Reklama

Co się zmieni w VAT od 2011 r.?

Ministerstwo Finansów przedstawiło na swojej stronie internetowej projekt ustawy o zmianie ustawy o VAT. Jak z niego wynika, Ministerstwo planuje m.in. podniesienie stawek VAT i zmianę przepisów dotyczących darowizn towarów. Zmiana stawek VAT skutkuje również koniecznością dostosowania przepisów w zakresie zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

Wzrost stawek

Reklama

Projekt zakłada wzrost stawek VAT z 22% na 23% oraz z 7% na 8%. Jednocześnie na niektóre towary będzie obowiązywała 5% stawka VAT.

Podatek VAT dość znacząco wzrośnie na sprzedaż książek oraz czasopism specjalistycznych. Do końca tego roku towary te objęte są 0% stawką VAT, którą UE pozwoliła nam stosować do 31 grudnia 2010 r. Jak wynika z projektu nowelizacji, od 1 stycznia 2011 r. stawka na te towary ma wynosić 5%. Ta preferencyjna stawka dotyczyć będzie również książek dostarczanych na wszystkich nośnikach fizycznych (w tym tzw. audioksiążek) oraz nut.

Ponadto projekt zakłada przeniesienie definicji czasopism specjalistycznych do art. 2 pkt 27f ustawy (obecnie definicja ta mieści się w art. 146 ust. 4 ustawy o VAT).

Stawką w wysokości 5% objęta ma być również sprzedaż tzw. produktów żywnościowych, np. ryb, mięsa, jaj, wyrobów mleczarskich.

Wyższe stawki VAT mają zasadniczo obowiązywać do końca 2013 r.

Rolnik ryczałtowy bez limitu

Obecnie, jak wynika z art. 43 ust. 3 i 4 ustawy o VAT, rolnik ryczałtowy, aby "przejść" na system rozliczania według zasad ogólnych musi m.in. prowadzić ewidencję obrotów oraz dokonać dostaw na poziomie przekraczającym 20.000 zł. Od nowego roku przepisy te mają zostać uchylone. Tak więc, aby rolnik ryczałtowy mógł rozliczać VAT na zasadach ogólnych, będzie musiał wyłącznie dokonać zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R. Przy czym nie ulegają zmianie zasady ponownego powrotu rolnika (podatnika) do szczególnej procedury dla rolników ryczałtowych.

Ponadto zostanie podwyższona stawka zryczałtowanego zwrotu podatku dla rolników ryczałtowych z 6% do 6,5%

Odliczanie VAT według proporcji

Z projektu wynika, że Ministerstwo planuje dokonać także zmian w art. 90 ust. 10 ustawy o VAT. Mają one polegać na odejściu od zakazu odliczania podatku naliczonego, jeżeli udział obrotów opodatkowanych w obrotach ogółem nie przekroczył w poprzednim roku 2%.

Jeżeli proporcja przekroczy 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, będzie mniejsza niż 500 zł, podatnik będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości.

Ponadto nie będzie już zakazu dokonywania korekt w sytuacji, gdy różnica pomiędzy proporcjami (wstępną i wykonaną) nie przekracza 2 pkt procentowych.

Zgodnie z przepisem przejściowym art. 91 ust. 1 ustawy o VAT będzie stosowany począwszy od korekt dokonywanych za 2011 r.

Nieodpłatna dostawa

Planuje się nadanie nowego brzmienia art. 7 ust. 2 ustawy o VAT. Wszelkie przekazania przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, bez wynagrodzenia (niezależnie czy będą one realizowane na cele związane, czy niezwiązane z prowadzonym przedsiębiorstwem podatnika), podlegać będą opodatkowaniu, jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia VAT od tych czynności, w całości lub w części.

W wyniku likwidacji zapisu odnoszącego się do istnienia związku dokonywanych nieodpłatnych przekazań z prowadzoną działalnością gospodarczą, wyeliminowane zostaną wątpliwości interpretacyjne związane z tym przepisem.

Nowa definicja terytorium państwa członkowskiego

Zaproponowano wprowadzenie nowego brzmienia pojęcia "terytorium państwa członkowskiego" oraz dodanie do ustawy załącznika nr 10, stanowiącego wykaz mostów granicznych, które na potrzeby stosowania ustawy uznaje się za część terytorium Niemiec oraz za część Polski. Celem tych zmian jest potrzeba określenia miejsca świadczenia przy dostawie towarów i świadczeniu usług oraz wewnątrz­wspólnotowej dostawie towarów i wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów związanych z budową i utrzymaniem mostów granicznych poprzez uznanie, że mosty te znajdują się całkowicie na terytorium Polski lub Niemiec. Dzięki tym zmianom czynności te podlegające opodatkowaniu VAT, dokonane w miejscu budowy lub utrzymania mostów granicznych uznawanych za terytorium Niemiec podlegałyby niemieckiemu podatkowi VAT, natomiast dokonywane w miejscu budowy lub utrzymania mostów granicznych uznanych za terytorium Polski podlegałyby polskiemu podatkowi VAT. Rezultatem wprowadzenia proponowanych przepisów będzie uproszczenie procedury pobierania podatku przy budowie i utrzymaniu mostów.

Ułatwienia dotyczące TAX-FREE

W związku ze zmianą w art. 127 ust. 5 ustawy o VAT będzie można dokonywać zwrotu podatku podróżnym nie tylko w gotówce, lecz również na rachunek bankowy. Rozszerzenie formy tego zwrotu wymaga również zmiany art. 129 ust. 1 oraz dodania pkt 3 w art. 130 ust. 2 (dodanie odpowiedniej wytycznej do wydania rozporządzenia) oraz dostosowania imiennego dokumentu poprzez zmianę rozporządzenia wydawanego na podstawie art. 130 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT.

Zmiana art. 129 ust. 1 ustawy o VAT polega na wprowadzeniu obowiązku posiadania przez podatnika dokonującego dostawy towarów podróżnemu, potwierdzenia dokonania przelewu na jego rzecz, w przypadku gdy zwrot podatku nastąpił w formie bezgotówkowej. Będzie to warunek umożliwiający zastosowanie do tej dostawy stawki podatku 0%.

Zwrot za materiały budowlane

Projekt ustawy przewiduje także dostosowanie przepisów ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym do nowelizacji VAT. Ustawa o zwrocie została skonstruowana w odniesieniu do 22% stawki podatku VAT na materiały budowlane. Z uwagi na fakt, iż wzrost stawki VAT spowoduje podniesienie ceny m2 budynku mieszkalnego obliczanego dla celów wypłaty tzw. premii gwarancyjnej, proponuje się także zmiany wskaźników, na podstawie których obliczana jest kwota zwrotu. Zmiana tych wskaźników spowoduje utrzymanie na obecnym poziomie kwoty, jaką może otrzymać osoba ubiegająca się o zwrot części podatku VAT na materiały budowlane.

autor: Aleksandra Węgielska
Gazeta Podatkowa Nr 702 z dnia 2010-09-30

GOFIN podpowiada

Dowiedz się więcej na temat: materiały budowlane | budowlane | Stawek | zwrot | R. | Niemiec | towary | rolnik | ustawy | stawki | podniesienie | VAT

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »