Reklama

KGHM zakończył konsultacje społeczne w sprawie rozbudowy OUOW "Żelaznego Mostu"

Trwają zaawansowane prace przygotowawcze do rozbudowy Obiektu Unieszkodliwia-nia Odpadów Wydobywczych "Żelazny Most" o Kwaterę Południową. KGHM blisko współpracuje w tej sprawie z gminami, na których terenie położony jest zbiornik.

W piątek, 18 lipca, podpisał porozumienie z mieszkańcami pięciu miejscowości, które najbliżej będą sąsiadować z przyszłą Kwaterą Południową.

Reklama

"Żelazny Most" to największy w Europie obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, powstałych po wzbogacaniu rudy miedzi. KGHM rocznie wydobywa ok. 30 mln ton rudy mie-dzi, ponad 29 mln ton to odpady, które są deponowane w OUOW "Żelazny Most". Początko-wo zakładano, że zbiornik będzie czynny do roku 2015 - 2016, kiedy, według ówczesnych szacunków, miała zakończyć się eksploatacja złoża w kopalniach KGHM. Dzisiaj KGHM wdraża nowe technologie, która umożliwiają zejście z wydobyciem na głębokość poniżej 1200 m. Ich zastosowanie zapewni KGHM możliwość prowadzenia eksploatacji przez kolejne 20-30 lat. Dzięki temu KGHM nadal będzie wspierać rozwój sąsiadujących z nim gmin i lokalnych społeczności.

Przedłużenie życia kopalń wymaga rozbudowy OUOW "Żelazny Most". Przeprowadzono bardzo dokładne analizy i konsultacje z Zespołem Ekspertów Międzynarodowych, który od początku działalności OUOW "Żelazny Most" czuwa nad jego bezpieczeństwem. Na ich podstawie przygotowano koncepcję rozbudowy obiektu o Kwaterę Południową o powierzchni ok. 609 ha. Teren rozbudowy obejmie część północnego stoku Wzgórz Dalkowskich. W gra-nicach planowanej rozbudowy znajdują się tereny należące do Lasów Państwowych - 540 ha, do KGHM Polska Miedź S.A. - 67 ha i do gminy Polkowice - 1,3 ha.

- Dzięki temu zwiększamy powierzchnie składowania odpadów oraz ograniczamy podno-szenie zapór o kolejne kilkadziesiąt metrów. To jest wariant rozbudowy zapewniający naj-wyższy możliwy poziom bezpieczeństwa obiektu, a co za tym idzie sąsiadujących z nimi miejscowości - informuje Wiesław Świerczyński, dyrektor ds. technicznych w Zakładzie Hy-drotechnicznym.

Zgodnie z realizowaną przez KGHM polityką dobrego sąsiedztwa, przyjęto, że planowana rozbudowa może zostać zrealizowana jedynie przy współpracy z lokalnym samorządem i mieszkańcami. Dla takiej współpracy niezwykle istotny jest dialog społeczny i rzetelna wy-miana informacji pomiędzy kluczowymi partnerami tego przedsięwzięcia. Jesienią 2013 roku przedstawiciele KGHM wspólnie z burmistrzem Polkowic i mieszkańcami, rozpoczęli rozmo-wy o wyzwaniach związanych z rozbudową obiektu oraz o potrzebach społecznych, które w perspektywie kilkunastu lat będą szczególnie ważne dla mieszkańców i gminy w kontekście działalności Kwatery Południowej. Przez kilka miesięcy odbywały się sesje konsultacyjne w pięciu miejscowościach, które najbliżej sąsiadować będą z przyszłą Kwaterą Południową: Tarnówek, Żelazny Most, Dąbrowa, Pieszkowice i Komorniki. Fakt podpisania porozumienia ma dużą wagę dla jego głównych sygnatariuszy.

- Po raz pierwszy we współpracy naszej firmy z lokalnym samorządem i społecznościami zdecydowaliśmy się na tak innowacyjny i pogłębiony proces dialogu społecznego. Głęboko wierzę, że wiedza, jaką zyskaliśmy wszyscy, jako partnerzy dialogu, o swoich potrzebach, wzajemnym oddziaływaniu oraz możliwościach i ograniczeniach, działania będzie dobrym fundamentem do naszej sprawnej współpracy na kolejne lata. Jestem przekonany, że wy-pracowane postanowienia w ramach porozumienia przełożą się realnie na poprawę jakości życia mieszkańców - zapewnia Herbert Wirth, prezes KGHM.

Podobnie podpisane porozumienie komentuje Wiesław Wabik, burmistrz Polkowic:

- To jest pierwsze tego rodzaju wspólne przedsięwzięcie, które wymagało nie tylko odpowie-dzialności, lecz również wyobraźni. Mam wrażenie, że udało się nam pogodzić wartości spo-łeczne z celami korporacyjnymi. Projekt zakończył się powodzeniem, ale o 100 procentowym sukcesie będziemy mogli powiedzieć, gdy wszystkie mechanizmy i uzgodnienia będą w prak-tyce przestrzegane, a nawet częściowo doskonalone, jeśli zajdzie taka potrzeba.

O równy udział wszystkich stron w procesie dialogu społecznego oraz wzajemne zrozumienie potrzeb i ram możliwości współpracy dbali niezależni moderatorzy z firmy Goodbrand & Company Polska.

- Prace w ramach dialogu społecznego zaprojektowaliśmy i staraliśmy się prowadzić w taki sposób, aby każda ze stron miała możliwość gruntownie zrozumieć swoje potrzeby, oczeki-wania, ale także ograniczenia w działaniach. Z wielką satysfakcją obserwowaliśmy, jak dzięki partnerskiemu dialogowi osiągnięto porozumienie, które wymagało ogromnego zaangażo-wania każdej ze stron - komentuje Paweł Niziński, prezes Goodbrand & Company Polska.

Porozumienie obowiązywać będzie przez dwa lata z możliwością przedłużenia. Strony będą spotykać się dwa razy do roku w celu potwierdzania realizacji wzajemnych zobowiązań. Za-kłada ono m.in. organizowanie wypoczynku dla dzieci oraz opieki zdrowotnej i badań miesz-kańców, tym tzw." białych sobót", pomoc KGHM w rozwoju infrastruktury na terenach wiej-skich a także współpracę w podnoszeniu wiedzy i umiejętności zawodowych mieszkańców.

Sprawdź notowania spółki KGHM na stronach INTERIA.PL

- - - - -

KGHM jest globalną grupą kapitałową, będącą największym producentem srebra i ósmym pod względem wielkości producentem miedzi na świecie. Spółka posiada osiem kopalń oraz liczne projekty rozwojowe i eksploracyjne w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA.

Oprócz miedzi i srebra KGHM wydobywa i produkuje ren, ołów, złoto, molibden, nikiel i platynowce. Istotna część posiadanych przez spółkę zasobów zlokalizowana jest w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym. W drugiej połowie 2014 roku planowane jest techniczne otwarcie i rozpoczęcie produkcji w należącej do KGHM i Sumitomo kopalni Sierra Gorda w Chile, będącej siódmym największym projektem górniczym na świecie. W kopalni prowadzone będzie wydobycie miedzi, molibdenu i złota.

Opr. MZB

Dowiedz się więcej na temat: Żelazny most

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »