Reklama

Prognozy dla giełd lepsze niż dla rynku obligacji

Perspektywy dla giełd w regionie Europy Środkowo-Wschodniej są lepsze niż dla regionalnych rynków obligacji - wynika z badania instytutu ZEW i banku Erste.

Ankietowani w większości spodziewają się wzrostów indeksów giełdowych w regionie, wzrostu lub stabilizacji inflacji (poza Turcją), stabilizacji krótkoterminowych stóp procentowych oraz wzrostu lub stabilizacji długoterminowych stóp procentowych, a także stabilizacji kursów walut regionu względem euro i umocnienia dolara amerykańskiego względem euro.

Reklama

Oczekiwania gospodarcze dla regionu EŚW wraz z Turcją jako całości w lipcu pogorszyły się, a wśród poszczególnych krajów regionu poprawę zanotowano w przypadku Turcji, Austrii, Chorwacji i Rumunii. Oceny sytuacji bieżącej również się pogorszyły.

Indeks oczekiwań ekonomicznych dla Polski w lipcu 2014 r. spadł o 16,4 pkt. do 25,0 pkt. z 41,4 pkt. w czerwcu 2014 r.­, a oceny bieżącej sytuacji gospodarczej pogorszyły się o 16,4 pkt. do poziomu 30,3 pkt.

Poniżej tabela z wynikami ankiety (w nawiasach zmiana w stosunku do poprzedniego miesiąca).

Oceny bieżącej sytuacji ekonomicznej dobra normalna akceptowalna zła saldo
Austria 20,7 (- 3,1) 75,9 (+ 4,5) 3,4 (- 1,4) 17,3 (- 1,7)
Chorwacja 2,8 (- 7,5) 50,0 (+15,5) 47,2 (- 8,0) -44,4 (+ 0,5)
Czechy 17,6 (-20,3) 82,4 (+20,3) (0,0 ( 0,0) 17,6 (-20,3)
Węgry 8,5 (- 5,3) 62,9 (- 6,1) 28,6 (+11,4) -20,1 (-16,7)
Polska 30,3 (-16,4) 69,7 (+16,4) (0,0 ( 0,0) 30,3 (-16,4)
Rumunia 15,6 (-17,7) 81,3 (+18,3) 3,1 (- 0,6) 12,5 (-17,1)
Słowacja 23,5 (- 8,6) 76,5 (+ 8,6) 0,0 (0,0) 23,5 (- 8,6)
Turcja 4,5 (-13,9) 82,2 (+19,0) 13,3 (- 5,1) -8,8 (- 8,8)
EŚW (w tym Turcja) 8,5 (- 9,3) 82,9 (+ 4,3) 8,6 (+ 5,0) -0,1 (-14,3)
Strefa euro 7,3 (- 6,0) 80,5 (+ 3,8) 12,2 (+ 2,2) -4,9 (- 8,2)
Oczekiwania odnośnie najbliższych 6 m-cy poprawa bez zmian pogorszenie saldo
Austria 42,8 (+ 2,8) 53,6 (- 1,4) 3,6 (- 1,4) 39,2 (+ 4,2)
Chorwacja 38,9 (- 0,4) 52,8 (+ 2,8) 8,3 (- 2,4) 30,6 (+ 2,0)
Czechy 42,4 (-18,4) 51,5 (+19,4) 6,1 (- 1,0) 36,3 (-17,4)
Węgry 44,1 (- 4,1) 32,4 (- 4,6) 23,5 (+ 8,7) 20,6 (-12,8)
Polska 37,5 (-10,8) 50,0 (+ 5,2) 12,5 (+ 5,6) 25,0 (-16,4)
Rumunia 48,3 (+ 0,3) 45,2 (+ 1,2) 6,5 (- 1,5) 41,8 (+ 1,8)
Słowacja 33,3 (-27,5) 60,6 (+28,5) 6,1 (- 1,0) 27,2 (-26,5)
Turcja 36,3 (+ 3,0) 36,4 (+ 0,3) 27,3 (- 3,3) 9,0 (+ 6,3)
EŚW (w tym Turcja) 39,4 (- 5,1) 48,5 (+ 0,4) 12,1 (+ 4,7) 27,3 (- 9,8)
Strefa euro 30,0 (-16,5) 57,5 (+11,1) 12,5 (+ 5,4) 17,5 (-21,9)
Inflacja wzrośnie będzie stabilna spadnie saldo
Austria 12,5 (-11,3) 83,3 (+11,9) 4,2 (- 0,6) 8,3 (-10,7)
Chorwacja 27,3 (+ 3,1) 51,5 (- 0,2) 21,2 (- 2,9) 6,1 (+ 6,0)
Czechy 46,4 (- 1,9) 50,0 (+ 1,7) 3,6 (+ 0,2) 42,8 (- 2,1)
Węgry 53,3 (- 1,9) 26,7 (+ 6,0) 20,0 (- 4,1) 33,3 (+ 2,2)
Polska 48,3 (+ 8,3) 41,4 (- 1,9) 10,3 (- 6,4) 38,0 (+14,7)
Rumunia 41,4 (-12,4) 37,9 (+22,5) 20,7 (-10,1) 20,7 (- 2,3)
Słowacja 39,3 (- 5,6) 46,4 (+ 8,5) 14,3 (- 2,9) 25,0 (- 2,7)
Turcja 22,7 (- 7,1) 36,4 (+ 9,4) 40,9 (- 2,3) -18,2 (- 4,8)
EŚW (w tym Turcja) 33,3 (- 0,1) 56,7 (+10,9) 10,0 (-10,8) 23,3 (+10,7)
Strefa euro 23,7 (- 5,3) 65,8 (+14,2) 10,5 (- 8,9) 13,2 (+ 3,6)
Krótkoterminowe stopy proc. wzrosną będą stabilne spadną saldo
Chorwacja 15,1 (+11,4) 69,7 (-11,8) 15,2 (+ 0,4) -0,1 (+11,0)
Czechy 12,9 (+ 5,8) 77,4 (-11,9) 9,7 (+ 6,1) 3,2 (- 0,3)
Węgry 24,2 (+13,9) 39,4 (- 8,9) 36,4 (- 5,0) -12,2 (+18,9)
Polska 17,3 (+ 6,6) 51,7 (- 1,9) 31,0 (- 4,7) -13,7 (+11,3)
Rumunia 24,3 (+ 4,3) 51,5 (- 0,5) 24,2 (- 3,8) 0,1 (+ 8,1)
Turcja 37,5 (+13,3) 32,5 (- 6,9) 30,0 (- 6,4) 7,5 (+19,7)
Strefa euro 13,2 (+ 7,1) 78,9 (+ 6,2) 7,9 (-13,3) 5,3 (+20,4)
Krótkoterminowe stopy proc. względem EMU wzrosną będą stabilne spadną saldo
Chorwacja 13,4 (+ 5,4) 73,3 (-14,7) 13,3 (+ 9,3) 0,1 (- 3,9)
Czechy 10,8 (- 5,9) 82,1 (+11,3) 7,1 (- 5,4) 3,7 (- 0,5)
Węgry 23,3 (+ 7,9) 40,0 (- 2,3) 36,7 (- 5,6) -13,4 (+13,5)
Polska 16,0 (+ 2,9) 52,0 (- 4,5) 32,0 (+ 1,6) -16,0 (+ 1,3)
Rumunia 23,3 (- 8,5) 56,7 (+15,8) 20,0 (- 7,3) 3,3 (- 1,2)
Turcja 41,6 (+ 7,3) 27,8 (- 3,5) 30,6 (- 3,8) 11,0 (+11,1)
Długoterminowe stopy proc. wzrosną będą stabilne spadną saldo
Chorwacja 42,4 (+10,4) 48,5 (+ 0,5) 9,1 (-10,9) 33,3 (+21,3)
Czechy 51,6 (+ 5,4) 35,5 (-14,5) 12,9 (+ 9,1) 38,7 (- 3,7)
Węgry 52,9 (+12,1) 32,4 (- 8,3) 14,7 (- 3,8) 38,2 (+15,9)
Polska 37,9 (- 4,9) 48,3 (+ 5,4) 13,8 (- 0,5) 24,1 (- 4,4)
Rumunia 41,9 (+ 4,8) 45,2 (- 2,9) 12,9 (- 1,9) 29,0 (+ 6,7)
Turcja 48,7 (+10,0) 28,2 (- 4,1) 23,1 (- 5,9) 25,6 (+15,9)
Strefa euro 35,3 (- 5,4) 52,9 (+ 1,0) 11,8 (+ 4,4) 23,5 (- 9,8)
Długoterminowe stopy proc. względem Niemiec wzrosną będą stabilne spadną saldo
Chorwacja 27,6 (+ 0,3) 62,1 (+ 3,0) 10,3 (- 3,3) 17,3 (+ 3,6)
Czechy 14,8 (- 6,9) 66,7 (- 2,9) 18,5 (+ 9,8) -3,7 (-16,7)
Węgry 48,3 (+14,9) 31,0 (-14,8) 20,7 (- 0,1) 27,6 (+15,0)
Polska 20,8 (± 0,0) 50,0 (-12,5) 29,2 (+12,5) -8,4 (-12,5)
Rumunia 18,5 (- 2,3) 70,4 (+ 3,7) 11,1 (- 1,4) 7,4 (- 0,9)
Turcja 44,1 (+ 8,6) 32,4 (- 6,3) 23,5 (- 2,3) 20,6 (+10,9)
Indeksy giełdowe wzrośnie będzie stabilny spadnie saldo
EURO STOXX 50 50,0 (+ 1,8) 15,6 (- 6,6) 34,4 (+ 4,8) 15,6 (- 3,0)
ATX (Austria) 56,0 (- 5,1) 16,0 (-11,8) 28,0 (+16,9) 28,0 (-22,0)
NTX (EŚW) 63,0 (+ 1,0) 3,7 (-15,3) 33,3 (+14,3) 29,7 (-13,3)
CROBEX (Chorwacja) 55,9 (+ 0,3) 23,5 (-13,5) 20,6 (+13,2) 35,3 (-12,9)
PX 50 (Czechy) 62,1 (- 4,6) 10,3 (-10,5) 27,6 (+15,1) 34,5 (-19,7)
BUX (Węgry) 56,7 (+ 6,7) 13,3 (-24,2) 30,0 (+17,5) 26,7 (-10,8)
WIG (Polska) 51,8 (-13,6) 24,1 (+ 4,9) 24,1 (+ 8,7) 27,7 (-22,3)
BET (Rumunia) 69,0 (+ 0,8) 10,3 (-12,4) 20,7 (+11,6) 48,3 (-10,8)
SAX (Słowacja) 44,0 (+ 4,8) 36,0 (-11,8) 20,0 (+ 7,0) 24,0 (- 2,2)
ISE-100 (Turcja) 43,9 (-11,6) 22,0 (+ 5,3) 34,1 (+ 6,3) 9,8 (-17,9)
Kurs walutowy aprecjacja stabilizacja deprecjacja saldo
Kuna (Chorwacja) 3,0 (-17,0) 57,6 (+ 7,6) 39,4 (+ 9,4) -36,4 (-26,4)
Korona (Czechy) 19,3 (-15,2) 74,2 (+19,0) 6,5 (- 3,8) 12,8 (-11,4)
Forint (Węgry) 25,8 (+15,4) 32,3 (-26,3) 41,9 (+10,9) -16,1 (+ 4,5)
Złoty (Polska) 46,4 (+ 6,4) 50,0 (+ 3,3) 3,6 (- 9,7) 42,8 (+16,1)
Lei (Rumunia) 21,4 (- 4,5) 64,3 (+ 8,7) 14,3 (- 4,2) 7,1 (- 0,3)
Lira (Turcja) 15,8 (- 6,4) 36,8 (- 4,9) 47,4 (+11,3) -31,6 (-17,7)
Dolar USA 56,4 (+ 6,4) 28,2 (- 0,4) 15,4 (- 6,0) 41,0 (+12,4)

Ankietę przeprowadzono wśród 70 ekspertów w okresie 30 czerwca - 14 lipca 2014 roku. Ankieta przeprowadzana jest przez Europejskie Centrum Badań nad Gospodarką w Mannheim (ZEW) i bank Erste.

Dowiedz się więcej na temat: ZEW | lepsze | giełdy | rynki wschodzące

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »