Rozliczanie w 2012 r. kosztów zagranicznych podróży służbowych

Jaki kurs waluty należy zastosować do rozliczenia kosztów zagranicznej podróży służbowej? Czy w 2012 r. nadal można rozliczać koszty delegacji według kursu wypłaconej zaliczki w euro?Jaki kurs waluty należy zastosować do rozliczenia kosztów zagranicznej podróży służbowej? Czy w 2012 r. nadal można rozliczać koszty delegacji według kursu wypłaconej zaliczki w euro?

W 2012 r. nadal obowiązują te same ogólne zasady rozliczania zagranicznych podróży służbowych, co obowiązujące w roku ubiegłym. W stosunku do ubiegłego roku może jednak wystąpić różnica w wycenie wypłacanej pracownikowi waluty (tytułem zaliczki na delegację albo zwrotu poniesionych wydatków), jeśli waluta obca na wypłatę została pobrana z bankowego konta walutowego.

Reklama

Przedsiębiorca, który poniósł wydatki związane z wyjazdem służbowym pracowników, może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów faktycznie poniesione wydatki, które na mocy stosownej ustawy o podatku dochodowym nie są wyłączone z kosztów, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na osiągnięcie przychodu. Jeśli firma poniosła wydatki w walutach obcych, przelicza je na złote. Kierując się art. 11a ust. 2 updof i art. 15 ust. 1 updop, przeliczenia tego należy dokonać według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu. Różnice kursowe powstałe pomiędzy kursem średnim NBP zastosowanym do rozliczenia kosztów delegacji a kursem waluty przyjętym do wyceny wypłaconej pracownikowi waluty tytułem zaliczki (albo zwrotu poniesionych wydatków) stanowią koszt bądź przychód podatkowy.

Przykład

Pracownik, którego wysłano w zagraniczną podróż służbową otrzymał zaliczkę w kwocie 600 euro na pokrycie zagranicznej podróży służbowej. Pracodawca zakupił walutę w banku po kursie 4,10 zł/euro.

Zaliczka, po przeliczeniu na złote według kursu faktycznie zastosowanego, wyniosła 2.460 zł (600 euro x 4,10 zł/euro).

Z rozliczenia, którego pracownik dokonał po powrocie, wynika, że koszty podróży służbowej wynoszą 580 euro. Pracownik zwrócił pracodawcy 20 euro.

Koszty podróży służbowej przeliczono po kursie średnim ogłoszonym przez NBP z dnia poprzedzającego dzień rozliczenia delegacji, który wyniósł 4,20 zł/euro. Poniesione koszty wyniosły 2.436 zł (580 euro x 4,20 zł/euro).

Powstała dodatnia różnica kursowa w wysokości 58 zł [580 euro x (4,20 zł/euro - 4,10 zł/euro)], która jest przychodem podatkowym.

W praktyce do wyceny kosztów zagranicznej podróży służbowej często przyjmuje się kurs, po jakim wyceniono wypłaconą zaliczkę. Może to być np. kurs kantorowy - w razie zakupu waluty w kantorze. Przyjęcie tej zasady pozwala na uniknięcie rozliczania różnic kursowych. Z kolei przyjęcie kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego dzień rozliczenia podróży skutkowałoby powstaniem różnic kursowych, co ilustruje przedstawiony wcześniej przykład.

Przykład

Przyjmijmy założenia z pierwszego przykładu, z tym że jednostka przelicza poniesiony wydatek po kursie, po jakim pierwotnie wyceniła zaliczkę.

Koszty podróży służbowej wyniosły 2.378 zł (580 euro x 4,10 zł/euro), przy czym w tym przypadku nie ustala się różnic kursowych.

Obie metody doprowadzą do ustalenia właściwego wyniku. Aczkolwiek metoda zaprezentowana w drugim przykładzie doprowadzi nas do prawidłowego wyniku jedynie per saldo. Należy jednak zauważyć, że taki sposób rozliczenia nie jest jednak do końca poprawny. Stosując tę metodę, pomija się etap ustalenia kosztu zgodnie z art. 11a ust. 2 updof i art. 15 ust. 1 updop. Oczywiście nie będzie miało to wpływu na ustalenie podstawy opodatkowania. W naszej ocenie lepiej jednak zrezygnować z uproszczenia i do rozliczenia kosztów zagranicznych podróży służbowych stosować identyczne procedury jak przy rozliczaniu innych kosztów, tzn. wycenić koszt według kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego dzień rozliczenia podróży i ustalić różnice kursowe (patrz pierwszy przykład).

Od 1 stycznia 2012 r. do wyceny rozchodu waluty obcej z tytułu zapłaty zobowiązania w walucie obcej zasadne jest stosowanie kursu średniego ogłoszonego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zapłaty. Tak wynika z nowego brzmienia art. 24c ust. 4 updof i art. 15a ust. 4 updop (szerzej na ten temat pisaliśmy w Przeglądzie Podatku Dochodowego nr 8 z br.). W stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2011 r. organy podatkowe uznawały, że jeżeli należność w walucie obcej wpływa na rachunek walutowy, należy do jej przeliczenia na złote stosować kurs kupna banku prowadzącego rachunek walutowy jednostki - jako kurs faktycznie zastosowany. Z kolei do wyceny rozchodu walut z tego rachunku, spowodowanego zapłatą zobowiązania w walucie obcej, właściwym kursem, zdaniem organów podatkowych, był również kurs bankowy, tj. kurs sprzedaży - jako kurs faktycznie zastosowany. Dlatego na początku naszej odpowiedzi napisaliśmy o różnicy - w stosunku do ubiegłego roku - w wycenie wypłacanej pracownikowi waluty, jeśli waluta obca na wypłatę została pobrana z bankowego konta walutowego.

Przykład

Jednostka posiada rachunek walutowy, na którym znajduje się 700 euro po kursie 4,10 zł/euro. Pochodzą one z wpływu waluty w związku z uregulowaniem należności, wycenione po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego dzień wpływu. Następnie zakupiła w banku kolejnych 300 euro po kursie 4,15 zł/euro, które również wpłynęły na konto walutowe. Po kilku dniach środki w kwocie 800 euro przeznaczono na wypłatę zaliczki dla pracownika, który wyjeżdżał w zagraniczną podróż służbową.

Zgodnie z art. 15a ust. 8 updop, jednostka przyjęła metodę FIFO, według której ustala kolejność wyceny środków pieniężnych przy wypływie środków pieniężnych z konta walutowego.

Przy wypłacie zaliczki zastosowano kurs średni NBP z dnia poprzedzającego wypłatę zaliczki, który wynosił 4,16 zł/euro. Po powrocie pracownik zwrócił pracodawcy 50 euro.

Koszty podróży służbowej przeliczono po kursie średnim ogłoszonym przez NBP z dnia poprzedzającego dzień rozliczenia delegacji, który wyniósł 4,20 zł/euro, więc poniesione koszty wyniosły 3.150 zł (750 euro x 4,20 zł/euro).

Pomiędzy kursem z dnia rozliczenia zaliczki a kursem z dnia jej wypłaty powstała dodatnia różnica kursowa w wysokości 30 zł [750 euro x (4,20 zł/euro - 4,16 zł/euro)], która jest przychodem podatkowym.

Wystąpi również dodatnia różnica kursowa od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku walutowym w kwocie 42,50 zł [700 euro x (4,16 zł/euro - 4,10 zł/euro) + 50 euro x (4,16 zł/euro - 4,15 zł/euro)].


Przegląd Podatku Dochodowego Nr 9 z dnia 2012-05-01

GOFIN podpowiada

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »