Reklama

Czy od wartości pakietu rekreacyjnego należy pobrać zaliczkę na podatek i składki ZUS?

Wykupiłem dla pracowników pakiet rekreacyjny obejmujący masaże oraz saunę, który częściowo sfinansowałem ze środków ZFŚS, a częściowo ze środków obrotowych. Czy takie świadczenie podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu?

Działalnością socjalną są usługi świadczone przez pracodawców m.in. na rzecz różnych form działalności sportowo-rekreacyjnej (art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - Dz. U. z 1996 r. nr 70, poz. 335 ze zm.). Przy czym przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z funduszu powinna być uzależniona od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika (art. 8 ust. 1 powołanej ustawy).

Oznacza to, że wykupione dla pracowników pakiety masaży i sauny mogą zostać sfinansowane z ZFŚS, pod warunkiem że ich wysokość będzie uzależniona od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej poszczególnych pracowników.

Przychód u pracownika

Przychodami ze stosunku pracy są wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężna świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych (art. 12 ust. 1 updof).

Z pytania wynika, że pakiet rekreacyjny jest świadczeniem pracodawcy na rzecz pracownika polegającym na zagwarantowaniu pracownikowi możliwości bezpłatnego skorzystania z masażu czy sauny. Pracownik nabywający dzięki pracodawcy możliwość nieodpłatnego korzystania z wymienionych usług otrzymuje przysporzenie majątkowe. Przychód z tego tytułu powstaje w momencie wręczenia pracownikowi karnetu uprawniającego do korzystania z tych świadczeń.

Jeżeli spełnione są warunki wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 67 updof, wartość karnetu korzysta ze zwolnienia od podatku. Zwolnienie od opodatkowania uzależnione jest od łącznego spełnienia następujących warunków:

  • świadczenie powinno być wynikiem działalności socjalnej określonej w przepisach o ZFŚS,


  •  
  • świadczenie powinno mieć charakter rzeczowy lub pieniężny,


  •  
  • świadczenie powinno być sfinansowane w całości ze środków ZFŚS lub funduszy związków zawodowych,


  •  
  • wartość świadczeń nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty 380 zł.

Sfinansowanie karnetów częściowo ze środków ZFŚS i częściowo ze środków obrotowych powoduje, że omawiane zwolnienie nie może być zastosowane, gdyż karnety nie zostały w całości sfinansowane z ZFŚS. W takiej sytuacji pełna wartość karnetów podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wartość karnetu przekazanego pracownikowi pracodawca powinien doliczyć do pozostałych przychodów ze stosunku pracy osiągniętych przez tego pracownika w danym miesiącu i od łącznej kwoty przychodów obliczyć, pobrać i przekazać na rachunek urzędu skarbowego zaliczkę na podatek dochodowy.
 

Zwróć uwagę!

Karnety na masaż i do sauny sfinansowane częściowo ze środków ZFŚS i częściowo ze środków obrotowych, podlegają opodatkowaniu bez względu na ich wartość.

Składki ZUS

Wartość świadczeń przyznanych pracownikom ze środków ZFŚS jest wyłączona z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Tak wynika z § 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. nr 161, poz. 1106 ze zm.). Przepis ten stanowi, że podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie stanowią świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Jeżeli więc pracodawca przyzna pracownikom świadczenia rzeczowe w postaci karnetów na masaż i do sauny, sfinansowanych z ZFŚS, to są one zwolnione z oskładkowania. Warunkiem jednak jest, aby świadczenia te zostały przyznane zgodnie z przepisami ustawy o ZFŚS, tzn. przy ich przyznawaniu uwzględniono kryterium socjalne. Wyłączenie z oskładkowania przysługuje bez ograniczenia kwotowego i ma zastosowanie również do składki na ubezpieczenie zdrowotne. Bowiem w myśl art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.), do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Jeżeli pracodawca częściowo sfinansuje świadczenia z ZFŚS, a częściowo ze środków obrotowych, to zwolniona z oskładkowania jest tylko część sfinansowana z ZFŚS. Należy zaznaczyć, że powołany § 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia nie warunkuje zwolnienia z oskładkowania od sfinansowania świadczeń w całości z ZFŚS.
 

Zwróć uwagę!

Zwolnieniu z oskładkowania podlega ta część wartości pakietów rekreacyjnych, która została opłacona z ZFŚS. Od części wartości sfinansowanej ze środków obrotowych pracodawca ma obowiązek opłacić składki ZUS.


Przykład

Pracownikom wykupiono karnety rekreacyjne obejmujące masaże i saunę, które w zależności od sytuacji życiowej, rodzinnej oraz materialnej danej osoby mają wartość 50 zł lub 100 zł. Zakup został w 60% sfinansowany ze środków ZFŚS oraz w 40% ze środków obrotowych.

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlega pełna wartość przekazanych pracownikom karnetów, tj. odpowiednio kwota 50 zł i 100 zł.

Zwolnieniu z oskładkowania podlega część sfinansowana środkami z ZFŚS, tj. odpowiednio 30 zł (50 zł x 60%) i 60 zł (100 zł x 60%).

Natomiast kwoty wydatkowane ze środków obrotowych pracodawcy, tj. odpowiednio 20 zł (50 zł x 40%) i 40 zł (100 zł x 40%) należy uwzględnić w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne pracowników.

Przegląd Podatku Dochodowego Nr 16 z dnia 2010-08-20

Reklama

GOFIN podpowiada

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »