Reklama

Ranking lokat terminowych - luty 2015 r.

Banki oferują bardzo elastyczne okresy lokaty i mogą one wynosić od jednego dnia do kilku lat. Na jaką lokatę się zdecydować? Jakie oprocentowanie wybrać? Odpowiedź na te wszystkie pytania znajdziemy w aktualnym, lutowym rankingu lokat terminowych TotalMoney.pl.

Przedstawiamy drugi w 2015 r. ranking lokat terminowych. Porównamy w nim lokaty w kwocie 5000 zł zakładane na miesiąc, trzy miesiące, sześć miesięcy i rok. W zestawieniu znajdują się depozyty, które przeznaczone są dla nowych klientów i na nowe środki oraz lokaty standardowe, które może założyć każdy - niezależnie od tego, jakie relacje łączą go z danym bankiem. Porównujemy po trzy najlepsze propozycje dla każdego okresu umownego i kategorii (o ile oczywiście tyle będzie dostępnych). Zapraszamy do lektury.

Szukasz gotówki na dowolny cel? Sprawdź, gdzie otrzymasz najtańszy kredyt!

Reklama

Lokaty dla nowych klientów i na nowe środki

Ranking lokat bankowych w kwocie 5 000 zł - luty 2015 (nowe środki i nowi klienci)
Poz. Bank/nazwa produktu Oprocentowanie
(nominalne)
Odsetki
(po podatku)
Minimalna kwota lokaty/
Wymagane konto
1 miesiąc 
1 BIZ Bank/Bank SMART
SMART Lokata na powitanie (NK)
4,40% 13,67 zł 1000 zł
nie
2 BossaBank
EKOlokata POWITALNA
3,00% 6,32 zł 1000 zł
tak
3 miesiące
1 Idea Bank
Lokata HAPPY (NK)
4,50% 44,44 zł 1000 zł
nie
2 BIZ Bank/Bank SMART
SMART Lokata na powitanie (NK)
4,00% 39,50 zł 1000 zł
nie
BGŻOptima
Lokata Bezkarna (NK)
4,00% 39,50 zł 1000 zł
tak
Getin Bank
Twoja Lokata III (NS)
4,00% 39,50 zł 500 zł
tak
mBank
4% na wejście
4,00% 39,50 zł 500 zł
tak
3 neoBANK onLINE
energoLOKATA 3M PLUS (NK)
3,50% 34,56 zł 1000 zł
nie
Raiffeisen Polbank
R-Lokata (NS)
3,50% 34,56 zł 3000 zł
tak
6 miesięcy
1 mBank
Lokata na nowe środki
2,50% 50,21 zł 1000 zł
tak

Stan na: 9 lutego 2015
NK - oferta dla nowych klientów   
NS - oferta dla nowych środków   

Źródło: TotalMoney.pl

W zestawieniu lokat 1-miesięcznych znajdują się dwie lokaty: SMART Lokata na powitanie przeznaczona dla nowych klientów BIZ Banku i Banku SMART oraz EKOlokata POWITALNA BossaBanku. SMART Lokata na powitanie oprocentowana jest w wysokości 4,4 proc. w skali roku. Po miesiącu oprocentowanie to przełoży się na 13,67 zł odsetek. Posiadacz EKOlokaty POWITALNEJ, której oprocentowanie to 3 proc., po miesiącu zarobi "na czysto" 6,32 zł.

Na pierwszym miejscu w zestawieniu lokat trzymiesięcznych znajduje się Lokata HAPPY Idea Banku. Jej oprocentowanie wynosi 4,5 proc. w skali roku. Kwota odsetek, jakie zostaną dopisane do wpłaconych na nią 5 000 zł po upływie okresu umownego wyniesie 44,44 zł. Drugie miejsce przypadło czterem lokatom, których oprocentowanie wynosi 4 proc. w skali roku. Są to: SMART Lokata na powitanie BIZ Banku/Banku SMART, Lokata Bezkarna BGŻOptima, Twoja Lokata III Getin Banku oraz lokata 4 proc. na wejście mBanku. Oprocentowanie srebrnych medalistów wynosi 4 proc. w skali roku. Po trzech miesiącach do lokat tych dopisane zostaną odsetki wynoszące 39,50 zł. Zestawienie zamykają dwie lokat oprocentowane w wysokości 3,50 proc. w skali roku: energoLOKATA 3M PLUS neoBANKU onLINE oraz R-Lokata Raiffeisen Polbanku. Oprocentowanie to przekłada się na odsetki wynoszące 34,56 zł.

W zestawieniu lokat sześciomiesięcznych znajduje się tylko jeden produkt: Lokata na nowe środki mBanku. Jest ona oprocentowana w wysokości 2,50 proc. w skali roku, a odsetki, jakie zostaną dopisane do wpłaconych na nią 5000 zł wynoszą 50,21 zł.

Wśród lokat na 12 miesięcy nie znaleźliśmy ofert dla nowych klientów lub na nowe środki.

Najlepsze kredyty gotówkowe online - aktualny ranking otrzymasz na email

Lokaty standardowe

Ranking lokat bankowych w kwocie 5 000 zł - luty 2015 (oferta standardowa)
Poz. Bank/nazwa produktu Oprocentowanie
(nominalne)
Odsetki
(po podatku)
Minimalna kwota lokaty/
Wymagane konto
1 miesiąc
1 BOŚ Bank
EKOlokata bez Kantów
3,00% 9,32 zł 1000 zł
tak
2 Meritum Bank
Meritum Zysku w Internecie
2,40% 7,46 zł 1000 zł
nie
Meritum Bank
Lokata Standardowa Internetowa
2,40% 7,46 zł 1000 zł
tak
Meritum Bank
Meritum Zysku
2,40% 7,46 zł 1000 zł
nie
Meritum Bank
Lokata Standardowa dla
klientów indywidualnych
2,40% 7,46 zł 1000 zł
nie
3 BIZ Bank
Lokata BIZ Spinająca
2,20% 6,84 zł 1000 zł
nie
3 miesiące
1 Idea Bank
Lokata Bezkonkurencyjna
3,10% 30,61 zł 1000 zł
nie
2 BIZ Bank
Lokata BIZ PRO
3,00% 29,63 zł 1000 zł
tak
3 BIZ Bank
Lokata BIZ Spinająca
2,90% 28,64 zł 1000 zł
nie
Meritum Bank
Meritum Zysku w Internecie
2,90% 28,64 zł 1000 zł
nie
Meritum Bank
Lokata Standardowa Internetowa
2,90% 28,64 zł 1000 zł
tak
Meritum Bank
Meritum Zysku
2,90% 28,64 zł 1000 zł
nie
Meritum Bank
Lokata Standardowa dla
klientów indywidualnych
2,90% 28,64 zł 1000 zł
nie
6 miesięcy
1 SK bank
eLokata24
3,30% 66,27 zł 3000 zł
nie
2 Meritum Bank
Meritum Zysku w Internecie
3,10% 64,26 zł 1000 zł
nie
Meritum Bank
Lokata Standardowa Internetowa
3,10% 64,26 zł 1000 zł
tak
Meritum Bank
Meritum Zysku
3,10% 64,26 zł 1000 zł
nie
Meritum Bank
Lokata Standardowa dla
klientów indywidualnych
3,10% 64,26 zł 1000 zł
nie
3 BIZ Bank
BIZ Lokata PRO
3,00% 62,27 zł 1000 zł
tak
Getin Bank
Lokata Prosty Zysk
3,00% 62,27 zł 500 zł
tak
12 miesięcy
1 Meritum Bank
Meritum Zysku w Internecie
3,10% 125,55 zł 1000 zł
nie
Meritum Bank
Lokata Standardowa Internetowa
3,10% 125,55 zł 1000 zł
tak
Meritum Bank
Meritum Zysku
3,10% 125,55 zł 1000 zł
nie
Meritum Bank
Lokata Standardowa dla
klientów indywidualnych
3,10% 125,55 zł 1000 zł
nie
2 Toyota Bank
Depozyt Plus
3,00% 121,50 zł 5000 zł
tak
3 BIZ Bank
Lokata WIBOR
2,85% 115,42 zł 1000 zł
nie

Stan na: 9 lutego 2015

Źródło:TotalMoney.pl

Pierwszą pozycję w zestawieniu standardowych lokat jednomiesięcznych zajęła EKOlokata bez Kantów BOŚ Banku, której oprocentowanie wynosi 3 proc. w skali roku. Po miesiącu przełoży się to na 9,32 zł odsetek. Miejsce drugie zajmują cztery lokaty z oferty Meritum Banku: Meritum Zysku w Internecie, Lokata Standardowa Internetowa, Meritum Zysku oraz Lokata Standardowa dla klientów indywidualnych. Oprocentowane one są w wysokości 2,4 proc. w skali roku, a odsetki dopisane do kapitału na nie wpłaconego wynoszą - 7,46 zł. Trzecie miejsce zajęła BIZ Lokata Spinająca BIZ Banku. Oprocentowana ona jest w wysokości 2,2 proc. w skali roku. Po miesiącu jej posiadacz zyska 6,84 zł odsetek.

W zestawieniu lokat trzymiesięcznych pierwsza pozycja przypadła Lokacie Bezkonkurencyjnej Idea Banku. Jej oprocentowanie wynosi 3,10 proc. w skali roku. Jej posiadacz po trzech miesiącach zarobi "na czysto" 30,61 zł. Pozycję drugą utrzymała Lokata BIZ Pro BIZ Banku, której oprocentowanie wynosi 3 proc. w skali roku. Kwota odsetek, jakie zostaną dopisane do wpłaconego na nią kapitału wynosi 29,63 zł. Na miejscu trzecim znalazło się aż pięć lokat: Lokata BIZ Spinająca BIZ Banku oraz cztery depozyty z oferty Meritum Banku: Meritum Zysku w Internecie, Lokata Standardowa Internetowa, Meritum Zysku oraz Lokata Standardowa dla klientów indywidualnych. Oprocentowanie całej tej piątki wynosi 2,90 proc. w skali roku i przekłada się na zysk wynoszący 28,64 zł.

Zestawienie standardowych lokat 6-miesięcznych otwiera eLokata24 SK banku, której oprocentowanie wynosi 3,30 proc. w skali roku. Odsetki, jakie po pół roku otrzyma posiadacz tej lokaty to 66,27 zł. Miejsce drugie zajęły lokaty znane z zestawienia depozytów trzymiesięcznych: lokaty Meritum Zysku w Internecie, Lokata Standardowa Internetowa, Meritum Zysku Meritum Banku. Ich oprocentowanie wynosi 3,10 proc. w skali roku. Po sześciu miesiącach umownego posiadacz tych lokat zarobi 64,26 zł. Miejsce trzecie, z oprocentowaniem 3 proc. w skali roku, zajęły dwie lokaty: BIZ Lokata PRO BIZ Banku oraz Lokata Prosty Zysk Getin Banku. Oprocentowane one są w wysokości 3 proc. w skali roku a po zakończeniu półrocznego okresu umownego każda z nich przyniesie 62,27 zł zysku.

Pierwsze miejsce w zestawieniu lokat zakładanych na 12 miesięcy otwierają cztery depozyty oprocentowane na 3,10 proc. w skali roku (co po upływie okresu umownego przełoży się na odsetki w kwocie 125,55 zł). Są to lokaty Meritum Banku Meritum Zysku w Internecie, Lokata Standardowa Internetowa, Meritum Zysku oraz Lokata Standardowa dla Klientów Indywidualnych). Miejsce drugie zajął Depozyt Plus Toyota Banku oprocentowany w wysokości 3 proc. w skali roku (po roku do wpłaconych na tę lokatę 5 000 zł bank dopisze odsetki w kwocie 121,50 zł ). Miejsce trzecie utrzymała Lokata WIBOR BIZ Banku, której oprocentowanie (ustalane na podstawie stawki referencyjnej WIBOR 6M) wynosi 2,85 proc. w skali roku. Kwota odsetek, jakie po roku zostaną dopisane do wpłaconego na nią kapitału to 115,42 zł.

Porównywarka kredytów gotówkowych - wyniki na email. Oblicz ratę i wybierz najtańszy

Po raz kolejny okazało się, że lokaty na nowe środki i dla nowych klientów, będące "wabikiem", mającym pozyskać nowych klientów czy nowe środki od klientów dotychczasowych, są atrakcyjniej oprocentowane od lokat standardowych. Średnie oprocentowanie 3-miesięcznych lokat dla nowych środków/nowych klientów w naszym zestawieniu wynosi 3,93 proc. W przypadku lokat standardowych średnie oprocentowanie jest niższe - wynosi 2,94 proc. w skali roku. Co zatem wybrać? Zależy, czy chcemy ulokować oszczędności na 3 czy 6 miesięcy czy na dłuższy czas... Już lokaty standardowe na pół roku pokazują swoją wyższość. Depozyty roczne pokazują swoją przewagę jeszcze bardziej - średnie oprocentowanie tych, które znajdują się w naszym rankingu wynosi 3,04 proc. Trzeba też pamiętać, że dadzą one wyższy zysk niż odnawiane lokaty 3-miesięczne.

Zapraszamy do zapoznania się z marcowym rankingiem lokat terminowych TotalMoney.pl.

Źródło: TotalMoney.pl

Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »