Reklama

Szkodliwe warunki pracy pod kontrolą

Środowisko pracy nie ogranicza się do pracownika wykonującego swoje zadania i kompletu urządzeń, które mają mu pomóc w pracy. Na stanowisku pracy występują również czynniki o charakterze niematerialnym, jak np. hałas czy drgania, oddziałujące na organizm człowieka. Część z nich jest szkodliwa lub uciążliwa, dlatego pracodawca jest zobowiązany do stałego monitoringu środowiska pracy pod kątem ich występowania.


Trudne warunki na stanowisku pracy

Reklama

Środowisko pracy, w którym przebywa pracownik, nie zawsze jest neutralne. Specyfika wykonywanych przez zatrudnionego czynności wpływa na występowanie w otaczającym go środowisku pracy warunków szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych. Zaistnienie takich czynników powoduje powstanie po stronie pracodawcy dodatkowych obowiązków.

Jako zatrudniający, pracodawca jest zobligowany do przestrzegania przepisów bhp - od tych najbardziej ogólnych, zawartych m.in. w art. 207 K.p., po drobiazgowe regulacje z tej dziedziny. Wśród podstawowych obowiązków z zakresu bhp ciążących na pracodawcy, a dotyczących warunków szkodliwych w środowisku pracy, można wymienić m.in.:

 • rozpoznawanie źródeł emisji czynników szkodliwych oraz warunków wykonywania pracy, które mają wpływ na poziom stężeń lub natężeń tych czynników bądź na poziom narażenia na ich oddziaływanie,
   
 • konsultowanie z pracownikami lub ich przedstawicielami, w trybie zwyczajowo przyjętym, działań dotyczących rozpoznania i typowania czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy oraz wykonywania badań, pomiarów i pobierania próbek tych czynników na stanowisku pracy,
   
 • niezwłoczne informowanie pracowników narażonych na oddziaływanie czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy o aktualnych wynikach badań i pomiarów oraz udostępnianie im tych wyników i wyjaśnianie ich znaczenia.

Badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy należy przeprowadzać w każdym przypadku zmiany w wyposażeniu technicznym, w procesie technologicznym lub w warunkach wykonywania pracy, o ile mogły mieć one wpływ na zmianę poziomu emisji czynników szkodliwych. Oczywiście badania czynników szkodliwych w środowisku pracy są zbyt specjalistyczne, aby pracodawca mógł je sam wykonać (choć obciążają go one finansowo). Do ich przeprowadzania powołane są laboratoria, które uzyskały akredytację w tym zakresie.


Czynniki szkodliwe, uciążliwe, niebezpieczne

Czynniki szkodliwe mogą mieć zróżnicowany wpływ na organizm pracownika. Niektóre mogą być mniej szkodliwe, a niektóre bardziej - w zależności od warunków panujących na danym stanowisku. Generalnie warunki szkodliwe na stanowisku pracy przejawiają się poprzez występowanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych. Czynniki:

 • szkodliwe - to takie czynniki, których oddziaływanie prowadzi lub może prowadzić do powstania schorzenia kwalifikowanego jako choroba zawodowa,
   
 • uciążliwe - ich oddziaływanie może być przyczyną złego samopoczucia lub nadmiernego zmęczenia pracownika, jednak nie prowadzą one do trwałego pogorszenia stanu zdrowia,
   
 • niebezpieczne - to czynniki mogące prowadzić do powstania u pracownika urazu (wystąpienia wypadku przy pracy).

Wśród czynników szkodliwych możemy wyróżnić czynniki fizyczne (m.in. hałas, drgania mechaniczne, mikroklimat), czynniki chemiczne (m.in. substancje toksyczne, drażniące, mutagenne, rakotwórcze) i biologiczne (m.in. bakterie, wirusy, grzyby). Pracodawca ma obowiązek prowadzić na bieżąco rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w jego zakładzie pracy, według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych (…).

Wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych należy przechowywać przez okres 3 lat, licząc od daty ich wykonania.

Częstotliwość pomiarów niektórych czynników szkodliwych dla zdrowia
Pierwsze pomiary i badania występowania czynników szkodliwych w środowisku pracy

Nie później niż w terminie 30 dni od rozpoczęcia działalności

Szkodliwy dla zdrowia czynnik chemiczny lub pył (o ile nie jest czynnikiem o działaniu rakotwórczym lub mutagennym)

Co najmniej raz na dwa lata:

- jeżeli podczas ostatniego badania i pomiaru stwierdzono stężenie czynnika szkodliwego dla zdrowia powyżej 0,1 do 0,5 wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia (NDS),

Co najmniej raz w roku:

- jeżeli podczas ostatniego badania i pomiaru stwierdzono stężenie czynnika szkodliwego dla zdrowia powyżej 0,5 wartości NDS.

W przypadku czynnika chemicznego, dla którego została ustalona wartość najwyższego dopuszczalnego stężenia pułapowego (NDSP), pracodawca wykonuje pomiary ciągłe stężenia tego czynnika za pomocą urządzeń lub z uwzględnieniem procedur spełniających wymagania określone w Polskiej Normie

PN -EN 482 lub normie ją zastępującej.

Czynniki szkodliwe o działaniu rakotwórczym lub mutagennym

Co najmniej raz na sześć miesięcy:

- jeżeli podczas ostatniego badania i pomiaru stwierdzono stężenie czynnika o działaniu rakotwórczym lub mutagennym powyżej 0,1 do 0,5 wartości NDS;

Co najmniej raz na trzy miesiące:

- jeżeli podczas ostatniego badania i pomiaru stwierdzono stężenie czynnika o działaniu rakotwórczym lub mutagennym powyżej 0,5 wartości NDS.

W przypadku narażenia na pył zawierający azbest

Co najmniej raz na trzy miesiące. Jeżeli wyniki dwóch ostatnich badań i pomiarów nie przekroczyły 0,5 wartości NDS, częstotliwość może wynosić co najmniej raz na 6 miesięcy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2.02.2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. nr 33, poz. 166 ze zm.)


autor: Agata Barczewska
Gazeta Podatkowa nr 72 (1113) z dnia 2014-09-08

GOFIN podpowiada

Dowiedz się więcej na temat: kodeks pracy | szkodliwe warunki | pracownicy

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »