Dywidendy za 2011 r. (wypłata w 2012 r.)

Wielu inwestorów w świecie, a teraz także w Polsce kupuje akcje spółek i traktuje je jako długofalową okazję do zarobku. Nie tylko na rosnącej cenie - wszak nie zawsze tak jest - lecz często na dywidendzie. Czym jest ta specyficzna nagroda z zysku przedsiębiorstwa?

Dywidenda (łac. dividendum - rzecz do podziału) to część zysku netto (po opodatkowaniu podatkiem dochodowym) spółki kapitałowej przeznaczona dla jedynego wspólnika albo akcjonariusza lub podziału pomiędzy wspólników lub akcjonariuszy.

Wysokość dywidendy wyliczana jest na podstawie rocznego wyniku finansowego spółki. O wysokości dywidendy i terminie jej wypłaty decyduje walne zgromadzenie w przypadku spółki akcyjnej lub zgromadzenie wspólników w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Warunkami wypłaty dywidendy w spółkach kapitałowych są:

Reklama

- zakończenie roku obrotowego (KSH dopuszcza jednak wypłaty akcjonariuszom lub udziałowcom zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy),

- sporządzenie sprawozdania finansowego, a w jednostkach zobowiązanych do badania sprawozdania również jego zbadanie przez biegłego rewidenta, przy czym opinia biegłego rewidenta musi być co najmniej "bez zastrzeżeń" lub "z zastrzeżeniami",

- zatwierdzenie sprawozdania finansowego przez walne zgromadzenie (lub zgromadzenie wspólników),

- podjęcie decyzji o podziale zysku i wypłacie dywidendy.

Dywidenda może być wypłacana z zysku netto ostatniego roku obrotowego lub niepodzielonych zysków z lat poprzednich, a także z kapitału zapasowego lub kapitałów rezerwowych (pod warunkiem, że powstały one z zysku spółki). Dywidenda ma zwykle formę pieniężną, ale może być wypłacana także w formie rzeczowej (np. w postaci akcji, nieruchomości itp.).

Dywidenda może zostać wypłacona w następujących formach:
- pieniądze,
- inne aktywa, które podmiot posiada.

Wysokość dywidendy wskazuje horyzont spółki na najbliższe miesiące oraz jej plany inwestycyjne. Jeśli zarząd spółki zarekomenduje niższą dywidendę, oznacza to, że większa część zysku pozostanie w spółce. Zwykle oznacza to, że środki te będą przeznaczone na dalsze inwestycje, a co za tym idzie umocnienie wyników spółki. Dla inwestora ważne natomiast jest, czy spółka wypłaca dywidendę regularnie oraz w jakiej wielkości (patrz: polityka dywidendowa). Dane te można znaleźć w sprawozdaniach finansowych spółki.

Dla spółki giełdowej cena akcji zostaje pomniejszona o wartość wypłacanej dywidendy. (wiki)

Lista spółek wypłacających dywidendy za 2011 r.:

--------

* pamiętaj o 2-dniowym okresie rozliczenia transakcji (obowiązuje od października 2014 r.; wcześniej obowiązywał 3-dniowy okres rozliczenia transakcji)
* pamiętaj, że twoja dywidenda zostanie pomniejszona o należny podatek zryczałtowany w wys. 19 proc.
UWAGA! Dywidenda jest podawana zazwyczaj w PLN, w przypadku spółek zagranicznych waluta dywidendy jest wymieniona w polu "uwagi"

--------

Spółka Status Dywidenda brutto na akcję Data ustalenia prawa* Data wypłaty Data wza
ABCDAT (ABC) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,16 PLN Data ust. prawa* 14.09.2012 Data wypłaty 28.09.2012 Data wza 26.05.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
AC (ACG) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 2,38 PLN Data ust. prawa* 13.04.2012 Data wypłaty 27.04.2012 Data wza 26.03.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
ACTION (ACT) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,84 PLN Data ust. prawa* 17.05.2012 Data wypłaty 01.06.2012 Data wza 27.04.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
AGORA (AGO) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,00 PLN Data ust. prawa* 16.07.2012 Data wypłaty 03.08.2012 Data wza 09.05.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
AITON (AIT) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,74 PLN Data ust. prawa* 28.06.2012 Data wypłaty 10.07.2012 Data wza 02.05.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
AMBRA (AMB) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,40 PLN Data ust. prawa* 25.10.2011 Data wypłaty 10.11.2011 Data wza 03.10.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.07.2011 - 30.06.2012
ANALIZY (AOL) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,40 PLN Data ust. prawa* 29.06.2012 Data wypłaty 13.07.2012 Data wza 09.06.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
APATOR (APT) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,75 PLN Data ust. prawa* 06.07.2012 Data wypłaty 23.07.2012 Data wza 18.06.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
APATOR (APT) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,75 PLN Data ust. prawa* 06.12.2012 Data wypłaty 13.12.2012 Data wza 18.06.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
APLISENS (APN) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,25 PLN Data ust. prawa* 18.06.2012 Data wypłaty 05.07.2012 Data wza 09.04.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
APS (APS) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,14 PLN Data ust. prawa* 24.05.2012 Data wypłaty 11.06.2012 Data wza 15.05.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
AQUA (AQU) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,18 PLN Data ust. prawa* 28.06.2012 Data wypłaty 13.07.2012 Data wza 23.05.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
ARCTIC (ATC) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,18 PLN Data ust. prawa* 31.07.2012 Data wypłaty 21.08.2012 Data wza 23.05.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
ARTERIA (ARR) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,23 PLN Data ust. prawa* 17.10.2012 Data wypłaty 08.11.2012 Data wza 16.04.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
ASSECOBS (ABS) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,96 PLN Data ust. prawa* 14.05.2012 Data wypłaty 01.06.2012 Data wza 02.04.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
ASSECOP (ACP) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 2,19 PLN Data ust. prawa* 17.05.2012 Data wypłaty 01.06.2012 Data wza 11.04.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
ASSECOSE (ASE) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,36 PLN Data ust. prawa* 02.07.2012 Data wypłaty 16.07.2012 Data wza 20.03.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
ASSECOSL (ACS) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,66 EUR Data ust. prawa* 24.04.2012 Data wypłaty 04.05.2012 Data wza 20.04.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
ATMG (ATG) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,12 PLN Data ust. prawa* 27.07.2012 Data wypłaty 20.08.2012 Data wza 23.05.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
BEDZIN (BDZ) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,80 PLN Data ust. prawa* 09.07.2012 Data wypłaty 25.07.2012 Data wza 22.06.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
BENEFIT (BFT) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 6,00 PLN Data ust. prawa* 20.06.2012 Data wypłaty 24.08.2012 Data wza 15.04.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
BERLING (BRG) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,20 PLN Data ust. prawa* 29.06.2012 Data wypłaty 14.11.2012 Data wza 15.04.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
BETACOM (BCM) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,60 PLN Data ust. prawa* 10.10.2012 Data wypłaty 24.10.2012 Data wza 30.06.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.04.2011 - 31.03.2012
BLACKPOI (BPN) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,25 PLN Data ust. prawa* 18.06.2012 Data wypłaty 29.06.2012 Data wza 30.06.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
BOGDANKA (LWB) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 4,00 PLN Data ust. prawa* 18.05.2012 Data wypłaty 14.08.2012 Data wza 15.04.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
BSCDRUK (BSC) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,50 PLN Data ust. prawa* 06.06.2012 Data wypłaty 21.06.2012 Data wza 15.04.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
BUDIMEX (BDX) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 10,97 PLN Data ust. prawa* 15.05.2012 Data wypłaty 30.05.2012 Data wza 26.04.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
CCC (CCC) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,60 PLN Data ust. prawa* 27.09.2012 Data wypłaty 16.10.2012 Data wza 23.05.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
CEZ (CEZ) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 45,00 CZK Data ust. prawa* 02.07.2012 Data wypłaty 01.08.2012 Data wza 26.06.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
CHEMOSER (CHS) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,01 PLN Data ust. prawa* 23.07.2012 Data wypłaty 10.08.2012 Data wza 20.05.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
COMARCH (CMR) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,50 PLN Data ust. prawa* 31.07.2012 Data wypłaty 16.08.2012 Data wza 25.06.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
COMPLEX (RWD) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,08 PLN Data ust. prawa* 29.06.2012 Data wypłaty 16.07.2012 Data wza 15.04.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
COMPREMUM (CPR) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,05 PLN Data ust. prawa* 30.06.2012 Data wypłaty 13.07.2012 Data wza 26.05.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
COPSEC (CRS) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 3,00 PLN Data ust. prawa* 08.06.2012 Data wypłaty 18.06.2012 Data wza 16.05.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
DANKS (DNS) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,26 PLN Data ust. prawa* 26.06.2012 Data wypłaty 08.08.2012 Data wza 10.04.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
DEBICA (DBC) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 3,29 PLN Data ust. prawa* 03.08.2012 Data wypłaty 19.12.2012 Data wza 03.06.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
DECORA (DCR) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,30 PLN Data ust. prawa* 23.07.2012 Data wypłaty 06.08.2012 Data wza 15.04.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
DEKTRA (DKR) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,50 PLN Data ust. prawa* 27.04.2012 Data wypłaty 16.05.2012 Data wza 07.04.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
DIGITANET (DIG) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,75 PLN Data ust. prawa* 27.04.2012 Data wypłaty 15.05.2012 Data wza 11.04.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
DMTMS (TMS) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,30 PLN Data ust. prawa* 26.06.2012 Data wypłaty 11.07.2012 Data wza 02.06.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
DOMDEVEL (DOM) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,50 PLN Data ust. prawa* 12.06.2012 Data wypłaty 26.06.2012 Data wza 23.05.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
DROP (DRP) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,20 PLN Data ust. prawa* 16.07.2012 Data wypłaty 30.07.2012 Data wza 30.06.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
DSTREAM (DOW) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,25 PLN Data ust. prawa* 06.07.2012 Data wypłaty 31.08.2012 Data wza 12.06.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
EDINV (EDI) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,15 PLN Data ust. prawa* 11.07.2012 Data wypłaty 25.07.2012 Data wza 10.04.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
EFEKT (EFK) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,55 PLN Data ust. prawa* 20.09.2012 Data wypłaty 10.10.2012 Data wza 22.06.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011; 0.66 PLN dywidenda na akcję uprzywilejowaną
EGBINV (EGB) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,10 PLN Data ust. prawa* 06.07.2012 Data wypłaty 18.07.2012 Data wza 30.06.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
EKO_EXP (EEX) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,20 PLN Data ust. prawa* 05.06.2012 Data wypłaty 22.06.2012 Data wza 22.05.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
EKOBOX (EBX) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,30 PLN Data ust. prawa* 09.08.2012 Data wypłaty 22.08.2012 Data wza 23.06.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
EKOPOL (EGH) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,02 PLN Data ust. prawa* 23.08.2012 Data wypłaty 30.08.2012 Data wza 26.06.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011; 0.03 PLN dywidenda na akcję uprzywilejowaną
ELBUDOWA (ELB) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 4,00 PLN Data ust. prawa* 25.07.2012 Data wypłaty 09.08.2012 Data wza 26.04.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
ELEKTROT (ELT) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,00 PLN Data ust. prawa* 12.06.2012 Data wypłaty 29.06.2012 Data wza 21.05.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
EMPERIA (EMP) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 56,41 PLN Data ust. prawa* 30.05.2012 Data wypłaty 14.06.2012 Data wza 13.05.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
ENEA (ENA) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,48 PLN Data ust. prawa* 13.08.2012 Data wypłaty 03.09.2012 Data wza 23.05.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
ENELMED (ENE) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,03 PLN Data ust. prawa* 16.07.2012 Data wypłaty 03.08.2012 Data wza 30.06.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
ENERGOIN (ENI) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,25 PLN Data ust. prawa* 07.09.2012 Data wypłaty 21.09.2012 Data wza 15.04.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
ESKIMO (ESK) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,03 PLN Data ust. prawa* 16.07.2012 Data wypłaty 31.07.2012 Data wza 30.06.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
ESSYSTEM (ESS) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,10 PLN Data ust. prawa* 02.07.2012 Data wypłaty 16.07.2012 Data wza 15.04.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
EUCO (EUC) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,48 PLN Data ust. prawa* 14.09.2012 Data wypłaty 28.09.2012 Data wza 25.04.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
EUROCASH (EUR) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,18 PLN Data ust. prawa* 02.07.2012 Data wypłaty 17.07.2012 Data wza 25.04.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
EUROTAX (ETX) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,56 PLN Data ust. prawa* 11.06.2012 Data wypłaty 25.06.2012 Data wza 29.05.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
EUROTEL (ETL) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,50 PLN Data ust. prawa* 21.05.2012 Data wypłaty 04.06.2012 Data wza 15.04.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
FASING (FSG) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,60 PLN Data ust. prawa* 30.08.2012 Data wypłaty 14.09.2012 Data wza 25.06.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
FERRO (FRO) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,30 PLN Data ust. prawa* 12.06.2012 Data wypłaty 26.06.2012 Data wza 10.04.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
FORENGRO (FEG) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,30 PLN Data ust. prawa* 08.06.2012 Data wypłaty 25.06.2012 Data wza 08.05.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
FORTE (FTE) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,75 PLN Data ust. prawa* 19.07.2012 Data wypłaty 03.08.2012 Data wza 26.05.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
GIGROUP (GIG) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,10 PLN Data ust. prawa* 29.09.2012 Data wypłaty 15.10.2012 Data wza 21.05.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
GPW (GPW) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,44 PLN Data ust. prawa* 06.07.2012 Data wypłaty 20.07.2012 Data wza 08.04.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
GRODNO (GRN) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,03 PLN Data ust. prawa* 05.11.2012 Data wypłaty 16.11.2012 Data wza 27.09.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.04.2011 - 31.03.2012
GRUPAHRC (HRC) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,01 PLN Data ust. prawa* 02.07.2012 Data wypłaty 16.07.2012 Data wza 30.06.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
GWARANT (GWR) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,30 PLN Data ust. prawa* 25.07.2012 Data wypłaty 08.08.2012 Data wza 02.06.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
HANDLOWY (BHW) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 2,76 PLN Data ust. prawa* 05.07.2012 Data wypłaty 31.08.2012 Data wza 14.04.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
HYDRAPRE (HPS) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,01 PLN Data ust. prawa* 20.09.2012 Data wypłaty 04.10.2012 Data wza 30.06.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
HYDROTOR (HDR) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,25 PLN Data ust. prawa* 30.08.2012 Data wypłaty 14.09.2012 Data wza 26.05.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
I3D (I3D) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,18 PLN Data ust. prawa* 28.06.2012 Data wypłaty 19.07.2012 Data wza 30.06.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
IFIRMA (IFI) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,07 PLN Data ust. prawa* 18.05.2012 Data wypłaty 01.06.2012 Data wza 11.04.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
IMPEL (IPL) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,50 PLN Data ust. prawa* 14.08.2012 Data wypłaty 30.08.2012 Data wza 15.04.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
INDYKPOL (IND) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,48 PLN Data ust. prawa* 16.08.2012 Data wypłaty 31.08.2012 Data wza 15.04.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
INFOVIDE (IMX) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,27 PLN Data ust. prawa* 31.05.2012 Data wypłaty 15.06.2012 Data wza 15.04.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
INPRO (INP) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,20 PLN Data ust. prawa* 03.07.2012 Data wypłaty 17.07.2012 Data wza 15.04.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
INTERCAR (CAR) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,30 PLN Data ust. prawa* 17.07.2012 Data wypłaty 01.08.2012 Data wza 20.05.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
INTERLUB (ITB) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,29 PLN Data ust. prawa* 06.07.2012 Data wypłaty 17.12.2012 Data wza 30.06.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
INTERNIT (INT) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,18 PLN Data ust. prawa* 10.07.2012 Data wypłaty 20.07.2012 Data wza 26.06.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
INTROL (INL) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,31 PLN Data ust. prawa* 23.07.2012 Data wypłaty 08.08.2012 Data wza 23.05.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
IPOPEMA (IPE) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,52 PLN Data ust. prawa* 06.07.2012 Data wypłaty 23.07.2012 Data wza 15.04.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
IZOSTAL (IZS) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,17 PLN Data ust. prawa* 10.08.2012 Data wypłaty 03.09.2012 Data wza 25.04.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
JSW (JSW) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 5,38 PLN Data ust. prawa* 06.07.2012 Data wypłaty 24.07.2012 Data wza 31.05.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
KETY (KTY) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 5,00 PLN Data ust. prawa* 12.07.2012 Data wypłaty 02.08.2012 Data wza 30.04.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
KGHM (KGH) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję (1) 17,00 PLN (2) 11,34 PLN Data ust. prawa* 16.07.2012 Data wypłaty (1) 20.08.2012 (2) 16.11.2012 Data wza 25.04.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
KINOPL (KPL) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,00 PLN Data ust. prawa* 29.05.2012 Data wypłaty 13.06.2012 Data wza 14.04.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
KOFOLA (KFL) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,89 PLN Data ust. prawa* 25.09.2012 Data wypłaty 06.12.2012 Data wza 14.04.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
KOGENER (KGN) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 4,41 PLN Data ust. prawa* 14.08.2012 Data wypłaty 28.08.2012 Data wza 20.05.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
KOMPLEKS (KMS) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,03 PLN Data ust. prawa* 16.07.2012 Data wypłaty 06.08.2012 Data wza 30.06.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
KOMPUTRO (KOM) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,11 PLN Data ust. prawa* 20.09.2013 Data wypłaty 04.10.2013 Data wza 10.07.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.04.2011 - 31.03.2012
KONSORCJ (KST) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 2,00 PLN Data ust. prawa* 26.07.2012 Data wypłaty 08.08.2012 Data wza 23.05.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
KRAKCHEM (KCH) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,35 PLN Data ust. prawa* 29.06.2012 Data wypłaty 13.07.2012 Data wza 09.04.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
KRUSZWIC (KSW) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,98 PLN Data ust. prawa* 31.07.2012 Data wypłaty 20.08.2012 Data wza 14.04.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
LENA (LEN) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,15 PLN Data ust. prawa* 30.05.2012 Data wypłaty 03.07.2012 Data wza 15.04.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
LIBET (LBT) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,40 PLN Data ust. prawa* 12.07.2012 Data wypłaty 15.10.2012 Data wza 30.06.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
LPP (LPP) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 77,36 PLN Data ust. prawa* 05.09.2012 Data wypłaty 25.09.2012 Data wza 22.05.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
LUG (LUG) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,01 PLN Data ust. prawa* 28.09.2012 Data wypłaty 11.10.2012 Data wza 30.06.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
MACROSFT (MCL) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 2,50 PLN Data ust. prawa* 02.04.2012 Data wypłaty 16.04.2012 Data wza 19.03.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
MAKOLAB (MLB) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,03 PLN Data ust. prawa* 16.07.2012 Data wypłaty 06.08.2012 Data wza 30.06.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
MANGATA (MGT) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,00 PLN Data ust. prawa* 27.07.2012 Data wypłaty 10.08.2012 Data wza 15.04.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
MEGAR (MEG) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,38 PLN Data ust. prawa* 29.06.2012 Data wypłaty 16.07.2012 Data wza 20.06.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011; zaliczka 0,58 PLN
MILKPOL (MLP) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,03 PLN Data ust. prawa* 10.07.2012 Data wypłaty 24.07.2012 Data wza 27.06.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
MIRBUD (MRB) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,10 PLN Data ust. prawa* 20.09.2012 Data wypłaty 06.12.2012 Data wza 22.05.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
NEUCA (NEU) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 2,60 PLN Data ust. prawa* 07.05.2012 Data wypłaty 28.05.2012 Data wza 15.04.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
NOVITA (NVT) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję (1) 1,40 PLN (2) 1,50 PLN Data ust. prawa* 31.07.2012 Data wypłaty (1) 14.08.2012 (2) 18.12.2012 Data wza 15.04.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
NOWAGALA (CNG) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,07 PLN Data ust. prawa* 07.05.2012 Data wypłaty 25.05.2012 Data wza 07.04.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
ONICO (ONC) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 4,40 PLN Data ust. prawa* 20.03.2012 Data wypłaty 03.04.2012 Data wza 05.03.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
OPENFIN (OPF) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,27 PLN Data ust. prawa* 28.09.2012 Data wypłaty 19.10.2012 Data wza 25.03.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
OPONEO (OPN) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,20 PLN Data ust. prawa* 31.08.2012 Data wypłaty 28.09.2012 Data wza 22.05.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
ORANGEPL (OPL) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,50 PLN Data ust. prawa* 21.06.2012 Data wypłaty 05.07.2012 Data wza 12.04.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
ORBIS (ORB_C) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,40 PLN Data ust. prawa* 16.07.2012 Data wypłaty 02.08.2012 Data wza 19.03.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
ORION (ORN) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,62 PLN Data ust. prawa* 22.08.2012 Data wypłaty 03.10.2012 Data wza 30.06.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
ORZELBIA (OBL) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,75 PLN Data ust. prawa* 28.05.2012 Data wypłaty 14.06.2012 Data wza 02.04.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
PANITERE (TER) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,14 PLN Data ust. prawa* 05.06.2012 Data wypłaty 20.06.2012 Data wza 15.04.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
PANOVA (NVA) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,50 PLN Data ust. prawa* 15.07.2012 Data wypłaty 25.09.2012 Data wza 03.04.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
PCZSA (PCZ) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,10 PLN Data ust. prawa* 31.07.2012 Data wypłaty 22.08.2012 Data wza 06.05.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
PEKAO (PEO) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 5,38 PLN Data ust. prawa* 19.06.2012 Data wypłaty 04.07.2012 Data wza 15.04.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
PELION (PEL) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,50 PLN Data ust. prawa* 24.05.2012 Data wypłaty 05.06.2012 Data wza 15.04.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
PGE (PGE) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,83 PLN Data ust. prawa* 22.08.2012 Data wypłaty 06.09.2012 Data wza 09.04.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
PGSSOFT (PSW) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,11 PLN Data ust. prawa* 31.05.2012 Data wypłaty 15.06.2012 Data wza 21.04.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
PHARMENA (PHR) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,05 PLN Data ust. prawa* 14.06.2012 Data wypłaty 05.07.2012 Data wza 28.04.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
PKO (PKO) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,27 PLN Data ust. prawa* 12.06.2012 Data wypłaty 27.06.2012 Data wza 31.03.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
POLMED (POM) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,03 PLN Data ust. prawa* 16.07.2012 Data wypłaty 24.08.2012 Data wza 29.05.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
PRAGMAIN (PRI) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,84 PLN Data ust. prawa* 02.07.2012 Data wypłaty 23.07.2012 Data wza 15.04.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
PRF (PRF) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,66 PLN Data ust. prawa* 14.06.2012 Data wypłaty 28.06.2012 Data wza 15.04.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
PULAWY (ZAP) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 9,40 PLN Data ust. prawa* 27.12.2012 Data wypłaty 15.01.2013 Data wza 14.10.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.07.2011 - 30.06.2012
PZU (PZU) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 2,24 PLN Data ust. prawa* 30.08.2012 Data wypłaty 20.09.2012 Data wza 30.05.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011; uchwalona dywidenda: 30,00 PLN (30.11.2015 split 1:10)
QUANTUM (QNT) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,35 PLN Data ust. prawa* 11.06.2012 Data wypłaty 25.06.2012 Data wza 11.04.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
QUERCUS (QRS) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,20 PLN Data ust. prawa* 15.06.2012 Data wypłaty 29.06.2012 Data wza 21.03.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
RADPOL (RDL) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,47 PLN Data ust. prawa* 11.07.2012 Data wypłaty 12.09.2012 Data wza 07.04.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
RAFAMET (RAF) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,44 PLN Data ust. prawa* 03.09.2012 Data wypłaty 17.09.2012 Data wza 23.05.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
RAWLPLUG (RWL) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,33 PLN Data ust. prawa* 29.06.2012 Data wypłaty 24.08.2012 Data wza 02.05.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
RELPOL (RLP) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,20 PLN Data ust. prawa* 12.07.2012 Data wypłaty 26.07.2012 Data wza 22.05.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
ROB_C (ROB_C) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,12 PLN Data ust. prawa* 11.06.2012 Data wypłaty 25.06.2012 Data wza 10.04.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
SANPL (SPL) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 8,00 PLN Data ust. prawa* 24.05.2012 Data wypłaty 08.06.2012 Data wza 10.05.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
SEKA (SEA) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,10 PLN Data ust. prawa* 29.06.2012 Data wypłaty 16.07.2012 Data wza 23.05.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
SEVENET (SEV) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,09 PLN Data ust. prawa* 11.01.2013 Data wypłaty 25.01.2013 Data wza 30.12.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.07.2011 - 30.06.2012
SIMPLE (SME) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,23 PLN Data ust. prawa* 31.08.2012 Data wypłaty 15.09.2012 Data wza 15.04.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
SNIEZKA (SKA) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,35 PLN Data ust. prawa* 04.07.2012 Data wypłaty 18.07.2012 Data wza 20.05.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
SONEL (SON) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,40 PLN Data ust. prawa* 20.06.2012 Data wypłaty 05.07.2012 Data wza 15.04.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
SOPHARM (SPH) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,15 BGN Data ust. prawa* 03.07.2012 Data wypłaty 03.09.2012 Data wza 25.04.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011; dywidenda 0.30 EUR
SPCGROUP (SPC) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,02 PLN Data ust. prawa* 15.06.2012 Data wypłaty 30.06.2012 Data wza 30.06.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
STALPROF (STF) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,27 PLN Data ust. prawa* 05.09.2012 Data wypłaty 25.09.2012 Data wza 26.05.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
STARFIT (SFI) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,10 PLN Data ust. prawa* 25.07.2012 Data wypłaty 08.08.2012 Data wza 11.07.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
STOMIL_S (SNK) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,64 PLN Data ust. prawa* 30.08.2012 Data wypłaty 13.09.2012 Data wza 15.04.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
SYNTHOS (SNS) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,50 PLN Data ust. prawa* 12.04.2012 Data wypłaty 27.04.2012 Data wza 28.03.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
TALEX (TLX) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,20 PLN Data ust. prawa* 21.05.2012 Data wypłaty 05.06.2012 Data wza 20.04.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
TATRMR (TMR) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,06 PLN Data ust. prawa* - Data wypłaty - Data wza 27.04.2013
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.11.2011 - 31.10.2012; w tym: 1.375,35 tys. EUR z zysków zatrzymanych
TAURON (TPE) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,31 PLN Data ust. prawa* 02.07.2012 Data wypłaty 20.07.2012 Data wza 14.04.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
TIM (TIM) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,60 PLN Data ust. prawa* 25.07.2012 Data wypłaty 10.08.2012 Data wza 15.04.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
TVN (TVN) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,10 PLN Data ust. prawa* 16.04.2012 Data wypłaty 07.05.2012 Data wza 30.03.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
ULMA (ULM) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 2,66 PLN Data ust. prawa* 21.08.2012 Data wypłaty 10.09.2012 Data wza 07.04.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
UNIBEP (UNI) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,12 PLN Data ust. prawa* 06.07.2012 Data wypłaty 20.07.2012 Data wza 01.04.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
VERBICOM (VRB) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,01 PLN Data ust. prawa* 01.08.2012 Data wypłaty 28.09.2012 Data wza 30.06.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
VOTUM (VOT) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,36 PLN Data ust. prawa* 12.06.2012 Data wypłaty 26.06.2012 Data wza 20.05.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
WADEX (WAX) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,30 PLN Data ust. prawa* 09.07.2012 Data wypłaty 30.07.2012 Data wza 23.05.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
WASKO (WAS) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,04 PLN Data ust. prawa* 30.06.2012 Data wypłaty 30.07.2012 Data wza 26.05.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
WAWEL (WWL) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 11,00 PLN Data ust. prawa* 24.05.2012 Data wypłaty 12.06.2012 Data wza 09.04.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
WDX (WDX) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,12 PLN Data ust. prawa* 29.06.2012 Data wypłaty 12.07.2012 Data wza 23.05.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
WIELTON (WLT) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,20 PLN Data ust. prawa* 03.08.2012 Data wypłaty 24.08.2012 Data wza 26.05.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
WIERZY (WRL) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,01 PLN Data ust. prawa* 05.07.2012 Data wypłaty 20.07.2012 Data wza 30.06.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
WODKAN (WOD) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,14 PLN Data ust. prawa* 23.07.2012 Data wypłaty 07.08.2012 Data wza 30.06.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
XPLUS (XPL) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,02 PLN Data ust. prawa* 31.08.2012 Data wypłaty 14.09.2012 Data wza 30.06.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
XSYSTEM (XSM) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,03 PLN Data ust. prawa* 16.07.2012 Data wypłaty 30.07.2012 Data wza 30.06.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
YARRL (YRL) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,23 PLN Data ust. prawa* 14.08.2012 Data wypłaty 04.09.2012 Data wza 30.06.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
YELLOWBOS (YBS) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,04 PLN Data ust. prawa* 09.07.2012 Data wypłaty 30.07.2012 Data wza 30.06.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
YOLO (YOL) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,16 PLN Data ust. prawa* 29.06.2012 Data wypłaty 13.07.2012 Data wza 09.04.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
ZAMET (ZMT) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,38 PLN Data ust. prawa* 29.06.2012 Data wypłaty 13.07.2012 Data wza 15.04.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
ZAMET (ZMT) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,38 PLN Data ust. prawa* 12.09.2012 Data wypłaty 19.09.2012 Data wza 15.04.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
ZELMER (ZLR) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,95 PLN Data ust. prawa* 10.08.2012 Data wypłaty 23.08.2012 Data wza 15.04.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
ZPUE (PUE) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 6,40 PLN Data ust. prawa* 04.07.2012 Data wypłaty 02.08.2012 Data wza 30.04.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
ZUK (ZUK) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,55 PLN Data ust. prawa* 02.08.2012 Data wypłaty 04.09.2012 Data wza 15.04.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
ZYWIEC (ZWC) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 28,00 PLN Data ust. prawa* 09.05.2012 Data wypłaty 24.05.2012 Data wza 12.03.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
ZYWIEC (ZWC) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 28,00 PLN Data ust. prawa* 29.11.2012 Data wypłaty 06.12.2012 Data wza 12.03.2012
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2011 - 31.12.2011
INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: dywidenda
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »