Przejd� do g��wnej cz�ci strony

× m.interia.pl

Korzystasz z urządzenia mobilnego? Wybróbuj wersję Interii,
zaprojektowaną specjalnie dla Twojego urządzenia.

×

Treść dostępna również w wersji mobilnej
na m.interia.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android

Wymiar czasu pracy niepełnosprawnych w 2014 r.

www.gazetapodatkowa.pl - podatki, rachunkowość, prawo pracy, składki, zasiłki, emerytury, księgowość
Ten artykuł możesz przeczytać również w wersji mobilnej »

Pracownicy niepełnosprawni objęci są odrębnymi przepisami w zakresie norm czasu pracy, wynikającymi z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Jednakże w odniesieniu do metodyki obliczania obowiązującego ich wymiaru czasu pracy zastosowanie znajdują ogólne przepisy Kodeksu pracy.


Normy czasu pracy

Normy czasu pracy pracowników niepełnosprawnych mają charakter sztywny, a nie przeciętny. Oznacza to, że nie mogą być one wydłużane ponad ustawowe normy, chyba że tak wynika z odrębnych przepisów.

Czas pracy wszystkich osób niepełnosprawnych nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo (art. 15 ust. 1 ustawy o rehabilitacji). Natomiast czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo, jeżeli lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników (w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad osobą niepełnosprawną) wyda zaświadczenie o celowości stosowania skróconych norm czasu pracy wobec tego pracownika.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że art. 15 ust. 2 ustawy o rehabilitacji, w obowiązującym obecnie brzmieniu, został zakwestionowany przez Trybunał Konstytucyjny. Wyrokiem TK z dnia 13.06.2013 r., sygn. akt K 17/11 (Dz. U. poz. 791) wspomniany przepis, w zakresie, w jakim uzależnia zastosowanie skróconych norm czasu pracy do osoby niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności od uzyskania zaświadczenia lekarskiego o celowości ich stosowania, został uznany za niezgodny z Konstytucją RP. Jeżeli przepis ten nie zostanie zmieniony, przestanie obowiązywać z dniem 10 lipca 2014 r., czyli po upływie 12 miesięcy od dnia publikacji wyroku.

Ustawa o rehabilitacji przewiduje dwa wyjątki w zakresie obowiązywania norm czasu pracy wymienionych w art. 15. Nie stosuje się ich:

 • do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz
   
 • gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad niepełnosprawnym wyrazi na to zgodę.


Wymiar czasu pracy

Wymiar czasu pracy pracowników niepełnosprawnych oblicza się w oparciu o art. 130 K.p. W tym celu należy:

 • pomnożyć 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym,
   
 • dodać do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku,
   
 • obniżyć wymiar czasu pracy o 8 godzin za każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela.

W 2014 r. dniami świątecznymi przypadającymi w innym dniu niż niedziela, które obniżają wymiar czasu pracy, są: 1 stycznia - Nowy Rok (środa), 6 stycznia - Trzech Króli (poniedziałek), 21 kwietnia - drugi dzień Wielkiej Nocy (poniedziałek), 1 maja - Święto Państwowe (czwartek), 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja (sobota), 19 czerwca - Boże Ciało (czwartek), 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (piątek), 1 listopada - Wszystkich Świętych (sobota), 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości (wtorek), 25 i 26 grudnia - pierwszy i drugi dzień Bożego Narodzenia (czwartek i piątek).

Tabele obok przedstawiają wymiary czasu pracy pracowników niepełnosprawnych w 2014 r. w odniesieniu do norm wynoszących 7 godzin na dobę i 35 godzin na tydzień.

Jednomiesięczne okresy rozliczeniowe w 2014 r.

Mie-
siąc

Obliczenie wymiaru czasu pracy

Liczba
godzin

Liczba
dni

I

(35 godz. × 4 tyg.) + (7 godz. × 3 dni) - (7 godz. × 2 dni)

147

21

II

(35 godz. × 4 tyg.)

140

20

III

(35 godz. × 4 tyg.) + (7 godz. × 1 dzień)

147

21

IV

(35 godz. × 4 tyg.) + (7 godz. × 2 dni) - (7 godz. × 1 dzień)

147

21

V

(35 godz. × 4 tyg.) + (7 godz. × 2 dni) - (7 godz. × 2 dni)

140

20

VI

(35 godz. × 4 tyg.) + (7 godz. × 1 dzień) - (7 godz. × 1 dzień)

140

20

VII

(35 godz. × 4 tyg.) + (7 godz. × 3 dni)

161

23

VIII

(35 godz. × 4 tyg.) + (7 godz. × 1 dzień) - (7 godz. × 1 dzień)

140

20

IX

(35 godz. × 4 tyg.) + (7 godz. × 2 dni)

154

22

X

(35 godz. × 4 tyg.) + (7 godz. × 3 dni)

161

23

XI

(35 godz. × 4 tyg.) - (7 godz. × 2 dni)

126

18

XII

(35 godz. × 4 tyg.) + (7 godz. × 3 dni) - (7 godz. × 2 dni)

147

21

Łącznie

1.750

250


Trzymiesięczne okresy rozliczeniowe w 2014 r.

Mie-
siące

Obliczenie wymiaru czasu pracy

Liczba
godzin

Liczba
dni

I-III

(35 godz. × 12 tyg.) + (7 godz. × 4 dni) - (7 godz. × 2 dni)

434

62

IV-VI

(35 godz. × 13 tyg.) - (7 godz. × 4 dni)

427

61

VII-IX

(35 godz. × 13 tyg.) + (7 godz. × 1 dzień) - (7 godz. × 1 dzień)

455

65

X-XII

(35 godz. × 13 tyg.) + (7 godz. × 1 dzień) - (7 godz. × 4 dni)

434

62

Łącznie

1.750

250


Czteromiesięczne okresy rozliczeniowe w 2014 r.

Mie-
siące

Obliczenie wymiaru czasu pracy

Liczba
godzin

Liczba
dni

I-IV

(35 godz. × 17 tyg.) + (7 godz. × 1 dzień) - (7 godz. × 3 dni)

581

83

V-VIII

(35 godz. × 17 tyg.) + (7 godz. × 2 dni) - (7 godz. × 4 dni)

581

83

IX-XII

(35 godz. × 17 tyg.) + (7 godz. × 3 dni) - (7 godz. × 4 dni)

588

84

Łącznie

1.750

250


Dwunastomiesięczny okres rozliczeniowy w 2014 r.

Miesiące

Obliczenie wymiaru czasu pracy

Liczba
godzin

Liczba
dni

I-XII

(35 godz. × 52 tyg.) + (7 godz. x 1 dzień) - (7 godz. × 11 dni)

1.750

250

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.)

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.)

autor: Ewa Madejek
Gazeta Podatkowa nr 95 (1032) z dnia 2013-11-28

GOFIN podpowiada

Źródło informacji:

Więcej o:
pracownicy niepełnosprawni,
kodeks pracy,
czas pracy
 

Ankieta

Jak rozwiązać problem dużej podaży jabłek?
Jak rozwiązać problem dużej podaży jabłek?

Dziękujemy. Twój głos został już zarejestrowany
WYNIKI

Rozdać biednym

 
28%

Oddać za darmo

 
13%

Trudno powiedzieć

 
1%

Zniszczyć nadwyżki

 
1%

Nie mam zdania

 
1%

Przerobić na sok czy cydr

 
52%

Nie zbierać wcale

 
4%Głosów: 2960

Zagłosuj w innych ankietach »


Skomentuj artykuł:

Twój komentarz może być pierwszy

Piszesz jako Gość

Zapoznaj się z Regulaminem
Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.