Reklama

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych nie zachwycają

Badaniem objęte zostały 34 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, które prowadziły działalność operacyjną w końcu 2017 r. Wartość pożyczek udzielonych członkom SKOK w ciągu 2017 r. wyniosła 3 016 mln zł, jednocześnie kasy przyjęły depozyty na kwotę 5 921 mln zł. SKOK-i udzieliły w 2017 r. pożyczek o wartości 3 016 mln zł. Członkami SKOK było 1,7 mln osób, spośród 34 spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych zysk netto w 2017 r. osiągnęło 24 z nich, a 10 poniosło stratę.

Podstawowe dane o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych W 2017 r. liczba kas objętych badaniem zmniejszyła się o sześć, dwie z kas zostały przejęte przez banki, a względem pozostałych czterech kas sąd ogłosił upadłość.

Reklama

Sieć dystrybucji w porównaniu z końcem 2016 r. zmniejszyła się o 210 oddziałów i punktów obsługi klienta. W 2017 r. przeciętnie na jedną kasę przypadało 30 placówek obsługi klienta. Zatrudnienie w kasach zmniejszyło się o 13,3%. Liczba członków spółdzielczych kas oszczędnościowo- kredytowych zmniejszyła się o 11,6%. W końcu 2017 r. jedna kasa zrzeszała średnio 50,3 tys. członków.

DEPOZYTY:

Wartość depozytów posiadanych przez kasy według stanu w końcu 2017 r. osiągnęła poziom 9 805 mln zł i zmniejszyła się o 9,1% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Kwota zgromadzonych w końcu grudnia depozytów członków wyniosła przeciętnie 288,4 mln zł na jedną kasę, wobec 269,6 mln zł na koniec 2016 r. W ciągu 2017 r. kasy zawarły 228 tys. umów depozytowych (318 tys. umów w 2016 r.), na kwotę 5 921 mln zł.

Przeciętnie członek SKOK złożył w tym okresie depozyt w wysokości 3 465 zł, a rok wcześniej było to 4 292 zł.

ZADŁUŻENIE:

Zadłużenie członków kas w końcu 2017 r. wyniósło 6 044 mln zł i zmniejszyło się o 3,5% w porównaniu z końcem 2016 r., wynosząc przeciętnie 177,8 mln zł na jedną kasę. W 2017 r. zawarto 317 tys. nowych umów pożyczkowych, wobec 402 tys. w roku poprzedzającym.

Wartość udzielonych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe pożyczek w ciągu 2017 r. wyniosła 3 016 mln zł i zmniejszyła się o 16,5% w porównaniu z 2016 r. Udział kas, które uzyskały dodatni wynik finansowy netto w wartości udzielonych pożyczek ogółem stanowił 90,0%.

Przeciętna wartość pożyczki (na jedną nową umowę) zawartą między 1 stycznia a 31 grudnia 2017 r. wyniosła 9 523zł, rok wcześniej było to 8 995 zł. Na jednego członka kas przeciętna wartość pożyczki wyniosła 1 765 zł, przed rokiem 1 869 zł.

AKTYWA:

Aktywa SKOK w końcu grudnia 2017 r. osiągnęły wartość 10 338 mln zł i zmniejszyły się o 8,1% wobec stanu przed rokiem.

Wartość aktywów trwałych wyniosła 6 482 mln zł i była mniejsza o 3,6%, w tym wartość należności długoterminowych zmniejszyła się o 2,0%, a wartość inwestycji długoterminowych była mniejsza o 8,2% w porównaniu z 2016 r. Aktywa obrotowe wyniosły w analizowanym okresie 3 855 mln zł, tj. mniej o 14,9%.

Wartość należności krótkoterminowych spadła o 7,3%, a inwestycji krótkoterminowych o 19,4%.

W pasywach główną pozycją były zobowiązania i rezerwy na zobowiązania o wartości 9 986 mln zł, które zmniejszyły się o 10,4% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Kapitał (fundusz) własny SKOK zwiększył się o 243,3 mln zł. Kapitał udziałowy (podstawowy) zmniejszył się o 48,6 mln zł, a kapitał zasobowy (zapasowy) o 49,5 mln zł.

BILANS:

Przychody z całokształtu działalności spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2017 r. wyniosły 1 890 mln zł i zwiększyły się o 10,0% w porównaniu do 2016 r. W przychodach tych dominowały przychody z działalności podstawowej - 45,1%, (rok wcześniej 65,1%). Przeciętnie jedna kasa uzyskała przychody z całokształtu działalności w kwocie 55,6 mln zł przy 43,0 mln zł w 2016 r.

Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności w 2017 r. zwiększyły się o 1,2% w porównaniu z 2016 r. i wyniosły 1 843 mln zł.

Najwyższy udział w kosztach z całokształtu działalności odnotowano w kosztach operacji finansowych 39,4% (13,7% w 2016 r.).

W porównaniu z 2016 r. odnotowano wzrost kosztów operacji finansowych o 190,1%, na co wpłynął wzrost pozostałych kosztów operacji finansowych (o 180,0%).

Wynik finansowy brutto spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2017 r. był dodatni i wyniósł 46,9 mln zł, przed rokiem minus 102,0 mln zł.

Wynik finansowy netto wyniósł 40,9 mln zł, z tego 24 kasy wygospodarowały zysk netto w wysokości 70,4 mln zł, a stratę netto w wysokości 29,5 mln zł poniosło 10 kas.

Informację za 2017 r. opracowano na podstawie danych zatwierdzonych przez walne zgromadzenia, otrzymanych z bazy sprawozdawczej Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. Dane porównawcze za 2016 r. pochodzą z opracowania sygnalnego GUS "Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2016 r."

Dowiedz się więcej na temat: SKOK | bank

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »