Reklama

Przekazanie płatności zasiłku chorobowego do ZUS

Gdy osoba podlegająca ubezpieczeniu chorobowemu stanie się niezdolna do pracy z powodu choroby, może - po spełnieniu określonych warunków - korzystać z zasiłku chorobowego. Płatnik składek wypłaca to świadczenie tylko wówczas, gdy zgłasza do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 osób i to wyłącznie osobom pozostającym w ubezpieczeniu. W pozostałych przypadkach, w tym za okres po ustaniu zatrudnienia, płatność zasiłku musi przekazać do ZUS.

Płatnicy świadczeń chorobowych

Prawo do zasiłku chorobowego, a także innych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego (tj. świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku wyrównawczego, zasiłku macierzyńskiego i zasiłku opiekuńczego) ustala oraz świadczenie to wypłaca odpowiednio:

 • płatnik składek na ubezpieczenie chorobowe, który zgłasza do tego ubezpieczenia powyżej 20 osób - przy czym wyłącznie za okres pozostawania w ubezpieczeniu, oraz
 • ZUS w pozostałych przypadkach, tj.:
  • ubezpieczonym, których płatnicy składek zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 ubezpieczonych,
  • ubezpieczonym prowadzącym pozarolniczą działalność i osobom z nimi współpracującym,
  • ubezpieczonym będącym duchownymi,
  • ubezpieczonym podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu w Polsce z tytułu zatrudnienia u pracodawcy zagranicznego,

  Reklama

a także

 • osobom uprawnionym do zasiłków za okres po ustaniu ubezpieczenia, nawet, jeśli w okresie ubezpieczenia płatnikiem zasiłku był płatnik składek.

Przy czym wspomnianą liczbę ubezpieczonych ustala się według stanu na:

 • dzień 30 listopada poprzedniego roku kalendarzowego lub
 • pierwszy miesiąc, w którym płatnik składek dokonał zgłoszenia do ubezpieczenia chorobowego - jeśli na dzień 30 listopada poprzedniego roku nie zgłaszał nikogo do tego ubezpieczenia chorobowego.

Stanowi o tym art. 61 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zwanej ustawą zasiłkową.

Przekazanie płatności do ZUS

Jeśli płatnik składek nie jest uprawniony do wypłaty zasiłków, tj. gdy:

 • zgłasza do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 osób lub
 • niezdolność do pracy ubezpieczonego obejmuje także lub wyłącznie okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia (np. po ustaniu zatrudnienia),

powinien przekazać do ZUS dokumenty, w oparciu o które organ ten będzie mógł ustalić prawo do danego świadczenia oraz jego wysokość. Dokumenty te zostały określone w stosownym rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej, zwanego dalej rozporządzeniem.

W głównej mierze chodzi tu o zaświadczenie płatnika składek zawierające zestawienie składników wynagrodzenia lub przychodu, stanowiących podstawę wymiaru zasiłku. Przykładowo dla pracowników powinno być ono sporządzone na druku ZUS Z-3, a dla zleceniobiorców na formularzu ZUS Z-3a. Kwestię tę reguluje § 2 rozporządzenia, które jednocześnie w załącznikach (nr 1 i 2) zawiera wzory wymaganych zaświadczeń.


Do zaświadczenia tego płatnik składek powinien dołączyć dokumenty uzasadniające prawo do danego świadczenia. W przypadku zasiłku chorobowego co do zasady chodzi tu o:

 • zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA lub
 • zaświadczenie zagranicznego zakładu leczniczego lub zagranicznego lekarza, spełniające warunki określone w § 5 i 6 rozporządzenia - jeśli niezdolność do pracy została orzeczona za granicą.

Jeśli wspomniany dokument obejmuje okres, za który ubezpieczonemu przysługuje zarówno świadczenie wypłacane przez płatnika składek (np. wynagrodzenie chorobowe i/lub zasiłek za okres pozostawania w stosunku pracy), jak i świadczenie z ZUS, do organu rentowego dostarcza się jego oryginał, pozostawiając w aktach kopię potwierdzaną za zgodność z oryginałem.

Historia dokonanych wypłat

Niezwykle istotne dla prawidłowego ustalenia:

 • prawa do zasiłku oraz
 • jego wysokości,

jest przekazanie do ZUS informacji o wypłaconych wcześniej przez płatnika składek świadczeniach.

To w oparciu o nią bowiem organ rentowy może sprawdzić m.in. czy:

 • nie został jeszcze przez danego ubezpieczonego wykorzystany okres zasiłkowy,
 • płatnik składek z właściwego okresu wskazał wynagrodzenie uwzględniane przy obliczaniu podstawy wymiaru zasiłku.

Tę swego rodzaju historię wypłaconych świadczeń dla pracownika wpisuje się w pkt 6-7 zaświadczenia ZUS Z-3 (patrz przykładowo wypełniony fragment formularza).

Wynagrodzenie chorobowe wypłacane wyłącznie przez pracodawcę

Pracownik przez pierwsze 33 lub - w przypadku gdy ukończył już 50 lat życia - 14 dni niezdolności do pracy w danym roku kalendarzowym zachowuje prawo do tzw. wynagrodzenia chorobowego. Stanowi o tym art. 92 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.).

Prawo do wynagrodzenia chorobowego ustala oraz świadczenie to wypłaca, finansując je z własnych środków, wyłącznie pracodawca, niezależnie od tego, czy jest on uprawniony do wypłaty zasiłków swoim ubezpieczonym.


Przykładowo wypełniony fragment zaświadczenia ZUS Z-3 dla pracownika zatrudnionego do 31 sierpnia 2015 r.

(...)

6. Płatnik składek wypłacił wynagrodzenie za okresy orzeczonej niezdolności do pracy w danym roku kalendarzowym na podstawie art. 92 Kodeksu pracy:

od dnia . . . 13.01.2015 r. . . . do dnia . . . 23.01.2015 r. . . . kod literowy . . . brak . . .

od dnia . . . 11.06.2015 r. . . . do dnia . . . 2.07.2015 r. . . . kod literowy . . . brak . . .

(...)

7. Płatnik składek wypłacił zasiłek chorobowy - zasiłek macierzyński - świadczenie rehabilitacyjne3):

od dnia . . . 3.07.2015 r. . . . do dnia . . . 14.08.2015 r. . . . kod literowy/stawka% zasiłku macierzyńskiego . . . brak . .

od dnia . . . 17.08.2015 r. . . . do dnia . . . 31.08.2015 r. . . . kod literowy/stawka% zasiłku macierzyńskiego . . . A . .

(...)

W przypadku zasiłku chorobowego należy podać okresy wliczane do jednego okresu zasiłkowego.

8. Załączone zaświadczenie lekarskie (seria, nr) . . . AA 000001 . . . wpłynęło do płatnika składek w dniu . . . 27.08.2015 r. . . .

(seria, nr) . . . AA 000019 . . . wpłynęło do

płatnika składek w dniu . . . 4.09.2015 r. . . .

9. Liczba ubezpieczonych zgłaszanych przez płatnika składek do ubezpieczenia chorobowego . . . 150 . . .

(...)

3) Niepotrzebne skreślić.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 159 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2.04.2012 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1594)


autor: Bożena Dziuba
Gazeta Podatkowa nr 72 (1217) z dnia 2015-09-07

GOFIN podpowiada

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »