Przejd� do g��wnej cz�ci strony

× m.interia.pl

Korzystasz z urządzenia mobilnego? Wybróbuj wersję Interii,
zaprojektowaną specjalnie dla Twojego urządzenia.

×

Treść dostępna również w wersji mobilnej
na m.interia.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android

MF: Jak uzyskać zaświadczenie z urzędu skarbowego?

www.gazetapodatkowa.pl - podatki, rachunkowość, prawo pracy, składki, zasiłki, emerytury, księgowość
Ten artykuł możesz przeczytać również w wersji mobilnej »

Urzędy skarbowe wystawiają zaświadczenia o długach, dochodach i obrotach podatników. Nie wystarczy jednak, aby osoba zainteresowana uzyskaniem takiego dokumentu złożyła wniosek. O czym jeszcze trzeba pamiętać?

Urząd winien wydać zaświadczenie w ciągu siedmiu dni od dnia złożenia wniosku. Fot. Tomek Zieliński
Urząd winien wydać zaświadczenie w ciągu siedmiu dni od dnia złożenia wniosku. Fot. Tomek Zieliński /Agencja SE/East News

Potwierdzenie faktów

Zaświadczenie jest potwierdzeniem informacji, jakimi dysponuje urząd skarbowy: o dochodach i obrotach firmy, o zobowiązaniach spadkodawcy, o miejscu zamieszkania w Polsce itd. Taki dokument wydawany jest wtedy, gdy urzędowe potwierdzenie określonych faktów jest albo konieczne ze względu na interes prawny wnioskodawcy, albo wymagane przez prawo. Wynika to z art. 306a § 2 ordynacji podatkowej. Aby dostać zaświadczenie, trzeba złożyć wniosek. Urząd skarbowy nie wystawi zaświadczenia z własnej inicjatywy. Zrobi to tylko i wyłącznie na żądanie uprawnionej osoby.

Wniosek można napisać samemu. Wiele urzędów skarbowych opracowało jednak własne druki. Ważne jest aby jasno sformułować treść swojego żądania. Trzeba sprecyzować, jakie informacje mają być potwierdzone. Urzędy skarbowe wydają bowiem zaświadczenie w granicach żądania wnioskodawcy. Jeżeli np. podatnik domaga się wydania zaświadczenia o braku zaległości podatkowych, a je ma, nie dostanie zaświadczenia. Otrzyma postanowienie o odmowie jego wydania.


Dodatkowe wymogi

Niekiedy sam wniosek nie wystarczy. Za wydanie zaświadczenia na ogół trzeba zapłacić opłatę skarbową. Jej stawka jest różna w zależności od tego, jakie zaświadczenie chce się uzyskać. Wymaganą opłatę skarbową wpłaca się w kasie lub na rachunek urzędu miasta, właściwego ze względu na siedzibę urzędu skarbowego, który ma wydać zaświadczenie. Urzędowi skarbowemu trzeba jednak dostarczyć dowód jej uiszczenia. Dobrze jest dołączyć go od razu do składanego wniosku. Nic jednak się nie stanie, jeżeli go nie będzie. Można go dostarczyć w ciągu trzech dni od złożenia wniosku.

ZOBACZ FILM: Prawnicy mają powodzenie!

Prawnicy mają powodzenie

Przepraszamy, nie udało się załadować odtwarzacza. Musisz odwiedzić stronę Adobe aby pobrać Flash Player

W sytuacji gdy stan długów podatkowych podatnika chce poznać nie on sam, lecz inne osoby lub podmioty, muszą one mieć jego zgodę na wydanie zaświadczenia. W przeciwnym razie go nie dostaną. Chodzi o zaświadczenia wydawane na żądanie m.in. nabywcy przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, kontrahentów podatnika prowadzących działalność gospodarczą, banków, rozwiedzionego małżonka. Potrzebna jest zgoda pisemna. Podpis podatnika musi być urzędowo lub notarialnie poświadczony. Podstawą do wydania zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości, związanych z działalnością gospodarczą, jest zgoda podatnika wyrażona na piśmie, z jego podpisem i pieczęcią używaną dla celów tej działalności.

 • Drastyczne uderzenie w urzędy skarbowe

  Senacka komisja zajmie się propozycją przerzucenia z pracodawców na urząd skarbowy obowiązku rozliczenia deklaracji podatkowej pracowników - zapowiedział wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Henryk Woźniak (PO). więcej »

 • Fiskus też nas podsłuchuje

  - Nawet przez pięć dni może nagrywać nasze rozmowy wywiad skarbowy, bez uzyskania wcześniejszej zgody sądu. Informacje o tym, ilu Polaków fiskus inwigiluje, są ściśle tajne - akcentuje "Dziennik Gazeta Prawna". więcej »

Zgody na wydanie zaświadczenia o długach podatnika nie potrzebuje jego małżonek, jeżeli pozostaje z nim we wspólności majątkowej. Musi jednak złożyć, na formularzu ORD-M, oświadczenie, że takie właśnie stosunki majątkowe są między nimi.

W imieniu podatnika o wydanie zaświadczenia może wystąpić pełnomocnik. Wówczas do wniosku należy dołączyć udzielone mu pełnomocnictwo.


Odpowiedź na wniosek

Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć w urzędzie skarbowym lub wysłać na jego adres. Niektóre urzędy skarbowe zezwalają na przesłanie go faksem. Po otrzymaniu faksu uruchamiają procedurę wystawienia zaświadczenia, ale przed jego odbiorem trzeba dostarczyć oryginał wniosku i inne wymagane dokumenty.

Urząd skarbowy powinien wydać zaświadczenie w ciągu siedmiu dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku gdy ma być ono wystawione na żądanie innej niż podatnik osoby, termin ten biegnie od dnia złożenia oświadczenia podatnika wyrażającego na to zgodę. Wyjątkiem jest zaświadczenie o miejscu zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce osoby fizycznej osiągającej przychody (dochody) z oszczędności. Jego wydanie może zająć urzędowi skarbowemu kilka tygodni. Powinno być jednak wydane w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.

 • Amnestia dla podatników-oszustów

  Co najmniej 7500 Amerykanów poprosiło władze skarbowe (Internal Revenue Service) o darowanie kary za transfer pieniędzy na konta w rajach podatkowych poza USA. więcej »

Przed wydaniem zaświadczenia urzędnicy ustalają, co wynika z ewidencji, rejestrów i innych danych. Sprawdzają, czy zawarte w nich informacje dotyczą faktów lub stanu prawnego, które mają być potwierdzone. Porównują treść żądania wnioskodawcy ze stanem rzeczy wynikającym z ewidencji i rejestrów. Jeżeli ustalenia co do istnienia określonego stanu faktycznego lub prawnego odpowiadają temu żądaniu, wydawane jest zaświadczenie. Można odebrać je osobiście lub przez pełnomocnika bądź poprosić o przesłanie pod wskazany adres.

Zdarza się jednak, że wnioskodawca domaga się wystawienia zaświadczenia o treści, która kłóci się z posiadanymi przez urząd skarbowy danymi. W takiej sytuacji nie może być ono wydane. Zamiast zaświadczenia wnioskodawca otrzymuje postanowienie o odmowie jego wydania. Przysługuje na nie zażalenie. Należy je złożyć w ciągu siedmiu dni od otrzymania postanowienia. Zażalenie wnosi się do izby skarbowej za pośrednictwem urzędu skarbowego, który wydał kwestionowane rozstrzygnięcie.

Zaświadczenia wydawane przez urzędy skarbowe
(na podstawie ordynacji podatkowej)

 • zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości podatnika (ZAS-W)
   
 • zaświadczenie o wysokości dochodu lub obrotu podatnika (ZAS-DF - w przypadku podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, ZAS-DP - w przypadku podatników podatku dochodowego od osób prawnych)
   
 • zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych zbywającego (ZAS-Z)
   
 • zaświadczenie o wysokości zobowiązań spadkodawcy (ZAS-S)
   
 • zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych podatnika wydawane za jego zgodą na wniosek innych podmiotów (ZAS-P), np. jednostek organizacyjnych uprawnionych do udzielania kredytów i pożyczek
   
 • zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie podatnika dla celów podatkowych na terytorium Polski - certyfikat rezydencji (CFR-1)
   
 • zaświadczenie o miejscu zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce osoby fizycznej osiągającej przychody (dochody) z oszczędności (CFR-2)

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29.08.1997 r. - ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.).

autor: Małgorzata Żujewska
Gazeta Podatkowa Nr 606 z dnia 2009-10-29

Kontrola w firmie. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Czytaj również:

Fiskus nie odpuści ci nawet sześciu groszy

Znamy sposób na żarłoczność polskiego fiskusa!

400 mln zł z jednego procenta

ZOBACZ AUTORSKĄ GALERIĘ ANDRZEJA MLECZKI


Rys. Andrzej Mleczko /INTERIA.PL

Źródło informacji:

Więcej o:
O,
Nie,
podatki,
skarbowy,
zaległości,
urzędy skarbowe,
z,
urząd skarbowy,
zaświadczenie

Stawki podatkowe 2010

 • 18%do 85 528 zł
 • 32%powyżej 85 528 zł
 • więcej »

Stawki podatkowe 2011

 • 18%do 85 528 zł
 • 32%powyżej 85 528 zł
 • więcej »
 

Skomentuj artykuł:

Wasze komentarze (9)

Dodaj komentarz

~Lee -

Urząd Skarbowy pobiera opłaty za niektóre zaświadczenia.Za wydanie np.zaświadczenia o dochodach i innych dla Pomocy Społecznej nie pobiera się opłaty.ZUS chyba też nie pobiera opłat,natomiast lekarze - owszem. "bufetowa"-zorientuj się najpierw,zanim coś napiszesz.

~shakespeare -

dodatkowo czasami płaci sie za postawienie samej pieczątki.przychodzisz z kserem i prosisz o potwierdzenie zgodności z oryginałem.to jest dopiero haracz.czy my wiemy wogóle za co powinniśmy płacić,a za co nie.bo tak trzeba wpierw zadać pytanie

~bufetowa -

Fiskusowi albo ZUS-owi trzeba zapłacić za wydanie zaświadczenia (w urzędach "wszelkiej maści" również) a lekarz MUSI wydać zaświadczenie o stanie zdrowia ZA DARMO!!! A dlaczego???!!! Dlaczego wszyscy mogą pobierać opłaty za wystawienie jakiegokolwiek świstka tylko lekarz musi być tym białym niewolnikiem pracującym ZA DARMO???

~Marek -

zaświadczenia,a potem jeszcze tak długo trzeba czekać na jego wystawienie!!!

~ZUS Forever -

ZUS nie pobiera opłat za wydanie zaświadczenia

~JArek -

"Wydrzeć" , żeby było bardziej sensacyjnie.