Przejd� do g��wnej cz�ci strony

× m.interia.pl

Korzystasz z urządzenia mobilnego? Wybróbuj wersję Interii,
zaprojektowaną specjalnie dla Twojego urządzenia.

×

Treść dostępna również w wersji mobilnej
na m.interia.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android

Warunki skorzystania z ulgi prorodzinnej

Ten artykuł możesz przeczytać również w wersji mobilnej »

Ulga prorodzinna pozwala na odliczenie od podatku dochodowego określonej kwoty na każde dziecko, po dokonaniu odliczeń z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Mogą z niej skorzystać jedynie podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych. W przypadku dzieci pełnoletnich ulga ta przysługuje, jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów, z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku, a ponadto dzieciom, bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny. Pełnoletnie dzieci często osiągają dochody za granicą. Podatnicy mają w związku z tym wątpliwości, w jakich przypadkach należy uwzględnić je przy ustalaniu prawa do skorzystania z ulgi.

W interpretacji z dnia 15 września 2010 r. (sygn. IBPBII/1/415-604/10/ASz) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wyjaśnił, że zgodnie z art. 27f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm., dalej "ustawa o PIT") od podatku dochodowego, pomniejszonego o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne podatnik ma prawo odliczyć kwotę obliczoną zgodnie z ust. 2 na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym:

 1. wykonywał władzę rodzicielską,
 2. pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało,
 3. sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Stosownie do postanowień art. 27f ust. 6 ustawy o PIT przepisy ust. 1- 5 stosuje się odpowiednio do podatników utrzymujących pełnoletnie dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4 pkt 2 i 3, w związku z wykonywaniem przez tych podatników ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego oraz w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej. Jak stanowi art. 6 ust. 4 pkt 2 i 3 przez pełnoletnie należy rozumieć dzieci:

 • bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
 • do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b w łącznej wysokości przekraczającej kwotę, o której mowa w art. 27 ust. 1 (kwotę wolną od podatku), z wyjątkiem renty rodzinnej.

Organ podatkowy zwrócił uwagę na fakt, że warunkiem skorzystania z ulgi jest osiągnięcie dochodu podlegającemu opodatkowaniu według skali podatkowej. Przy czym do ulgi mają prawo również podatnicy opodatkowani zryczałtowanym podatkiem dochodowym lub podatnicy osiągający dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej, pod warunkiem, iż uzyskają w roku podatkowym także dochody opodatkowane według skali np. zasiłek chorobowy czy dochody z najmu.

W stanie faktycznym będącym podstawą wydanej interpretacji córka podatnika uzyskała dochody z pracy w Hiszpanii. Jak wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, uwzględnienie ich w ustalaniu prawa do skorzystania z ulgi prorodzinnej uzależnione jest od postanowień odpowiedniej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jeżeli konkretne dochody zostały już opodatkowane za granicą to w Polsce będą stanowiły dochód niepodlegający opodatkowaniu, a tym samym nie wpłyną na ewentualne prawo do skorzystania z ulgi.

Jak wynika z interpretacji organu podatkowego, dochody pełnoletnich dzieci z pracy za granicą nie zawsze pozbawią podatników ulgi prorodzinnej. Warunkiem jest ich opodatkowanie w innym kraju i brak konieczności powtórnego opodatkowania w Polsce. W konkretnym przypadku zawsze należy odnieść się do postanowień odpowiedniej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Justyna Zając-Wysocka

Radca prawny, Dyrektor Departamentu Doradztwa Podatkowego Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych w Krakowie

Artykuł ma charakter jedynie informacyjny i stanowi publikację zainspirowaną treścią artykułów prasowych, interpretacji organów podatkowych i orzeczeń sądów administracyjnych. Nie stanowi porady ani opinii podatkowej czy prawnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 i art. 31 ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 475, ze zm.) i jest odzwierciedleniem poglądów wyrażanych przez autorów publikacji. Małopolski Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za ewentualne skutki podejmowanych decyzji na ich podstawie.

Źródło informacji: Małopolski Instytut Studiów Podatkowych

Więcej o:
ubezpieczenie,
ubezpieczenie zdrowotne,
zasiłek,
mowa,
ulga,
dziecko,
podatnicy,
dochody,
ulgi,
z

Stawki podatkowe 2010

 • 18%do 85 528 zł
 • 32%powyżej 85 528 zł
 • więcej »

Stawki podatkowe 2011

 • 18%do 85 528 zł
 • 32%powyżej 85 528 zł
 • więcej »
 

Skomentuj artykuł:

Wasze komentarze (1)

Dodaj komentarz

~Optymista -

Na osobę pełnoletnią, która się uczy i zarobiła np. w Hiszpanii równowartość opodatkowanych 10.000 euro, przysługuje ulga prorodzinna, na tę samą osobę która zarobiła za granicą 1.000 euro i trzeba je opodatkować, ulga nie przysługuje. Pa-ra-no-ja.