Reklama

Planowane zmiany w zwolnieniach z ewidencjonowania obrotu w kasie rejestrującej

Zazwyczaj sprzedaż dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych (dalej: osób prywatnych) ewidencjonowana jest w kasie rejestrującej. Są jednak pewne zwolnienia z ewidencjonowania.

Zostały one określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 1382). Zasadniczo zwolnienia określone w tym rozporządzeniu obowiązują tylko do końca 2014 r. Wszystko jednak wskazuje na to, że większość z nich będzie obowiązywać również w latach 2015-2016. Na stronie internetowej www.legislacja.rcl.gov.pl dostępny jest już projekt "nowego" rozporządzenia w sprawie zwolnień z ewidencjonowania (projekt z 22 lipca br.). Projekt ten zawęża jednak zakres stosowanych dotychczas zwolnień z ewidencjonowania, a w pewnych obszarach je racjonalizuje. Najważniejsze zmiany w tym zakresie opisujemy w dalszej części tego artykułu.

Reklama

Zgodnie z ww. projektem, limit zwolnienia podmiotowego z ewidencjonowania ma pozostać na niezmienionym poziomie (20.000 zł; podatnicy rozpoczynający sprzedaż w danym roku ww. limit będą musieli wyliczyć proporcjonalnie do okresu wykonywania czynności na rzecz osób prywatnych - tak też jest obecnie).

Utrzymany ma być też system zwolnień u podatników, u których wartość dostaw towarów i świadczonych usług wymienionych w części I załącznika w obrotach ogółem jest większa niż 80%.

Podobnie jak w obecnie obowiązującym stanie prawnym, katalog czynności zwolnionych przedmiotowo z ewidencjonowania będzie określony w załączniku do rozporządzenia. W porównaniu z obecnie obowiązującymi regulacjami, nie ma być już zwolnienia z ewidencjonowania dla podatników wykonujących stosunkowo niewielką ilość usług dla niewielu odbiorców. Obecnie takie zwolnienie obowiązuje (określone jest ono w pkt 34 załącznika do rozporządzenia). Mogą z niego korzystać podatnicy dokumentujący każdą usługę fakturą, jeżeli w poprzednim roku liczba świadczonych usług nie przekroczyła 50, a liczba odbiorców była mniejsza niż 20 (dla podatników, którzy rozpoczęli świadczenie usług w drugiej połowie roku, ww. limity wynoszą odpowiednio 25 i 10). Uznano jednak za bezcelowe utrzymywanie tego zwolnienia. Skoro bowiem podatnik świadczy usługi na rzecz osób prywatnych w niewielkim zakresie, to może korzystać ze zwolnienia z ewidencjonowania ze względu na niewielkie obroty (do 20.000 zł).

Obecnie sprzedaż środków trwałych dla osób prywatnych - nawet jeżeli ma charakter sporadyczny - generalnie podlega ujęciu w kasie fiskalnej (sprzedaż takich składników majątku nie jest objęta szczególnym zwolnieniem przedmiotowym). Minister Finansów dostrzegł jednak niezasadność utrzymywania takiej regulacji i zaproponował wprowadzenie nowego tytułu zwolnieniowego. Ma on dotyczyć dostawy towarów i świadczenia usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym zaliczane są przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji. Warunkiem skorzystania z tego zwolnienia ma być wystawienie faktury. Co istotne - obrót uzyskany z ww. sprzedaży (a także ze sprzedaży nieruchomości) nie będzie uwzględniany w limicie zwolnienia podmiotowego z ewidencjonowania. Jeżeli zatem regulacje te w proponowanym brzmieniu wejdą w życie, sprzedaż środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych pozostanie neutralna w zakresie prawa do korzystania ze zwolnienia z ewidencjonowania.

Ponadto, rozszerzony ma być katalog czynności, które obowiązkowo będą musiały być ewidencjonowane w kasie rejestrującej. Dotyczy to m.in. usług naprawy pojazdów, wymiany opon i kół, usług opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, usług prawnych, doradztwa podatkowego, usług kosmetycznych, fryzjerskich, większości usług gastronomicznych i dostawy perfum oraz wód toaletowych. Czynności te będą zatem musiały być obowiązkowo ewidencjonowane w kasie rejestrującej. Co istotne - ich wykonanie spowoduje utratę prawa do zwolnienia z ewidencjonowania ze względu na obroty (jeżeli podatnik z takiego zwolnienia korzystał). Utrata prawa do ww. zwolnienia nastąpi po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym wykonano ww. czynność.

Zgodnie z przepisami przejściowymi "nowego" rozporządzenia, podatnicy, którzy nie przestaną spełniać warunków do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania do końca 2014 r., ale na mocy "nowych" przepisów od 1 stycznia 2015 r. nie będą mogli już korzystać z żadnego zwolnienia, będą musieli rozpocząć ewidencjonowanie od 1 marca 2015 r.

Zaznaczamy, że omówione w tym artykule zmiany w zakresie zwolnień z ewidencjonowania obrotu w kasie rejestrującej są dopiero we wstępnej fazie projektu. Na dzień dzisiejszy nie wiadomo jeszcze, w jakim ostatecznie brzmieniu wejdą one w życie. "Nowe" regulacja - w związku z utratą mocy obowiązujących obecnie zwolnień - powinny wejść w życie od 1 stycznia 2015 r.


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych Nr 24 z dnia 2014-08-20

GOFIN podpowiada

Dowiedz się więcej na temat: działalność gospodarcza | KAS | zwolniony | Gofin.pl | kasa fiskalna

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »