Przejd� do g��wnej cz�ci strony

× m.interia.pl

Korzystasz z urządzenia mobilnego? Wybróbuj wersję Interii,
zaprojektowaną specjalnie dla Twojego urządzenia.

×

Treść dostępna również w wersji mobilnej
na m.interia.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android

PIT- jakie ulgi nam zostały?

Ten artykuł możesz przeczytać również w wersji mobilnej »

W czwartek 5 lutego gościem Czaterii w portalu INTERIA.PL był konsultant podatkowy Szymon Wilga - ekspert ECDDP. Internauci podczas godzinnej rozmowy mogli się dowiedzieć jakie ulgi i odliczenia pozwalają korzystnie rozliczyć się z urzędem skarbowym.

PIT- jakie ulgi nam zostały?
Europejskie Centrum Doradztwa i Dokumentacji Podatkowej sp. z o. o.

Czy z PIT-em zawsze się trzeba rozliczyć, czy jak się nie rozliczymy jakie będą z tego konsekwencje?

Szymon Wilga: - Tak będą konsekwencje. Niezłożenie zeznania rocznego jest wykroczeniem skarbowym. Tak więc oczywiście jeśli się uzyskiwało przychody, trzeba się rozliczać. Trzeba zaznaczyć, iż warto rozliczyć się z podatku, nawet jeśli miało się mały dochód (mieszczący się w kwocie wolnej czyli 3.091 zł) ponieważ jeżeli kwota dochodu nie przekroczyła kwoty wolnej od podatku, to najprawdopodobniej będzie nam przysługiwał zwrot podatku, ponieważ w większości przypadków zostały pobrane zaliczki na poczet podatku dochodowego. W związku z tym, iż kwota dochodu zmieściła się w kwocie wolnej od opodatkowania, będziemy mogli wystąpić o zwrot powstałej w ten sposób nadpłaty.

Pobierz darmowy program do rozliczenia podatkowego

Nie mogę znaleźć jednego PIT-a, albo mój były pracodawca nie przysłał mi go. Co ja mam teraz zrobić?

- Przypuszczam, że chodzi Panu o informacje PIT-11. Niestety, ale musi Pani zrobić wszystko, aby uzyskać tego PITa ponieważ do rozliczenia podatku, jest Pani zobowiązana i będą Pani potrzebne wszystkie informacje dotyczące przychodu, pobranych zaliczek, kosztów, itd.. Informacje te, po bezskutecznym wezwaniu pracodawcy, może Pani spróbować uzyskać ze swojego Urzędu Skarbowego lub np. z ZUS-u. Pamiętać należy jednak, że pracodawca ma czas do końca lutego na przysłanie Pani informacji PIT 11.

Czy osoby duchowne płacą w Polsce podatki, czy płacą je związki wyznaniowe (kościoły), a jeśli tak to jakie płacą daniny i jakie są stawki?

- Tak, płacą. Jest to regulowane odrębnie, osobnymi ustawami, a także ustawach podatkowych, gdzie zawartych jest szereg zwolnień i odrębności przewidzianych dla szeroko rozumianego Kościoła. Jest to tematyka zbyt szeroka, aby ją omówić w trakcie czatu.

Syn zmarł 9 stycznia 2004 roku a teraz US domaga się od spadkobierców podatku, który miał zapłacić syn w 2003 r. Czy my, jako jego spadkobiercy, musieliśmy to zrobić za niego? Kiedy się ta należność przedawni?

  • Ostatnia szansa na abolicję - co radzi ekspert?

    W dniu 29 stycznia 2009 roku na łamach portalu Interia.pl odbył się czat z Katarzyną Wojtowicz-Janicką - ekspertem podatkowym z ECDDP. Podczas godzinnej dyskusji nasz ekspert odpowiadał na pytania dotyczące abolicji i rozliczeń dochodów uzyskanych za granicą. Poniżej kilka kwestii, poruszanych przez użytkowników. więcej »

-Aby przerzucić odpowiedzialność za zaległości podatkowe syna organ podatkowy musi wydać specjalną decyzję, w której określi zakres odpowiedzialności spadkobierców podatnika w szczególności określi wysokość zaległości podatkowej. Tak więc, co do zasady możliwe jest dochodzenie od Państwa podatku, do którego zapłaty był zobowiązany syn. Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Czyli zobowiązanie podatkowe za rok 2003 przedawni się z końcem roku 2009. Jednakże bieg terminów przedawnienia ulega zawieszeniu od dnia śmierci spadkodawcy aż do dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, nie dłużej jednak niż do dnia, w którym upłynęły 2 lata od śmierci spadkodawcy.

Co w tym roku można odliczyć od podatku dochodowego - internet, ulgę na dzieci? Są jeszcze jakieś ulgi?

- Musimy rozróżnić dwa typu ulg. Pierwsza to odliczenia od dochodu - od podstawy opodatkowania, druga - odliczenia od podatku. Od podstawy opodatkowania możemy odliczyć następujące kwoty; składki na ubezpieczenia społeczne, ulga rehabilitacyjna, ulga na internet, ulgi związane z darowiznami. Należy tutaj rozróżnić 3 typy darowizn; na działalność pożytku publicznego, kultu religijnego, oraz krwiodawstwo. Łączna kwota rozliczeń z tytułu darowizn nie może przekroczyć 6% procent dochodu podatnika. Odrębnie uregulowana jest nielimitowana darowizna na działalność charytatywno- opiekuńczą różnych związków wyznaniowych. Mamy jeszcze ulgę na zakup tzw. nowych technologii. Odliczenia od podatku to przede wszystkim składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz ulga prorodzinna. Można kontynuować również odliczanie ulg już nieistniejących, do których nabyło się już prawo (m.in. budowlana). Ponadto możemy zdecydować o przekazaniu 1% podatku na określoną organizację pożytku publicznego

Zakup nowych technologii, tzn. komputer itd? Nie jestem pewna...

- Niestety ulga na zakup nowych technologii dotyczyć może tylko osób prowadzących działalność gospodarczą.

Czy mogę odliczyć koszta dojazdu do pracy ?

- W przypadku umowy o pracę w miejscu zamieszkania, miesięcznie rozlicza Pan zryczałtowane koszty uzyskani przychodu w kwocie 111,25 zł nie więcej niż 1335,00 zł rocznie. W przypadku dojazdu do innej miejscowości 139,06 zł miesięcznie nie więcej niż 1668,72 zł rocznie. Jeżeli Pana wydatki są udokumentowane i przekraczają koszty wymienione w ustawie może je Pan rozliczyć w rocznym rozliczeniu podatku w wysokości wydatków faktycznie poniesionych. Za udokumentowanie uważa się posiadanie imiennego biletu okresowego.

Dojeżdżam codziennie do szkoły autobusem PKS, muszę kupować bilety miesięczne. Czy od tych biletów można odliczyć jakikolwiek podatek, który zostałby mi czy rodzicom zwrócony?

- Możliwość skorzystania z kosztów dojazdu wyższych niż przewidzianych w ustawie dotyczy tylko przychodów ze stosunku pracy.

Jeśli jestem na płatnym urlopie wychowawczym, jakie muszę mieć dokumenty do rozliczenia? Gdzie muszę się zgłosić po stosowne dokumenty?

- Jeżeli przebywa Pani na płatnym urlopie wychowawczym, to przychody otrzymywane w trakcie tego urlopu są przychodami otrzymanymi ze stosunku pracy. W związku z tym, pracodawca jest zobowiązany dostarczyć Pani informację PIT 11 o osiągniętych przychodach i odprowadzonych zaliczkach.

Uwaga: Pytanie i odpowiedź są niezbyt jasno sformułowane z czego może wynikać nieporozumienie: nie ma czegoś takiego jak "płatny" urlop wychowawczy. Przychody uzyskane od pracodawcy w trakcie urlopu wychowawczego są opodatkowane jak przychody ze stosunku pracy. Natomiast tzw. "płatny" urlop wychowawczy to przysługujący przy odpowiednio niskich dochodach na członka rodziny zasiłek wychowawczy. Taki zasiłek jest zwolniony z podatku i dlatego nie musimy rozliczać w zeznaniu rocznym kwot otrzymanego zasiłku wychowawczego.

Pomyliłem się w zeznaniu za 2007 r. na swoją niekorzyść. Czy mogę złożyć korektę za tamten rok i czy jest szansa, że urząd zwróci mi nadpłatę?

- Tak, oczywiście. Powinien Pan wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty i równocześnie złożyć korektę zeznania. Mam Pan na to 5 lat od dnia złożenia deklaracji w którym popełnił Pan błąd.

ULGA INTERNETOWA

Czy przy odliczaniu wydatków za internet istotny jest termin zapłaty za fakturę? Mam fakturę za abonament za internet w grudniu. Faktura była wystawiona w styczniu i w styczniu ją zapłaciłam. Czy wchodzi ona do rozliczeń za 2008 czy za 2009 rok?

- Tak. Termin zapłaty za fakturę jest rozstrzygający. W związku z tym, będzie Pani mogła rozliczyć ten wydatek dopiero w rozliczeniu za 2009 rok.

Chciałam się zapytać czy mogę sobie odliczyć ulgę na internet, jeśli jestem emerytką a firma Netia nie przysłała mi faktury rozliczeniowej za cały rok. Mam tylko faktury, które płacę co miesiąc ale bez stempla, gdyż płacę przez internet

- Tak oczywiście, może Pani skorzystać z ulgi. Do skorzystania z ulgi będą Pani potrzebne faktury za poszczególne miesiące oraz dowody zapłaty za te faktury. W przypadku przelewów internetowych prawo bankowe przewiduje możliwość wydruku potwierdzenia dokonania przelewu, bez konieczności potwierdzania go stemplem bankowym. Większość banków, które udostępniają swoje usługi przez internet wprowadza możliwość wydruku takiego potwierdzenia. Zawiera ono specjalną adnotację prawną z powołaniem odpowiedniego przepisu, iż dany wydruk nie wymaga uwierzytelnienia przy pomocy pieczęci i jest dowodem wykonania przelewu.

Rozliczam się z żoną - faktury za internet są na nas obojga na kwotę 450 zł. Czy mogę odpisać żonie i mnie po 450 zł?

- Niestety, nie. Ponieważ ponieśliście Państwo tylko wydatek kwoty 450 zł, a nie 900 zł. Gdyby jednak wydatek wyniósł 1000 zł to moglibyście Państwo rozliczyć całą kwotę ponieważ limit 760 zł dotyczy jednej osoby czyli, 760 zł na jedną osobę, a pozostała kwotę na druga osobę.

ULGA PRORODZINNA

Jestem matką samotnie wychowującą 7 miesięczne dziecko. Synek urodził się 9 czerwca 2008r. W jaki sposób powinnam rozliczyć ulgę prorodzinną? Czytałam, że w 2008 roku wynosi ona 1.173,70zł.

-W zeznaniu za 2008 rok, będzie Pani mogła skorzystać z tzw. ulgi prorodzinnej w pełnej wysokości, tzn., od podatku, który Pani wyliczy, będzie mogła odliczyć Pani kwotę 1 173,70 zł na każde dziecko.

Ile trzeba mieć w rozliczeniu pieniędzy żeby dostać pieniądze na dziecko?

- Żeby skorzystać z ulgi prorodzinnej, musi Pani posiadać dochody, które podlegają opodatkowaniu i od których jest Pani zobowiązana odprowadzić podatek po dokonaniu wszystkich przysługujących odliczeń.

Mam dwoje dzieci, które w 2008 studiowały. Jedno ukończyło studia 30 czerwca, ale do marca 2009 ma przyznany zasiłek pielęgnacyjny (orzeczenie o niepełnosprawności). Drugie dziecko studiuje, ale w okresie wakacji pracowało w W.Brytanii. Czy w takiej sytuacji przysługuje odliczenie?

- W przypadku pierwszym, będą mogli skorzystać Państwo z ulgi prorodzinnej. Rozstrzygające jest w tym wypadku to, iż dziecko uczyło się do czerwca 2008 roku. Oczywiście pod warunkiem, że ukończyło 25 lat nie wcześniej niż w 2008. W przypadku drugim, sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana. Jeżeli przychody z pracy wakacyjnej z Wielkiej Brytanii zmieściły się w kwocie wolnej i zachowany został wymóg dotyczący wieku (25 lat) to można skorzystać z ulgi prorodzinnej. Natomiast jeżeli te dochody przekroczyły kwotę wolną od podatku, to trzeba sprawdzić postanowienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. W przypadku Wielkiej Brytanii od 2007 r. jest to metoda wyłączenia z progresją A więc przychody te nie podlegają opodatkowaniu w Polsce, i wydaje się, że ulga powinna Państwu przysługiwać. Jednakże należłoby sprawdzić w tym zakresie stanowisko organów podatkowych, które może być odmienne.

Jestem studentką studiów dziennych. W wakacje 2008 roku pracowałam. Czy moi rodzice, rozliczający się wspólnie, mogą odpisać mnie w uldze. Jeśli tak, to w jakiej kwocie?

- Tak, pod warunkiem, że nie przekroczyła Pani kwoty zwolnionej z podatku czyli nie będzie Pani płacić podatku wg tzw. skali podatkowej, i spełnione są pozostałe przesłanki zastosowania ulgi prorodzinnej czyli m.in. rodzice nie rozliczają się w ramach tzw. podatku liniowego.

Czy mogę skorzystać z ulgi prorodzinnej, jeżeli jestem po rozwodzie, syn mieszka u mnie średnio 10 dni w miesiącu czyli ok. 120 dni w roku. Nie mamy ustalonych widzeń przez Sąd. Mamy pełne prawa rodzicielskie. Jak to rozliczyć i jak zaznaczyć na 3 stronie PIT 0?

- Odliczenie przysługuje każdemu z rodziców. Kwotę odliczenia wylicza się w ten sposób, iż stanowi ona iloczyn liczby miesięcy pobytu dziecka u danego rodzica i 1/12 ulgi prorodzinnej. W przypadku zeznania za 2008 rok 1173,70zł.

ZDROWIE

Czy rodzic osoby uczącej się może odpisać krew, którą oddało dziecko?

- Należy pamiętać, że aby oddać krew, trzeba mieć ukończone 18 lat. Ustawa podatkowa nie wskazuje, aby można było rozliczyć darowiznę w postaci ekwiwalentu przysługującego za pobraną krew, kiedy darczyńca jest inna osoba niż podatnik.

Czy możemy w ramach ulgi rehabilitacyjnej odliczyć: 1. Koszty przejazdów w celu wykonania zaopatrzenia ortopedycznego do Niemiec (1000 km w jedną stronę) - rachunki za paliwo czy wg stawki za km? 2. Koszty pobytu za granicą opiekuna w trakcie wykonywania zaopatrzenia ortopedycznego - wynajem pokoju itp. lub diety? 3. Koszty konsultacji medycznych i operacji?

- Przepis artykułu 26 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera katalog świadczeń, na których wydatki możemy rozliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej. W tym katalogu nie ma niestety wydatków na koszty pobytu za granicą opiekuna w trakcie wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych. Wydaje się jednak, że nie ma problemu, aby w ramach ulgi rozliczyć udokumentowane koszty konsultacji medycznych i operacji (w ramach ust. 7a pkt 6) a także kosztów przejazdu, z tym że tylko do kwoty 2280zl (ust. 7a pkt 14). Wskazane jest jednak skonsultowanie takiego rozliczenia z doradcą podatkowym lub w punkcie informacyjnym urzędu skarbowego.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Posiadam działalność gospodarczą, którą założyłam w listopadzie 2008r. Jestem na ryczałcie. Do kiedy mam się rozliczyć z US i jaki PIT należy wypełnić?

-Jeżeli wybrała Pani rozliczanie na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego to jest Pani zobowiązań złożyć deklarację PIT-28 - termin upłynął 2 lutego 2009 r..

W ciągu roku podatkowego pracowałem na etacie do marca, od maja założyłem firmę i płaciłem podatek liniowy - jak powinienem rozliczyć się z US - 2 Pity?

- Będzie Pan zobowiązany do złożenia dwóch deklaracji - PIT-36L, na którym rozliczy Pan przychody z działalności gospodarczej oraz PIT-37, na którym rozliczy Pan przychody ze stosunku pracy. Obie deklaracje trzeba złożyć do 30 kwietnia.

NIERUCHOMOŚCI

W październiku 2008 roku zaciągnąłem kredyt refinansujący mój stary kredyt mieszkaniowy. Dotychczas korzystałem z ulgi odsetkowej. Wiem ze od 01.01.2009 zmieniły się przepisy i można już odliczać w ramach ulgi, także odsetki od kredytów refinansowych. Czy mogę nadal korzystać z ulgi, jeśli moja umowa na refinansowanie została podpisana przed 01.01.2009?

- Może Pan skorzystać z ulgi odsetkowej pod warunkiem, że kredyt pierwotny został zaciągnięty w latach 2002-2006. Nowelizacja, która weszła w życie 1 stycznia 2007 odnosząca się do kredytów refinansowych, działa w tym zakresie wstecz. W związku z tym, możliwe jest rozliczenie odsetek za lata 2007 - 2008 w rozliczeniu podatku 2008.

Kupiłem w tym roku mieszkanie. Czy mam możliwość odpisania od podatku czegokolwiek z tym związanego? Np. to, że wymieniłem w nim okna z drewnianych na PCW?

- Niestety, nie. Można uzyskać tylko część podatku VAT z faktur dokumentujących zakup materiałów budowlanych.

Czy istnieje ulga zwrotu VAT za materiały budowlane?

- Tak. Ustawodawca przedłużył bezterminowo możliwość uzyskania zwrotu części podatku VAT zapłaconego przy nabyciu materiałów budowlanych.

W 2008 roku zaciągnęłam kredyt hipoteczny na zakup mieszkania. Czy mogę odliczyć część zapłaconych odsetek? Czy mogę odliczyć jakieś koszty poniesione na wykończenie tego mieszkania (zakup-stan deweloperski) np. na: glazurę, terakotę, rolety zewnętrzne, usługę "remontową"?

- Ulga odsetkowa dotyczy tylko kredytów zaciągniętych w latach 2002-2006. Może Pan skorzystać ze zwrotu części VAT zapłaconego przy nabyciu materiałów budowlanych.

INWESTYCJE

Jeśli mam konto maklerskie, to jak mam się z niego rozliczyć?

- Do końca lutego Biuro Maklerskie wystawia informację PIT-8C, którą jest Panu zobowiązane dostarczyć. Na podstawie tej informacji wypełnia Pan deklarację PIT-38 i składa Pan do 30 kwietnia niezależnie od składanej deklaracji obejmującej pozostałe źródła dochodu (np. PIT-36, PIT-37).

W minionym roku odnotowałem stratę w funduszach inwestycyjnych WIOF. Czy, aby uwzględnić ją w ewentualnych kolejnych latach, należy ją wykazać w PIT-38 (brak PIT-8C) za 2008, czy też dopiero przy rozliczaniu dochodu w przyszłości?

- Strata może być rozliczona w ramach dochodów z tego samego źródła w ciągu najbliższych 5 następujących po sobie latach, jednak nie w wyższej wysokości niż 50%straty w jednym roku. W związku z tym, może ją Pan rozliczyć w następnych latach.

Źródło informacji: Europejskie Centrum Doradztwa i Dokumentacji Podatkowej sp. z o. o.

Więcej o:
jacy,
szymon,
pracodawca,
zasiłek,
wydatek,
krew,
wychowawczy,
zeznania,
podatek,
rozliczenia,
VAT,
kredyt,
5 lat,
faktura,
odliczenia,
dziecko,
zakup,
internet,
jaki,
ulga,
ulgi,
PIT

Stawki podatkowe 2010

  • 18%do 85 528 zł
  • 32%powyżej 85 528 zł
  • więcej »

Stawki podatkowe 2011

  • 18%do 85 528 zł
  • 32%powyżej 85 528 zł
  • więcej »
 

Skomentuj artykuł:

Wasze komentarze (26)

Dodaj komentarz

~elka -

Witam,mam pytanie..w 2009r.mój synek miał usunięte migdały-był to zabieg płatny /2000zł./w publicznej klinice.Czy mogę to odpisać sobie od podatku?-dziękuję

~ula -

pracowalam w zakladzie do 17 lutego apotem poszlam na zwolnienie az do lipca i chcialam zapytac czy zus wystawi pit 5 mcy czy pracodawca

~antek -

czy moge odliczyc od podatku szkole do ktorej uczęszczam.Posiadam wszystkie faktury

~xx -

co jeśli nie chcę rozliczać się z rodzicami, jestem osobą pełnoletnią i pracującą na umowę zlecenie. Rodzice mnie nie utrzymują, ale z powodu ulgi gotowi są stwierdzić, że jestem na ich utrzymaniu.

~mary -

Czy w ramach ulgi za korzystanie z inernetu mogę odliczyć zakup pakietów SKYPE (co jest również wydatkiem związanym z korzystaniem z internetu), oczywiście w zakresie przysługującej kwoty 760 zł.

~detta -

w zeszłym roku pracowałam w Holandi czy musze sie rozliczyc jesli tak to na jakim picie

~asiulka -

w tym roku po raz pierwszy rozliczam się z wspólnie z mężem. nie pracowałam przez cały rok za to pobierałam zasiłek dla bezrobotnych w sumie 1062zł czy wobec tego można odliczyć od podatku ulgę na niepracującego współmałżonka jak to było przez inne lata.

~lukasz -

jestem jednoczesnie rodzina zastepcza i opiekunem prawnym czy w tym przypadku przysluguje mi prawo do uli prorodzinnej

~ks -

ulga prorodzinna, na 7-miesięczne dziecko, należy kwotę podzielić przez 12 a potem pomnożyć przez 7, nie przysługuje ona w całości.

~wal-1 -

nie jestem ekspertem ale w wyjasnieniem tego eksperta się nie zgadzam zasiłek wychowawczy płaci urzad miasta a nie zakład pracy ,dostaliśmy z zakładu pit 11 i nie ma tam przychodów za zasiłek wychowawczy, dzwoniliśmy do urzędu skarbowego i poinformowano nas że jeżeli do konca miesiąca lutego ,otrzymamy pit11 od urzędu lub możemy go nie otrzymać to wtedy tych dochodów nie bierze się pod uwagę,proszę o wyjaśnienie