Reklama

Kto i jak może zawiesić działalność firmy?

Jeżeli przedsiębiorca nie zatrudnia pracowników, to bez względu na to, w jakiej formie jest prowadzona działalność, ma prawo ją zawiesić na maksymalnie 2 lata. Obecnie procedura zgłoszenia zawieszenia jest bardzo prosta i dla jednoosobowych przedsiębiorców odbywa się poprzez złożenie wniosku w CEIDG. Taki wniosek można złożyć m.in. za pośrednictwem Internetu.

Jeżeli przedsiębiorca nie zatrudnia pracowników, to bez względu na to, w jakiej formie jest prowadzona działalność, ma prawo ją zawiesić na maksymalnie 2 lata. Obecnie procedura zgłoszenia zawieszenia jest bardzo prosta i dla jednoosobowych przedsiębiorców odbywa się poprzez złożenie wniosku w CEIDG. Taki wniosek można złożyć m.in. za pośrednictwem Internetu.

Podstawową przesłanką umożliwiającą dokonanie zawieszenia jest konieczność niezatrudniania w momencie zawieszenia pracowników. Przy czym przez przedsiębiorcę niezatrudniającego pracowników należy rozumieć przedsiębiorcę, który nie nawiązał stosunku pracy z pracownikami, w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.). Stosownie do art. 2 tej ustawy pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Osoba zatrudniona jest osobą pozostającą w stosunku pracy i tym samym jest stroną tego stosunku. Warto też pamiętać, iż np. pozostawanie przez pracownika na zwolnieniu lekarskim czy urlopie wychowawczym nie powoduje ustania takiego stosunku, a co za tym idzie, przedsiębiorca nie ma prawnej możliwości skorzystania z instytucji zawieszenia. Osoby wykonujące pracę w ramach innego stosunku prawnego (np. na podstawie umowy zlecenia) nie są pracownikami i ich współpraca z przedsiębiorcą nie zamyka mu drogi do zawieszenia działalności firmy.

Reklama


Dwuletnia przerwa w działalności

Maksymalny okres zawieszenia może wynieść 24 miesiące. Firma może jednak zostać zawieszona jedynie na 30 dni (to najkrótszy termin, na jaki można przerwać działalność). Przy czym jeżeli zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej obejmuje wyłącznie pełny miesiąc luty danego roku kalendarzowego, za minimalny okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przyjmuje się liczbę dni tego miesiąca przypadającą w danym roku kalendarzowym. Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej może być oznaczony w dniach, miesiącach albo miesiącach i dniach.


Zawieszenie w spółkach

Choć z instytucji zawieszenia korzystają zazwyczaj jednoosobowi przedsiębiorcy, to zawieszenia mogą teoretycznie dokonywać również spółki. Przy czym, co oczywiste, musi być spełniony warunek niezatrudniania przez spółkę pracowników. W praktyce jest to właśnie najczęstsza przeszkoda w dokonaniu zawieszenia.

W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej, zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników. Oznacza to, iż wszyscy wspólnicy posiadający odrębne wpisy w CEIDG muszą złożyć stosowne zgłoszenia o zawieszeniu działalności w ramach spółki w CEIDG.

Również przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik w więcej niż jednej spółce cywilnej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej lub kilku takich spółkach. Jeżeli dany przedsiębiorca wykonuje działalność w różnych formach prawnych, np. jako wspólnik spółki cywilnej i jednoosobowy przedsiębiorca, wówczas także może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej z tych form.


Jeżeli przedsiębiorca nie wznowi działalności przed upływem okresu 24 miesięcy, jego wpis z CEIDG zostanie wykreślony z urzędu.


Działalność podczas zawieszenia

W okresie zawieszenia przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Jednakże pomimo formalnego zawieszenia działalności firmy, ciążą na nim określone obowiązki, może również korzystać z przysługujących mu uprawnień.

W okresie zawieszenia przedsiębiorca:

 • ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,
   
 • ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej (np. regulować opłaty za najem, gaz, energię elektryczną, prowadzenie rachunku bankowego, abonament telefoniczny, podatek od nieruchomości, opłaty za użytkowanie wieczyste itp.),
   
 • ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie,
   
 • ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej,
   
 • wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa,
   
 • ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej,
   
 • może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla czynnych przedsiębiorców.


Gdzie zgłosić zawieszenie?

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej oraz wznowienie działalności firmy następuje na wniosek przedsiębiorcy. Jednoosobowi przedsiębiorcy wpisani do CEIDG dokonują zgłoszenia na formularzu CEID-1 (on-line bądź w wybranym urzędzie gminy).

Okres zawieszenia rozpoczyna się od dnia wskazanego przez przedsiębiorcę we wniosku (przy czym nie może być to wcześniejszy dzień niż dzień złożenia wniosku, może być natomiast późniejszy). Zawieszenie trwa do dnia złożenia przez przedsiębiorcę wniosku o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej lub do dnia wskazanego w tym wniosku, który nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku. W stosunku do zobowiązań o charakterze publicznoprawnym zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej wywiera skutki prawne od dnia, w którym rozpoczyna się zawieszenie i trwa do dnia poprzedzającego dzień wznowienia działalności.

Zgłaszanie informacji o zawieszeniu oraz o wznowieniu działalności firmy w przypadku przedsiębiorców podlegających obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego następuje na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. nr 220, poz. 1447 ze zm.)


autor: Marta Stefanowicz - Wasilewska
Gazeta Podatkowa nr 15 (847) z dnia 2012-02-20

GOFIN podpowiada

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »