Reklama

Refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego w przychodach podatkowych

Otrzymana refundacja stanowi przychód w momencie jej otrzymania. W związku z tym, w przedmiotowej sprawie nie wystąpi obowiązek korekty przychodów wykazanych w CIT-8 za 2017 r. Jeśli zatrudnisz skierowaną osobę bezrobotną do 30. roku życia, otrzymasz przez okres do 12 miesięcy refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż kwota ustalona jako iloczyn liczby zatrudnionych skierowanych bezrobotnych w miesiącu oraz kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

Spółka otrzymała w maju 2018 r. refundację kosztów poniesionych z tytułu zatrudnienia bezrobotnego. Zwrot dotyczy 2017 r. Czy w związku z otrzymaną refundacją trzeba korygować przychody wykazane w CIT-8 za 2017 r.?

Reklama

Pracodawca, który zatrudnił bezrobotnego skierowanego do pracy przez urząd pracy, może ubiegać się o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy, jak również składek na ubezpieczenia społeczne. Maksymalna wysokość dofinansowania do utworzenia stanowiska dla bezrobotnego wynosi 20 196,66 zł.Spółka otrzymała w maju 2018 r. refundację kosztów poniesionych z tytułu zatrudnienia bezrobotnego. Zwrot dotyczy 2017 r. Czy w związku z otrzymaną refundacją trzeba korygować przychody wykazane w CIT-8 za 2017 r.?

Otrzymana refundacja stanowi przychód w momencie jej otrzymania. W związku z tym, w przedmiotowej sprawie nie wystąpi obowiązek korekty przychodów wykazanych w CIT-8 za 2017 r.

Możliwość otrzymania refundacji kosztów poniesionych z tytułu zatrudnienia bezrobotnego

Starosta z Funduszu Pracy może m.in. zrefundować podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego lub skierowanego poszukującego pracy, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia (zob. art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 ze zm.). Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego jest finansowana ze środków Funduszu Pracy (art. 108 ust. 1 pkt 13 ww. ustawy).

Szczegółowe warunki i tryb dokonywania ww. refundacji określa rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1380).

Otrzymana refundacja a przychód podatkowy

Zasadniczo otrzymane pieniądze, wartości pieniężne stanowią dla podatników CIT przychody podatkowe. W związku z tym, również otrzymanie refundacji wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy skierowanego bezrobotnego stanowi przychód podatkowy. Nie ma tu zastosowania wyłączenie z przychodów, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 14 ustawy o PDOP (na podstawie tego przepisu, nie stanowi przychodu m.in. wartość nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń finansowanych lub współfinansowanych m.in. ze środków budżetu państwa). Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 6 lipca 2016 r., nr IBPB-1-2/4510-403/16/MS.

Odnosząc się do momentu, w którym otrzymana refundacja stanowi przychód podatkowy, należy wskazać, że przychód ten powstaje w dacie faktycznego otrzymania środków pieniężnych (por. art. 12 ust. 3e ww. ustawy), tj. w dacie ich wpływu na rachunek bankowy podatnika.

W sytuacji, o której mowa w pytaniu, spółka otrzymała refundację w maju 2018 r., co oznacza, że również w maju br. uzyskała ona przychód podatkowy. W związku z tym, przychód z tytułu otrzymanej refundacji powinna wykazać w zeznaniu podatkowym CIT-8 za 2018 r. (nie koryguje natomiast przychodów wykazanych w CIT-8 za poprzedni rok).

Wspomnijmy, że gdyby refundacja dotyczyła zakupu środków trwałych, to uzyskany z tego tytułu przychód mógłby korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o PDOP. W takim przypadku kwotę otrzymanej refundacji spółka wykazałaby dodatkowo w załączniku CIT-8/O.


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych Nr 19 z dnia 2018-07-01

GOFIN podpowiada

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »