Reklama

BVT S.A. w segmencie wierzytelności sekurytyzowanych

BVT S.A., zamierza złożyć wniosek o udzielenie przez Komisję Nadzoru Finansowego pozwolenia na zarządzanie wierzytelnościami sekurytyzowanymi.

Emitent dokonał także nabycia dwóch pakietów wierzytelności od polskiego operatora telekomunikacyjnego.

Reklama

BVT S.A. podpisała umowę z wyspecjalizowanym podmiotem, która dotyczy przygotowania dokumentacji związanej ze złożeniem przez Spółkę wniosku do KNF-u o udzielenie zezwolenia na zarządzanie wierzytelnościami sekurytyzowanymi. Uzyskanie takiego pozwolenia będzie kolejnym elementem realizacji założeń strategii rozwoju Emitenta, która zakłada stałe rozszerzanie jego obszaru działalności. Zarząd Spółki ocenia również, że wejście w segment wierzytelności sekurytyzowanych będzie bardzo dobrym przygotowaniem do funkcjonowania w nowych strukturach po przejęciu WindykacjaPL Sp. z o.o.

"Połączenie podmiotów BVT S.A z WindykacjaPL Sp. z o.o. otwiera przed Spółką nowe możliwości. Jedną z nich, z jakiej Zarząd zdecydował się korzystać, jest uzyskanie pozwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na zarządzanie wierzytelnościami sekurytyzowanymi. Jest to ważny etap w długofalowej strategii rozwoju Spółki. Ze względu na jego specyfikę oraz konieczność spełnienia wielu restrykcyjnych wymogów formalnych wymagać będzie od nas przeorganizowania niektórych struktur, co i tak bezdyskusyjnie miałoby miejsce w procesie połączenia. Natomiast dzięki wchłonięciu przez nas spółki WindykacjaPL Sp. z o.o. jako całego przedsiębiorstwa nie organizujemy żadnego z działów operacyjnych łączonego podmiotu od podstaw, a to już ogromna oszczędność zarówno czasowa, jak i pod względem kosztów.

Uzyskanie przedmiotowego pozwolenia z KNF wyróżni nas na tle podmiotów konkurencyjnych i pozwoli na poważne wzmocnienie, już i tak, stabilnej pozycji BVT S.A. na rynku wierzytelności w Polsce. Dołączymy do krajowej czołówki rynku obrotu wierzytelnościami, a należy wspomnieć, że trend na nim jest rosnący.

Wartość rynku wierzytelności w Polsce wg KPF wzrosła od grudnia 2010 r. do pierwszego półrocza 2015 r. z 20,4 mld zł do 61,6 mld zł. Po rozszerzeniu działalności Spółki w wyniku uzyskania zezwolenia z KNF spodziewam się wzrostu wypracowywanego przez nas wyniku finansowego. Oczywiście proces uzyskania pozwolenia będzie trwał i wygeneruje pewne koszty. Jednakże jestem pewna, że w dłuższej perspektywie przyniesie to wymierne korzyści wizerunkowe oraz finansowe samej Spółce, a co za tym idzie i naszym Akcjonariuszom." - komentuje Katarzyna Szuba, Prezes Zarządu Spółki BVT S.A.

Spółka dokonała również zakupu dwóch pakietów wierzytelności w ramach zawartej umowy z polskim operatorem telekomunikacyjnym. Nabyte pakiety wierzytelności zawierają należności wynikające z niezapłaconych przez klientów indywidualnych faktur za usługi oraz sprzęt, not odsetkowych oraz obciążeniowych, a także kar z tytułu zerwania umów lojalnościowych. Łączna wartość nominalna zakupionych przez Emitenta pakietów sięga prawie 1 mln zł. Dokonane transakcje są kolejnym elementem realizacji założeń strategii rozwoju BVT S.A. i będą miały istotny wpływ na jej wyniki finansowe w kolejnych kwartałach.

"Rozpoczynając we wrześniu br. współprace w zakresie nabywania wierzytelności z jednym z polskich operatorów telekomunikacyjnych założyliśmy, że pierwszym etapem wejścia w ten obszar wierzytelności musi być poznanie wszystkich "rodzajów" pakietów, jakie są oferowane do sprzedaży. Nabycie ostatnich dwóch pakietów jest zamknięciem tego etapu. W chwili obecnej Spółka realnie windykuje trzy pakiety wierzytelności telekomunikacyjnych i odzwierciedlenie tego procesu w wynikach finansowych, jakie osiąga, będzie miało początek w raporcie okresowym za 4 kwartał 2015 r., ale dopiero wynik finansowy za 1 kwartał 2016 r. pokaże to wyraźnie. Pozostałe dwa pakiety zostaną wdrożone do windykacji w styczniu 2016 r. Jak już wcześniej kilkukrotnie wspominałam, są to pakiety, których obsługa charakteryzuje się rozłożeniem w czasie, środki finansowe zaangażowane w ich zakup oraz obsługę odzyskiwane są w dłuższym czasie, ale z kolei przynoszą większe dochody niż np. w przypadku wierzytelności transportowych. Wnioski, jakie Zarząd wyciągnął po podsumowaniu dotychczasowej pracy nad pakietami telekomunikacyjnymi, pozwalają utwierdzić się w przekonaniu, że są to pakiety o dobrej rentowności. Jednak aby ją osiągnąć, trzeba planować długookresową ich obsługę. Mimo to uważam, że tak jak kiedyś wierzytelności transportowe, tak teraz należności telekomów, staną się dla Spółki stałym i pewnym źródłem dochodu. Takie zabezpieczenie spływu środków finansowych do Spółki oraz działania podjęte w związku z planowaną emisją obligacji zapewnią nam zabezpieczenie finansowe pozwalające na nabywanie kolejnych pakietów wierzytelności, wejście w nowe obszary rynku oraz, co niemniej istotne, przyspieszenie obsługi pakietów już obsługiwanych. Zdaniem Zarządu wszystkie powyższe aspekty działalności Spółki pozwolą na jej dalszy rozwój, uzyskanie wyników finansowych na zadowalającym Zarząd, ale też i Akcjonariuszy, poziomie. Jestem pewna, że odpowiednio skalkulowane koszty oraz rentowność pakietów, jakie nabywamy, przełożą się na zwiększenie wartości BVT S.A., co z kolei w prosty sposób będzie miało odzwierciedlenie w wartości rynkowej Spółki i będzie to wymiernym rezultatem dla naszych Akcjonariuszy." - podsumowuje Szuba.

Prognoza finansowa BVT S.A. zakłada osiągnięcie w 2015 r. zysku netto w wysokości 2,5 mln zł. Została ona oparta na osiąganych przychodach finansowych netto, wartościach i planowanej rentowności nabywanych pakietów wierzytelności oraz na przewidywanym rozwoju i efekcie skali działalności Emitenta. W 3 kw. 2015 r. Spółka zanotowała 377 tys. zł zysku netto przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 1.260 tys. zł. Narastająco, od początku tego roku Emitent wypracował już zysk netto w kwocie 1.555 tys. zł przy sprzedaży sięgającej 4.594 tys. zł.

BVT S.A. specjalizuje się w nabywaniu i obsłudze pakietów wierzytelności masowych o dużej dywersyfikacji dłużników, a ich zlokalizowanie obejmuje swoim zasięgiem teren całego kraju. Nabyte przez Spółkę pakiety wierzytelności zlecane są do windykacji firmie prowadzącej działalność w tym zakresie. Emitent specjalizuje się obecnie w obsłudze wierzytelności związanych z przedsiębiorstwami z branży transportu kolejowego.

Głównym akcjonariuszem BVT S.A. jest notowana na rynku NewConnect Spółka Kupiec S.A., która posiada akcje stanowiące 45,12% udziału w kapitale zakładowym oraz 46,12% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA. Rolę Autoryzowanego Doradcy dla BVT S.A. pełni Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. Natomiast Doradcą Finansowym i jednym z akcjonariuszy Spółki jest ABS Investment S.A.

BVT S.A. zakończyła 2014 r. zyskiem netto w wysokości 822 tys. zł oraz przychodami na poziomie 2.536 tys. zł. Akcjonariusze Spółki otrzymali również dywidendę z zysku wypracowanego w 2014 r. w łącznej kwocie 532 tys. zł, co stanowiło blisko 65% całego osiągniętego zysku.

opr.MZB

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »