Reklama

GPW pod wpływem awansu do rynków rozwiniętych przez FTSE Russell i zmian regulacyjnych na rynku towarowym

GK GPW wypracowała w III kwartale 2018 r. zysk netto na poziomie 37,7 mln zł. Wpływ na ten wynik miała m.in. decyzja Ministerstwa Energii, o m.in. podniesieniu obliga giełdowego do 100 proc. na rynku energii elektrycznej.

Nowe przepisy obowiązują oficjalnie od 2019 r., jednak już w minionym kwartale można było zaobserwować wzrost aktywności uczestników rynku energii elektrycznej. Informacja ta przełożyła się na wzrost wolumenów na rynku energii o ponad 130 proc. w ujęciu rocznym oraz wzrost przychodów z obrotu energią elektryczną o 148,9 proc. rdr. W III kwartale miało także miejsce przekwalifikowanie Polski z Emerging Markets do Developed Markets przez agencję FTSE Russell, co przełożyło się na rekordowe obroty na rynku akcji 21 września, które wyniosły 5,4 mld zł. Pomimo trudnego otoczenia rynkowego, GK GPW wypracowała stabilne przychody ze sprzedaży na poziomie 85,7 mln zł, co oznacza wzrost o 5,7 proc. rdr i niewielki spadek w ujęciu kwartalnym o 1,0 proc.

Reklama

-Wrześniowa reklasyfikacja przyczyniła się do wzrostu obrotów na giełdzie. W perspektywie długoterminowej korzyści może być znacznie więcej. Dostęp do nowej puli inwestorów to ogromna szansa na dalszy wzrost wolumenów i wycen polskich spółek. Przed nami okres wytężonej pracy, ale również nowych możliwości.- powiedział Marek Dietl, prezes GPW.

Grupa GPW wciąż koncentruje się na utrzymaniu wysokiej dyscypliny kosztowej. Wzrost kosztów operacyjnych wynika głównie z tego, że w III kwartale nastąpiło rozliczenie rocznej opłaty na rzecz KNF, która w 2018 r. wyniosła 12,5 mln zł w porównaniu do 5,6 mln zł w 2017 r. Wskaźnik kosztów do przychodów (C/I) ukształtował się na poziomie 50,2 proc., wobec 40,1 proc. w III kw. 2017 r. oraz 46,2 proc. w II kw. 2018 r.

Omówienie wyników finansowych Grupy GPW za III kw. 2018 r.

Zysk netto

Zysk netto Grupy GPW w III kw. 2018 r. wyniósł 37,7 mln zł (-19,8 proc. rdr i -52,3 proc. kdk). Spadek zysku netto jest w znacznej mierze spowodowany wyższym poziomem kosztów operacyjnych w związku z opłatą poniesioną przez GK GPW na rzecz KNF w wysokości 12,5 mln. zł.

Rynek Finansowy

Przychody z rynku finansowego

W III kw. 2018 r. przychody ze sprzedaży na rynku finansowym wyniosły 47,1 mln zł (-3,5 proc. rdr i 0,2 proc. kdk). Tym samym stanowiły one 55,0 proc. całkowitych przychodów ze sprzedaży Grupy GPW. Na przychody z rynku finansowego składają się przychody z tytułu: obsługi obrotu, obsługi emitentów i sprzedaży informacji.

" Obsługa obrotu na rynku finansowym

W III kw. 2018 r. przychody z obsługi obrotu na rynku finansowym wyniosły 30,7 mln zł w porównaniu do 31,9 mln zł rok wcześniej i 30,1 mln zł w II kw. 2018 r. Na pogorszenie wyniku największy wpływ miała niższa aktywność uczestników na rynku akcji.

Obsługa emitentów

W III kw. 2018 r. przychody Grupy GPW z obsługi emitentów na rynku finansowym wyniosły 5,4 mln zł, w porównaniu do 6,3 mln zł przed rokiem oraz 5,8 mln zł w II kw. 2018 r. Przychody z tytułu opłat za notowania osiągnęły 4,8 mln zł w III kw. 2018 r. w porównaniu z 4,9 mln zł rok wcześniej i 5,0 w II kwartale br. Głównym czynnikiem kształtującym wysokość przychodów za notowanie jest liczba notowanych emitentów na rynkach GPW oraz ich kapitalizacja na koniec poprzedniego roku. Niższa aktywność na rynkach IPO i SPO w III kw. 2018 r. przyczyniła się do spadku przychodów z tytułu wprowadzania do 0,6 mln zł, wobec 1,3 mln zł odnotowanych w analogicznym okresie przed rokiem. Jednocześnie jest to poziom zbliżony do I i II kwartału 2018 r., gdzie przychody te osiągnęły poziom 0,8 mln zł.

" Sprzedaż informacji

Przychody ze sprzedaży informacji w III kw. 2018 r. wyniosły 11,1 mln zł (+3,7 proc. rdr i -0,5 proc. kdk). Wzrost przychodów ze sprzedaży informacji w porównaniu do zeszłego roku wynika ze wzrostu liczby odbiorców danych GPW w tym także wzrostu liczby abonentów. Przychody z tej linii biznesowej stanowią już 12,9 proc. przychodów ze sprzedaży Grupy GPW.

Rynek Finansowy

Przychody z rynku towarowego

W III kw. 2018 r. przychody ze sprzedaży na rynku towarowym wyniosły 38,1 mln zł (+19,2 proc. rdr i -2,8 proc. kdk), a więc odpowiadały za 44,5 proc. całkowitych przychodów Grupy GPW w tym okresie. Na przychody z rynku towarowego składają się przychody z tytułu: obsługi obrotu, prowadzenia rejestru świadectw pochodzenia i rozliczenia transakcji.

" Obsługa obrotu na rynku towarowym

Przychody z obsługi obrotu na rynku towarowym w III kw. 2018 r. wyniosły 20,3 mln zł (+21,8 proc. rdr i +3,6 proc. kdk). W III kw. 2018 r. wzrosły przychody z obrotu energią, kształtując się na poziomie 5,3 mln zł (+148,9 proc. rdr i +22,4 proc. kdk). Przychody z obrotu gazem w tym okresie wyniosły 3,1 mln zł (+60,4 proc. kdk i -8,8 proc. rdr). Z kolei przychody z tytułu obrotu prawami majątkowi do świadectw pochodzenia sięgnęły 9,0 mln zł (7,3 proc. rdr i -15,2 proc. kdk). Przychody Grupy z tytułu innych opłat od uczestników rynku towarowego w III kw. 2018 r. wyniosły 2,9 mln zł (+6,1 proc. rdr i +6,1 proc. kdk). Wysokość innych opłat od uczestników rynku zależy w dużej mierze od liczby i aktywności Członków IRGiT, w szczególności liczby wykonywanych transakcji.

" Prowadzenie Rejestru Świadectw Pochodzenia

W III kw. 2018 r. zanotowano wzrost przychodów z prowadzenia RŚP 13,5 proc. w stosunku rocznym, oraz spadek o 26,6 proc. w ujęciu kwartalnym. Wzrost przychodów z tytułu prowadzenia RŚP w stosunku do analogicznego okresu 2017r. wynikał z wyższej aktywności w zakresie umarzania świadectw pochodzenia.

" Rozliczenie transakcji

Przychody z rozliczenia transakcji w III kw. 2018 r. wyniosły 11,1 mln zł (+18,0 proc. rdr i +5,7 proc. kdk). Na zmianę przychodów z tego tytułu wpływ mają wolumeny obrotu na wszystkich rynkach prowadzonych przez TGE.

" Sprzedaż informacji

Przychody ze sprzedaży informacji na rynku towarowym w III kw. 2018 r. osiągnęły poziom 103 tys. zł wobec 87 tys. zł w analogicznym okresie przed rokiem i 132 tys. zł w II kw. 2018 r.

Koszty działalności operacyjnej

W III kw. 2018 r. koszty działalności operacyjnej wyniosły 43,0 mln zł (+7,6 proc. kdk i +32,4 proc. rdr). Wskaźnik kosztów do przychodów (C/I) ukształtował się na poziomie 50,2 proc. wobec 40,1 proc. w III kw. 2017 r. oraz 46,2 proc. w II kw. 2018 r.

" W III kwartale koszty amortyzacji były wyższe w ujęciu rocznym +8,3 proc. a w kwartalnym spadły o 1,8 proc. osiągając poziom 7,9 mln zł. Wzrost kosztów amortyzacji rdr wynika z amortyzacji dwóch nowych systemów wprowadzonych w 2017 r. w TGE : X-Stream (maj) i Sapri (listopad).

" Łączne koszty osobowe wyniosły 16,5 mln zł w III kw. 2018 r. w porównaniu z 16,6 mln w poprzednim kwartale oraz 15,1 w III kwartale 2017 r. Wzrost kosztów rok do roku wynika m.in. z większego zatrudnienia oraz wzrostu wynagrodzeń.

" W III kwartale 2018 r. GK GPW odnotowała wzrost kosztów czynszów do poziomu 2,3 mln zł (+5,1 proc. rdr i +18,2 proc. kdk). Wzrost kosztów wynika z wynajęcia dodatkowej powierzchni na piątym piętrze siedziby GPW w celu poprawy warunków pracy GK GPW.

" Koszty usług obcych wyniosły w III kw. 2018 r. 11,1 mln zł, co oznacza spadek o 8,5 proc. rdr i spadek o 3,1 proc. w ujęciu kwartalnym. Podwyższony poziom kosztów związany był przede wszystkim z doradztwem przy sprzedaży Aquis Exchange oraz przy aktualizacji strategii w II kw. 2018 r.

Przychody i koszty finansowe

Przychody finansowe w III kwartale 2018 wyniosły 1,8 mln zł w porównaniu do 1,3 mln zł rok wcześniej i 48,2 mln zł w II kwartale bieżącego roku, które wynikały ze sprzedaży udziałów w spółce stowarzyszonej Aquis Exchange. W tym kwartale na przychody finansowe składają się głównie odsetki z tytułu lokat bankowych oraz nadwyżka dodatnich różnic kursowych. Natomiast na koszty finansowe, które osiągnęły 2,2 mln zł, największy wpływ miały koszty odsetkowe obsługi zadłużenia z tytułu emisji obligacji serii C, D i E wraz z kosztami emisji obligacji rozliczanymi w czasie.

Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych

W III kw. 2018 r. zysk Grupy GPW z tytułu udziału w zyskach jednostek stowarzyszonych wyniósł 3,4 mln zł, w porównaniu do 3,6 mln zł w III kw. 2017 r. oraz 4,5 mln zł w II kw. 2018 r. Na udział w zyskach jednostek stowarzyszonych miały wypływ przede wszystkim wyniki Grupy KDPW i Centrum Giełdowego.

Opr. KM

Dowiedz się więcej na temat: russell

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »