Reklama

Jeszcze wyższe dofinansowanie w programie "Czyste powietrze"

21 października 2020 r. rozpoczął się drugi nabór wniosków o dofinansowanie w programie "Czyste Powietrze". Tym razem można otrzymać jeszcze więcej pieniędzy na wymianę pieca oraz inne prace termoizolacyjne. Kto może ubiegać się o te środki? Na to pytanie odpowiada Bartłomiej Kuźniar, koordynator projektów inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie rozpoczął drugi nabór wniosków w ramach programu "Czyste powietrze". Tym razem o dodatkowe środki finansowe mogą ubiegać się osoby uprawnione do podwyższonego poziomu dofinansowania. Kto otrzyma te pieniądze? Wyłącznie osoby fizyczne, które dodatkowo są właścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. Dodatkowo wnioskodawcy muszą spełniać kryterium dochodowe.

Reklama

Przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie może przekraczać kwoty 1400 złotych w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Jeżeli dana osoba prowadzi natomiast działalność gospodarczą, roczny przychód tej osoby za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód nie powinien przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w stosownym rozporządzeniu Rady Ministrów.

Jak ustalić dochód wnioskodawcy?

Oczywiście powyższe kwoty powinny wynikać nie tylko z oświadczenia samego wnioskodawcy, ale ze specjalnego zaświadczenia wydawanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania danej osoby fizycznej. Wzór wniosku o wydanie tego zaświadczenia stanowi załącznik do rozporządzenia ministra klimatu z 2 października 2020 r.

Warto pamiętać o tym, że dochodem są po pierwsze przychody, podlegające opodatkowaniu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych pomniejszone o koszty uzyskania przychodu należy podatek dochodowy od osób fizycznych składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Po drugie dochodem z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Po trzecie natomiast innymi dochodami, niepodlegającymi opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli na przykład wszelkiego rodzaju renty i stypendia. Odlicza się przy tym kwoty alimentów, świadczonych na rzecz innych osób.

Co jeszcze warto wiedzieć o dofinansowaniu?

Na marginesie warto dodać, że dofinansowanie w ramach programu "Czyste powietrze" umożliwia uzyskanie środków nie tylko na jeszcze nierozpoczęte inwestycje, ale również na te już zakończone. Warunkiem jest nierozpoczęcie ich wcześniej niż na sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż w dniu 15 maja 2020 roku. Należy też pamiętać o tym, że nabór dotyczy wyłącznie budynków jednorodzinnych, a nie wielorodzinnych. Nie stosuje się go również w odniesieniu do budynków nowo budowanych.

Osoby, które spełnią wszelkie warunki naboru, mogą składać stosowny wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek, którego dotyczy planowane przedsięwzięcie albo za pośrednictwem gmin, które zawarły porozumienie w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji programu "Czyste powietrze". Najpierw wniosek składa się elektronicznie poprzez aplikację internetową Portal Beneficjenta, dostępny na stronie internetowej właściwego WFOŚiGW, a później papierowo. Można też skorzystać tylko z formy elektronicznej, ale to poprzez serwis gov.pl oraz z użyciem podpisu zaufanego albo kwalifikowanego.

Dofinansowanie tylko dla osób o niskich dochodach

Należy zatem rozwiać wątpliwości - nie jest to wersja programu "Czyste powietrze", dedykowana tym osobom, które w poprzedniej turze nie zdążyły złożyć stosownego wniosku. Tym razem nabór przeznaczony jest wyłącznie dla osób osiągających niskie dochody - wskazuje Bartłomiej Kuźniar.

Biznes INTERIA.PL na Twitterze. Dołącz do nas i czytaj informacje gospodarcze

Dowiedz się więcej na temat: czyste powietrze | ekologia | wymiana pieców | termoizolacja

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »