Reklama

UKNF - szykuje drastyczne rozwiązania dla TFI

UKNF opublikował rekomendacje dotyczące dyrektywy MiFID II w zakresie wynagradzania dystrybutorów jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Dyrektywa ma obowiązywać od 2018 r. i dotyczy sprzedaży produktów inwestycyjnych, a więc banków i ubezpieczycieli.

Kluczowe z punktu widzenia atrakcyjności polskich funduszy inwestycyjnych jako formy lokowania środków dla inwestorów oraz konkurencyjności polskiego rynku funduszy inwestycyjnych jako całości, są przede wszystkim przejrzystość i transparentność rynku funduszy inwestycyjnych, w tym zapewnienie inwestorom dostępu do rzetelnych informacji na temat ponoszonych kosztów w związku z inwestowaniem w fundusze, a także niski poziom kosztów ponoszonych przez inwestorów.

Zmniejszenie kosztów związanych z lokowaniem środków na rynku kapitałowym za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych powinno zwiększać atrakcyjność tej formy lokowania oszczędności oraz sprzyjać budowie kultury oszczędzania i mobilizowaniu oszczędności prywatnych, co dodatkowo mogłoby przyczynić się również do zwiększenia poziomu finansowania inwestycji w gospodarkę narodową.

Reklama

W ocenie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego zasadnym jest dokonanie implementacji przepisów dyrektywy MiFID II w zakresie wprost wymaganym przepisami tej dyrektywy, z jednoczesnym połączeniem powyższego z:

1) wprowadzeniem jednolitego systemu regulacji w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do banków, firm inwestycyjnych oraz dystrybutorów, o których mowa w art. 32 ust. 2 ustawy o funduszach, tj. zrównanie prawne usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa z usługą przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz regulacyjne ujednolicenie usługi doradztwa inwestycyjnego dla wszystkich rodzajów dystrybutorów;

2) doprecyzowaniem warunków wskazujących, jakie czynności mają na celu podniesienie jakości usługi świadczonej na rzecz uczestnika/klienta oraz jakie czynności nie mogą być uznawane za podnoszące jakość usług, zgodnie z wymogami Dyrektywy MiFID II;

3) uregulowaniem kluczowych, podstawowych z punktu widzenia wymogów Dyrektywy MiFID II kwestii na poziomie ustawowym oraz doprecyzowanie przepisów regulujących kwestie wynikające z Dyrektywy Delegowanej w zakresie tzw. zachęt na poziomie aktów wykonawczych (rozporządzeń);

29 marca 2017 r.

4) przesądzeniem, poprzez odpowiednie doprecyzowanie przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych, że opłaty manipulacyjne są należne dystrybutorom i obciążają uczestnika funduszu inwestycyjnego, a tym samym opłaty te nie są objęte pojęciem tzw. zachęt;

5) wprowadzeniem przepisu, który ograniczy wysokość wynagrodzenia stałego pobieranego przez TFI za zarządzanie FIO lub SFIO do nie więcej niż 2% wartości aktywów netto funduszu (subfunduszu - w przypadku funduszy z wydzielonymi subfunduszami) w skali roku, przy jednoczesnym uzależnieniu poziomu wynagrodzenia od rodzaju polityki inwestycyjnej funduszu (subfunduszu) oraz profilu zysku i ryzyka funduszu;

6) wprowadzeniem przepisów ustalających maksymalną wysokość opłaty manipulacyjnej za odkupienie jednostek uczestnictwa - na poziomie 2% wartości środków wypłacanych uczestnikom z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa;

7) wprowadzeniem przepisów nakładających na dystrybutorów obowiązek przekazywania odpowiednich informacji do TFI oraz na TFI obowiązek przeprowadzania i dokumentowania weryfikacji zasadności oraz zgodności dokonywanych przez TFI płatności na rzecz dystrybutorów z przepisami w zakresie tzw. zachęt przed ich dokonaniem przez TFI;

8) wprowadzeniem odrębnych kategorii jednostek uczestnictwa dla uczestników korzystających z usług świadczonych przez dystrybutorów oraz uczestników składających zlecenia zbycia jednostek uczestnictwa bezpośrednio do funduszu, różniących się w szczególności poziomem stawki wynagrodzenia stałego za zarządzanie funduszem.

Tylko w przypadku jednostek uczestnictwa zbywanych za pośrednictwem dystrybutorów wynagrodzenie stałe za zarządzanie mogłoby być określone z uwzględnieniem opłat, które TFI przekazywałyby dystrybutorom w ramach tzw. zachęt.

Podkreślenia wymaga, że wprowadzone w związku z implementacją dyrektyw MiFID II rozwiązania regulacyjne w zakresie zasad wynagradzania dystrybutorów jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych winny zapewniać z jednej strony możliwość dalszego zrównoważonego rozwoju rynku TFI w Polsce, z drugiej zaś strony powinny w sposób szczególny zabezpieczyć sytuację inwestorów i umożliwić im dokonywanie inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych na sprawiedliwych i atrakcyjnych zasadach.

UKNF

.................

Opinia w sprawie implementacji dyrektywy MiFID II Komentarz Prof. Marcina Dyla w związku z opublikowaniem w dniu dzisiejszym stanowiska Urzędu KNF w sprawie implementacji dyrektywy MiFID II w zakresie wynagradzania dystrybutorów. " - Rozwiązanie proponowane przez urząd KNF przewidujące administracyjne ograniczenie poziomu opłat za zarządzanie będzie wiązało się z wieloma negatywnymi, czasami dramatycznymi skutkami. Ograniczenie to, w żaden sposób nie związane z implementacją dyrektywy MiFID II, jest nieuprawnionym ograniczeniem zasady wolności gospodarczej, co więcej, w procesie implementacji tej dyrektywy nie jest rozważane w innych krajach. Administracyjne ograniczenie nie uzasadnione żadnymi względami ekonomicznymi doprowadzi do upadłości części TFI, a w konsekwencji w znacznym stopniu ograniczy paletę produktów oferowanych klientom. Jednocześnie może to wpływać na płynność na naszym rynku kapitałowym, który wciąż powoli podnosi się z fazy stagnacji. Proponowane rozwiązania odbieram jako negatywne, faworyzujące rynek zagraniczny, który nie posiada takich ograniczeń; co więcej niemożliwe jest ich wprowadzenie dla podmiotów zagranicznych sprzedających w Polsce swoje produkty. Będziemy prowadzili dalsze rozmowy w celu implementacji dyrektywy z uwzględnieniem specyfiki polskiego rynku, a nie przez terapię szokową, jak to proponuje Urząd". Prof. Marcin Dyl Prezes Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami

.....................

MIFID II reguluje kwestie wynagradzania sprzedawców jednostek TFI, chodzi o dzielenie się z tzw. opłatami za zarządzanie.

Zdaniem analityków, te fundusze które nie mają własnej sieci dystrybucji a korzystają z usług np. banków, ubezpieczycieli czy też biur maklerskich najbardziej ucierpią na proponowanych zmianach. Proponowane zmiany mogą spowodować spadek prowizji funduszy ale też ucieczkę w kierunku platform internetowych. Niedawno Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, zrzeszająca krajowe TFI, poinformowała, że do jej struktur dołączyło z początkiem 2017 roku aż 10 nowych firm.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »