Reklama

Opodatkowanie przychodu pracownika z tytułu udziału w imprezie integracyjnej

Pracownicy uczestniczący w imprezie integracyjnej uzyskują przychód, który ewentualnie może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PDOF (zwolnienie to dotyczy uzyskanych świadczeń finansowanych ze środków ZFŚS do wysokości 380 zł rocznie).(interpretacja indywidualna Ministra Finansów z 17 października 2013 r., nr DD3/033/115/ ILG/12/RD-107798/13)

Reklama

Pracodawca zamierzał organizować dla pracowników i ich rodzin imprezy otwarte. Z funduszu socjalnego zapewniony miał być poczęstunek w formie potraw z grilla, napojów oraz gry, zabawy i konkursy dla dzieci i dorosłych, występ zespołów artystycznych, itp. Pracodawca nie zamierzał sporządzać imiennego wykazu osób korzystających z imprez ani wartości poczęstunku przypadającej na uczestnika imprezy. Pracodawca uznał, że skoro ww. imprezy nie są adresowane imiennie do pracowników, to u pracowników nie powstaje przychód podlegający opodatkowaniu. Nie sposób bowiem stwierdzić, czy pracownik rzeczywiście otrzymał świadczenie i jaka jest jego wartość.

Dyrektor Izby Skarbowej nie zgodził się z tym stanowiskiem. Uznał, że nieodpłatne świadczenie dla pracowników i członków ich rodzin w postaci uczestnictwa w imprezach organizowanych przez pracodawcę stanowi dla pracowników przychód ze stosunku pracy, od którego należy obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy. Wartość przychodu po stronie konkretnych pracowników należy - zdaniem fiskusa - ustalić na podstawie sporządzonej listy uczestników, którzy wzięli udział w imprezie. Koszt całkowity, jaki spółka poniosła za zorganizowanie imprezy, należy podzielić przez liczbę uczestników (pracowników i członków ich rodzin), którzy wzięli w nim udział, a następnie przypisać tak obliczoną kwotę do przychodu ze stosunku pracy pracownika.

Również Minister Finansów uznał, że w ww. przypadku po stronie pracowników powstanie przychód podlegający - co do zasady - opodatkowaniu. Ewentualne trudności w ustaleniu dokładnej listy pracowników uczestniczących w imprezach należy uznać za problem organizacyjny, możliwy do rozwiązania. Odnosząc się natomiast do ustalenia wartości tego przychodu, Minister Finansów wyjaśnił:

"(…) Jeżeli odpłatności za zorganizowanie imprezy dokonano ryczałtowo, to wartość świadczenia, jaką pracodawca powinien doliczyć do przychodu danego pracownika, należy obliczyć, dzieląc łączną kwotę wydatków poniesionych przez pracodawcę na zorganizowanie imprezy przez liczbę zaproszonych uczestników (pracowników oraz członków ich rodzin), a następnie tak ustaloną wartość jednostkową przypisać osobom biorącym udział w tej imprezie. Przychód pracownika stanowić będzie iloczyn wartości jednostkowej świadczenia oraz liczby członków rodziny pracownika biorących udział w imprezie (z uwzględnieniem pracownika, jeżeli także był jej uczestnikiem).

Należy również podkreślić, że na wysokość przychodu pracownika powstałego w związku z jego uczestnictwem w imprezie nie wpływa poziom wykorzystania poszczególnych atrakcji przewidzianych dla uczestników, bowiem cena, którą uiszcza pracodawca za zorganizowanie imprezy, nie jest uzależniona od stopnia ich "wykorzystania" przez pracowników (podkreśl. red.). Innymi słowy, z podatkowego punktu widzenia bez znaczenia jest, ile i jakie dania i napoje skonsumował pracownik, jak również czy brał udział i w jakim zakresie skorzystał z atrakcji przewidzianych podczas imprezy. (…)"

W dalszej części uzasadnienia Minister Finansów zaznaczył, że przy obliczaniu wartości ww. przychodu należy uwzględnić zwolnienie wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PDOF, obejmujące wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł (rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi).


Od redakcji:

Podobne stanowisko zaprezentował także Minister Finansów w interpretacjach indywidualnych z 16 października 2013 r., nr DD3/033/116/ILG/12/RD-107659/13 oraz z 22 października 2013 r., nr DD3/033/111/CRS/12/RD-109825/13 (tę ostatnią interpretację opisywaliśmy w Biuletynie Informacyjnym nr 8 z 10 marca 2014 r., w artykule pt. "Przychód z tytułu udziału w imprezie integracyjnej powstaje tylko u pracowników, którzy faktycznie w niej uczestniczyli - interpretacja indywidualna Ministra Finansów").


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych Nr 14 z dnia 2014-05-10

GOFIN podpowiada

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »