Reklama

Otwarcie sesji na GPW może wypaść neutralnie

Wtorkowe notowania na warszawskim parkiecie mogą rozpocząć się neutralnie, na co wskazuje zachowanie indeksów terminowych na rynkach bazowych - oceniają analitycy.

"Zmiana notowań kontraktów terminowych na DAX i S&P500 od piątkowego popołudnia implikuje neutralny początek sesji" - napisał w porannym komentarzu analityk BM Alior Banku Marcin Brendota.

ZWRÓĆ UWAGĘ:

* Benefit Systems podał, że zysk netto spadł rdr o 3,5 proc. do 26,8 mln zł - średnia prognoz analityków ankietowanych przez PAP Biznes wynosiła 21,2 mln zł;

* Benefit Systems szacuje na podstawie zysków grupy po trzech kwartałach i aktualizacji oszczędności kosztowych, że na koniec 2019 roku skonsolidowany zysk operacyjny EBIT wyniesie między 145 a 155 mln zł, a po oczyszczeniu o wpływ standardu MSSF 16 między 130 a 140 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie;

Reklama

* Premier Mateusz Morawiecki, który pozostanie szefem rządu, przedstawił w piątek skład swojego nowego gabinetu. Rząd będzie liczyć 20 resortów. Powstaną nowe ministerstwa m.in. resort nadzoru właścicielskiego i resort klimatu;

* Police - rozpoczęcie notowania jednostkowych praw poboru do akcji serii C w obrocie na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w Warszawie.

RYNKI AKCJI:

* Kontrakty terminowe na niemiecki DAX rosną o 0,31 proc., a na indeks S&P500 zyskują 0,15 proc.;

* Na giełdach w Azji utrzymują się dobre nastroje. W Japonii indeks Nikkei 225 zyskał 0,81 proc. W Chinach wskaźnik SCI na plusie o 0,09 proc. W Hongkongu indeks Hang Seng ze zwyżką o 0,47 proc. W Korei Południowej wskaźnik KOSPI w górę o 0,79 proc. W Indiach wolne;

* Poniedziałkowa sesja na Wall Street zakończyła się niewielkimi zmianami głównych indeksów, ale Dow Jones zdołał minimalnie poprawić swój dotychczasowy historyczny rekord. Rynki niepokoją się, że USA i Chiny mogą mieć problemy z zawarciem porozumienia handlowego.

Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,07 proc. i wyniósł 27.699,65 pkt. S&P 500 stracił 0,19 proc. i wyniósł 3.087,25 pkt. Nasdaq Comp. poszedł w dół 0,11 proc., do 8.466,30 pkt.;

* Na piątkowym zamknięciu WIG20 spadł o 0,74 proc. do 2255,46 pkt., WIG zniżkował o 0,5 proc. do 59.191,71 pkt., mWIG40 bez większych zmian na 3.759,27 pkt., a sWIG80 wzrósł 0,3 proc. do 11.545,41 pkt.

- - - - - -

Przegląd ważniejszych informacji o umowach i kontraktach zawieranych przez spółki publiczne od 4 do 10 listopada

MOSTOSTAL ZABRZE SA - otrzymanie przez spółkę zależną zamównienia od BASF Battery Materials Finland Oy w Finlandii

4 listopada 2019 roku spółka zależna emitenta MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe SA (MZRP) przyjęła zamówienie na dostawę konstrukcji stalowej w ramach realizacji projektu budowy nowej fabryki baterii BASF w Finlandii złożone przez BASF Battery Materials Finland Oy z siedzibą w Finlandii. Za realizację przedmiotu zamówienia MZRP otrzyma wynagrodzenie netto w wysokości 2,8 mln euro (około 12 mln PLN).

JHM DEVELOPMENT SA - podpisanie umowy z generalnym wykonawcą na budowę zespołu mieszkalnego wielorodzinnego w Łodzi

4 listopada 2019 roku emitent podpisał umowę z MIRBUD SA, której przedmiotem jest budowa zespołu mieszkalnego wielorodzinnego w Łodzi. Wartość Umowy: 40.680.000,00 zł netto.

ZUE SA - zawarcie umowy z Gminą Miasta Szczecin

4 listopada 2019 roku została podpisana przez spółkę umowa z Gminą Miasta Szczecin (zamawiający) na inwestycję pn. "Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w węźle Wyszyńskiego oraz placu Szarych Szeregów". Wartość netto umowy: 36,5 mln zł.

ERBUD SA - podpisanie znaczącej umowy przez spółkę zależną Erbud Operations Sp. z o.o.

Umowa zawarta w dniu 4 listopada 2019. Inwestor - Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Wartość kontraktu: 56 977 691,87 zł netto.

BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA - umowa na dostawę szczepionki przeciwgruźliczej BCG 10

4 listopada 2019 roku do spółki wpłynęła umowa podpisana przez Ministra Zdrowia, w imieniu którego działa Dyrektor Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia (kupujący), przedmiotem której jest sprzedaż i dostawa przez emitenta na rzecz Ministerstwa Zdrowia szczepionki przeciwgruźliczej BCG 10 w łącznej ilości 100 000 ampułek z terminami dostawy między styczniem a wrześniem 2020. Łączna wartość umowy wynosi 4 536 000 PLN.

WASKO SA - informacja o wyborze oferty spółki zależnej COIG S.A. jako najkorzystniejszej

5 listopada 2019 roku emitent otrzymał od spółki zależnej COIG SA informację o dokonaniu wyboru przez Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna (zamawiający) oferty jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Zakup i wdrożenie systemu finansowo-księgowego w Gminie Olsztyn". Wartość oferty z uwzględnieniem prawa opcji, wynosi 19 704 600 zł brutto.

ERBUD SA - podpisanie znaczącej umowy na roboty budowlane przy budowie Farmy Wiatrowej Szymankowo

5 listopada 2019 r. spółka PBDI SA z Torunia (podmiot zależny w 90% od emitenta) zawarła znaczącą umowę na roboty budowlane przy budowie Farmy Wiatrowej Szymankowo składającej się z 11 elektrowni wiatrowych o łącznej maksymalnej mocy 38,115 MW. Inwestorem jest Polenergia Farma Wiatrowa Szymankowo Sp. z o.o. Całkowita wartość kontraktu wynosi: 37.050.000,00 PLN netto.

POLENERGIA SA - zawarcie umów znaczących dla projektu Farmy Wiatrowej Szymankowo

5 listopada 2019 r. emitent - jako sponsor, spółka zależna emitenta - Polenergia Farma Wiatrowa Szymankowo Sp. z o.o. - jako kredytobiorca, oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, mBank SA, ING Bank Śląski SA - jako kredytodawcy zawarły umowę kredytów.

Na podstawie umowy kredytów, kredytodawcy udzielą Farmie Wiatrowej kredytu inwestycyjnego w łącznej kwocie do 107.000.000 zł na finansowanie budowy Farmy Wiatrowej oraz kredytu VAT w okresie budowy do wysokości 20.000.000 zł.

ATREM SA - otrzymanie informacji o wyborze oferty Konsorcjum z udziałem Atrem SA

6 listopada 2019 r. zarząd spółki powziął informację o wyborze oferty Konsorcjum z udziałem emitenta jako wykonawcy w składzie: Atrem SA (lider konsorcjum) - Firma Budowlana Dota sp. z o.o. sp.k. (partner konsorcjum)- New Amsterdam sp. z o.o. (partner konsorcjum) przez Miasto Poznań (zamawiający), w postępowaniu na realizację zamówienia pn. Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. Muzeum Enigmy w Poznaniu. Wartość oferty Konsorcjum wynosi 23.770.000,00 zł netto.

Szacowany udział prac przypisanych Atrem SA w łącznej wartości prac realizowanych przez Konsorcjum wynosi 28%.

TESGAS SA - zawarcie szeregu umów ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA

5 listopada 2019 r. zarząd emitenta (wykonawca) powziął informację, iż w okresie od 7 października 2019 roku do 5 listopada 2019 r. zawarł ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA (zamawiający) umowy na łączną szacunkową wartość 8.781.006,00 zł.

Umową o największej wartości jest umowa datowana na 31 października 2019 r. podpisana w trybie obiegowym, zawarta pomiędzy emitentem a zamawiającym, której przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Budowa stacji regulacyjnej na terenie ZZU Kamminke wraz z budową gazociągu DN300. Za wykonanie przedmiotu umowy emitentowi przysługiwać będzie wynagrodzenie w kwocie 4.118.100 zł

P.A. NOVA SA - zawarcie umowy kredytowej

6 listopada 2019 r. do siedziby spółki wpłynął podpisany egzemplarz umowy kredytowej pomiędzy mBankiem SA a emitentem jako kredytobiorcą, na mocy której Bank udziela emitentowi kredytu obrotowego w wysokości 9.700.000,00 zł z przeznaczeniem na refinansowanie i finansowanie budowy parku handlowego w Zielonej Górze realizowanej przez kredytobiorcę.

BUDIMEX SA - zawarcie umowy z Budimex Budownictwo Sp. z o.o.

6 listopada 2019 r. Budimex SA zawarł umowę z Budimex Budownictwo Sp. z o.o. (sp. zależna), na realizację części robót dla PKP Polskie Linie Kolejowe SA pn. "Realizację robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego na odcinku Most Wisła - Czechowice-Dziedzice - Zabrzeg". Wartość umowy: 1 371 757 307,60 zł netto (Zaakceptowana Kwota Kontraktowa).

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA - zawarcie umowy zakupu przez PGNiG Upstream Norway AS dodatkowych 10% udziału w złożu Duva od Pandion Energy

7 listopada 2019 roku spółka zależna emitenta - PGNiG Upstream Norway AS ("PUN") zawarła umowę zakupu dodatkowych 10% udziałów w licencjach PL636 i PL636B zawierających złoże Duva od Pondion Energy. Tym samym procentowy udział PUN w Licencjach wzrósł z 20% na 30%. Zakup licencji jest elementem Strategii Grupy Kapitałowej PGNiG na lata 2017-2022r. Umowa została zawarta pod warunkami zawieszającymi, w tym uzyskania zgód administracyjnych w Norwegii.

MOSTOSTAL ZABRZE SA - zmiana podmiotu w ramach finansowania Grupy Mostostal Zabrze przez mBank SA

7 listopada 2019 r. wpłynęła do emitenta umowa, na mocy której dokonano zmiany podmiotu będącego stroną finansowania inwestycyjnego z bankiem. Przedmiotowa zmiana, dokonana w celu reorganizacji zadłużenia Grupy, nastąpiła przez zawarcie umowy kredytowej MOSTOSTAL ZABRZE Nieruchomości Sp. z o.o. (MZN) z mBank SA o kredyt inwestycyjny w kwocie 6,11 mln zł z terminem spłaty do 30 października 2025 r.

ZPUE SA - informacja o odstąpieniu od istotnej umowy

7 listopada 2019 r. w odpowiedzi na wezwanie przez ZPUE SA spółki IPOPEMA Business Consulting sp. z o.o. (wykonawca) do realizowania obowiązków wynikających z umowy zawartej w dniu 9 marca 2018 r., jak również uzupełnienia braków dotychczas zrealizowanych prac, wykonawca złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

ELEKTROBUDOWA SA aktualizacja informacji o umowie z Polimex Opole Sp. z o.o. Sp. k.

7 listopada 2019 r. zarząd spółki zawarł aneks do umowy z Polimex Opole na dostawę materiałów pomocniczych i kompleksowy montaż pakietów wyposażenia elektrycznego, dostawę kabli, układanie, podłączanie i uszczelnianie ogniotrwałe kabli oraz uziemienie nadziemne tras kablowych wraz z pomiarem. Na mocy ww. aneksu rozszerzono przedmiot umowy o wykonanie dodatkowych prac oraz innych świadczeń na kwotę ok. 2,2 mln zł netto.

Dodatkowo spółka poinformowała, że wstępnie ustaliła z Polimex Opole warunki świadczenia usług w zakresie prac elektroinstalacyjnych na kwotę ok. 2 mln zł netto dotyczących dalszej realizacji określonego zakresu prac jaka jest potrzebna do zakończenia realizacji przedmiotu umowy.

CELON PHARMA SA - zawarcie umów z NCBR o dofinansowanie dwóch projektów spółki

7 listopada 2019 r. zarząd spółki powziął informację o podpisaniu przez NCBR dwóch umów o dofinansowanie projektów Celon Pharma SA.

PROJEKT 1: Rozwój przedkliniczny i kliniczny pierwszego w klasie, innowacyjnego, bispecyficznego immunoterapeutyku jako kandydata na lek w immunoterapii nowotworów - cBITE Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 43,6 mln zł, przyznana wysokość dofinansowania wynosi 26,7 mln zł.

PROJEKT 2: Opracowanie innowacyjnego, pierwszego w klasie, małocząsteczkowego, podwójnie ukierunkowanego terapeutyku o działaniu immunomodulującym i cytotoksycznym, jako kandydata na lek w terapii białaczek i nowotworów litych - CITY Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 45,7 mln zł, przyznana wysokość dofinansowania wynosi 27,9 mln zł.

FAMUR SA - podpisanie umowy na dostawę kompleksu ścianowego do Indonezji

8 listopada 2019 r. emitent podpisał z Gerbang Daya Mandiri PT z siedzibą w Indonezji (odbiorca) umowę na dostawę kompleksu ścianowego. Określony w umowie zakres dostaw obejmuje kombajn ścianowy, sekcje obudowy zmechanizowanej, przenośnik zgrzebłowy oraz aparaturę elektryczną, urządzenia transportowe i wyposażenie pomocnicze.

Łączna wartość umowy wynosi 10.465.750,00 Euro.

Biznes INTERIA.PL na Twitterze. Dołącz do nas i czytaj informacje gospodarcze

Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »