Reklama

Gorsze wyniki Polenergii z energetyki wiatrowej

Za okres trzech kwartałów Grupa Polenergia osiągnęła wyniki na poziomie skorygowanych (znormalizowanych) EBITDA oraz zysku netto wynoszące odpowiednio 155,3 mln PLN oraz 23,7 mln PLN, co stanowi spadek w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o odpowiednio 8,2 mln PLN (-5%) i 40,0 mln PLN (-63%).

Mimo wzrostu przychodów ze sprzedaży o 6 proc., w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, Grupa Polenergii odnotowała spadek wyniku EBITDA, a wynik netto jest ujemny. Jednak po eliminacji czynników nadzwyczajnych grupa wykazała zysk netto, ale ponad dwukrotnie niższy niż rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Polenergia po trzech kwartałach 2016 roku są na poziomie 2 156,3 mln zł, co oznacza wzrost o 6 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Reklama

Jednak na poziomie operacyjnym (EBIT) grupa odnotowała stratę w wysokości 30,2 mln zł, wobec zysku rok wcześniej w wysokości 98,3 mln zł. EBITDA grupy za trzy kwartały 2016 roku wyniosła 158,2 mln zł, wobec 161,5 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego, co oznacza spadek o 2 proc. EBITDA skorygowana o czynnik nadzwyczajne była natomiast na poziomie 155,3 mln zł i była niższa niż rok wcześniej o 5 proc.

Pierwsze dziewięć miesięcy 2016 roku Grupa Polenergia zamknęła stratą netto w wysokości 74,2 mln zł, podczas gdy rok wcześniej wypracowała zysk netto na poziomie 52,7 mln zł. Z danych przedstawionych przez spółę wynika, że największym stopniu do ujemnego wyniku po trzech kwartałach przyczyniła się działalność deweloperska Grupy, która przyniosła stratę w wysokości 103,7 mln zł, wysoką stratę odnotował również segment energetyki wiatrowej - 27 mln zł oraz działalność segmentu obrotu - 6 mln zł.

Natomiast w segmencie energetyki konwencjonalnej Grupa odnotowała zysk netto w wysokości 56,7 mln zł, zyskowny był również segment dystrybucji (12,1 mln zł) i biomasy (2,5 mln zł). Po eliminacji czynników nadzwyczajnych, spośród których największy wpływ na wynik miał odpis aktualizacyjny developmentu (farmy wiatrowe i gazociąg Bernau - Szczecin) na poziomie 96,5 mln zł, Grupa Polenergia wykazała zysk netto po trzech kwartałach w wysokości 23,7 mln zł. Rok wcześniej skorygowany wynik netto był na poziomie 63,8 mln zł.

Segment energetyki wiatrowej zanotował spadek EBITDA (narastająco o 10,7 mln PLN, w samym trzecim kwartale wynik był gorszy o 10,3 mln PLN), przede wszystkim w rezultacie spadku cen zielonych certyfikatów oraz gorszych warunków wietrznych. Efekt ten został częściowo skompensowany ujęciem wyników farm wiatrowych Mycielin (o mocy 48 MW) oraz Skurpie (43,7 MW), które nie funkcjonowały w pełni w analogicznym okresie 2015 roku. Ponadto, w FW Łukaszów i Modlikowice dokonano redukcji kosztów operacyjnych w wyniku renegocjacji umowy serwisowej turbin.

W kolejnych kwartałach planowane są dalsze redukcje w innych farmach. EBITDA segmentu obrotu osiągnięta od początku roku, jak i w trzecim kwartale 2016 roku jest gorsza od ubiegłorocznej (o odpowiednio 9,9 mln PLN i 4,0 mln PLN), co było przede wszystkim spowodowane spadkiem cen zielonych certyfikatów, co wpłynęło na pogorszenie rentowności ich portfela. Efekt ten został tylko częściowo skompensowany przez lepsze wyniki w obszarze handlu gazem.

Wynik segmentu biomasy na poziomie EBITDA był w trzecim kwartale gorszy (1,9 mln PLN) od rezultatów osiągniętych w roku ubiegłym, ze względu na niższy wolumen sprzedaży. W ujęciu narastającym negatywne odchylenie wynosi -2,2 mln PLN. Należy zwrócić uwagę, na poprawę wyników narastająco w obszarze kosztów zarządzania Grupą związaną z powziętym programem oszczędnościowym.

Gorszy r/r wynik trzeciego kwartału był rezultatem rozliczania odpraw przez 2016 rok oraz wysokiej bazy roku 2015 (efekt zdarzeń jednorazowych). W rezultacie opisanych powyżej zdarzeń skorygowana marża EBITDA narastająco wyniosła 7,2% i była niższa od ubiegłorocznej. W samym trzecim kwartale marża wyniosła 4,7% i spadła w stosunku do ubiegłego roku głównie w wyniku spadku cen certyfikatów obciążającym wynik segmentów obrotu oraz wiatru.

Marża EBITDA na wyniku skorygowanym z wyłączeniem działalności obrotu (segment ten charakteryzuje się relatywnie niską marżą jednostkową przy bardzo wysokim wolumenie transakcji) wzrosła w omawianym okresie o ponad 4 p.p. do 35,5%, a w samym trzecim kwartale spadła o ponad 1 p.p. do 30,0%. Niższy wynik z działalności finansowej jest związany głównie ze wzrostem kosztów odsetek wynikającym z uruchomienia nowych projektów. Ponadto, na poziomie zysku netto wynik został obciążony odpisami aktualizującymi wartość projektów (farm wiatrowych w developmencie i należności co było związane z wejściem w życie tzw. ustawy odległościowej oraz gazociągu Bernau-Szczecin).

Skorygowana EBITDA za ostatnie 12 miesięcy (od 1 października 2015 roku do 30 września 2016 roku) wyniosła 214,7 mln PLN, co przy poziomie zadłużenia netto grupy na 30 września 2016 roku wynoszącego 786,6 mln PLN implikuje wskaźnik Zadłużenie netto/EBITDA na poziomie 3,66x.

Równolegle z bieżącą działalnością operacyjną kontynuowano prace nad rozwojem nowych projektów. W szczególności, w lipcu projekt Bałtk Środkowy III otrzymał Decyzję Środowiskową wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Trwa także przygotowanie projektów elektrowni wiatrowych na lądzie do udziału w systemie aukcyjnym. Na kolejnych stronach przedstawiono podział łącznego wyniku Grupy narastająco oraz w trzecim kwartale 2016 roku w podziale na segmenty działalności.

Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych

W dniu 15 lipca 2016 roku weszła w życie ustawo o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Ustawa zawiera postanowienia na podstawie których wprowadzono zakaz lokalizowania farm wiatrowych w odległości mniejszej niż 10-ciokrotność wysokości elektrowni licząc od gruntu do najwyższego punktu (wraz z wirnikiem i łopatami) od zabudowań mieszkalnych oraz obszarów przyrody chronionej.

Wspomniany zakaz nie jednak dotyczy projektów, które w dniu wejścia w życie ustawy mają pozwolenie na budowę lub są w ramach wszczętej procedury w sprawie wydania takiego pozwolenia. Ponadto, ustawa zakłada, że możliwość budowy nowej elektrowni wiatrowej na podstawie w/w pozwolenia na budowę możliwe jest tylko w okresie 3 lat od dnia wejście ustawy w życie.

W tym okresie musi być uzyskane pozwolenie na użytkowanie. Wskazane powyżej zapisy uniemożliwiły Spółce kontynuację dewelopementu szeregu projektów farm wiatrowych, co skutkowało koniecznością dokonania odpisów. Poza tym mogą one stanowić utrudnienie w realizacji (budowie) pozostałych projektów farm wiatrowych.

Wskutek bardzo niejasnych zapisów ustawy powstała wątpliwość co do podstawy obliczenia podatku od nieruchomości od elektrowni wiatrowych. W celu rozstrzygnięcia wspomnianej wątpliwości spółki grupy wystąpiły o wydanie przez właściwy organy (tj. organy gminy) interpretacji dotyczącej sposobu obliczania od nowego roku (tj. 2017) podatku od nieruchomości.

Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania Grupa otrzymała jedną odpowiedź na wspomniane wnioski. Zgodnie z nią od 2017 roku podatek od nieruchomości od elektrowni wiatrowych winien być obliczany wg nowych zasady. W ocenie Grupy uzasadnienie prawne wspomnianej interpretacji jest błędne, co uzasadnia konieczność zaskarżenia tej interpretacji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Dowiedz się więcej na temat: energetyki | energetyka wiatrowa

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »