Reklama

Dywidendy za 2017 r. (wypłata w 2018 r.)

Wielu inwestorów w świecie, a teraz także w Polsce kupuje akcje spółek i traktuje je jako długofalową okazję do zarobku. Nie tylko na rosnącej cenie - wszak nie zawsze tak jest - lecz często na dywidendzie. Czym jest ta specyficzna nagroda z zysku przedsiębiorstwa?

Dywidenda (łac. dividendum - rzecz do podziału) to część zysku netto (po opodatkowaniu podatkiem dochodowym) spółki kapitałowej przeznaczona dla jedynego wspólnika albo akcjonariusza lub podziału pomiędzy wspólników lub akcjonariuszy.

Wysokość dywidendy wyliczana jest na podstawie rocznego wyniku finansowego spółki. O wysokości dywidendy i terminie jej wypłaty decyduje walne zgromadzenie w przypadku spółki akcyjnej lub zgromadzenie wspólników w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Warunkami wypłaty dywidendy w spółkach kapitałowych są:

Reklama

- zakończenie roku obrotowego (KSH dopuszcza jednak wypłaty akcjonariuszom lub udziałowcom zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy),

- sporządzenie sprawozdania finansowego, a w jednostkach zobowiązanych do badania sprawozdania również jego zbadanie przez biegłego rewidenta, przy czym opinia biegłego rewidenta musi być co najmniej "bez zastrzeżeń" lub "z zastrzeżeniami",

- zatwierdzenie sprawozdania finansowego przez walne zgromadzenie (lub zgromadzenie wspólników),

- podjęcie decyzji o podziale zysku i wypłacie dywidendy.

Dywidenda może być wypłacana z zysku netto ostatniego roku obrotowego lub niepodzielonych zysków z lat poprzednich, a także z kapitału zapasowego lub kapitałów rezerwowych (pod warunkiem, że powstały one z zysku spółki). Dywidenda ma zwykle formę pieniężną, ale może być wypłacana także w formie rzeczowej (np. w postaci akcji, nieruchomości itp.).

Dywidenda może zostać wypłacona w następujących formach:
- pieniądze,
- inne aktywa, które podmiot posiada.

Wysokość dywidendy wskazuje horyzont spółki na najbliższe miesiące oraz jej plany inwestycyjne. Jeśli zarząd spółki zarekomenduje niższą dywidendę, oznacza to, że większa część zysku pozostanie w spółce. Zwykle oznacza to, że środki te będą przeznaczone na dalsze inwestycje, a co za tym idzie umocnienie wyników spółki. Dla inwestora ważne natomiast jest, czy spółka wypłaca dywidendę regularnie oraz w jakiej wielkości (patrz: polityka dywidendowa). Dane te można znaleźć w sprawozdaniach finansowych spółki.

Dla spółki giełdowej cena akcji zostaje pomniejszona o wartość wypłacanej dywidendy. (wiki)

Lista spółek wypłacających dywidendy za 2017 r.:

--------

* pamiętaj o 2-dniowym okresie rozliczenia transakcji (obowiązuje od października 2014 r.; wcześniej obowiązywał 3-dniowy okres rozliczenia transakcji)
* pamiętaj, że twoja dywidenda zostanie pomniejszona o należny podatek zryczałtowany w wys. 19 proc.
UWAGA! Dywidenda jest podawana zazwyczaj w PLN, w przypadku spółek zagranicznych waluta dywidendy jest wymieniona w polu "uwagi"

--------

Spółka Status Dywidenda brutto na akcję Data ustalenia prawa* Data wypłaty Data wza
ABAK (ABK) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,07 PLN Data ust. prawa* 20.07.2018 Data wypłaty 03.08.2018 Data wza 29.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
ABCDAT (ABC) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,31 PLN Data ust. prawa* 29.06.2018 Data wypłaty 25.07.2018 Data wza 11.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017; w tym: 3.715,78 tys. PLN z kapitału zapasowego
AC (ACG) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 2,50 PLN Data ust. prawa* 18.06.2018 Data wypłaty 29.06.2018 Data wza 25.05.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
ACART (ACA) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,02 PLN Data ust. prawa* 06.08.2018 Data wypłaty 17.08.2018 Data wza 29.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
AGORA (AGO) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,50 PLN Data ust. prawa* 13.07.2018 Data wypłaty 02.08.2018 Data wza 20.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017; z zysków lat ubiegłych
AITON (AIT) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,10 PLN Data ust. prawa* - Data wypłaty - Data wza 10.05.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
ALTUS (ALI) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,49 PLN Data ust. prawa* 18.06.2018 Data wypłaty 25.06.2018 Data wza 11.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
AMBRA (AMB) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,68 PLN Data ust. prawa* 23.10.2017 Data wypłaty 07.11.2017 Data wza 10.10.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.07.2017 - 30.06.2018
AMICA (AMC) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 3,00 PLN Data ust. prawa* 06.07.2018 Data wypłaty 16.07.2018 Data wza 28.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
APATOR (APT) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,20 PLN Data ust. prawa* 11.06.2018 Data wypłaty 25.06.2018 Data wza 28.05.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017; zaliczka 0,35 PLN
APLISENS (APN) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,32 PLN Data ust. prawa* 05.07.2018 Data wypłaty 19.07.2018 Data wza 05.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
APNPROM (PRO) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,23 PLN Data ust. prawa* 01.08.2018 Data wypłaty 10.08.2018 Data wza 27.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
AQUA (AQU) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,70 PLN Data ust. prawa* 22.06.2018 Data wypłaty 03.07.2018 Data wza 12.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
ARCHICOM (ARH) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,65 PLN Data ust. prawa* 05.06.2018 Data wypłaty 19.06.2018 Data wza 30.05.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017; zaliczka 0,21 PLN
ARCTIC (ATC) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,20 PLN Data ust. prawa* - Data wypłaty - Data wza 13.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017; z kapitału zapasowego
ASBIS (ASB) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,06 USD Data ust. prawa* 17.05.2018 Data wypłaty 12.06.2018 Data wza 08.05.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
ASSECOBS (ABS) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,30 PLN Data ust. prawa* 15.05.2018 Data wypłaty 05.06.2018 Data wza 23.04.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
ASSECOP (ACP) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 3,01 PLN Data ust. prawa* 21.05.2018 Data wypłaty 07.06.2018 Data wza 25.04.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017; w tym: 74.265,26 tys. PLN z kapitału zapasowego
ASSECOSE (ASE) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,52 PLN Data ust. prawa* 29.06.2018 Data wypłaty 12.07.2018 Data wza 24.04.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017; w tym: 8.740,50 tys. PLN z kapitału zapasowego
ATAL (1AT) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 3,54 PLN Data ust. prawa* 02.07.2018 Data wypłaty 09.07.2018 Data wza 06.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
ATENDE (ATD) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,22 PLN Data ust. prawa* 22.06.2018 Data wypłaty 10.07.2018 Data wza 23.05.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017; w tym: 425,09 tys. PLN z kapitału zapasowego
ATM (ATM) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 2,46 PLN Data ust. prawa* 10.08.2018 Data wypłaty 17.08.2018 Data wza 29.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
ATMG (ATG) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,22 PLN Data ust. prawa* 07.06.2018 Data wypłaty 15.06.2018 Data wza 25.05.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
AZOTY (ATT) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,25 PLN Data ust. prawa* 25.07.2018 Data wypłaty 08.08.2018 Data wza 28.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
BAHOLDING (BAH) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję (1) 0,46 PLN (2) 0,46 PLN Data ust. prawa* 17.05.2018 Data wypłaty (1) 29.05.2018 (2) 17.08.2018 Data wza 08.05.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
BAHOLDING (BAH) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję (1) 0,46 PLN (2) 0,13 PLN Data ust. prawa* 17.05.2018 Data wypłaty (1) 29.05.2018 (2) 15.03.2019 Data wza 08.05.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
BAHOLDING (BAH) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję (1) 0,13 PLN (2) 0,46 PLN Data ust. prawa* 21.12.2018 Data wypłaty (1) 28.12.2018 (2) 17.08.2018 Data wza 08.05.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
BAHOLDING (BAH) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję (1) 0,13 PLN (2) 0,13 PLN Data ust. prawa* 21.12.2018 Data wypłaty (1) 28.12.2018 (2) 15.03.2019 Data wza 08.05.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
BERGHOLDI (BRH) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,10 PLN Data ust. prawa* 10.08.2018 Data wypłaty 09.11.2018 Data wza 28.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
BERLING (BRG) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,05 PLN Data ust. prawa* - Data wypłaty - Data wza 19.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
BETACOM (BCM) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,75 PLN Data ust. prawa* 06.09.2018 Data wypłaty 20.09.2018 Data wza 29.08.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.04.2017 - 31.03.2018
BETOMAX (BTX) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,12 PLN Data ust. prawa* 27.07.2018 Data wypłaty 17.08.2018 Data wza 28.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017; propozycja RN
BIOFACTO (BFC) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,10 PLN Data ust. prawa* 05.07.2018 Data wypłaty 27.08.2018 Data wza 25.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
BOWIM (BOW) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,10 PLN Data ust. prawa* 18.06.2018 Data wypłaty 05.07.2018 Data wza 24.05.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
BSCDRUK (BSC) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,00 PLN Data ust. prawa* 19.06.2018 Data wypłaty 26.06.2018 Data wza 11.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
BSK (ING) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 3,20 PLN Data ust. prawa* 25.04.2018 Data wypłaty 10.05.2018 Data wza 05.04.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
BUDIMEX (BDX) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 17,61 PLN Data ust. prawa* 28.05.2018 Data wypłaty 07.06.2018 Data wza 17.05.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
BUWOG (BWO) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,69 EUR Data ust. prawa* 20.10.2017 Data wypłaty 23.10.2017 Data wza 02.10.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.05.2017 - 30.04.2018
CALES (CLS) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,02 PLN Data ust. prawa* 25.07.2018 Data wypłaty 14.08.2018 Data wza 28.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
CASPARAM (CSR) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,05 PLN Data ust. prawa* 26.06.2018 Data wypłaty 09.07.2018 Data wza 15.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
CCC (CCC) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 2,30 PLN Data ust. prawa* 19.09.2018 Data wypłaty 01.10.2018 Data wza 19.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
CDRL (CDL) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,00 PLN Data ust. prawa* 16.05.2018 Data wypłaty 01.06.2018 Data wza 08.05.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
CENNOWTE (CNT) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,50 PLN Data ust. prawa* 13.08.2018 Data wypłaty 06.09.2018 Data wza 07.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
CEZ (CEZ) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 33,00 CZK Data ust. prawa* 28.06.2018 Data wypłaty 01.08.2018 Data wza 22.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
CIECH (CIE) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 7,50 PLN Data ust. prawa* 02.07.2018 Data wypłaty 31.08.2018 Data wza 22.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017; w tym: 151.342,09 tys. PLN z kapitału zapasowego
CITYSERV (CTS) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,31 EUR Data ust. prawa* 02.07.2018 Data wypłaty 31.07.2018 Data wza 28.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
CLNPHARMA (CLN) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,17 PLN Data ust. prawa* - Data wypłaty - Data wza 23.05.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
COGNOR (COG) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,10 PLN Data ust. prawa* 27.03.2018 Data wypłaty 04.04.2018 Data wza 22.03.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
COMARCH (CMR) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,50 PLN Data ust. prawa* 10.08.2018 Data wypłaty 31.08.2018 Data wza 27.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
CYFROWCS (CCS) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,09 PLN Data ust. prawa* - Data wypłaty - Data wza 11.05.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
DEBICA (DBC) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 6,50 PLN Data ust. prawa* 14.09.2018 Data wypłaty 14.12.2018 Data wza 14.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
DECORA (DCR) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,90 PLN Data ust. prawa* 10.05.2018 Data wypłaty 24.05.2018 Data wza 24.04.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
DEKPOL (DEK) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,18 PLN Data ust. prawa* 20.08.2018 Data wypłaty 28.08.2018 Data wza 28.05.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
DEKTRA (DKR) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,30 PLN Data ust. prawa* - Data wypłaty - Data wza 11.05.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
DELKO (DEL) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,40 PLN Data ust. prawa* 11.07.2018 Data wypłaty 31.07.2018 Data wza 13.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
DEVELIA (DVL) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,24 PLN Data ust. prawa* 23.07.2018 Data wypłaty 31.07.2018 Data wza 27.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017; w tym 6.504,68 tys. PLN z kapitału zapasowego
DGA (DGA) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,75 PLN Data ust. prawa* 15.06.2018 Data wypłaty 04.07.2018 Data wza 29.05.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
DIGITANET (DIG) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,60 PLN Data ust. prawa* 13.06.2018 Data wypłaty 20.06.2018 Data wza 05.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
DOMDEVEL (DOM) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 7,60 PLN Data ust. prawa* 26.06.2018 Data wypłaty 04.07.2018 Data wza 07.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017; w tym: 2.887,46 tys. PLN z kapitału zapasowego
DROZAPOL (DPL) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,03 PLN Data ust. prawa* 17.08.2018 Data wypłaty 30.08.2018 Data wza 22.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
DSTREAM (DOW) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,06 PLN Data ust. prawa* 20.08.2018 Data wypłaty 03.09.2018 Data wza 28.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
ECHO (ECH) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,50 PLN Data ust. prawa* 04.05.2018 Data wypłaty 11.05.2018 Data wza 25.04.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
EDINV (EDI) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,11 PLN Data ust. prawa* 14.06.2018 Data wypłaty 28.06.2018 Data wza 07.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
EFEKT (EFK) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,00 PLN Data ust. prawa* 14.09.2018 Data wypłaty 03.10.2018 Data wza 21.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017; 1.20 PLN dywidenda na akcję uprzywilejowaną
EKOBOX (EBX) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,06 PLN Data ust. prawa* 15.06.2018 Data wypłaty 18.07.2018 Data wza 01.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017; w tym 2.090,96 tys. PLN z kapitału rezerwowego
EKOPOL (EGH) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,02 PLN Data ust. prawa* 03.07.2018 Data wypłaty 17.07.2018 Data wza 18.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017; 0.03 PLN dywidenda na akcję uprzywilejowaną
ELBUDOWA (ELB) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję (1) 5,25 PLN (2) 5,25 PLN Data ust. prawa* 20.07.2018 Data wypłaty (1) 03.08.2018 (2) 19.10.2018 Data wza 26.04.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017; I rata 5,25 PLN, II rata 5,25 PLN
ENTER (ENT) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,55 PLN Data ust. prawa* - Data wypłaty - Data wza 23.05.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
ERBUD (ERB) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,10 PLN Data ust. prawa* 05.06.2018 Data wypłaty 19.06.2018 Data wza 23.04.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017; w tym: 1.553,80 tys. PLN z kapitału zapasowego
ESOTIQ (EAH) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,00 PLN Data ust. prawa* 10.09.2018 Data wypłaty 10.10.2018 Data wza 27.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
ESSYSTEM (ESS) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,35 PLN Data ust. prawa* 29.06.2018 Data wypłaty 12.07.2018 Data wza 17.05.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017; w tym: 13.392,71 tys. PLN z kapitału zapasowego
EUROCASH (EUR) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,73 PLN Data ust. prawa* 16.05.2018 Data wypłaty 06.06.2018 Data wza 25.04.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017; z kapitału zapasowego
EUROFILM (EGS) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,20 PLN Data ust. prawa* 09.07.2018 Data wypłaty 16.07.2018 Data wza 12.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
EUROHOLD (EHG) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,01 BGN Data ust. prawa* 13.07.2018 Data wypłaty 27.11.2018 Data wza 29.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017; z zysków lat ubiegłych
EUROTAX (ETX) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,52 PLN Data ust. prawa* 21.06.2018 Data wypłaty 29.06.2018 Data wza 14.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
EUROTEL (ETL) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 2,20 PLN Data ust. prawa* 07.06.2018 Data wypłaty 14.06.2018 Data wza 24.05.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
EXORIGO (GEU) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,40 PLN Data ust. prawa* 19.06.2018 Data wypłaty 26.06.2018 Data wza 11.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
FAMUR (FMF) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,44 PLN Data ust. prawa* 09.07.2018 Data wypłaty 17.07.2018 Data wza 29.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017; w tym: 211.770,53 tys. PLN z kapitału rezerwowego
FASING (FSG) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,80 PLN Data ust. prawa* 07.08.2018 Data wypłaty 17.08.2018 Data wza 12.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
FEMTECH (FEM) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,10 PLN Data ust. prawa* 30.06.2018 Data wypłaty 20.07.2018 Data wza 08.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017; z kapitału zapasowego
FERRO (FRO) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,35 PLN Data ust. prawa* 18.09.2018 Data wypłaty 02.10.2018 Data wza 25.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017; z kapitału zapasowego
GPRE (GPR) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,07 PLN Data ust. prawa* 18.06.2018 Data wypłaty 29.06.2018 Data wza 26.04.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
GPW (GPW) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 2,20 PLN Data ust. prawa* 19.07.2018 Data wypłaty 02.08.2018 Data wza 19.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
GRODNO (GRN) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,12 PLN Data ust. prawa* - Data wypłaty - Data wza 18.09.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.04.2017 - 31.03.2018
GTC (GTC) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,33 PLN Data ust. prawa* - Data wypłaty - Data wza 17.05.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
HANDLOWY (BHW) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 4,11 PLN Data ust. prawa* 18.06.2018 Data wypłaty 25.06.2018 Data wza 08.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
HERKULES (HRS) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,07 PLN Data ust. prawa* 29.08.2018 Data wypłaty 19.09.2018 Data wza 29.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
HORTICO (HOR) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,05 PLN Data ust. prawa* 12.07.2018 Data wypłaty 27.07.2018 Data wza 28.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
HYDROTOR (HDR) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 2,00 PLN Data ust. prawa* 14.08.2018 Data wypłaty 06.09.2018 Data wza 30.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
I2DEV (I2D) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,12 PLN Data ust. prawa* 10.09.2018 Data wypłaty 20.09.2018 Data wza 13.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
IAI (IAI) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,24 PLN Data ust. prawa* 10.07.2018 Data wypłaty 17.07.2018 Data wza 29.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
IFIRMA (IFI) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,13 PLN Data ust. prawa* 30.05.2018 Data wypłaty 13.06.2018 Data wza 24.04.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017; zaliczki: 0,05 PLN, 0,02 PLN i 0,03 PLN
IFIRMA (IFI) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,13 PLN Data ust. prawa* 30.05.2018 Data wypłaty 13.06.2018 Data wza 24.04.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017; zaliczki: 0,05 PLN, 0,02 PLN i 0,03 PLN
IIAAV (IIA) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,07 EUR Data ust. prawa* 16.05.2018 Data wypłaty 17.05.2018 Data wza 00.00.0000
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
IMMOBILE (GKI) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,07 PLN Data ust. prawa* 07.09.2018 Data wypłaty 21.09.2018 Data wza 08.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
INDYKPOL (IND) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,80 PLN Data ust. prawa* 16.08.2018 Data wypłaty 31.08.2018 Data wza 29.05.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
INPRO (INP) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,25 PLN Data ust. prawa* 16.08.2018 Data wypłaty 30.08.2018 Data wza 14.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
INSTAL_K (INK) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,30 PLN Data ust. prawa* - Data wypłaty - Data wza 19.05.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
INTERCAR (CAR) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,71 PLN Data ust. prawa* 29.06.2018 Data wypłaty 13.07.2018 Data wza 21.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
INTERMED (IMS) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,24 PLN Data ust. prawa* 13.06.2018 Data wypłaty 27.06.2018 Data wza 06.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017; w tym: 761.69 tys. PLN z kapitału zapasowego
INTERNIT (INT) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,15 PLN Data ust. prawa* 28.06.2018 Data wypłaty 05.07.2018 Data wza 18.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
INTERRAO (IRL) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,36 EUR Data ust. prawa* 14.05.2018 Data wypłaty 22.05.2018 Data wza 27.04.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
IPFPLC (IPF) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,12 PLN Data ust. prawa* - Data wypłaty - Data wza 04.05.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017; zaliczka 0,046 GBP (06.10.2017)
IPOPEMA (IPE) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,04 PLN Data ust. prawa* 15.06.2018 Data wypłaty 27.06.2018 Data wza 06.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
IZOSTAL (IZS) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,09 PLN Data ust. prawa* 23.07.2018 Data wypłaty 09.08.2018 Data wza 25.04.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
K2HOLDING (K2H) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,00 PLN Data ust. prawa* 27.08.2018 Data wypłaty 23.11.2018 Data wza 19.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017; w tym 2.469,41 tys. PLN z kapitału zapasowego
KANCELWE (KPI) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,06 PLN Data ust. prawa* 30.07.2018 Data wypłaty 13.08.2018 Data wza 26.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
KBJSA (KBJ) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,19 PLN Data ust. prawa* 28.08.2018 Data wypłaty 03.12.2018 Data wza 29.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
KERNEL (KER) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,25 USD Data ust. prawa* 19.04.2018 Data wypłaty 26.04.2018 Data wza 10.12.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.07.2017 - 30.06.2018
KETY (KTY) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję (1) 6,70 PLN (2) 17,24 PLN Data ust. prawa* 26.06.2018 Data wypłaty (1) 10.07.2018 (2) 26.09.2018 Data wza 24.04.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
KGL (KGL) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,21 PLN Data ust. prawa* 16.07.2018 Data wypłaty 30.07.2018 Data wza 05.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
KINOPL (KPL) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,55 PLN Data ust. prawa* 29.06.2018 Data wypłaty 16.07.2018 Data wza 15.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
KOGENER (KGN) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 2,70 PLN Data ust. prawa* 19.09.2018 Data wypłaty 03.10.2018 Data wza 21.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
KONSORCJ (KST) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 2,00 PLN Data ust. prawa* 22.06.2018 Data wypłaty 02.07.2018 Data wza 14.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
KRKA (KRK) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 2,90 EUR Data ust. prawa* 18.07.2018 Data wypłaty 19.07.2018 Data wza 05.07.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
KRUKSA (KRU) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 5,00 PLN Data ust. prawa* 25.04.2018 Data wypłaty 27.04.2018 Data wza 18.04.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
KRUSZWIC (KSW) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,33 PLN Data ust. prawa* 20.07.2018 Data wypłaty 07.08.2018 Data wza 06.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
KRVITAMI (KVT) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,24 PLN Data ust. prawa* 28.09.2018 Data wypłaty 18.10.2018 Data wza 28.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
LENA (LEN) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,15 PLN Data ust. prawa* 11.06.2018 Data wypłaty 27.07.2018 Data wza 18.05.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
LENTEX (LTX) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,55 PLN Data ust. prawa* 06.07.2018 Data wypłaty 23.07.2018 Data wza 23.05.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
LIVECHAT (LVC) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,77 PLN Data ust. prawa* 14.08.2018 Data wypłaty 21.08.2018 Data wza 07.08.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.04.2017 - 31.03.2018
LIVECHAT (LVC) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,77 PLN Data ust. prawa* 14.08.2018 Data wypłaty 21.08.2018 Data wza 07.08.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.04.2017 - 31.03.2018
LIVECHAT (LVC) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,77 PLN Data ust. prawa* 14.08.2018 Data wypłaty 21.08.2018 Data wza 07.08.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.04.2017 - 31.03.2018
LOKUM (LKD) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,84 PLN Data ust. prawa* 02.05.2018 Data wypłaty 11.05.2018 Data wza 24.04.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017; w tym: 15.116,725 tys. PLN z kapitału zapasowego
LOTOS (LTS) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,00 PLN Data ust. prawa* 12.09.2018 Data wypłaty 28.09.2018 Data wza 28.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
LPP (LPP) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 40,00 PLN Data ust. prawa* 24.08.2018 Data wypłaty 14.09.2018 Data wza 25.05.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
LUG (LUG) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,17 PLN Data ust. prawa* 12.09.2018 Data wypłaty 19.09.2018 Data wza 25.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
LZPS (PRT) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,12 PLN Data ust. prawa* 11.09.2018 Data wypłaty 11.12.2018 Data wza 11.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017; w tym: 931,60 tys. PLN z kapitału zapasowego
M4B (M4B) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,14 PLN Data ust. prawa* 03.09.2018 Data wypłaty 10.09.2018 Data wza 30.07.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017; uchwała podjęta przez NWZ
MAKARONY (MAK) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,25 PLN Data ust. prawa* 14.08.2018 Data wypłaty 28.08.2018 Data wza 28.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
MAKOLAB (MLB) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,02 PLN Data ust. prawa* 13.07.2018 Data wypłaty 03.08.2018 Data wza 29.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
MANGATA (MGT) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 9,00 PLN Data ust. prawa* 23.07.2018 Data wypłaty 06.08.2018 Data wza 19.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
MASTERPH (MPH) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,26 PLN Data ust. prawa* 03.07.2018 Data wypłaty 18.07.2018 Data wza 25.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
MAXCOM (MXC) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,00 PLN Data ust. prawa* 26.06.2018 Data wypłaty 04.07.2018 Data wza 14.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
MBANK (MBK) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 5,15 PLN Data ust. prawa* 24.05.2018 Data wypłaty 07.06.2018 Data wza 12.04.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
MDIENERG (MDI) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,08 PLN Data ust. prawa* 02.07.2018 Data wypłaty 11.07.2018 Data wza 20.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
MEDIACAP (MCP) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,06 PLN Data ust. prawa* 13.09.2018 Data wypłaty 04.10.2018 Data wza 26.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
MEDICALG (MDG) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,42 PLN Data ust. prawa* 16.07.2018 Data wypłaty 30.07.2018 Data wza 26.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017; z kapitału zapasowego
MEGAR (MEG) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,95 PLN Data ust. prawa* 03.09.2018 Data wypłaty 17.09.2018 Data wza 25.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017; z kapitału zapasowego
MENNICA (MNC) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,00 PLN Data ust. prawa* 22.05.2018 Data wypłaty 29.05.2018 Data wza 14.05.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
MEXPOLSKA (MEX) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,17 PLN Data ust. prawa* 06.07.2018 Data wypłaty 30.09.2018 Data wza 22.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017; w tym: 56.05 tys. PLN z kapitału zapasowego
MFOSA (MFO) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,63 PLN Data ust. prawa* 21.06.2018 Data wypłaty 12.07.2018 Data wza 21.05.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
MOL (MOL) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 127,50 HUF Data ust. prawa* 03.05.2018 Data wypłaty 16.05.2018 Data wza 12.04.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
MOL (MOL) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 127,50 HUF Data ust. prawa* 07.05.2018 Data wypłaty 16.05.2018 Data wza 12.04.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
MPLVER (VER) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,07 PLN Data ust. prawa* 26.11.2018 Data wypłaty 06.12.2018 Data wza 30.10.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.05.2017 - 30.04.2018
MWTRADE (MWT) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,46 PLN Data ust. prawa* 12.06.2018 Data wypłaty 28.06.2018 Data wza 26.04.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
NEUCA (NEU) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 6,40 PLN Data ust. prawa* 07.06.2018 Data wypłaty 20.06.2018 Data wza 27.05.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
NORTHC (NCT) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,20 PLN Data ust. prawa* 10.07.2018 Data wypłaty 31.07.2018 Data wza 22.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
NOWAGALA (CNG) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,05 PLN Data ust. prawa* 23.08.2018 Data wypłaty 10.09.2018 Data wza 18.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017; z kapitału zapasowego
ODLEWNIE (ODL) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,25 PLN Data ust. prawa* 14.06.2018 Data wypłaty 02.07.2018 Data wza 07.05.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
ONICO (ONC) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 3,00 PLN Data ust. prawa* 14.09.2018 Data wypłaty 05.10.2018 Data wza 28.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
OPONEO (OPN) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,35 PLN Data ust. prawa* 03.07.2018 Data wypłaty 20.07.2018 Data wza 12.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
ORBIS (ORB_C) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,60 PLN Data ust. prawa* 17.07.2018 Data wypłaty 03.08.2018 Data wza 12.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
ORION (ORN) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,22 PLN Data ust. prawa* 20.09.2018 Data wypłaty 15.11.2018 Data wza 21.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
ORZELBIA (OBL) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,12 PLN Data ust. prawa* 31.08.2018 Data wypłaty 14.09.2018 Data wza 28.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017; w tym: 5.879,81 tys. PLN z kapitału zapasowego
OUTDOOR (OUT) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,01 PLN Data ust. prawa* - Data wypłaty - Data wza 25.04.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.11.2017 - 31.10.2018
PAK (ZEP) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję (1) 0,60 PLN (2) 0,60 PLN Data ust. prawa* 01.08.2018 Data wypłaty (1) 16.08.2018 (2) 30.10.2018 Data wza 22.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
PBKM (BKM) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,90 PLN Data ust. prawa* 20.07.2018 Data wypłaty 31.07.2018 Data wza 29.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
PCCEXOL (PCX) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,09 PLN Data ust. prawa* 30.04.2018 Data wypłaty 10.05.2018 Data wza 20.04.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
PCCROKIT (PCR) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 8,31 PLN Data ust. prawa* 16.04.2018 Data wypłaty 08.05.2018 Data wza 06.04.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
PEKABEX (PBX) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,16 PLN Data ust. prawa* 20.07.2018 Data wypłaty 31.07.2018 Data wza 20.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
PEKAO (PEO) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 7,90 PLN Data ust. prawa* 06.07.2018 Data wypłaty 20.07.2018 Data wza 21.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
PEMANAGE (PEM) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 2,93 PLN Data ust. prawa* 09.07.2018 Data wypłaty 09.10.2018 Data wza 28.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017; w tym: 2.357,02 tys. PLN z kapitału zapasowego
PFLEIDER (PFL) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,20 PLN Data ust. prawa* 17.06.2018 Data wypłaty 11.07.2018 Data wza 11.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017; wyniki skonsolidowane przeliczone z EUR
PGSSOFT (PSW) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,62 PLN Data ust. prawa* 12.07.2018 Data wypłaty 31.07.2018 Data wza 25.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017; zaliczka: 0,14 PLN
PHN (PHN) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,27 PLN Data ust. prawa* 16.08.2018 Data wypłaty 31.08.2018 Data wza 19.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
PKNORLEN (PKN) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 3,00 PLN Data ust. prawa* 20.07.2018 Data wypłaty 03.08.2018 Data wza 26.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
PKO (PKO) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,55 PLN Data ust. prawa* 08.08.2018 Data wypłaty 22.08.2018 Data wza 18.05.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
PLASTBOX (PLX) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,09 PLN Data ust. prawa* 07.06.2018 Data wypłaty 15.06.2018 Data wza 29.05.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017; w tym: 367,56 tys. PLN z kapitału zapasowego
PLAY (PLY) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 2,57 PLN Data ust. prawa* 02.05.2018 Data wypłaty 10.05.2018 Data wza 07.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017; dywidenda okresowa, z zysków P4 sp.z o.o.
PLAYWAY (PLW) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 2,38 PLN Data ust. prawa* 10.07.2018 Data wypłaty 24.07.2018 Data wza 27.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
POLICE (PCE) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,53 PLN Data ust. prawa* 10.07.2018 Data wypłaty 24.07.2018 Data wza 04.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
PROJPRZM (PJP) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,10 PLN Data ust. prawa* 28.08.2018 Data wypłaty 12.09.2018 Data wza 29.05.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
PTWP (PTW) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,71 PLN Data ust. prawa* 09.07.2018 Data wypłaty 23.07.2018 Data wza 26.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
PULAWY (ZAP) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 4,46 PLN Data ust. prawa* 13.06.2018 Data wypłaty 27.06.2018 Data wza 06.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
PZU (PZU) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 2,50 PLN Data ust. prawa* 12.09.2018 Data wypłaty 03.10.2018 Data wza 28.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
QUANTUM (QNT) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 2,22 PLN Data ust. prawa* 16.08.2018 Data wypłaty 30.08.2018 Data wza 22.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
RAFAMET (RAF) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,24 PLN Data ust. prawa* 24.09.2018 Data wypłaty 08.10.2018 Data wza 26.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
RAINBOW (RBW) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,20 PLN Data ust. prawa* 27.06.2018 Data wypłaty 11.07.2018 Data wza 20.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
RAWLPLUG (RWL) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,33 PLN Data ust. prawa* 08.08.2018 Data wypłaty 24.08.2018 Data wza 22.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
RELPOL (RLP) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,40 PLN Data ust. prawa* 07.08.2018 Data wypłaty 22.08.2018 Data wza 12.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
ROB_C (ROB_C) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,30 PLN Data ust. prawa* 07.05.2018 Data wypłaty 14.05.2018 Data wza 25.04.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
ROBINSON (RBS) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,07 PLN Data ust. prawa* 26.06.2018 Data wypłaty 13.07.2018 Data wza 17.04.2019
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.11.2017 - 31.10.2018
ROPCZYCE (RPC) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,10 PLN Data ust. prawa* 24.07.2018 Data wypłaty 31.07.2018 Data wza 16.07.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
SANPL (SPL) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 3,10 PLN Data ust. prawa* 30.05.2018 Data wypłaty 14.06.2018 Data wza 16.05.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
SANTAND (SAN) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,18 EUR Data ust. prawa* 27.04.2018 Data wypłaty 02.05.2018 Data wza 23.03.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017; dywidenda wypłacona w ratach, możliwość pobrania nowych akcji
SEKO (SEK) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,45 PLN Data ust. prawa* 12.06.2018 Data wypłaty 26.06.2018 Data wza 17.04.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
SELENAFM (SEL) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,30 PLN Data ust. prawa* 02.07.2018 Data wypłaty 16.07.2018 Data wza 14.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
SILVANO (SFG) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,20 EUR Data ust. prawa* 17.07.2018 Data wypłaty 24.07.2018 Data wza 28.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
SIMPLE (SME) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,22 PLN Data ust. prawa* 01.08.2018 Data wypłaty 17.08.2018 Data wza 22.05.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
SKARBIEC (SKH) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 4,45 PLN Data ust. prawa* 25.10.2017 Data wypłaty 10.11.2017 Data wza 10.10.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.07.2017 - 30.06.2018
SNIEZKA (SKA) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 2,20 PLN Data ust. prawa* 12.06.2018 Data wypłaty 26.06.2018 Data wza 25.05.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
SONEL (SON) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,10 PLN Data ust. prawa* 29.06.2018 Data wypłaty 16.07.2018 Data wza 14.05.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
SOPHARM (SPH) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,11 BGN Data ust. prawa* 29.06.2018 Data wypłaty 23.07.2018 Data wza 15.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017; w tym: 773,07 tys. BGN z kapitału zapasowego
STALEXP (STX) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,29 PLN Data ust. prawa* 18.04.2018 Data wypłaty 18.05.2018 Data wza 04.04.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
STALPROD (STP) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 3,00 PLN Data ust. prawa* 13.07.2018 Data wypłaty 31.07.2018 Data wza 26.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
STALPROF (STF) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,18 PLN Data ust. prawa* 16.08.2018 Data wypłaty 05.09.2018 Data wza 17.05.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
STOMIL_S (SNK) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 3,00 PLN Data ust. prawa* 06.07.2018 Data wypłaty 26.07.2018 Data wza 27.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
TALEX (TLX) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,20 PLN Data ust. prawa* - Data wypłaty - Data wza 00.00.0000
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
TELVALPL (TLV) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,03 PLN Data ust. prawa* 21.05.2018 Data wypłaty 29.06.2018 Data wza 25.04.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
TERMOEXP (TME) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,15 PLN Data ust. prawa* 20.08.2018 Data wypłaty 03.09.2018 Data wza 29.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
TOYA (TOA) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,47 PLN Data ust. prawa* 03.07.2018 Data wypłaty 17.07.2018 Data wza 26.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
TRAKCJA (TRK) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,10 PLN Data ust. prawa* 25.09.2018 Data wypłaty 15.10.2018 Data wza 26.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
TRANSPOL (TRN) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,21 PLN Data ust. prawa* 24.07.2018 Data wypłaty 02.08.2018 Data wza 25.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017; w tym: 4.121,53 tys. PLN z kapitału zapasowego
ULMA (ULM) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 3,81 PLN Data ust. prawa* 10.05.2018 Data wypłaty 17.05.2018 Data wza 27.04.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017; w tym: 1.672,96 tys. PLN z kapitału zapasowego
UNIBEP (UNI) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję (1) 0,15 PLN (2) 0,05 PLN Data ust. prawa* 25.06.2018 Data wypłaty (1) 09.07.2018 (2) 20.09.2018 Data wza 13.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
UNICREDI (UCG) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,32 PLN Data ust. prawa* - Data wypłaty - Data wza 10.05.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
UNIMA (U2K) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,12 PLN Data ust. prawa* 19.09.2018 Data wypłaty 04.10.2018 Data wza 19.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017; z kapitału zapasowego
UNIMOT (UNT) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,70 PLN Data ust. prawa* 05.06.2018 Data wypłaty 19.06.2018 Data wza 17.05.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
unitid-44503 () uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,00 PLN Data ust. prawa* 29.09.2018 Data wypłaty 20.12.2018 Data wza 29.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
VERBICOM (VRB) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,02 PLN Data ust. prawa* 31.08.2018 Data wypłaty 20.12.2018 Data wza 28.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017; w tym: 9,81 tys. PLN z kapitału zapasowego
VINDEXUS (VIN) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,25 PLN Data ust. prawa* 27.06.2018 Data wypłaty 06.07.2018 Data wza 19.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
VOXEL (VOX) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,00 PLN Data ust. prawa* 28.05.2018 Data wypłaty 07.06.2018 Data wza 17.05.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
WADEX (WAX) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,35 PLN Data ust. prawa* 07.06.2018 Data wypłaty 21.06.2018 Data wza 30.05.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
WARIMPEX (WXF) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,06 EUR Data ust. prawa* 21.06.2018 Data wypłaty 22.06.2018 Data wza 14.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
WAT (WAT) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,80 PLN Data ust. prawa* 16.04.2018 Data wypłaty 18.04.2018 Data wza 09.04.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017; z kapitału zapasowego
WAWEL (WWL) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 25,00 PLN Data ust. prawa* 02.07.2018 Data wypłaty 10.07.2018 Data wza 20.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
WDB (WDB) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,10 PLN Data ust. prawa* - Data wypłaty - Data wza 25.05.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
WIELTON (WLT) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję (1) 0,10 PLN (2) 0,15 PLN Data ust. prawa* 30.05.2018 Data wypłaty (1) 20.06.2018 (2) 29.08.2018 Data wza 26.04.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017; I rata 0,10 PLN, II rata 0,15 PLN
WIRTUALN (WPL) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,96 PLN Data ust. prawa* 10.07.2018 Data wypłaty 20.07.2018 Data wza 25.04.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017; w tym: 20.204,04 tys. PLN z zysków z lat ubiegłych
WITTCHEN (WTN) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,84 PLN Data ust. prawa* 23.05.2018 Data wypłaty 30.05.2018 Data wza 14.05.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
WODKAN (WOD) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,09 PLN Data ust. prawa* 02.07.2018 Data wypłaty 12.07.2018 Data wza 19.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
WOJAS (WOJ) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,20 PLN Data ust. prawa* 13.07.2018 Data wypłaty 31.07.2018 Data wza 15.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
XBSPROLOG (XBS) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,40 PLN Data ust. prawa* 30.11.2018 Data wypłaty 18.12.2018 Data wza 31.10.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.07.2017 - 30.06.2018
XPLUS (XPL) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,03 PLN Data ust. prawa* 15.07.2018 Data wypłaty 20.08.2018 Data wza 26.06.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017
ZYWIEC (ZWC) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 26,00 PLN Data ust. prawa* 23.04.2018 Data wypłaty 10.05.2018 Data wza 12.04.2018
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2017 - 31.12.2017; w tym: 10.239,85 tys. PLN z funduszu zapasowego
Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »