Reklama

Orion Investment SA kończy rok z bardzo wysokim zyskiem

Grupa Orion Investment SA, spółka notowana na rynku NewConnect, zajmująca się realizacją projektów deweloperskich, zakończyła 2014 r. zyskiem netto wynoszącym 8744 tys. zł i przychodami na poziomie 30 532 tys. zł. Tak znakomite wyniki finansowe udało jej się osiągnąć poprzez bardzo wysoką sprzedaż lokali mieszkalnych w inwestycji Trzy Ogrody w Krakowie.

W IV kw. ub. roku spółka wypracowała w ujęciu skonsolidowanym 3345 tys. zł zysku netto przy przychodach sięgających 12 646 tys. zł. W analogicznym okresie 2013 r. Grupa Orion Investment SA miała stratę netto przekraczającą 241 tys. zł, a jej sprzedaż wyniosła blisko 209 tys. zł. Cały 2013 r. Emitent zakończył przychodami na poziomie 4023 tys. zł oraz niewielkim zyskiem sięgającym 156 tys. zł. Dzięki skutecznej polityce sprzedażowej lokali mieszkalnych usytuowanych w inwestycji Trzy Ogrody w Krakowie, Spółka odnotowała w 2014 r. najlepsze wyniki finansowe w swoje historii.

Reklama

W ostatnim kw. 2014 r. Grupa Orion Investment SA rozpoczęła prace budowlane przy nowym projekcie inwestycyjnym realizowanym w Zabierzowie. Plany zakładają, że powstanie tam 30 budynków w zabudowie szeregowej oraz bliźniaczej. Zarząd spółki prognozuje, iż realizacja tego przedsięwzięcia pozwoli na utrzymanie wysokiego tempa poprawy wyników finansowych w nadchodzących kwartałach.

- Dobry wynik finansowy w 2014 roku to efekt sprzedaży części mieszkań z I etapu Osiedla Trzy Ogrody. Cała inwestycja podzielona jest na cztery etapy. Zainteresowanie lokalami jest bardzo duże i oceniamy, że pozostałe mieszkania I etapu zostaną sprzedane w najbliższych miesiącach. W ostatnim czasie uruchomiliśmy również sprzedaż lokali w ramach II etapu Trzech Ogrodów oraz osiedla domów z Zabierzowie. Obie te inwestycje wpłyną na wyniki finansowe spółki w 2015 i 2016 roku - podsumowuje wyniki Tadeusz Marszalik, prezes zarządu spółki Orion Investment SA.

Spółka zamierza kontynuować politykę dywidendową z poprzednich lat i podzielić się ze swoimi akcjonariuszami zyskiem wypracowanym w 2014 r. Kwota jaka zostanie przeznaczona na ten cel wyniesie minimum 2,9 mln zł. Przy obecnym kursie akcji stopa dywidendy będzie niezwykle atrakcyjna dla inwestorów i może być jedną z najwyższych na całym rynku NewConnect.

- Spółka od trzech lat dzieli się z akcjonariuszami wypracowanym zyskiem. Jako zasadę przyjęliśmy wypłatę minimum 1/3 zysku w formie dywidendy, choć w ostatnim roku podjęliśmy dodatkowo decyzję o przeznaczeniu kwoty 2 mln złotych na skup akcji własnych. Wyniki 2014 roku oznaczają, że zgodnie z przyjętą zasadą zarząd zaproponuje na WZA do wypłatę dywidendy w łącznej kwocie co najmniej 2900 tys. zł - dodaje Marszalik.

W styczniu spółka podjęła decyzję o rozpoczęciu realizacji Programu skupu akcji własnych, na który zamierza przeznaczyć do 2 mln zł i nabyć nie więcej niż 32 312 akcji, stanowiących blisko 2,99 proc. w ogólnej liczbie akcji. Zarząd Grupy Orion Investment SA jest zdania, że obecny kurs akcji nie odzwierciedla ich rzeczywistej wartości szacowanej na podstawie analizy fundamentalnej. Wdrożenie Programu buy-back'u powinno pozwolić na urealnienie wyceny rynkowej oraz zwiększenie płynności obrotu.

Grupa Orion Investment SA to powiązane kapitałowo firmy deweloperskie z siedzibą w Krakowie. Orion Investment SA jest notowana na rynku NewConnect od lutego 2009 r. Do najważniejszych inwestycji Grupy Orion Investment SA należy zaliczyć budowę hali biurowo-produkcyjnej w Sosnowcu, 7-piętrowego apartamentowca "Przemysłowa 15" w Krakowie oraz realizowanie projektu "Trzy Ogrody" w Krakowie. Spółka prowadzi stabilną politykę dywidendową - dzieliła się z akcjonariuszami zyskiem za trzy ostatnie lata. W tym roku Orion Investment zamierza przenieść notowania swoich akcji na rynek regulowany GPW w Warszawie. Działania w tym zakresie mają zostać podjęte w I kwartale 2015 roku.

Opr. MD

Dowiedz się więcej na temat: ORIONINV | R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy