Reklama

Jak uzyskać kredyt podatkowy?

Przedsiębiorcy rozpoczynający po raz pierwszy prowadzenie działalności gospodarczej mogą skorzystać z kredytu podatkowego, który pozwala im na zmniejszenie obciążeń podatkowych. Jednak aby wykorzystać tę możliwość, trzeba spełnić szereg warunków.

Kredyt podatkowy polega na zwolnieniu przedsiębiorcy z płacenia podatku dochodowego na początku prowadzenia działalności gospodarczej. W zeznaniu za rok, w którym podatnik korzystał ze zwolnienia, musi wykazać on osiągnięty dochód (poniesioną stratę) z pozarolniczej działalności gospodarczej, jednak jest on płacony dopiero w kolejnych pięciu latach.

Kto może skorzystać z kredytu podatkowego?

Reklama

Z kredytu podatkowego mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy po raz pierwszy rozpoczęli prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 44 ust. 7b ustawy o PIT jest to osoba, która w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie trzech lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, nie prowadziła pozarolniczej działalności gospodarczej samodzielnie lub jako wspólnik spółki niemającej osobowości prawnej oraz działalności takiej nie prowadził małżonek tej osoby, o ile między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa.

Ta możliwość skorzystania z kredytu przysługuje przedsiębiorcom bezpośrednio po roku, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności, jeżeli w roku jej rozpoczęcia była ona prowadzona przez co najmniej 10 pełnych miesięcy. Jeżeli okres ten był krótszy, z kredytu podatkowego będą mogli skorzystać dopiero dwa lata po roku, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności. Ponadto z kredytu podatkowego mogą korzystać tylko podmioty, które rozliczają się na zasadach ogólnych według skali lub w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Z kredytu skorzystać mogą także ci podatnicy, którzy są opodatkowani podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Jakie warunki należy spełnić?

  1. Średniomiesięczne przychody z prowadzonej działalności w poprzednim roku muszą wynosić co najmniej równowartość 1000 euro (kurs NBP z ostatniego dnia roku poprzedzającego rozpoczęcie działalności).
  2. Od rozpoczęcia działalności do 1 stycznia roku podatkowego, w którym podatnik rozpoczyna korzystanie z kredytu podatkowego, podatnik był małym przedsiębiorcą oraz zatrudniał w każdym miesiącu co najmniej pięć osób na podstawie umowy o pracę w przeliczeniu na pełen etat.
  3. W prowadzonej działalności gospodarczej podatnik nie wykorzystuje - przekazanych mu nieodpłatnie przez osoby zaliczone do I i II grupy podatkowej - składników majątku, które były wykorzystywane przez te osoby w prowadzonej przez nie działalności i stanowią ich własność. Przepis ten dotyczy środków majątku o wartości przekraczającej 10 000 tys. euro (kurs z ostatniego dnia roku poprzedzającego).
  4. Chcąc skorzystać z kredytu, należy złożyć naczelnikowi US pisemne oświadczenie o korzystaniu z tego zwolnienia do 31 stycznia danego roku podatkowego.
  5. W roku korzystania ze zwolnienia osoby te są opodatkowane według skali.

Co się dzieje w razie złamania warunków?

Utrata prawa do kredytu podatkowego następuje, gdy w danym roku podatkowym lub w pięciu kolejnych latach przedsiębiorca:

  1. zlikwidował działalność gospodarczą lub została ogłoszona jego upadłość,
  2. średniomiesięczne przychody z prowadzonej działalności nie osiągnęły 1000 euro,
  3. w którymkolwiek miesiącu w ciągu tych lat zmniejszył zatrudnienie na podstawie umowy o pracę o więcej niż 10%, w stosunku do najwyższego przeciętnego zatrudnienia w roku poprzedzającym rok podatkowy,
  4. ma zaległości z tytułu podatków stanowiących dochód budżetu państwa, ceł, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz nie uregulował ich w ciągu 14 dni od chwili otrzymania decyzji ostatecznej.

W przypadku utraty prawa w roku korzystania z kredytu podatkowego, przedsiębiorca musi wpłacić zaległe zaliczki do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utracił prawo do zwolnienia. Gdy możliwość korzystania ze zwolnienia utracił po terminie złożenia deklaracji za dany rok, zobowiązany jest on - oprócz zapłaty zaliczek - również do uregulowania odsetek za zwłokę.

Iwona Cackowska

księgowa Tax Care

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »