Reklama

Grupa Azoty, PKOBP, Bank Handlowy, Agora: Publikacja raportów za III kwartał br.

Spółki notowane na GPW publikują raporty finansowe za trzeci kwartał br. To doskonały moment, by zapoznać się z wynikami tych największych, ocenić ich zdolności do generowania zysku, ogólną kondycję w sektorze i sytuację polskiej gospodarki. Jak na tle rynku wypadają największe podmioty notowane na giełdzie, czyli rodzime blue-chipy?

Spółka, zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, musi raporty finansowe przekazywać jednocześnie do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych i informacji publicznej. Spółki mają dokładnie 45 dni na publikację danych od zakończenia danego okresu obrotowego (np. kwartału). Prezentujemy wyniki tych, które dzisiaj (9 listopada) pokazały swoje wyniki.

Zysk netto PKO BP - 7 proc. powyżej konsensusu

Zysk netto grupy PKO BP w trzecim kwartale 2015 roku spadł do 815,2 mln zł z 873,4 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się jednak 7 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 759,5 mln zł. Zysk netto w III kwartale spadł 7 proc. rdr i wzrósł 16 proc. kdk. Wskaźnik ROE wynosi 10,2 proc.

Reklama

Po trzech kwartałach 2015 roku zysk grupy PKO BP wynosił 2,16 mld zł, czyli spadł 14,5 proc. rdr.

Wynik odsetkowy banku w trzecim kwartale wyniósł 1.818,1 mln zł i okazał się nieznacznie, 3 proc., wyższy od oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 1.764,6 mln zł (w przedziale oczekiwań 1.725-1.812 mln zł). Wynik odsetkowy spadł 8 proc. rdr i wzrósł 8 proc. kdk. Marża odsetkowa na koniec III kwartału 2015 roku zmniejszyła się rdr o 0,5 pp do 3,1 proc.

Wynik z prowizji w III kwartale 2015 roku wyniósł 720,5 mln zł i był zbliżony do szacunków rynku, który spodziewał się 735,3 mln zł (oczekiwania wahały się od 713 mln zł do 757 mln zł). Wynik z prowizji spadł 1 proc. rdr i 5 proc. w ujęciu kwartalnym.

Koszty wyniosły 1.335,5 mld zł, czyli były lekko (2 proc.) niższe od oczekiwań (1.359,7 mln zł).

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w trzecim kwartale 2015 roku 362,3 mln zł, czyli były zgodne z oczekiwaniami. Rynek oczekiwał odpisów na poziomie 363,4 mln zł. Odpisy spadły 24 proc. rdr i 3 proc. kdk. Koszt ryzyka na koniec III kwartału 2015 roku wyniosły 78 pb.

Kredyty netto pod koniec września 2015 roku wynosiły 185,2 mld zł, rosnąc 3,8 proc. rdr i spadając 0,1 proc. kdk. Depozyty wynoszą 178,3 mld zł, rosnąc 4,1 proc. rdr i spadając 0,5 proc. kdk.

W segmencie bankowości detalicznej nowa sprzedaż kredytów wyniosła w III kwartale 6,8 mld zł, podczas gdy w II kwartale 6,9 mld zł. Sprzedaż kredytów hipotecznych wyniosła 2,3 mld zł, a bankowości detalicznej i prywatnej 3,1 mld zł.

PKO BP ocenia, że w drugim półroczu 2015 roku sprzedaż kredytów konsumpcyjnych i hipotecznych będzie wyższa niż w I połowie roku - poinformował w poniedziałek bank.

- Drugie półrocze powinno być lepsze od pierwszego od względem sprzedaży w segmencie kredytów konsumpcyjnych i hipotecznych. Chcemy także zwiększać udział w kredytowaniu przedsiębiorstw - powiedział, cytowany w komunikacie, Zbigniew Jagiełło, prezes banku.

W I połowie 2015 roku nowa sprzedaż kredytów hipotecznych wyniosła około 4,6 mld zł. W III kwartale sprzedaż tych kredytów wyniosła 2,3 mld zł.

GPW

Sprawdź bieżące notowania GPW na stronach BIZNES INTERIA.PL

Grupa medialna Agora SA - strata wyniosła 6,6 mln zł

Agora odnotowała w trzecim kwartale 6,6 mln zł straty netto wobec 10,1 mln zł straty rok temu. Strata była o 32 proc. niższa od oczekiwań analityków, którzy spodziewali się 9,7 mln zł ujemnego wyniku.

Zysk EBITDA grupy w trzecim kwartale wyniósł 19,8 mln zł i był o 48 proc. wyższy od konsensusu PAP. Rok wcześniej EBITDA wyniosła 14 mln zł. Marża EBITDA grupy sięgnęła 7,6 proc., podczas gdy rok temu wynosiła 5,7 proc.

Przychody Agory osiągnęły 259,8 mln zł, rosnąc o 6,5 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem. Analitycy spodziewali się 252,7 mln zł przychodów.

Spółka poprawiła łączną sprzedaż usług reklamowych do 125,3 mln zł, o 6,5 proc. rok do roku. Tzw. pozostała sprzedaż wzrosła o prawie 30 proc. do 32,7 mln zł. Pozytywny wpływ na wysokość tej pozycji miały głównie przychody z działalności filmowej oraz przychody z działalności Wydawnictwa Agora - czytamy w raporcie.

W podziale na segmenty, prasa zanotowała przychody na poziomie 71 mln zł, prawie identycznym jak w ubiegłym roku. Minimalnie wzrosły przychody ze sprzedaży Gazety Wyborczej (o 0,4 proc. do 24,7 mln zł). Przychody z reklam spadły o 1,6 proc. do 37,9 proc.

Segment film i książka osiągnał sprzedaż na poziomie 65,6 mln zł, o 14,1 proc. więcej niż rok wcześniej. Przychody z działalności wydawniczej wzrosły o prawie 70 proc. do 11,3 mln zł. Reklama zewnętrzna poprawiła przychody o 9,5 proc. do 35,6 mln zł. Internet zanotował wzrost o 12,5 proc. do 33,4 mln zł. Sprzedaż w segmencie radio wyniosła 22,6 mln zł, o 29 proc. więcej rok do roku.

Druk pozostał prawie stabilny (spadek o 0,3 proc.) na poziomie 39,9 mln zł. Koszty operacyjne Agory wzrosły do 264,2 mln zł, o 4,1 proc. rok do roku. Największa pozycja kosztowa - usługi obce - wzrosła o 10,2 proc. do 87,2 mln zł.

KOMENTARZ BDM -AGORA: Spółka podała dane za 3Q'15. Wyniki są dobre i przewyższają nasze wcześniejsze oczekiwania (spodziewaliśmy się płaskiego odczyty r/r). Agorze pomaga sprzyjająca sytuacja na rynku reklamy. Tym tłumaczymy nasze niedoszacowanie wyników w obszarze prasy ora reklamy zewnętrznej. Dodatkowo w segmencie film i książka było jeszcze widać efekt projektu Wiedźmin 3. Podsumowując, wymowa wyników pozytywna. Kluczowe znaczenie dla wyników całorocznych będzie miał okres 4Q. Na rok 2016 oczekujemy erozji wyników względem 2015 roku.

Agora oczekuje, że łączne nakłady inwestycyjne na uruchomienie programu telewizyjnego na nowym multipleksie wyniosą ok. 30 mln zł. W pierwszej fazie inwestycje sięgną 10 mln zł - podał na konferencji prezes spółki Bartosz Hojka.

- Po maksymalnie 14 dniach od przyznania decyzji dofinansujemy naszą spółkę zależną kwotą 10 mln zł. Łącznie oczekujemy nakładów inwestycyjnych takich jak w przypadku kanału Stopklatka, czyli ok. 30 mln zł - powiedział prezes.

- Czekamy na formalną decyzję KRRiT, będziemy też podejmować decyzje o tym, czy odwoływać się od decyzji w sprawie tych kanałów, na które nie odzyskamy koncesji. Dodatkowo trwa obecnie postępowanie odwoławcze w konkursie na wybór operatora multipleksu, które również będzie miało wpływ na uruchomienie platformy - dodał.

Hojka podał też, że w ciągu kilku miesięcy od podania formalnych decyzji Agora będzie w stanie uruchomić program telewizyjny.

KRRiT przyznała cztery koncesje na programy w ramach nowego multipleksu telewizyjnego. Wśród zwycięzców konkursu jest Green Content, spółka zależna Agory. Agora informowała, że wysokość opłaty za dziesięcioletnią koncesję za kanał na MUX-8 wyniesie 13,5 mln zł

Bank Handlowy - zysk netto na poziomie 141 mln złotych

Zysk netto grupy Banku Handlowego w trzecim kwartale 2015 roku spadł do 140,9 mln zł z 228,4 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się nieznacznie poniżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 145,6 mln zł. Wynik odsetkowy banku w trzecim kwartale wyniósł 236,7 mln zł i był 4 proc. poniżej oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 246,5 mln zł (w przedziale oczekiwań 240-251 mln zł). Wynik z prowizji w III kwartale 2015 roku wyniósł 168,7 mln zł i był 6 proc. powyżej szacunków rynku, który spodziewał się 159,3 mln zł (oczekiwania wahały się od 150 mln zł do 165 mln zł). Saldo rezerw w trzecim kwartale było dodatnie i wyniosło 22,3 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem, że bank zawiąże rezerwy w wysokości 4,3 mln zł.

Bank Handlowy chce na początku 2016 roku przedstawić nową trzyletnią strategię. Bank ocenia, że nałożenie podatku w wysokości 0,39 proc. sumy aktywów obniżyłoby jego zysk brutto o około 190 mln zł - poinformował na konferencji Sławomir Sikora, prezes banku.

- Kończymy 3-letni plan ze strategii. Na przełomie tego roku i 2016 roku przedstawimy plan na 2016-2018 rok - powiedział na konferencji Sikora, dodając, że strategia byłaby przedstawiona w okolicy publikacji wyników za 2015 rok.

- Silna pozycja kapitałowa banku jest ważna w kontekście wzrostu. Stabilność ta pozwala nam konsekwentnie utrzymać politykę dywidendową - dodał. Pod koniec września wskaźnik Tier1 banku wyniósł 16,2 proc.

Prezes ocenił, że 2016 roku przyniesie wzrost obciążeń publicznych dla sektora bankowego. Udział banku w funduszu wsparcia dla kredytobiorców bank szacuje na nie więcej niż 1 mln zł.

- Biorąc pod uwagę naszą bardzo dobrą sytuację klientów i model działania oceniamy, że nasz udział w funduszu BGK nie przekroczy 1 mln zł - zapowiedział Sikora.

- Zakładamy, że bankowość będzie płacić wyższe daniny publiczne w postaci podatków, opłat na BFG w związku z kryzysem w niebankowych instytucjach finansowych oraz zapłaci dodatkowe podatki - dodał.

Prezes ocenił, że nałożenie na bank podatku w wysokości 0,39 proc. sumy aktywów obniżyłoby zyskowność brutto banku o około 190 mln zł. - Gdyby ten podatek obowiązywał od IV kwartału roczne obciążenie wyniku brutto wyniosłoby 190 mln zł - powiedział Sikora. Prezes poinformował o wprowadzeniu nowej aplikacji Citi Mobile, dzięki której bank chce odzyskać pozycję lidera w obszarze bankowości mobilnej. - Chcemy z tą nową aplikacją aspirować do pozycji lidera na rynku bankowości mobilnej - powiedział Sikora.

Grupa Azoty - sprzedaż na poziomie 2269 mln zł

Zysk netto Grupy Azoty, przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej, wzrósł w III kw. 2015 r. do 73,6 mln zł z 4,6 mln zł przed rokiem i był wyższy od konsensusu rynkowego na poziomie 39,8 mln zł.Zysk operacyjny grupy wzrósł w tym okresie do 103,9 mln zł z 1,9 mln zł przed rokiem. Analitycy zakładali, że EBIT wyniesie 60,3 mln zł. EBITDA wyniosła 223,5 wobec 128,2 mln zł rok wcześniej. Rynek zakładał, że EBITDA wyniesie 184,5 mln zł.

Z kolei przychody grupy wzrosły do 2401 mln zł z 2269 mln zł przed rokiem. Konsensus zakładał sprzedaż na poziomie 2179,3 mln zł.

Segment tworzywa zanotował 18,4 mln zł straty operacyjnej. Rok wcześniej było to minus 18,5 mln zł.

Chemia miała 5,8 mln zł straty operacyjnej, podobnie jak rok wcześniej. Z kolei strata energetyki wyniosła blisko 3 mln zł wobec 3,9 mln zł straty przed rokiem. Jak podaje spółka w komentarzu do wyników, na rynku nawozów azotowych na początku III kw. tego roku odczuwalny był niższy popyt z uwagi na trwające żniwa.

"Sytuacja uległa zmianie (...) na przełomie sierpnia i września. Z uwagi na rozpoczęcie prac agrotechnicznych pod oziminy zapotrzebowanie na nawozy azotowe wzrosło. Czynnikami ograniczającymi popyt w tym okresie były nadal utrzymujące się niekorzystne warunki atmosferyczne oraz niskie ceny płodów rolnych" - napisano w raporcie.

Spółka informuje, że całość dokonywanych w tym okresie zakupów realizowana była na bieżące potrzeby.

"Pomimo odnotowywanego powtarzalnego do tej pory trendu do zwiększania popytu po zakończeniu przerwy wakacyjnej, tendencja ta staje się coraz słabsza w odniesieniu rok do roku, a za jego główną przyczynę należy uznać niepewność co do dalszego rozwoju sytuacji rynkowej i dynamicznie zmieniającego się poziomu cen" - informuje spółka.

KOMENTARZ BDM AZOTY: Wyniki są dużo lepsze od naszych (+47% EBITDA) jak i rynkowych oczekiwań (+21%). Zaskoczenie (+71 mln PLN) wynika ze świetnego rezultatu Puław (+60 mln PLN EBITDA), nieco lepszego w samym Tarnowie (+4,3 mln PLN EBITDA) i zapewne w ZAK gdzie zakładaliśmy spadek wyników r/r z uwagi na trudne otoczenie w alkoholach OXO i przedłużony postój remontowy (wyniki ZAK spółka pokazuje w prezentacji). Nieco rozczarowały Police (-2,6 mln PLN EBITDA). Wysoki CFO (518 mln PLN) ale dług netto rośnie przez wysoki CAPEX (ponad 1 mld PLN po 1-3Q'15) z 284 mln PLN do 410 mln PLN. EV/EBITDA 8,3x).

GPW

Sprawdź bieżące notowania GPW na stronach BIZNES INTERIA.PL

KOMENTARZ BDM PULAWY:

Wyniki są dużo lepsze od naszych (+103% EBITDA) jak i rynkowych oczekiwań (+47%). Zaskoczenie (+60 mln PLN) wynika z niższych cen gazu. Spółka podała, że efektywny spadek taryfy PGNiG to 24% r/r wobec naszych oczekiwań 16% r/r. W rezultacie musiała zaksięgować bonusy, których nie zakładaliśmy. Dodatkowo stopień dywersyfikacji gazu to ponad 60%, podczas gdy my zakładaliśmy poziom 40% (z 1H'15). W Europie ceny gazu są jeszcze niższe niż taryfowe, co dało dodatkowe efekty. Lepiej poradził sobie także segment tworzywowy. My sugerowaliśmy się danymi GUS, które wskazywały na załąmanie rynku w 3Q'15. Gotówka netto spada z 385 mln PLN do 280 mln PLN przez wysoki CAPEX. EV/EBITDA 5,1x.

Opr. BB,MZB

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »