Reklama

Resort finansów od października zaoferuje obligacje dla beneficjentów programu "Rodzina 500 plus"

Od października MF dla beneficjentów programu 500 plus zaoferuje nowy typ obligacji - poinformował w piątek minister finansów Paweł Szałamacha. Będą to Rodzinne Obligacje Skarbowe, które będzie można wykupić na 6 i 12 lat.

Beneficjenci programu będą mogli nabywać obligacje do wysokości świadczenia, jakie uzyskują w ramach programu 500 plus. Cena jednej Rodzinnej Obligacji Skarbowej ma wynieść 100 zł.

Reklama

Obligacje będą dostępne w cyklach miesięcznych, tak jak standardowe. Można będzie je kupić w oddziałach PKO BP, punktach obsługi Domu Maklerskiego PKO BP oraz przez internet.

- Postanowiliśmy wzbogacić ofertę, tak by różniła się od dotychczasowych dwu-,trzy-,cztero- i 10-letnich, co oznacza inny okres wykupu oraz inne, korzystniejsze oprocentowanie - mówił Szałamacha na piątkowej konferencji prasowej. - Zależy nam na tym, by rozszerzyć pulę osób, które dotychczas inwestują w obligacje Skarbu Państwa - dodał.

Rodzinne obligacje będą sześcioletnie i dwunastoletnie. Będą oprocentowane preferencyjnie w stosunku do standardowych obligacji oszczędnościowych, odpowiednio 1,75 proc. i 2,00 proc. (w pierwszym roku odpowiednio 2,60 i 3,00 proc.).

Poza tym oprocentowanie Rodzinnych Obligacji Skarbowych w poszczególnych okresach odsetkowych ustalane ma być na podstawie wskaźnika inflacji (powiększonego o powyższą preferencyjna marżę).

Obligacje będzie też można przedterminowo wykupić i wycofać zgromadzone oszczędności. W takim przypadku wartość zgromadzonych odsetek ma być pomniejszona o 0,70 zł dla każdej obligacji sześcioletniej i 2 zł dla obligacji dwuletniej.

- To doskonały produkt, kierowany do uczestników programu 500 plus, którzy chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci - mówił Szałamacha. Mogą to być np. koszty edukacji uniwersyteckiej, uruchomienie firmy, zakup mieszkania - wymieniał szef MF.

Dodał, że "nie będzie sztywnego wolumenu emisji" i resort będzie elastycznie reagować na popyt na obligacje. - Mamy nadzieję, że osoby dotąd niezainteresowane oszczędnościami tego typu, przyjdą do placówek PKO BP - zaznaczył szef MF. Zapowiedział, że będzie także akcja promocyjna w mediach, dotycząca sprzedaży Rodzinnych Obligacji Skarbowych.

Poza tym tylko w październiku ma obowiązywać promocyjna cena dla tych, którym wypada wtedy termin wykupu standardowych obligacji, a będą chcieli przedłużyć oszczędzanie. Będzie można zakupić wszystkie rodzaje obligacji standardowych (2-letnie, 3-letnie, 4-letnie i 10-letnie) na drodze zamiany za 99,70 zł, a nie 100 zł - informowali w piątek przedstawiciele MF.

Październikowa oferta skarbowych obligacji oszczędnościowych MF (komunikat)

Od października 2016 r. oferta Ministerstwa Finansów zostaje rozszerzona o nowe obligacje przeznaczone dla beneficjentów programu "Rodzina 500 plus". Dodatkowo tylko w październiku obowiązywać będzie promocyjna cena 99,70 zł dla zakupu obligacji ze standardowej oferty w drodze zamiany. Nowe Rodzinne Obligacje Skarbowe przeznaczone dla beneficjentów programu "Rodzina 500 plus". Rodzinne Obligacje Skarbowe to doskonały produkt, kierowany do osób otrzymujących świadczenie w ramach programu "Rodzina 500 plus", które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Beneficjenci programu będą mogli nabywać obligacje do wysokości przyznanego świadczenia wychowawczego. Rodzinne Obligacje Skarbowe umożliwiają regularne oszczędzanie środków otrzymanych w ramach programu. Będą dostępne w ciągłej sprzedaży w cyklach miesięcznych, tak jak obligacje ze standardowej oferty. Można będzie je nabyć w Oddziałach PKO Banku Polskiego, Punktach Obsługi Klientów Domu Maklerskiego PKO BP oraz przez Internet.

Konstrukcja Rodzinnych Obligacji Skarbowych

W ofercie dostępne będą dwie nowe obligacje oszczędnościowe: - rodzinne sześcioletnie obligacje skarbowe (ROS); - rodzinne dwunastoletnie obligacje skarbowe (ROD). Termin wykupu obligacji pozwala swobodnie dostosować okres oszczędzania do własnych planów. Rozpocząć oszczędzanie można już od kwoty 100 zł, gdyż tyle wynosi cena jednej Rodzinnej Obligacji Skarbowej. Jest ona niezmienna przez cały okres sprzedaży, zatem zakupu można dokonać w dowolnym momencie. Konstrukcja oprocentowania oparta jest o rozwiązania stosowane dla obligacji indeksowanych. Oprocentowanie Rodzinnych Obligacji Skarbowych, w poszczególnych rocznych okresach odsetkowych, ustalane będzie na podstawie wskaźnika inflacji powiększonego o preferencyjną marżę. Dodatkowo w przypadku ujemnego wskaźnika inflacji przyjmuje się, że oprocentowanie w danym okresie odsetkowym jest równe marży, co oznacza, że ujemna inflacja nie ma negatywnego przełożenia na oprocentowanie obligacji. Wypracowane odsetki będą doliczane do zgromadzonego kapitału po każdym roku i wypłacane po zakończeniu oszczędzania. Kapitalizacja odsetek, znacznie zwiększa zyskowność tej formy oszczędzania, gdyż po każdym rocznym okresie odsetkowym na zysk pracuje coraz wyższa kwota. Oferta Rodzinnych Obligacji Skarbowych skierowana jest do osób, które środki otrzymane z programu Rodzina 500+ będą chciały oszczędzać na realizację przyszłych potrzeb swoich dzieci. Jest to najbezpieczniejsza forma oszczędzania. Konstrukcja oprocentowania, które wynika wprost z inflacji (w przypadku ujemnego wskaźnika przyjmuje się zero) i marży, gwarantuje, że nabywca takich obligacji zawsze ma pewność osiągnięcia zysku bez względu na zmiany zachodzące w gospodarce i na rynku finansowym - komentuje Piotr Nowak, Wiceminister Finansów.

Wysokość oprocentowania

Oprocentowanie Rodzinnych Obligacji Skarbowych jest preferencyjne w stosunku do standardowej oferty obligacji oszczędnościowych. Sześcioletnie obligacje (ROS) w pierwszym roku będą oprocentowane na poziomie 2,60 proc. W kolejnych rocznych okresach odsetkowych oprocentowanie będzie obliczane jako suma inflacji i marży w wysokości 1,75 proc. Dwunastoletnie obligacje (ROD) w pierwszym roku będą oprocentowane na poziomie 3,00 proc. W kolejnych rocznych okresach odsetkowych oprocentowanie będzie obliczane jako suma inflacji i marży w wysokości 2,00 proc. Preferencyjne w stosunku do standardowej oferty warunki oprocentowania, w tym zarówno pierwszy kupon jak i wysoka marża utrzymana do ostatniego roku, są zachętą dla beneficjentów programu Rodzina 500 plus do regularnego oszczędzania otrzymywanych środków - komentuje Piotr Nowak, Wiceminister Finansów.

Wcześniejsze zakończenie oszczędzania

W razie konieczności wcześniejszego zakończenia oszczędzania można skorzystać z opcji przedterminowego wykupu i wycofać zgromadzone oszczędności (zwrócić dowolną liczbę posiadanych obligacji). W przypadku skorzystania z tej możliwości, wartość narosłych odsetek zostanie pomniejszona o opłatę, która wynosi 0,70 zł dla każdej obligacji 6-letniej i 2 zł dla obligacji 12-letniej.

Pozostała oferta obligacji oszczędnościowych w październiku

Poza nowymi Rodzinnymi Obligacjami Skarbowymi, w październiku standardowo sprzedawane będą cztery rodzaje obligacji oszczędnościowych. .

Preferencyjna cena sprzedaży w drodze zamiany

Dla posiadaczy obligacji, których termin wykupu przypada w październiku, zwłaszcza Listopadowej 11, Ministerstwo Finansów przygotowało wyjątkową ofertę, pozwalającą przedłużyć oszczędzanie na bardzo atrakcyjnych warunkach. Obligacje z październikowej oferty będą sprzedawane w drodze zamiany, po znacznie niższej cenie w stosunku do standardowej. Promocyjna cena zamiany dla wszystkich rodzajów obligacji oferowanych w październiku wyniesie 99,70 zł. Jest to jednorazowa promocja na zakup obligacji w drodze zamiany. Ze względu na duży wykup obligacji oszczędnościowych w październiku, w tym wykup zeszłorocznej emisji specjalnej - Listopadowej 11, przygotowaliśmy dla naszych nabywców wyjątkową ofertę zamiany. Nasi klienci, zamierzający kontynuować oszczędzanie, będą mogli kupić w drodze zamiany obligacje po specjalnej, niższej cenie. W ramach jednorazowej promocji, w październiku, obniżyliśmy cenę zamiany obligacji do 99,70 zł. Oznacza to, że zakup obligacji w drodze zamiany przyniesie wyższy zysk. Widać to chociażby na przykładzie obligacji dwuletnich z oprocentowaniem 2,00 proc., które kupione w zamianie po cenie 99,70 zł, przyniosą zysk w wysokości 2,15 proc. Obniżona cena zamiany dotyczy wszystkich obligacji ze standardowej oferty - komentuje Piotr Nowak, Wiceminister Finansów.

- - - - -

20 września informowaliśmy: Na co wydajemy pieniądze z programu Rodzina 500+?

Już ponad 3,6 mln dzieci otrzymuje świadczenia z programu Rodzina 500+. Do końca lipca do dyspozycji rodziców i opiekunów przekazano przeszło 7 mld zł. Na co najczęściej wydają oni otrzymywane środki i czy decydują się je oszczędzać?

Jak wynika z raportu "Sytuacja na rynku consumer finance" za III kwartał 2016 r., pieniądze z programu Rodzina 500+ są przeznaczane głównie na żywność i ubiór (42,6 proc.). Na drugim miejscu znajdują się opłaty związane z przedszkolem lub ze szkołą (34,2 proc.). Nieco mniej osób wydaje otrzymywane środki na edukację dzieci (32 proc.). 16,2 proc. Polaków zwiększa dzięki świadczeniom rodzinne oszczędności, a 11,8 proc. z nas rezerwuje pieniądze na umożliwianie swoim pociechom rozwijania hobby i zapewnianie im rozrywki.

- To, że pieniądze są wydawane przede wszystkim na potrzeby podstawowe, nie jest zaskoczeniem. Nie dziwi również, że na dalszym miejscu znalazły się oszczędności. Wynika to z modelu oszczędzania Polaka. W końcu tylko 43 proc. z nas ma jakiekolwiek oszczędności, podczas gdy średnia dla Unii Europejskiej to 57 proc. Poza tym tych zaoszczędzonych środków nigdy nie było u nas za dużo. Pamiętajmy też, że obecny rynek finansowy bynajmniej nie zachęca do oszczędzania. Ci, którzy oczekiwali, że program Rodzina 500+ nagle spowoduje jakiś boom na oszczędzanie, podeszli więc do tego trochę zbyt optymistycznie - mówi w wywiadzie dla serwisu infoWire.pl dr Mirosław Bieszki, doradca ekonomiczny Konfederacji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

Co ciekawe, w przyszłości środki z programu część z nas chce wydawać na inne cele niż obecnie. 44,3 proc. zamierza przeznaczać pieniądze na edukację, 44,1 proc. - na opłaty związane z przedszkolem lub ze szkołą, 39,5 proc. - na żywność i ubiór, 16,8 proc. - na oszczędności, a 9,8 proc. - na hobby i rozrywkę.

Wydaje się zatem, że w najbliższym czasie Program Rodzina 500+ nie zachęci Polaków do większego oszczędzania. Niewykluczone jednak, że w dalszej przyszłości się to zmieni.

- Chcielibyśmy oszczędzać i będziemy oszczędzać. Ale nie jest to kwestia dwóch, trzech lat. Ja jestem zwolennikiem tezy, że niski dochód nigdy nie jest przeszkodą, aby gromadzić oszczędności. Problemem jest nasza tradycja oszczędzania: nie umiemy regularnie oszczędzać, nie potrafimy odkładać stałych kwot w ciągu miesiąca i brakuje nam konkretnych celów oszczędzania, takich jak życie na emeryturze czy ochrona zdrowia - uważa ekspert.

Dowiedz się więcej na temat: 500 zł na dziecko | nowy typ | Rodzinne Obligacje Skarbowe

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »