzane w miarę dokonywania nowych inwestycji. Docelowo fundusz zostanie zasilony kwotą 5 mld w okresie 4 lat. Pozwoli to na wybudowanie około 20 tys. mieszkań.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

  • Nad wprowadzeniem programu dopłat do mieszkań na wynajem pracuje Bank Gospodarstwa Krajowego. Zarządzany przez bank Fundusz Mieszkań na Wynajem planuje nabyć pierwsze budynki w II kwartale tego roku. Mieszkania w tych budynkach zaczną być wynajmowane pod koniec roku. Pojawienie się tak dużego inwestora instytucjonalnego i zachęcenie młodych do wynajmu może ożywić ten rynek, który w Polsce - w porównaniu do krajów zachodnioeuropejskich - wciąż jest stosunkowo słabo rozwinięty. więcej »

Zarządzaniem aktywami funduszu będzie zajmować się wyspecjalizowany podmiot - BGK Nieruchomości. Będzie on przeprowadzać analizy i wybierać najlepsze oferty deweloperskie, zawierać na rzecz funduszu transakcje kupna i sprzedaży własności budynków mieszkalnych, podpisywać umowy z najemcami, pobierać opłaty z tytułu najmu, zawierać umowy z dostawcami mediów i firmami usługowymi oraz dokonywać rozliczeń z tymi podmiotami. Wycena nieruchomości będzie dokonywana na podstawie operatów szacunkowych sporządzanych przez rzeczoznawców majątkowych.

Kliknij i pobierz darmowy program PIT 2013

Fundusz będzie lokować aktywa w całe budynki, w których są wybudowane mieszkania z jedną lub dwiema sypialniami, określane potocznie jako kawalerki. Lokale powinny być wykończone i standardowo wyposażone, gotowe do normalnego prowadzenia gospodarstwa domowego, bezpośrednio po zasiedleniu.

Fundusz będzie działać na zasadach komercyjnych, zarządzany tak, jak inne fundusze nieruchomości w Polsce. Jego dochody będą pochodzić z wynajmu oraz ze sprzedaży nieruchomości. Zrealizowane zyski będą reinwestowane w finansowanie zakupów nowych nieruchomości. Zatem w swej działalności fundusz będzie finansować się sam, stopniowo zwiększając wartość aktywów. Przewiduje się, że roczna stopa zwrotu z inwestycji funduszu wyniesie 4 proc.

W celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, każdy najemca będzie podlegać procedurze badania zdolności do wywiązywania się w przyszłości ze zobowiązań z tytułu wynajmu. Procedura oceny będzie transparentna i jednolita w całym kraju. Osoby starające się o najem winny udokumentować źródła dochodów, np. wynikające z umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub nie krótszy niż planowany okres wynajmu. Mogą być też przyjęte poręczenia osób trzecich, np. rodziców w przypadku studentów, którzy nie uzyskują dochodów.

Szansa dla młodych

Mobilność zawodowa Polaków jest stosunkowo niska w porównaniu z mieszkańcami krajów zachodniej Europy lub Stanów Zjednoczonych, gdzie przyczynia się ona do zmniejszenia poziomu bezrobocia strukturalnego. W Polsce stopa bezrobocia jest mocno zróżnicowana i zawiera się, w zależności od województwa, w przedziale od 10 do 20 proc. Wielu ludzi nie podejmuje próby poszukiwania pracy w innym regionie, gdyż koszty najmu mieszkania są wysokie, szczególnie w dużych miejscowościach. Tam też stopa bezrobocia jest często niższa i istnieje niejednokrotnie niezaspokojone zapotrzebowanie na wyspecjalizowanych pracowników. Dlatego też fundusz będzie inwestować w dużych aglomeracjach, mając na względzie potencjalny popyt na mieszkania.

Dzięki stworzeniu warunków zorganizowanego najmu, wielu ludziom łatwiej będzie przenieść się do miejscowości, gdzie aktualnie istnieje niedobór pracowników. To wielka szansa dla młodych ludzi, dzięki której będą mogli aktywnie wejść na rynek pracy. Wynajmować mieszkania będą więc specjaliści niezbędni na danym terenie, a także osoby nieposiadające aktualnie możliwości jego zakupu lub budowy. Z oferty wynajmu będą mogły też skorzystać osoby uczące się. Okres wynajmu nie może być krótszy niż 12 miesięcy.

Biznes INTERIA.PL na Twitterze. Dołącz do nas i czytaj informacje gospodarcze

Wypełnienie luki

Dotychczas nie było jednolitych zasad wynajmu mieszkań, niejednokrotnie dochodziło do konfliktów między stronami, istnieje też w tym obszarze szara strefa. Planowany system będzie przejrzysty i będzie funkcjonował w zgodzie z prawem i zasadami współżycia społecznego. Umowy wynajmu mają być zunifikowane i chroniące na równi interesy obu stron - wynajmującego i najemcy. Stawki czynszu będą podlegały okresowym weryfikacjom w zależności od kosztów eksploatacji i cen rynkowych wynajmu.

- Chcemy, żeby fundusz stał się katalizatorem zmian na rynku mieszkaniowym i pomógł zwiększyć znaczenie najmu. Jesteśmy przekonani, że w tej formie będzie mógł być efektywnym narzędziem polityki państwa wspierającym wzrost gospodarczy - dodał Piotr Kuszewski.

Dla prawidłowego funkcjonowania rynku mieszkaniowego potrzebna jest jego zróżnicowana struktura, bowiem tylko wtedy można zaspokoić potrzeby mieszkaniowe największej liczby ludzi. Realizacja tego przedsięwzięcia pozwoli na zmniejszenie luki na rynku mieszkań komunalnych i tych prywatnie wynajmowanych na zasadach komercyjnych. W lokalach komunalnych czynsze są niskie, lecz są one trudno dostępne i praktycznie nie ma w tym segmencie rotacji. Natomiast najem na wolnym rynku jest kosztowny i wielu ludzi na niego nie stać.

Podobne programy funkcjonują z powodzeniem w Wielkiej Brytanii, we Francji i w Niemczech. Stąd nadzieja, iż zaplanowane przez rząd rozwiązanie sprawdzi się również u nas i przyczyni się do poprawy sytuacji na rynku wynajmu mieszkań.

Jan Mazurek


Źródło: BGK /Miesięcznik Finansowy Bank


Źródło: BGK /Miesięcznik Finansowy Bank

Źródło informacji: Miesięcznik Finansowy Bank

Więcej o:
wynajem,
wynajem mieszkania

Kalkulator walutowy

 Pomoc

Wynik w:

Inne kalkulatory:

Rynek międzybankowy

 

Skomentuj artykuł:

Wasze komentarze (38)

Dodaj komentarz

~klakier -

Już były i są TBS-y, miały być tanie, a wyszło jak zwykle- są najdroższe !!. NIE bardzo w to wierzę, ale na taki wynajem byłby popyt. Tylko po co było likwidować PRL

~Julia -

W państwie prawa bank nie może umyślnie działać na szkodę obywateli, ale tak niestety nie jest!!!. W 2013r. ok. 1 mln obywateli RP miało i ma nadal ogromne problemy z bankami bezwzględnie egzekwującymi swoje należności i odmawiającymi uznawania przejściowych trudności płatniczych swoich klientów. Prezydent i rząd RP nie reagują na problemy społeczne (masowe bezrobocie, niesłuszne przymusowe licytacje nieruchomości przez banki gdyż bank nie toleruje czasowych problemów płatniczych klientów, niszczenie przemysłu itd). Wyroki Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego nie mają żądnego poważania w sądach rejonowych, okręgowych, apelacyjnych i prokuraturach, a Konstytucja i uchwalane prawo traktowane są jak papier toaletowy!!! Kobieta, która zaczęła robić porządek (UOKiK) została odwołana, gdyż naraziła się organizacjom m.in. bankom uprawiającym szkodliwą działalność na szkodę swoich klientów. Z orzeczeń UOKiK wynika, że banki w Polsce nie są instytucjami zaufania publicznego ale organizacjami mającymi na celu spauperyzowanie społeczeństwa!!!

~Aleksandra -

OSTRZEŻENIE!!! Dla Internautów!!! Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył kary na poniższe banki ze względu na naruszanie zbiorowych interesów konsumentów w związku ze stosowaniem niedozwolonych klauzul na szkodę klientów: - Getin Noble Bank – 2 mln PLN -Getin Noble Bank – 6 mln PLN -Getin Noble Bank – 2,83 mln PLN -Getin Noble Bank – 6,8 mln PLN -Provident – 12 mln PLN -PKO BP – 29 mln PLN -Bank Handlowy i BPH – 3 mln PLN Dokładnie analizujcie umowy z tymi bankami i nie zaciągajcie kredytów/pożyczek w tych bankach!!! Banki żyją z kredytów/pożyczek, a nie z lokat!!!

~Kapitan -

Getin Bank, Idea Bank, Tax Care, Getin Noble Bank są powiązane kapitałowo i stanowią własność Leszka Czarneckiego. Getin Noble Bank wielokrotnie został ukarany przez UOKiK za naruszanie prawa na szkodę swoich klientów, którzy jemu zaufali. Na You Tube jest masa negatywnych informacji o Getin Bank, a Getin Noble Bank jest 4-krotnym recydywistą stale naruszającym prawo na szkodę swoich klientów!!! Internauci, zjednoczmy nasze siły i systematycznie zamieszczajmy w wiadomościach internetowych negatywne informacje o bankach opublikowane w prasie, Internecie i BIP-ach sądowych!!!

~JUDE-sze! -

Wsadżcie sobie w swoje CZERWONE DUPS.A takie zdjęcia!

Pa1rycja

Dobry Pa1rycja -

Przecież jest już coś takiego, jak mieszkania socjalne. Tyle, że dostają je nie ci, którzy potrzebują, ale ci, którzy potrafią się poruszać w biurokratycznym systemie. Zamiast inwestować w mieszkania na wynajem, dajmy ludziom możliwość zarobienia na swoje własne. Albo większy dostęp do mieszkań socjalnych, one naprawdę powinny być bardziej powszechne.

~Olo -

Państwo za państwową kasę kupuje mieszkania na wynajem.Płaci za wykończenie a może nawet wyposaży w najpotrzebniejsze sprzęty,kto wie... Państwo bierze sobie na głowę administrację i szarpanie sie z niuczciwymi,bezradnymi,toksycznymi najemcami. Po 20 latach slamsowe osiedla i bloki zyskują bonusy tj.mieszkańcy wykupują lokale za grosze. Państwo jest zadowolone bo wreszcie pozbyło sie balastu. Chwila spokoju :) Państwo liczy straty i podnosi podatki od wszystkiego .Proponuje zaciskanie pasa bo widomo to najlepszy pomysł gdy wszystko sie wali. Nowa grupa ludzi domaga się ulg i pomocy w pozyskaniu własnego lokum... Państwo

~MH -

Całe to przedsięwzięcie jest po to aby developerzy mogli utrzymać wysokie ceny nieruchomości. Jak się przyjrzeć zapisom, udogodnienia są tylko dla developerów. Dla społeczeństwa będzie wtedy, gdy to mieszkańcy będą mogli nabywać ziemię (wolną czy zabudowaną) i mieć możliwość rozpocząć tam inwestycję. Jak na razie, możliwość taką ma developer o cena oferowana odbiorcy dziesięciokrotnie przewyższa koszt jaki samodzielnie poniósł by inwestor. Koszt circa 3 arów takiej ziemi na członka rodziny powinien być zwolniony od jakichkolwiek podatków i przy zakupie i przy posiadaniu. Kolejny areał objęty BARDZO wysoka progresją. Prawo do 3 arów mogły mieć tylko osoby fizyczne, obywatelstwa polskiego co najmniej w 2 gim pokoleniu. Od progresji mogą być zwolnione osoby fizyczne z areałem pod działalność rolnicza do 30 h na członka rodziny. Dlaczego pod takim czymś się PO nie podpisze ?

~Marek -

Kolejna pralnia, posady dla kolesiów, mieszkania dla kolesiów... dajcie Polakom spokój, nie wyciskajcie ludzi jak cytryny - podatkami, a będzie nas stać na mieszkania. Mam gdzieś ten program, tak samo jak w setce innych programów statystyczny Kowalski nic nie będzie miał.

~Pol -

To raczej zła wiadomość, oznacza to, że państwo z naszych podatków sfinansuje zyski deweloperom.