Reklama

BVT S.A. chce przejąć podmiot z branży windykacyjnej

BVT S.A., Spółka zajmująca się windykacją pakietów wierzytelności masowych, podpisała list intencyjny w sprawie przejęcia Spółki WindykacjaPL Sp. z o.o. Planowana akwizycja pozwoli Emitentowi efektywnie realizować przyjętą Strategię Rozwoju oraz poprawiać wyniki finansowe.

WindykacjaPL Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie windykacji należności na terenie całego kraju. Aktualnie podmiot ten bierze udział w dwóch znaczących przetargach, których łączna wartość sięga blisko 80 mln zł, co stanowi istotną przesłankę dla Zarządu BVT S.A., że połączenie podmiotów może mieć duże znaczenie dla dalszego rozwoju organicznego i budowania wartości Spółki poprzez możliwość pozyskania w przyszłości unikatowych referencji oraz kontraktów. WindykacjaPL Sp. z o.o. posiada duże doświadczenie oraz struktury, które umożliwiają obsługę zróżnicowanych wierzytelności, w tym również masowych, w jakich specjalizuje się Emitent. Zdaniem Zarządu BVT S.A. zasoby te mogłyby być także wykorzystywane do windykacji obecnie posiadanych przez Spółkę pakietów wierzytelności oraz tych, które zostaną zakupione w przyszłości.

Reklama

- Nasza współpraca ze Spółką WindykacjaPL trwa już ponad dwa lata. W trakcie tego okresu zlecaliśmy obsługę procesu windykacyjnego kolejnych nabywanych przez BVT S.A. pakietów wierzytelności. Zarząd Spółki przejmowanej brał za każdym razem czynny udział w przygotowywaniu danych będących podstawą przygotowywanych przez nas ofert przetargowych czy konkursowych dotyczących sprzedaży wierzytelności. Spojrzenie z punktu widzenia podmiotu obsługującego wierzytelności pomagało nam zoptymalizować ceny zakupu pakietów lub uniknąć nabywania pakietów, które mogłyby okazać się dla Spółki nierentowne. Tak bliska współpraca oraz doświadczenie, jakie posiada na rynku windykacyjnym Spółka WindykacjaPL, pozwoliło nam uzyskać wyniki finansowe na wysokim poziomie. Założeniem Zarządu BVT S.A. jest ciągły rozwój Spółki. Do tej pory ukierunkowany był on na wejście w nowe branże, z jakich pochodziły nabywane wierzytelności. W chwili obecnej Zarząd postanowił rozszerzyć działalność podstawową Spółki o segment usługowy tj. windykacji na zlecenie. Jednocześnie założyłam, że mając odpowiednie struktury, będziemy również samodzielnie obsługiwać pakiety wierzytelności, jakie już posiadamy oraz te nabyte w przyszłości. W związku z powyższym rozpoczęliśmy rozmowy dotyczące połączenia Spółek. Zapewni nam to przejęcie gotowych struktur przy nie zmienionym schemacie obsługi wierzytelności, który doskonale sprawdził się na przestrzeni ostatnich dwóch lat. Niebagatelne znaczenie ma tutaj fakt, że przejmując Spółkę WindykacjaPL wchodzimy również jako jej następca prawny w trwające już postępowania przetargowe. Chcę w tym miejscu podkreślić, że dwa przetargi, w których w chwili obecnej bierze udział WindykacjaPL, mają wartość blisko 80 mln złotych. Są one obostrzone bardzo restrykcyjnymi warunkami, jakie trzeba spełnić, aby móc brać w nich udział. Sam fakt, że warunki te zostały spełnione, świadczy o jakości przejmowanego podmiotu. Przełoży się ona oczywiście wprost na wyniki finansowe BVT S.A. - ocenia Katarzyna Szuba, Prezes Zarządu Spółki BVT S.A.

Istnieje również wiele synergii kosztowych oraz operacyjnych, których efekty mogą wystąpić po przejęciu Spółki WindykacjaPL Sp. z o.o. przez BVT S.A. Windykacja na zlecenie stałaby się wówczas nową usługą oferowaną przez Emitenta, który do chwili obecnej skupiał się głównie na windykacji wierzytelności zakupionych na własność. Połączony podmiot mógłby z powodzeniem starać się o pozyskanie nowych zleceń zewnętrznych, co mogłoby się przyczynić do znacznego zwiększenia skali działalności w 2016 r. oraz w latach kolejnych. Przejęcie Spółki WindykacjaPL Sp. z o.o. stanowi też uzupełnienie długofalowej Strategii Rozwoju BVT S.A. oraz powinno znacząco wpłynąć na wyniki finansowe osiągane przez Emitenta. Połączenie obu podmiotów pozwoli również na znaczny wzrost sumy bilansowej, co zwiększy tym samym wiarogodność Spółki oraz umożliwi ubieganie się o nowe, jeszcze bardziej rentowne kontrakty. WindykacjaPL Sp. z o.o. nie posiada zadłużenia wobec instytucji finansowych, więc planowane przejęcie nie zmniejszy aktywów netto Emitenta.

- Połączenie Spółek traktuję jako kolejny, ważny etap w historii BVT. Będzie to punkt zwrotny jeśli chodzi o naszą konkurencyjność na rynku wierzytelności. Nie będzie już sytuacji, w której będziemy musieli selekcjonować ogłaszane przetargi pod względem usług windykacyjnych i nabywania wierzytelności. BVT S.A. będzie podmiotem kompleksowym mogącym wykazywać się na bieżąco doświadczeniem, strukturami, możliwościami technicznymi oraz, co zakładam jako pewne, wynikami finansowymi pozwalającymi na obsługę kontraktów czy przetargów o dużych wartościach nominalnych.

Ponadto, zwracam uwagę na fakt, że w pozycjach kosztów, jakie obecnie ponosimy, prawie 80 proc. to koszt usług obcych. W znakomitej większości składają się na nie koszty obsługi naszych wierzytelności przez WindykacjęPL. Oczywiście koszty te związane są bezpośrednio z przychodami, jakie osiągamy w procesie windykacji. Natomiast od momentu połączenia będą to tylko te koszty, które są niezbędne do spływu środków z windykacji, a nie będziemy ponosić kosztów chociażby marży podmiotu obsługującego. Oczywiście jest to ujęcie w dużym uproszczeniu, ale pozwala jasno zauważyć, że w momencie samodzielnego windykowania należności automatycznie do konkretnego przychodu będzie przypisany koszt obsługi mniejszy niż dotychczas. WindykacjaPL jest Spółką dochodową i na koniec września 2015 r. wypracowała zysk. Istotnym aspektem zawartym w bilansie WindykacjiPL jest fakt, że Spółka nie jest w jakikolwiek sposób zadłużona, co świadczy o dobrym poziomie płynności finansowej. - dodaje Szuba.

- Reasumując, Zarząd BVT, podejmując decyzję o rozpoczęciu procesu połączenia Spółek, zdawał sobie sprawę, że podmiot przejmowany działa sprawnie, ma dla nas wartościowy potencjał, jest przedsiębiorstwem zyskownym, a co najważniejsze, nie posiada jakichkolwiek obciążeń, które mogłyby negatywnie wpłynąć na nasze wyniki finansowe. Jestem przekonana, że jest to decyzja dobra zarówno z punktu widzenia rozwoju Spółki, jak i z punktu widzenia Akcjonariuszy, ponieważ wpłynie ona na podwyższenie wypracowywanego przez BVT S.A. zysku. - podsumowuje Prezes Szuba.

BVT S.A. osiągnęła w 3 kw. 2015 r. zysk netto w wysokości 377 tys. zł przy przychodach ze sprzedaży wynoszących 1.260 tys. zł. Narastająco, od początku tego roku Spółka wypracowała 1.555 tys. zł zysku netto przy sprzedaży na poziomie 4.594 tys. zł.

BVT S.A. prognozuje wypracowanie w 2015 r. zysku netto w wysokości 2,5 mln zł. Przygotowana prognoza finansowa została oparta na osiąganych przychodach finansowych netto, wartościach i planowanej rentowności nabywanych pakietów wierzytelności oraz na przewidywanym rozwoju i efekcie skali działalności Emitenta.

BVT S.A. specjalizuje się w nabywaniu i obsłudze pakietów wierzytelności masowych o dużej dywersyfikacji dłużników, a ich zlokalizowanie obejmuje swoim zasięgiem teren całego kraju. Nabyte przez Spółkę pakiety wierzytelności zlecane są do windykacji firmie prowadzącej działalność w tym zakresie. Emitent specjalizuje się obecnie w obsłudze wierzytelności związanych z przedsiębiorstwami z branży transportu kolejowego.

Głównym akcjonariuszem BVT S.A. jest notowana na rynku NewConnect Spółka Kupiec S.A., która posiada akcje stanowiące 45,12% udziału w kapitale zakładowym oraz 46,12% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA. Rolę Autoryzowanego Doradcy dla BVT S.A. pełni Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. Natomiast Doradcą Finansowym i jednym z akcjonariuszy Spółki jest ABS Investment S.A.

BVT S.A. zakończyło 2014 r. zyskiem netto w wysokości 822 tys. zł oraz przychodami na poziomie 2.536 tys. zł. Akcjonariusze Spółki otrzymali również dywidendę z zysku wypracowanego w 2014 r. w łącznej kwocie 532 tys. zł, co stanowiło blisko 65% całego osiągniętego zysku.

opr.MZB

Dowiedz się więcej na temat: oo

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »