Można się starać o środki na badania naukowe

W dniu 14 września weszło w życie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2007 roku w sprawie kryteriów i trybów przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1453).

W dniu 14 września weszło w życie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2007 roku w sprawie kryteriów i trybów przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1453).

Rozporządzenie określa kryteria i tryb przyznawania oraz rozliczanie środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych obejmujących finansowanie kosztów realizacji: inwestycji budowlanych, zakupu obiektów budowlanych, zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej zaliczanej do środków trwałych, rozbudowy infrastruktury informatycznej nauki, udziału w przedsięwzięciu inwestycyjnym podejmowanym na podstawie umowy międzynarodowej oraz inwestycji współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych.

Wniosek o przyznanie dotacji na inwestycję służącą potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych składa jednostka naukowa - w tym jednostka naukowa, która reprezentuje konsorcjum naukowo - przemysłowe. Wniosek należy złożyć w dwóch egzemplarzach, jednak nie później niż do dnia 30 czerwca roku poprzedzającego rok, w którym ma być przyznana dotacja.

Reklama

Jednak termin ten nie obowiązuje wniosków, w przypadku finansowania inwestycji współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych oraz inwestycji podejmowanych na podstawie umów międzynarodowych. Ważnym jest, iż wniosek może być złożony bez zachowania powyższego terminu, jednakże tylko i wyłącznie w przypadku uzasadnionym zdarzeniem niezależnym od jednostki naukowej, powodującym zakłócenie jej działalności, a zwłaszcza uszkodzenie lub unieruchomienie aparatury albo zakłócenie gromadzenia i przetwarzania informacji.

Do wniosku o przyznanie dotacji na inwestycję podejmowaną przez konsorcjum naukowo - przemysłowe należy dołączyć informację o sposobie finansowania kosztów utrzymania i użytkowania przedmiotu inwestycji oraz sposobie wspólnego użytkowania przedmiotu inwestycji oraz zasadach dostępu do niej przez jednostki naukowe niewchodzące w skład konsorcjum naukowo-przemysłowego. W przypadku inwestycji, która podejmowana jest na podstawie umowy międzynarodowej do wniosku dodatkowo należy dołączyć kopię tej umowy.

Rozpatrzone zostaną tylko kompletne wniosku, które spełniają wymagania określone w rozporządzeniu. Niekompletne wnioski zostaną zwrócone wnioskodawcy wraz z zawiadomieniem o przyczynach zwrotu i możliwości uzupełnienia wniosku w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

Wymogiem przekazania jednostce naukowej lub uczelni przyznanej dotacji na inwestycję jest złożenie przez jednostkę przed upływem 6 miesięcy od dnia otrzymanej decyzji o przyznaniu dotacji harmonogramu płatności wynikającego z terminów płatności określonych w umowie zawartej przez jednostkę naukową lub uczelnię z wykonawcą inwestycji. Termin ten jednak może zostać przedłużony, pod warunkiem przedłożenia przez jednostkę naukową lub uczelnie udokumentowanego wniosku - jeśli wymaga tego procedura przetargowa.

Jednostka naukowa lub uczelnia, która otrzymała dofinansowanie na inwestycję jest zobligowana do składania corocznego raportu (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia) w terminie do dnia 31 marca następnego roku, jednak nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia otrzymania pierwszej raty dotacji. Jednostka naukowa lub uczelnia w terminie do 60 dni od dnia zakończenia inwestycji dokonuje rozliczenia przyznanej dotacji wraz z odsetkami, w formie raportu końcowego:

  • dla inwestycji budowlanej (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia),
  • dla inwestycji aparaturowej według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do rozporządzenia).

Raport końcowy z realizacji inwestycji dotyczącej rozbudowy infrastruktury informatycznej nauki należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 lub 6 do rozporządzenia - w zależności od charakteru inwestycji. Do raportu końcowego trzeba dołączyć kopię dokumentu stwierdzającego przyjęcie inwestycji na stan środków trwałych, a w przypadku inwestycji budowlanych również kopię protokołu odbioru końcowego inwestycji, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez głównego księgowego lub kwestora, oraz kopię decyzji o przyjęciu obiektu do użytkowania. Po ukończeniu realizacji inwestycji niewykorzystane środki z dotacji i odsetek od dotacji podlegają zwrotowi na rachunek bankowy urzędu obsługującego ministra.

SerwisPrawa
Dowiedz się więcej na temat: konsorcjum | środki | badania naukowe | badanie naukowe | jednostka
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »