Inspekcja farmaceutyczna

Na stronie Ministerstwa Zdrowia opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości i sposobu pokrywania kosztów związanych z przeprowadzeniem inspekcji przez inspektorów do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu farmaceutycznego. Stanowi on wykonanie upoważnienia zawartego w art. 47 b ust. 3 ustawy z dnia 6 września - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271). Powyższy przepis zobowiązuje ministra właściwego do spraw zdrowia do określenia, w drodze rozporządzenia, wysokości i sposobu pokrywania kosztów związanych z przeprowadzaniem inspekcji przez inspektorów do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.

Na stronie Ministerstwa Zdrowia opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości i sposobu pokrywania kosztów związanych z przeprowadzeniem inspekcji przez inspektorów do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu farmaceutycznego. Stanowi on wykonanie upoważnienia zawartego w art. 47 b ust. 3 ustawy z dnia 6 września - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271). Powyższy przepis zobowiązuje ministra właściwego do spraw zdrowia do określenia, w drodze rozporządzenia, wysokości i sposobu pokrywania kosztów związanych z przeprowadzaniem inspekcji przez inspektorów do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.

Wydanie nowego rozporządzenia związane jest z wejściem w życie ustawy z dnia 30 marca 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 75, poz. 492). W ustawie tej nowelizacja objęła m.in. zmianę brzmienia upoważnienia ustawowego. Rozszerzony został katalog inspekcji przeprowadzanych przez inspektorów ds. wytwarzania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, których koszty pokrywane będą przez wnioskodawcę o: inspekcje na wniosek wytwórców substancji czynnych w celu wydania zaświadczenia stanowiącego certyfikat potwierdzający zgodność warunków wytwarzania z wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania oraz inspekcje warunków wytwarzania przeprowadzane u wytwórców produktów leczniczych lub wytwórców substancji czynnych na wniosek właściwego organu państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Europejskiej Agencji Leków lub Komisji Europejskiej. Wprowadzono także regulację zgodnie, z którą przeliczania kosztów przeprowadzenia przez inspektorów ds. wytwarzania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego inspekcji określonych w walucie obcej, dokonuje się według średniego kursu NBP z dnia zawiadomienia wnioskodawcy. Wprowadzenie takiego przepisu było konieczne z uwagi na brak uregulowania kwestii przeliczania kosztów w innych aktach normatywnych. Pozwoli również na prawidłowe i zgodne z faktycznymi kosztami ustalenie wydatków.

Reklama

Ponadto wprowadzony został przepis, który umożliwia pokrycie innych kosztów związanych z przeprowadzaniem inspekcji poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - chodzi tu np. o ubezpieczenia, szczepienia ochronne, koszty związane z uzyskaniem wizy - uznanych za uzasadnione, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju. Powyższe wynika z faktu, iż koszty przeprowadzania inspekcji zagranicznych wykraczają poza koszty podróży, hotelu i delegacji. Dodatkowe koszty wynoszą jednorazowo ok. 1000 zł od osoby. Biorąc pod uwagę, iż inspekcje poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotyczą krajów trzecich, są to koszty związane z uzyskaniem wizy, obowiązkowymi szczepieniami oraz ubezpieczeniami. Obecnie wyżej wymienione koszty są ponoszone z budżetu Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego pomimo, że dotyczą inspekcji przeprowadzanych na wniosek. Uzasadnionym, zatem wydaje się uregulowanie w rozporządzeniu konieczności pokrywania przez wnioskodawcę także dodatkowych kosztów, które wynikają w trakcie organizacji inspekcji zagranicznej.

SerwisPrawa
Dowiedz się więcej na temat: zdrowie | prawo farmaceutyczne | w drodze | farmaceutyki | inspekcja

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »