Auxilia zaktualizowała strategię rozwoju

Auxilia, spółka notowana na rynku NewConnect od stycznia 2016 r., działająca na rynku odszkodowawczym, zaaktualizowała strategię rozwoju.

Auxilia, spółka notowana na rynku NewConnect od stycznia 2016 r., działająca na rynku odszkodowawczym, zaaktualizowała strategię rozwoju.

Spółka będzie koncentrować się na aktywności w segmentach rynku, w których zidentyfikowano istnienie wysokowartościowych należności wymagających: innowacyjnego rozwiązania prawnego lub ekonomicznego, specjalistycznej wiedzy lub zapotrzebowania na kapitał przy opracowaniu strategii, metodologii działań czy też przy wdrożeniu dochodzenia należności. Strategia Grupy Kapitałowej zakłada dalszy rozwój działalności w kilku najistotniejszych obszarach.

Potrzeby rynkowe występujące w zidentyfikowanych obszarach pozwalają na dostarczanie wysokiej wartości na rzecz Klientów, którzy z różnych względów nie posiadają samodzielnego dostępu do tego rodzaju zasobów. Należności znajdujące się w obszarze zainteresowań Spółki, oprócz kryterium wysokiej wartości powinny dawać prawdopodobieństwo ich większego zaspokojenia, niż tych pochodzących z przeciętnych należności handlowych w obrocie gospodarczym. Odnosi się to również do należności dotyczących podmiotów o bardzo wysokiej zdolności płatniczej. Kryterium to spełnia zarówno dotychczasowa aktywność Auxilia S.A. w obszarze wysokowartościowych i poważnych szkód komunikacyjnych, jak i w nowych obszarach działalności. W ten sposób aktywność ta pozwala na budowanie wysokowartościowego i bardzo płynnego portfela należności Spółki.

Reklama

- Jedną z naszych zasad strategicznych jest działanie w obiecujących niszach rynkowych, które pozwalają optymalnie wykorzystać kluczowe kompetencje organizacyjne. Jeśli chodzi o kryteria zaangażowania się w daną niszę to nasza działalność od zawsze opierała się na wiedzy, która pozwalała identyfikować kluczowe problemy do rozwiązania oraz na doświadczeniu niezbędnym do ich rozwiązywania." - wyjaśnia Kamila Barszczewska, V-ce Prezes Zarządu Spółki AUXILIA S.A. - "Dodatkowo kładziemy nacisk na identyfikację obszarów rynku, w których istnieją wysokowartościowe należności. Dlatego też np. naszym obszarem w segmencie odszkodowań komunikacyjnych zawsze było działanie ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb Klientów poszkodowanych w najpoważniejszych wypadkach. Potrzeb związanych zarówno z wyceną i dochodzeniem należności odszkodowawczych, jak i z dostarczaniem pakietu innego rodzaju wartości istotnych dla tych Klientów, a nie szeroko pojętego całego rynku odszkodowań. Z tych samych powodów kluczowym kryterium jest zdolność płatnicza dłużników. Tym bardziej, że zasadniczo stosowanym przez Spółkę modelem wynagrodzenia jest wynagrodzenie za sukces. Po stwierdzeniu istnienia takiej niszy, uruchamiana jest próbna sprzedaż i obsługa prawna, która pozwala ocenić praktyczną słuszność przyjętych założeń. Pozytywna weryfikacja na tej próbie jest przesłanką do pełnego zaangażowania się w zidentyfikowaną niszę rynkową. - omawia strategię działania firmy Kamila Barszczewska.

Strategia Grupy Kapitałowej Auxilia S.A. przewiduje dalszy rozwój dotychczas prowadzonej działalności w kilku najważniejszych obszarach. Można do nich zaliczyć: obszar sprzedaży, obszar oferty produktowej, obszar finansów, obszar obsługi prawnej oraz obszar procesów wewnętrznych.

W zakresie sprzedaży Spółka będzie dążyła do wzrostu efektywności operacyjnej i finansowej istniejących sieci sprzedaży. Auxilia S.A. chce kontynuować realizację strategii dywersyfikacji posiadanych kanałów sprzedażowych obejmującą działania w kierunku elastycznego doboru optymalnych modeli sprzedażowych, które będą dedykowane nowym produktom i usługom Grupy Kapitałowej. W 2019 r. Emitent zamierza pozyskać roszczenia odszkodowawcze o wartości ok. 70 mln zł.

W obszarze oferty produktowej Auxilia S.A. będzie prowadziła działania w kierunku identyfikacji, testowania i wdrażania do sprzedaży nowych produktów skierowanych do właścicieli należności nieposiadających odpowiednich zasobów niezbędnych do samodzielnej obsługi. Ich rezultatem ma być zwiększanie skali działalności w zakresie pozyskiwania oraz obsługi tego typu należności. Emitent jest także zainteresowany możliwością dostarczania dodatkowych produktów dla Klientów z poszczególnych segmentów rynku, w których jest obecnie aktywny lub planuje dopiero być aktywny. Auxilia S.A. dostrzega możliwości i testuje rozwiązania, które pozwalają na dostarczanie Klientom dodatkowej wartości, bez zmiany profilu działalności oraz podstawowego obszaru działania, przy wykorzystaniu posiadanych nadwyżek operacyjnych. Celem takich działań jest sukcesywne rozszerzanie oferty usług, aby dywersyfikować ryzyko biznesowe prowadzonej działalności i rozszerzać je skalę oraz jak najefektywniej wykorzystywać potencjał Spółki oraz danego segmentu rynku.

- Zarząd stawia sobie jako cel uruchomienie przynajmniej dwóch nowych linii produktowych rocznie, które istotnie przyczynią się do wzrostu wartości pozyskiwanych należności lub świadczonych usług oraz dywersyfikacji nisz rynkowych, w których Spółka działa. Zastosowane rozwiązania w obszarze sprzedaży będą stanowić naturalną konsekwencję i funkcję tych działań - o planowanych działaniach rozwojowych spółki mówi Barszczewska.

W obszarze finansowym Auxilia S.A. będzie skoncentrowana m.in. na zwiększaniu dostępności źródeł finansowania oraz optymalizacji wskaźnika cyklu rotacji aktywów trwałych, czyli skrócenia czasu oczekiwania na przychody z pozyskanych spraw odszkodowawczych. Jednym z najważniejszych narzędzi tej optymalizacji będzie wypracowany model quasi-sekurytyzacji, dzięki któremu Spółka chce zrealizować w 2019 r. przychody na poziomie 9,24 mln zł.

Strategia rozwoju Emitenta w obszarze obsługi prawnej przewiduje dalsze realizowanie działań poprzez spółkę zależną Lexbridge Groński Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. k. Jej rolą jest zapewnienie Klientom wszelkich instrumentów prawnych, łącznie z drogą inicjowania sporów sądowych, które doprowadzą do odzyskania należności, zapewnienie Spółce instrumentów wsparcia prawnego przy wycenie i ocenie ryzyka przy przyjęciu do obsługi i obsłudze należności oraz identyfikacja i ocena prawna nowych obszarów aktywności i segmentów rynku, w których występują należności pozostające w spektrum zainteresowań Spółki. Strategia obsługi prawnej w obszarze sporów odszkodowawczych ukierunkowana jest na uzyskanie maksymalnej możliwej kwoty odszkodowania wraz ze wszystkimi należnościami ubocznymi i w możliwe jak najkrótszym terminie.

Auxilia S.A. w obszarze procesów wewnętrznych w ramach strategii rozwoju chce się skupić na identyfikacji i kwalifikowaniu kluczowych procesów, które w najwyższym stopniu przyczyniają się do realizacji celów strategicznych, a także na ich pomiarze. Jednym z kluczowych procesów jest identyfikacja nowych nisz rynkowych i wdrażanie nowych produktów. Przy zmieniającym się otoczeniu rynkowym i zmiennych preferencjach Klientów bardzo ważny pozostaje stały monitoring kluczowych procesów pod kątem ich dopasowania do celów strategicznych i zmieniającego się otoczenia, co ma zapewnić odpowiednią elastyczność organizacji oraz możliwość szybkiego reagowania na wszystkie zmiany.

W całym 2018 r. Spółka wypracowała 1.380 tys. zł zysku netto na poziomie skonsolidowanym przy przychodach netto w wysokości 10.989 tys. zł wobec 8.711 tys. zł rok wcześniej. W grudniu ub. roku Auxilia S.A. podpisała z PHI Wierzytelności S.A. umowę ramową o współpracy, która określa ogólne zasady i warunki zawierania transakcji pomiędzy podmiotami w zakresie nabywania wierzytelności Spółki przez kontrahenta. Emitent przeprowadził pod koniec 2018 r. emisję zabezpieczonych obligacji serii B, z której pozyskał 1,32 mln zł. Termin ich wykupu został wyznaczony na dzień 18.06.2020 r. Natomiast na początku stycznia 2019 r. Auxilia S.A. dokonała terminowego wykupu obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 2.773 tys. zł.

Auxilia S.A. jest spółką notowaną na rynku NewConnect od stycznia 2016 r. Grupa Kapitałowa Auxilia S.A. działa na rynku odszkodowawczym, koncentrując się na najpoważniejszych sprawach klientów, które pozwalają na uzyskanie najwyższych kwot odszkodowania. Auxilia S.A. jest jednostką dominującą Grupy. Lexbridge Groński Adwokaci i Radcowie Prawni sp. k. jest spółką zależną od emitenta. Działalność Emitenta obejmuje: pozyskiwanie klientów poszkodowanych w wypadkach, finansowanie działalności Grupy, nadzór oraz kontrolę spółki zależnej, a także koordynację strategii rozwoju całej Grupy.

Interia, opr. KM

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »