Ważna zmiana dla drobnych ciułaczy!

Ministerstwo Finansów podało nowe, obowiązujące od 1 stycznia, oprocentowanie obligacji detalicznych Skarbu Państwa, które oferowane są inwestorom indywidualnym. Od pierwszego dnia nowego roku zmianie uległo oprocentowanie wszystkich detalicznych papierów skarbowych.

Zmiana ta podyktowana jest hossą na rynku polskich obligacji skarbowych oraz coraz większym zainteresowaniem dużych instytucji finansowych emitowanymi przez Skarb Państwa papierami wartościowymi.

Od pierwszego dnia stycznia 2013 roku, podobnie jak we wcześniejszych miesiącach, emitowane będą cztery rodzaje obligacji detalicznych skierowanych do inwestorów indywidualnych (dwuletnie, trzyletnie, czteroletnie i dziesięcioletnie). Wszystkie z nich różnią się oprocentowaniem oraz terminem wykupu. W styczniu 2013 roku obniżone zostanie oprocentowanie wszystkich detalicznych papierów skarbowych.

Reklama

Od 1 stycznia 2013 r. inwestorzy indywidualni mogą nabyć:

- obligacje dwuletnie (DOS0115) o stałym rocznym oprocentowaniu, niezmiennym przez cały okres trwania inwestycji. W styczniu, dwulatki z nowej emisji, zaoferują inwestorom pewny i przewidywalny zysk na poziomie 3,50 proc. rocznie.

- trzyletnie obligacje oszczędnościowe (TOZ0116), które w pierwszym półroczu przyniosą zysk na poziomie 4,15 proc. w skali roku. To jedyne obligacje detaliczne, których oprocentowanie indeksowane jest wskaźnikiem WIBOR 6M.

- obligacje czteroletnie (COI0117) o zmiennym oprocentowaniu, wynoszącym obecnie, w pierwszym roku odsetkowym 4,50 proc.

- Obligacje dziesięcioletnie (EDO0123), które tradycyjnie oferują najwyższe oprocentowanie spośród wszystkich rodzajów detalicznych papierów skarbowych. Zysk z tych papierów wartościowych emitowanych w styczniu wyniesie 5,00 proc. w pierwszym roku odsetkowym.

- Hossa, która ma miejsce na rynku polskich obligacji skarbowych, siłą rzeczy wpływa także na oprocentowanie papierów detalicznych oferowanych inwestorom indywidualnym - mówi Anna Suszyńska, Zastępca Dyrektora Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów. - Mimo to mogą oni nadal kupić obligacje na znacznie korzystniejszych warunkach niż instytucje finansowe na rynku hurtowym. Oprocentowanie które oferujemy odbiorcom indywidualnym jest bowiem wyższe niż te oferowane odbiorcom instytucjonalnym - zapewnia Anna Suszyńska.

Obligacje detaliczne to unikatowy produkt finansowy na polskim rynku. Wszystkie objęte są gwarancjami Skarbu Państwa, który całym swoim majątkiem zapewnia bezpieczeństwo inwestycji. Jednocześnie obligacje czteroletnie i dziesięcioletnie, dzięki wykorzystaniu marży odsetkowej dodawanej do aktualnego poziomu inflacji, zawsze zapewniają zysk powyżej jej poziomu.

- Obligacje Skarbu Państwa to podstawa portfela inwestycyjnego, która zawsze przynosi zysk. Dlatego często wykorzystywane są jako uzupełnienie dla bardziej ryzykownych inwestycji i zabezpieczenie kapitału przed ewentualnymi stratami lub inflacją - tłumaczy Andrzej Zajko, zastępca dyrektora Domu Maklerskiego PKO BP.

Dwuletnie obligacje detaliczne (DOS0115) - Stały i bezpieczny zysk

Od pierwszego dnia stycznia 2013 roku można kupić dwuletnie obligacje Skarbu Państwa, charakteryzujące się stałym oprocentowaniem, które ustalono na poziomie 3,50 proc. Oznacza to, że każda z popularnych "dwulatek",

o nominale 100 zł, po dwóch latach wykupiona zostanie za 107,12 zł. Swój zysk można zrealizować na trzy sposoby: gotówką, przelewem lub przez zaliczenie wierzytelności z tytułu posiadanych obligacji na poczet ceny dowolnego rodzaju kupowanych obligacji skarbowych kolejnych emisji. W przypadku skorzystania z trzeciej możliwości cena jednej obligacji wynosi 99,90 zł. Aktualne, oferowane w styczniu 2013 r., oprocentowanie dwuletnich obligacji detalicznych to 3,50 proc.

Trzyletnie obligacje detaliczne (TOZ0116) - Zysk, co pół roku

Wprowadzone do oferty w maju 2012 r. trzyletnie obligacje oszczędnościowe (TOZ) posiadają te same cechy, co inne obligacje detaliczne, a mianowicie: miesięczny okres sprzedaży jednej serii, stałą dzienną cenę sprzedaży, tj. 100,00 zł oraz opcję przedterminowego wykupu. To co odróżnia je od pozostałych, to oprocentowanie oparte na indeksie WIBOR 6M. Jest ono zmienne, ustalane jednorazowo dla każdego kolejnego półrocznego okresu odsetkowego i wynosi obecnie 4,15 proc.

Czteroletnie obligacje detaliczne (COI0117) - Oprocentowanie uwzględnia poziom inflacji

Obligacje czteroletnie charakteryzują się zmiennym oprocentowaniem, zależnym od poziomu inflacji. Realny zysk gwarantuje marża odsetkowa, którą dodaje się do aktualnego poziomu inflacji. Wypłata odsetek następuje co roku,

w czterech rocznych okresach odsetkowych. W pierwszym okresie oprocentowanie wynosi 4,50 proc., lecz w latach następnych może być wyższe, gdyż do poziomu inflacji dodane będzie 1,50 proc. marży. Podobnie jak w przypadku pozostałych obligacji, także i tu istnieje możliwość zamiany obligacji, którym zbliża się termin wykupu na dowolny rodzaj obligacji nowej emisji. Wiąże się to z dodatkowym zyskiem, ponieważ cena kupna każdej z nich wynosi wówczas 99,90 zł. Poziom oprocentowania czteroletnich obligacji detalicznych emitowanych w styczniu 2013 r. wynosi w pierwszym okresie 4,50 proc.

Dziesięcioletnie obligacje detaliczne (EDO0123) - Największe zyski przez 10 lat

Najwyżej oprocentowanymi obligacjami są "dziesięciolatki". Ich oprocentowanie jest zmienne. Dziesięciolatki również gwarantują realny zysk niezależnie od poziomu inflacji, a to dzięki marży w wysokości 1,75 proc, dodawanej do - obliczanego co roku - aktualnego poziomu inflacji. Podobnie jak w przypadku wszystkich pozostałych rodzajów obligacji, posiadacze dziesięcioletnich papierów dłużnych mają możliwość ich wcześniejszego wykupu. Trzeba jednak liczyć się wówczas ze zmniejszeniem odsetek o 2 zł, od każdej obligacji przedstawionej do wcześniejszego wykupu. Zwolnienie z tej opłaty dotyczy inwestorów dokonujących przedterminowego wykupu w ramach realizacji emerytury z konta IKE. Oprocentowanie obligacji EDO, emitowanych w styczniu 2013 r., wynosi w pierwszym roku odsetkowym 5,00 proc.

Obligacje skarbowe od wielu lat pozostają popularną formą lokowania kapitału zarówno przez klientów detalicznych jak i różnego rodzaju stowarzyszenia, czy też inne organizacje społeczne i zawodowe oraz fundacje .

Emitentem obligacji skarbowych jest Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Finansów. Państwo, poprzez sprzedaż obligacji pożycza potrzebne środki od inwestora, gwarantując jednocześnie ich zwrot wraz z zyskiem w postaci odsetek, w określonym terminie.

Istotną cechą obligacji jest to, że właściciel może dokonać jego zamiany na papiery z nowej emisji korzystając z preferencyjnych warunków. Można też skorzystać z prawa do wcześniejszego wykupu obligacji i wycofać ulokowany w nich kapitał wraz z naliczonymi odsetkami.

Nominał każdej obligacji, niezależnie od jej typu, ustalony jest na kwotę 100 zł.

Obligacje dwuletnie

Oprocentowanie obligacji dwuletnich, czyli popularnie zwanych dwulatek, jest przez cały okres oszczędzania stałe, czyli już w momencie zakupu znany jest przyszły zysk. Kapitalizacja odsetek następuje po pierwszym roku. Mamy więc do czynienia z korzystnym dla inwestorów procentem składanym - odsetki zostają dodane do kapitału i w drugim roku oprocentowanie jest naliczane od powiększonej sumy. Posiadacze obligacji dwuletnich, którzy zdecydują się ulokować swoje zyski z kończących się inwestycji w nowej emisji obligacji otrzymują atrakcyjną propozycję finansowania. Wtedy, jednostkowy koszt zakupu jednej obligacji zamyka się w kwocie 99,90 zł. Osoby decydujące się na wydłużenie horyzontu oszczędzania nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów.

Obligacje trzyletnie

Oprocentowanie trzyletnich papierów skarbowych jest zmienne i uzależnione co pół roku od stopy WIBOR6M. Wartość nominalna obligacji trzyletnich wynosi 100 zł. Wypłata odsetek odbywa się po każdym sześciomiesięcznym okresie odsetkowym. Podobnie jak w przypadku innych obligacji skarbowych właściciel trzylatek może przed terminem wykupu złożyć dyspozycję przedterminowego wykupu. Po upływie 3 lat Skarb Państwa wykupuje obligacje za kwotę równą wartości nominalnej oraz wypłaca odsetki należne za ostatni półroczny okres oszczędzania .

Obligacje czteroletnie

Czterolatki mają charakter oszczędnościowy i ze względu na swoje bezpieczeństwo, poziom oprocentowania i czas trwania stanowią konkurencję dla lokat bankowych. Charakteryzują się zmiennym oprocentowaniem, które opiera się na poziomie inflacji powiększonym o marżę odsetkową. Marża ta zapewnia zwrot z inwestycji zawsze wyższy od inflacji. W przypadku tego typu papierów występują cztery okresy odsetkowe, co oznacza, że rozliczenie i wypłata odsetek następuje co roku.Istnieje także możliwość zarówno wycofania się z inwestycji w trakcie okresu oszczędzania jak i zamiany starych, zapadających papierów na nowe, dzięki czemu uzyskuje się 10-gr dyskonto w cenie każdej nabywanej obligacji.

Obligacje dziesięcioletnie

Charakteryzują się, podobnie jak czterolatki, zmiennym oprocentowaniem, które opiera się na poziomie inflacji w danym roku oraz na marży odsetkowej. Ich oprocentowanie zmienia się co roku, w zależności od zmian stopy inflacji a odsetki dopisywane są do kapitału. Wypłata narosłych odsetek za cały okres inwestycji następuje przy wykupie papierów po 10 latach,. Dziesięciolatki, jako jedyne obligacje skarbowe, mogą być kupowane w ramach Konta IKE Obligacje. Inwestowanie poprzez Indywidualne Konto Emerytalne oznacza, że zysk z inwestycji w obligacje skarbowe nie podlega opodatkowaniu od zysków kapitałowych przy spełnieniu warunków ustawowych. W 2013 roku limit wpłat w ramach IKE ustalony został na kwotę 11 139 zł, co pozwala na zakup 111 sztuk obligacji dziesięcioletnich.

opr.MZB

Biznes INTERIA.PL na Facebooku. Dołącz do nas i czytaj informacje gospodarcze

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: Ministerstwie Finansów | obligacje skarbowe | obligacje

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »