Reklama

Zmiany w zakresie oznaczania cenami

Z dniem 25 lipca br. weszły w życie przepisy ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług. Ustawa ta określa sposób informowania o cenach oferowanych towarów i usług oraz skutkach nieprzestrzegania jej uregulowań. Jej przepisy nie mają zastosowania w odniesieniu do informowania o cenach w obrocie pomiędzy osobami fizycznymi, z których żadna ze stron nie jest przedsiębiorcą, a także do informowania o cenach uregulowanego na podstawie odrębnych ustaw.

Z dniem 25 lipca br. weszły w życie przepisy ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług. Ustawa ta określa sposób informowania o cenach oferowanych towarów i usług oraz skutkach nieprzestrzegania jej uregulowań. Jej przepisy nie mają zastosowania w odniesieniu do informowania o cenach w obrocie pomiędzy osobami fizycznymi, z których żadna ze stron nie jest przedsiębiorcą, a także do informowania o cenach uregulowanego na podstawie odrębnych ustaw.

Cena, czyli co?

Ustawa wprowadza nową definicję ceny. Pod tym pojęciem rozumieć należy wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący zobowiązany jest zapłacić przedsiębiorcy za towar bądź usługę. W cenie trzeba uwzględniać podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym.

Oznaczanie ceną

Cenę w miejscu sprzedaży detalicznej i świadczenia usług uwidacznia się poprzez umieszczenie jej na wywieszce bądź w innej formie. Co istotne, cenę wskazuje się w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości i umożliwiający porównanie z innymi cenami. W tym celu należy poinformować o cenie jednostkowej, czyli ustalonej za jednostkę towaru (usługi), którego ilość lub liczba jest wyrażona w jednostkach miar w rozumieniu przepisów o miarach. W związku z tym cena jednostkowa uwidoczniona przy towarze na wywieszce lub w innej formie dostępnej dla kupującego powinna zasadniczo dotyczyć ceny za:

Reklama

  • 1 litr lub 1 metr sześcienny - dla towarów przeznaczonych do sprzedaży według objętości,
  • 1 kilogram lub 1 tonę - dla towarów przeznaczonych do sprzedaży według masy,
  • 1 metr lub 1 metr kwadratowy - dla towarów sprzedawanych według długości lub powierzchni,
  • 1 sztukę - dla towarów sprzedawanych na sztuki.

Warto zaznaczyć, że ceny jednostkowe towarów sprzedawanych według objętości mogą także dotyczyć 100 mililitrów lub 0,1 litra, a towarów sprzedawanych według masy - ilości za 100 gramów albo 100 kilogramów, jeżeli te jednostki są stosowane zwyczajowo i powszechnie dla tych towarów.

Sprzedawca w przypadku stosowania obniżki cen zobowiązany jest wskazać informację o przyczynie jej wprowadzenia.

Nowa ustawa zawiera też zasadę, zgodnie z którą w przypadku rozbieżności bądź jakichkolwiek wątpliwości co do ceny oferowanego towaru (usługi), konsumentowi przysługuje prawo do żądania jego sprzedaży po cenie dla niego najkorzystniejszej. Tym samym sprzedawca (usługodawca) nie ma już możliwości odmówienia sprzedaży czy też dokonania sprzedaży po wyższej cenie, korzystnej dla niego.

Surowe kary

Według nowych regulacji na przedsiębiorcę, który nie wywiązuje się z obowiązku oznaczania ceną oferowanych do sprzedaży towarów (usług), wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej może nałożyć, w drodze decyzji, karę pieniężną do wysokości 20.000 zł. W przypadku ujawnienia co najmniej trzykrotnego w okresie 12 miesięcy braku w zakresie oznaczania ceną, wojewódzki inspektor IH może nałożyć, w drodze decyzji, karę do wysokości 40.000 zł. Okres 12 miesięcy należy liczyć od dnia, w którym stwierdzono naruszenie obowiązków po raz pierwszy.

Co istotne, inspektor nakładając karę i ustalając jej wysokość ma obowiązek wziąć pod uwagę stopień naruszenia obowiązków oraz dotychczasową działalność przedsiębiorcy, a także wielkość jego obrotów i przychodu (przykład).

Ukarany przedsiębiorca uiszcza karę pieniężną na rachunek bankowy wojewódzkiego inspektoratu Inspekcji Handlowej, wskazany przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o nałożeniu kary pieniężnej stała się ostateczna.

Do kar pieniężnych, w zakresie nieuregulowanym w ustawie, stosuje się odpowiednio przepisy działu III Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.). Tym samym w przypadku nieuiszczenia kwoty nałożonej kary powstaje zaległość podatkowa, do której należy doliczyć odsetki za zwłokę.

Kwestia kar nakładanych w związku z niewywiązywaniem się z obowiązków dotyczących oznaczania cenami budziła wiele kontrowersji. Negatywne stanowisko w tej kwestii głośno wyraziła organizacja reprezentująca polski handel i usługi. W jej opinii wysokość ustalonych kar jest nieproporcjonalnie wysoka w porównaniu do skutków braku oznaczenia ceną.

Przepisy wykonawcze

Ustawa zawiera ogólne zasady dotyczące oznaczania ceną. Teraz wydane musi zostać rozporządzenie regulujące kwestię sposobu uwidaczniania cen towarów i usług, w tym cen jednostkowych towarów (usług) oraz zawierające wykaz towarów, w przypadku których nie będzie wymagane uwidocznienie ceny jednostkowej.

Towar, czyli rzecz, pod tym pojęciem należy również traktować energię oraz prawa majątkowe zbywalne.

Usługa to czynność świadczona odpłatnie, wymieniona w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej.


Przykład

Przedsiębiorca nie oznaczył ceną wraz z ceną jednostkową oferowanych do sprzedaży towarów. Zostało to ujawnione podczas kontroli Inspekcji Handlowej. W dniu 26 lipca br. po przeanalizowaniu sytuacji przedsiębiorcy nałożono karę w wysokości 20.000 zł. Podczas kolejnej kontroli za to samo wykroczenie nałożono kolejną karę. Jeżeli w ciągu 12 miesięcy, licząc od dnia 26 lipca 2014 r. zostanie ujawniony kolejny, trzeci przypadek niedopełnienia obowiązków w zakresie oznaczania ceną oferowanych przez przedsiębiorcę towarów, wówczas wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej będzie uprawniony do nałożenia kary w wysokości do 40.000 zł. Ustalając jej wysokość będzie zobowiązany wziąć pod uwagę stopień naruszenia obowiązków oraz dotychczasową działalność przedsiębiorcy, a także wielkość jego obrotów i przychodu.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 9.05.2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915)

autor: Kinga Romas
Gazeta Podatkowa nr 62 (1103) z dnia 2014-08-04

GOFIN podpowiada

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »