Reklama

Uczelnie uderzą po kieszeni studentów. O ile wzrosły opłaty za akademik?

Studenci rozpoczynający nowy rok akademicki, którzy będą zamieszkiwać w domach studenckich, będą musieli zapłacić za pokój więcej niż przed rokiem. Podwyżki, w zależności od uczelni, sięgają od kilku do nawet 25 proc. Mimo rosnących cen popyt jest ogromny, bowiem wynajem pokoju w mieszkaniu czy całego lokalu jest kilkukrotnie wyższy.

 • Uczelnie w całej Polsce zwiększają od nowego roku akademickiego opłaty za miejsca w domach studenckich
 • Ceny wzrosły średnio o kilkanaście proc., jednak są miasta, gdzie podwyżki są jeszcze wyższe
 • Studenci mogą liczyć na pomoc finansową w ramach stypendium socjalnego lub obniżenie opłat w trudnej sytuacji materialnej
 • Miejsc w akademikach w zdecydowanej większości już nie ma - koszty wynajmu mieszkań są bowiem o wiele wyższe

Uczelnie wyższe wprowadzają od nowego roku akademickiego podwyżki za miejsce w akademikach. W zależności od miasta i szkoły wyższej wzrost kosztów wygląda inaczej, jednak studenci nie mogą liczyć na to, że stawki z lat ubiegłych zostaną utrzymane. Problemem jest też dostępność - w zdecydowanej większości miejsc już nie ma, gdyż wyższe, a i tak dodatkowo rosnące ceny mieszkań, nie zachęcają studenckich portfeli.

Reklama

Podwyżki opłat za akademiki w całej Polsce

Sprawdziliśmy, na jakie podwyżki muszą być przygotowani studenci kilku polskich uczelni.

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Lubelski Uniwersytet Medyczny zdecydował, że od października za akademik trzeba będzie zapłacić ok. 15 proc. więcej. Miejsce w pokoju dwuosobowym, w zależności od budynku i standardu, będzie studenta kosztować student od 450 do 660 zł. "Jedynka" to już wydatek od 585 do nawet 790 zł.

- Uczelnia ma do dyspozycji w domach akademickich 630 miejsc. W zdecydowanej większości wszystkie są już zajęte. Zdarzają się rezygnacje, lecz są one pojedyncze - mówi dr n. med. Wojciech Brakowiecki, rzecznik UM w Lublinie.

Dodaje, że Uniwersytet Medyczny w Lublinie jest uczelnią, w której uczy się tysiąc studentów zagranicznych z ponad sześćdziesięciu różnych krajów. Z ich strony wpłynęło 103 podania o przydział miejsca w domu studenckim.

 • Politechnika Gdańska

Na Politechnice Gdańskiej opłaty za miejsce w akademiku wzrosły o około 15 proc. w stosunku do poprzedniego roku akademickiego.

- Wynika to nie tylko z sytuacji na rynku, związanej przede wszystkim ze znaczącym wzrostem opłat za prąd, wodę i ciepło, a tym samym kosztów utrzymania domów studenckich, ale też z przeprowadzonych tam w ostatnim czasie remontów i widocznego podwyższenia komfortu mieszkania - mówi Maciej Dzwonnik, rzecznik PG.

Obecnie za miejsce w akademiku gdańskiej politechniki trzeba zapłacić od 360 do 618 zł - cena uzależniona jest od standardu i lokalizacji budynku, a także od pokoju - pojedynczego lub podwójnego. Studenci mogą liczyć na pomoc finansową uczelni, korzystając z programu zapomóg studenckich, lub w określonych i uzasadnionych przypadkach - z czasowym zwolnieniem z opłat.  

Jak podkreśla rzecznik, od początku uruchomienia rekrutacji do akademików uczelnia zaobserwowała w tym roku znacznie większe zainteresowanie ofertą niż w ubiegłych latach.


- Wynika to głównie z faktu znaczących podwyżek cen mieszkań i pokoi na wynajem w Gdańsku, które dało się zaobserwować w ostatnich miesiącach - wyjaśnia przedstawiciel uczelni, dodając, że w końcowej fazie rekrutacji udało się poszerzyć ofertę o jeden akademik, który nie był wcześniej dostępny. - W dniach 3-5 października przeprowadzimy zatem dodatkową rekrutację, a w puli znajdzie się ok. 80 dodatkowych pokoi. Będą one dostępne od 7 października - dodaje Maciej Dzwonnik.

Akademiki Politechniki Gdańskiej w przeważającej części będą zajmować studentki i studenci z Polski, ale około kilkanaście procent pokoi zajmą cudzoziemki i cudzoziemcy. Najczęściej będą to osoby, które przyjechały z Ukrainy, ale również m.in. z Hiszpanii, Włoch, Chin, czy Indii.  

 • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

W akademikach Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu za miejsce trzeba zapłacić o niecałe 10 proc. więcej niż rok temu. Obecnie koszt miesięcznego pobytu w domu studenckim w Poznaniu wynosi obecnie od około 500 zł do około 900 zł. Nabór odbywał się w tym roku w ramach trzech tur wnioskowań, które już się zakończyły. W tej chwili miejsc już nie ma, większość zajęta będzie przez studentów z Polski.  

Studenci mają możliwość ubiegania się o stypendium socjalne. Stawki dla nowego roku akademickiego są obecnie ustalane i, jak informuje rzeczniczka UAM Małgorzata Rybczyńska, mają zostać podwyższone. W roku ubiegłym próg dochodu na osobę w rodzinie uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne wynosił 1051 zł.

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 Najstarsza polska uczelnia zdecydowała się utrzymać ubiegłoroczny cennik do końca października - obecnie zamieszkujący pokój dwuosobowy płaci 495 zł miesięcznie. Z początkiem listopada koszt ten wzrośnie o około 15 proc. Podobnie jak w innych miastach, miejsc już nie ma.

- Mieliśmy cztery tury przyjmowania wniosków, wszystkie miejsca zostały rozdysponowane. Są pojedyncze przypadki, że ktoś jednak rezygnuje, ale co do zasady miejsc już nie ma. Musieliśmy kilkuset osobom odmówić - mówi Adam Koprowski z biura prasowego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jak podkreśla przedstawiciel uczelni, w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce nie jest już przewidziane stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z powodu zamieszkiwania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki, które było przyznawane na podstawie poprzedniej ustawy.

- Nie mamy stypendium przyznawanego z przeznaczeniem na dopłaty do akademika (lub mieszkania) - wyjaśnia Koprowski.

Student, który znalazł się w przejściowo w trudnej sytuacji materialnej związanej m.in. z ponoszeniem wyższej opłaty za miejsce w domu studenckim lub czynszu najmu mieszkania w wyniku sytuacji gospodarczej, może ubiegać się o zapomogę z utworzonego na UJ ze środków własnych "Funduszu wsparcia dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego". Maksymalna wysokość zapomogi to 1500 zł, a w szczególnych przypadkach - 2500 zł - informuje Koprowski i  podkreśla, że opłata za zajmowane miejsce może zostać obniżona na wniosek mieszkańca.

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Szkoła Główna Handlowa zdecydowała się na symboliczne podniesienie opłat za akademiki - wynoszą 4-5 proc. w zależności od pokoju.

- Ceny za miejsce w pokojach od nowego roku akademickiego wzrosły o 30 zł, tj. w pokoju 1-osobowym z 750 zł na 780 zł, a w dwójce z 600 zł na 630 zł. Miejsca rozeszły się bardzo szybko. W rekrutacji dla I roku liczba wniosków był trzykrotnie większa niż liczba dostępnych miejsc. Na liście rezerwowej znajduje się blisko 160 osób - informuje Tomasz Pszczoła, kierownik Biura Domów Studenta SGH.


W domach akademickich SGH mieszka wiele osób z Białorusi i Ukrainy, a jak dodaje przedstawiciel uczelni, "mamy też sporą reprezentację Polaków".

- Około 20 proc. stanowią też studenci z wymiany zagranicznej praktycznie z całego świata - podkreśla.

Uczelnia umożliwia uzyskanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenta lub innym obiekcie.

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Katowicka uczelnia medyczna również nie ma już miejsc w akademikach, choć po ogłoszeniu wyników rekrutacji nic na to nie wskazywało.

- Myśleliśmy, że będzie gorzej, bo gdy rozpoczęliśmy rekrutację, to wyglądało to kiepsko. Wnioski przyjmowaliśmy do końca lipca i nie wypełniliśmy wtedy limitu. Ale jak później ukazywały się kolejne listy rankingowe, to tych wniosków zaczęło spływać dużo. W tej chwili cztery nasze akademiki będą pełne - mówi Michał Henke z ŚUM.

Do tej pory za pokój dwuosobowy około 400 zł. Podwyżki od października wyniosą ok. 12 proc. Studenci, jeśli są w ciężkiej sytuacji materialnej czy rodzinnej, mogą się zwrócić o zmniejszenie lub umorzenie opłat.

 • Politechnika Wrocławska

 Na Politechnice Wrocławskiej w tym roku dostępnych było łącznie ponad 1800 miejsc w akademikach. Zdecydowano się na spore podwyżki - o około 20-25 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. Jak informuje Andrzej Charytoniuk z Działu Informacji i Promocji, jest to spowodowane wzrostem kosztów ponoszonych przez uczelnię.

- Obecnie miejsce w pokoju jednoosobowym kosztuje 900, a w dwuosobowym 690 zł. Nabór na wszystkie miejsca został już zakończony - nie dysponujemy w tym momencie żadnymi wakatami. 7 października ogłosimy dodatkowy nabór na te miejsca, które ewentualnie pozostaną nieobsadzone po kwaterunku na koniec września. Większość osób w akademikach to osoby z Polski, cudzoziemców jest prawie 400 - informuje przedstawiciel politechniki.

Studenci mają możliwość ubiegania się o stypendium socjalne, które - w zależności od dochodu - waha się między 1200 a 1350 zł miesięcznie.

 • Politechnika Warszawska

Stołeczna politechnika podwyższyła ceny miejsc w akademikach o 10 proc.

- W zależności od akademika ceny kształtują się na różnym poziomie - generalnie mówimy o stawkach od 330 do 800 zł miesięcznie - wyjaśnia Krzysztof Szymański, rzecznik Politechniki Warszawskiej.

We wszystkich z 12 domów studenckich miejsc już nie ma. W większości korzystają z nich studenci z Polski.

- Stawki za pokoje w akademikach są stawkami uwzględniającymi sytuację materialną studentów i są niższe od stawek rynkowych za najem, które obecnie można obserwować w Warszawie. W szczególnych przypadkach, studenci mający problemy finansowe mogą występować do władz uczelni o dodatkową pomoc - dodaje Szymański.

Mieszkanie dla studenta. Koszt wynajmu mocno w górę

Zdecydowana większość studentów będzie wynajmowała pokój w mieszkaniu lub cały lokal. I podobnie jak koledzy z akademików, muszą przygotować się na wzrost wydatków; w ich przypadku będą one o wiele wyższe, także niż rok temu.

Jak wynika z danych Domiporta.pl, we wszystkich miastach, które poddaliśmy analizie - w których znajdują się omawiane uczelnie wyższe - miały miejsce spore wzrosty kosztów najmu. Poniżej znajduje się porównanie dla kawalerek i mieszkań dwupokojowych, a więc analogicznie do warunków zakwaterowania w większości domów studenckich.

Zmiany cen wynajmu mieszkań na rynku wtórnym w stosunku rocznym - wrzesień 2022

Miasto Przeciętna wartość mieszkań 1-pokojowych do wynajęcia [zł]Zmiana cen mieszkań 1-pokojowych do wynajęcia w ciągu ostatnich 12 miesięcyPrzeciętna wartość mieszkań 2-pokojowych do wynajęcia [zł]Zmiana cen mieszkań 2-pokojowych do wynajęcia w ciągu ostatnich 12 miesięcy
Warszawa2585+ 20%3736+17%
Wrocław2486+30%3271+28%
Gdańsk2452+29%3141+26%
Kraków2091+29%2909+30%
Poznań1865+28%2290+17%
Lublin1723+20%2235+22%
Katowice1004+5%2183+17%
    Źródło: domiporta.pl

Paulina Błaziak

Zobacz również:

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »