Reklama

Rekordowe przychody GK GPW ze sprzedaży w Q1 2017 r. efektem rosnących wolumenów na rynku finansowym

W I kwartale 2017 r. GK GPW kontynuowała działania rozwojowe w zakresie poszerzania bazy klientów, budowania płynności oraz dyscypliny kosztowej zwiększającej efektywność Grupy. Dzięki temu Grupa Kapitałowa GPW wypracowała w I kw. 2017 r. rekordowe przychody ze sprzedaży w wysokości 91 mln zł oraz zysk netto w wysokości 27,7 mln zł. Zysk EBITDA osiągnął poziom 46,8 mln zł. Na rezultat pozytywny wpływ miały przede wszystkim rosnące obroty na rynku finansowym.

- W I kwartale 2017 r. GK GPW osiągnęła rekordowe przychody ze sprzedaży. Jest to dowód na to, że oferta Grupy jest atrakcyjna dla uczestników rynku. Stale rosnące przychody GK GPW potwierdzają dobrą kondycję warszawskiej Giełdy. Mamy nadzieję, że sprzyjające nastroje rynkowe przyczynią się do dalszego rozwoju GPW oraz polskiego rynku kapitałowego z korzyścią zarówno dla emitentów jak i inwestorów. - powiedział Jarosław Grzywiński, p.o. prezesa GPW.

Koszty operacyjne w I kw. 2017 r. wyniosły 46,5 mln zł., a wskaźnik kosztów do przychodów ukształtował się na poziomie 51,1%. Oznacza to wzrost o 0,9% rdr i jest to w głównej mierze związane ze zdarzeniami jednorazowymi i sezonowymi. W I kwartale br. miało miejsce zawiązanie rezerwy na opłatę z tytułu nadzoru na rzecz KNF w wysokości ok. 11,4 mln zł. Podobnie, jak w ubiegłym roku kwota ta została w całości naliczona w I kwartale, a następnie będzie korygowana w kw. III. W mijającym kwartale GK GPW przekazała darowiznę na rzecz Polskiej Fundacji Narodowej w wysokości 3 mln zł. W I kw. 2017 r. Urząd Skarbowy skorygował wysokość odsetek zastosowanych przez TGE od zobowiązań podatkowych z lat poprzednich w wysokości 3,8 mln zł.

Reklama

Przychody z rynku towarowego w I kw. br. utrzymały się na stabilnym poziomie i wyniosły 35 mln zł (spadek o 3% rdr) i w efekcie wygenerowały 38,5% przychodów Grupy GPW. W I kw. 2017 r. odnotowano rekordowe przychody z tytułu prowadzenia Rejestru Świadectw Pochodzenia, co jest efektem wzmożonej aktywności uczestników rejestru w obszarze umorzeń i wystawień. Przychody z tego tytułu wyniosły 9,1 mln zł i tym samym wzrosły o 14,6% rdr i 148,7% kdk.

Omówienie wyników finansowych Grupy GPW za I kw. 2017 r.

Zysk netto

Zysk netto Grupy GPW w I kw. 2017 r. wyniósł 27,7 mln zł, o 8,7% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wzrost w I kw. 2017 r. względem IV kw. 2016 r. to przede wszystkim wynik wyższych przychodów z rynku finansowego (+25,2%). Na jego poziom wpłynęła także jednorazowa korekta przez Urząd Skarbowy wysokości odsetek zastosowanych przez TGE od zobowiązań podatkowych z lat poprzednich w wysokości 3,8 mln zł.

Przychody z rynku finansowego

W I kw. 2017 r. przychody ze sprzedaży na rynku finansowym ukształtowały się na rekordowym poziomie 91 mln zł, co oznacza poprawę względem poprzedniego roku o 12,3% oraz o 11,4% kwartał do kwartału. Tym samym przychody z rynku finansowego stanowiły 61,2% całkowitych przychodów ze sprzedaży Grupy GPW, w porównaniu do 60,9% w IV kw. 2016 r. i 54,9% rok wcześniej. Na przychody z rynku finansowego składają się przychody z tytułu obsługi obrotu, obsługi emitentów i sprzedaży informacji.

Obsługa obrotu na rynku finansowym

W I kw. 2017 r. przychody z obsługi obrotu wyniosły 38,8 mln zł o odnotowały wzrost o 37,1% w stosunku do I kw. 2016 r. oraz 16,8% więcej niż IV kw. 2016 r. Największy wpływ na wzrost przychodów w tej linii miał wzrost przychodów z obrotu na rynku akcji (44,1% rdr oraz 18,1% kdk). W I kw. 2017 r odnotowano wzrost przychodów z instrumentów pochodnych o 8,9% w stosunku do IV kw. 2016 r. oraz 7,1% w porównaniu z I kw. 2016 r. Był on spowodowany rekordowym wolumenem obrotu kontraktami na akcje, jak również wzrostem wolumenu obrotu kontraktami terminowymi na indeks WIG20.

Obsługa emitentów

W I kw. 2017 r. przychody Grupy GPW z obsługi emitentów na rynku finansowym wyniosły 6,3 mln zł, co oznacza wzrost o 3,4% względem IV kw. 2016 r. i wzrost o 8,1% rdr. Tym samym przychody z obsługi emitentów w I kw. 2017 r. stanowiły 7% całkowitych przychodów Grupy GPW. Przychody z tytułu opłat za wprowadzenia wzrosły do poziomu 1,2 mln zł, o 47,8% w porównaniu z I kw. 2016 r. Przychody z opłat za notowanie wzrosły rok do roku o 2%, przy czym należy podkreślić, że podstawą ich naliczania w 2017 r. była kapitalizacja na koniec 2016 r.

Sprzedaż informacji

Przychody ze sprzedaży informacji w I kw. 2017 r. osiągnęły poziom 10,5 mln zł, co oznacza wzrost o 2,2% rok do roku i jednocześnie wzrost o 1% względem IV kw. 2016 r. Przychody z tej linii stanowiły 11,6% przychodów ze sprzedaży Grupy GPW. Wzrost przychodów w tytuł sprzedaży danych rynkowych jest przede wszystkim efektem rozwoju oferty Grupy GPW w zakresie danych non-display, wykorzystywanych do handlu elektronicznego oraz rosnącej liczby abonentów.

Przychody z rynku towarowego

W I kwartale 2017 r. przychody ze sprzedaży na rynku towarowym wyniosły 35 mln zł, wobec 36,1 mln zł, o 3% mniej niż rok wcześniej i jednocześnie o 12,1% więcej niż w IV kw. 2016 r. Ich udział w całkowitych przychodach Grupy w I kw. 2017 r. wyniósł 38,5%. Na przychody z rynku towarowego składają się przychody z tytułu obsługi obrotu, prowadzenia rejestru świadectw pochodzenia i rozliczenia transakcji.

Obsługa obrotu na rynku towarowym

Przychody z obsługi obrotu na rynku towarowym w I kw. 2017 r. spadły o 6,4% względem I kw. 2016 r., do poziomu 15,6 mln zł. Jest to jednocześnie spadek o 5,5 % kdk. O spadku przychodów z segmentu towarowego w głównej mierze zadecydował spadek o 31,3% kdk przychodów z obrotu energią, co miało związek z dużą niepewnością na rynku energii wynikającą z wejścia w życie dyrektywy MiFID II oraz spadkiem poziomu tzw. obliga obrotu energią elektryczną poprzez rynek regulowany. Jednocześnie przychody z obrotu gazem osiągnęły poziom 2,5 mln zł, co oznacza wzrost o 1% rdr i spadek o 17,4% kdk. Przychody Grupy z tytułu innych opłat od uczestników rynku towarowego w I kw. 2017 r. wyniosły 2,6 mln zł, w porównaniu do 2 mln zł w I kw. 2016 r., co oznacza wzrost o 30,8%. W porównaniu do IV kw. 2016 r. jest to spadek o 12,1%.

Prowadzenie Rejestru Świadectw Pochodzenia

W I kw. 2017 r. przychody z prowadzenia RŚP ukształtowały się na historycznym poziomie 9,1 mln zł, o 14,6% więcej niż rok wcześniej i 148,7% więcej niż w IV kw. 2016 r. Pozytywna zmiana przychodów prowadzenia Rejestru Świadectw Pochodzenia wynika przede wszystkim z wysokich przychodów z tytułu wystawiania i umorzenia zielonych świadectw pochodzenia.

Rozliczenie transakcji

Przychody z rozliczenia transakcji w I kw. 2017 r. wyniosły 10,3 mln zł, o 6,7% mniej niż IV kw. 2016 r. i 10,4% mniej niż w I kw. 2016 r. Spadek przychodów wynika przede wszystkim ze zmniejszenia wolumenu obrotu energią elektryczną na rynku terminowym.

Koszty działalności operacyjnej

W I kw. 2017 r. koszty działalności operacyjnej wyniosły 46,5 mln zł, czyli 0,9% więcej niż w analogicznym okresie w roku ubiegłym i 23,3% więcej niż w IV kw. 2016 r. Zasadniczy wpływ na ich poziom miało jednorazowe księgowanie opłat na KNF w wysokości 11,4 mln zł. Wskaźnik kosztów do przychodów w I kw. 2017 r. ukształtował się na poziomie 51,1%., w porównaniu do 56,29 % w I kw. 2016 r.

Koszty amortyzacji

W I kwartale 2017 r. koszty amortyzacji wyniosły 6,4 mln zł w stosunku do 6,1 mln zł w IV kwartale 2016 r. Na poziom kosztów miał także wpływ wzrost kosztów amortyzacji w stosunku do poprzedniego kwartału, który wynika z rozpoczęcia amortyzacji nakładów inwestycyjnych zrealizowanych na koniec 2016 roku związanych z dostosowaniem do spełnienia wymogów MiFID II. W minionym kwartale miał także miejsce spadek kosztów usług obcych, które wyniosły 9 mln w porównaniu z 7,6 mln rok wcześniej i 13,2 w IV kwartale 2016 r. Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 1,2 mln zł (-6,9% kdk oraz -5,0% rdr).

Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych

W I kw. 2017 r. zysk Grupy GPW z tytułu udziału w zyskach jednostek stowarzyszonych wyniósł 1,5 mln zł w porównaniu do straty w wysokości 1,4 mln zł w I kw. 2016 r oraz zysku w wysokości 1,2 mln zł w IV kw. 2016 r. Na udział w zyskach jednostek stowarzyszonych miały wypływ przede wszystkim wyniki Grupy KDPW i Aquis Exchange. W I kw. 2017 r. zysk KDPW przypadający na GPW wyniósł 2,0 mln zł w porównaniu do straty w wysokości 0,3 mln zł rok wcześniej oraz 2,1 mln w IV kw. 2016 r. Wynik KDPW został obniżony kdk w wyniku jednorazowego zaksięgowania rocznej opłaty na KNF w I kw. 2017 r. Platforma obrotu Aquis Exchange wygenerowała w I kw. 2017 r. stratę, z której 0,8 mln zł przypadło na Grupę GPW (w porównaniu do 0,9 mln zł straty IV kw. 2016 r. i 1,2 mln zł straty rok wcześniej).

Opr. KM

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »