Trudny rok BNP pod znakiem przejęcia BGŻ

Grupa kapitałowa BNP Paribas Bank Polska SA ("Grupa") osiągnęła w 2014 roku zysk po opodatkowaniu w wysokości 103,2 mln PLN, tj. wyższy o 0,9% w porównaniu z rokiem 2013. Bez uwzględnienia wpływu kosztów poniesionych w 2014 roku związanych z zamiarem połączenia Banku Gospodarki Żywnościowej SA z BNP Paribas Bankiem Polska SA, zysk po opodatkowaniu wzrósłby o 6,7% (+6.9 mln PLN).

"W roku 2014 działaliśmy w zróżnicowanych warunkach. Z jednej strony odnotowaliśmy w Polsce powrót do znacznego wzrostu gospodarczego oraz ożywienia popytu kredytowego, jednocześnie obserwowaliśmy szybki spadek stopy procentowej, wyraźne obniżki opłat interchange oraz bardzo silną konkurencję na rynku, której intensywność nadal rośnie.

Przejęcie Banku BGŻ przez grupę BNP PARIBAS oraz działania zmierzające do sfinalizowania fuzji dwóch instytucji, stworzyły nowe perspektywy rozwojowe dla naszego Banku.

W tym złożonym środowisku zdołaliśmy utrzymać wyniki BNP Paribas Banku Polska na poziomie z ubiegłego roku, pomimo wysokiego efektu bazowego będącego rezultatem jednorazowego dochodu wygenerowanego w roku 2013, a także dodatkowych kosztów związanych z planowaną fuzją. Po stronie biznesowej nadal realizowaliśmy naszą strategię rozwoju odnosząc sukces w Bankowości Detalicznej i Personal Finance, które utrzymują wysoką konkurencyjność naszych ofert w zakresie kredytów gotówkowych i samochodowych.

Reklama

Odnotowaliśmy także wzrost ilości aktywnych rachunków detalicznych, modernizację naszej platformy bankowości elektronicznej oraz rozwój działalności Banku w segmencie Mikro. Segment MŚP oraz segment Bankowości Korporacyjnej i Transakcyjnej generowały w miarę stabilne przychody, pomimo silnej konkurencji między bankami o klientów z dobrym profilem ryzyka.

Rok 2014 cechował się znacznym zmniejszeniem naszych kosztów ryzyka i wyniku z tytułu rezerw, a także spadkiem wskaźnika kredytów zagrożonych (NPL)

do poziomu poniżej średniej rynkowej.

Udało nam się również podnieść kapitał i zwiększyć liczbę akcji w wolnym obrocie do 15%, w celu zwiększenia funduszy własnych banku oraz spełnienia kluczowego wymogu KNF. Niniejsze roczne wyniki BNP Paribas Banku Polska będą prawdopodobnie ostatnimi wynikami Banku za pełny rok w związku z planowaną fuzją z Bankiem BGŻ SA. Wieńczą one 5-letni okres działań i wysiłków zmierzających do restrukturyzacji Banku, a także uzyskania zrównoważonej rentowności oraz bezpiecznego profilu ryzyka.- mówi Frédéric Amoudru, prezes Zarządu BNP Paribas Banku Polska SA.

Wynik z działalności bankowej Grupy w 2014 roku wyniósł 826,3 mln PLN, co oznacza wzrost o 0,4% pomimo istotnego spadku rynkowych stóp procentowych oraz wpływu istotnego przychodu o charakterze jednorazowym na wynik 2013 roku.

Wynik z tytułu odsetek stanowiący 68,4% całości wyniku z działalności bankowej w 2014 roku wyniósł 565,4 mln PLN i był wyższy w porównaniu do 2013 roku o 27,8 mln PLN, tj. 5,2%. Bez uwzględnienia zdarzeń o charakterze jednorazowym z 2013 roku, wynik z tytułu odsetek wzrósłby o 9,0%.

- Wynik z tytułu prowizji nieznacznie spadł w porównaniu z wynikiem za rok 2013 głównie w efekcie niższych prowizji związanych z kartami oraz usługami z tytułu rozliczeń pieniężnych, częściowo skompensowanych wyższymi o 6,8% prowizjami kredytowymi netto.

- Wynik na operacjach instrumentami finansowymi przeznaczonymi do obrotu był niższy o 10,9% rok do roku głównie z powodu niższego wyniku na transakcjach walutowych.

- Wynik na operacjach aktywami finansowymi dostępnymi do sprzedaży spadł o 2,6 mln PLN w porównaniu do 2013 roku w związku z niższymi zyskami ze sprzedaży papierów wartościowych.

Koszty działania wraz z amortyzacją były w 2014 roku o 2,9% wyższe w porównaniu z rokiem 2013. Połączone efekty dwóch programów oszczędnościowych (zakończonego w 2013 roku programu optymalizacji kosztów o nazwie "Triathlon" oraz globalnego programu grupy BNP PARIBAS o nazwie "Simple & Efficient") wraz ze ścisłą kontrolą kosztów pozwalają Grupie inwestować w rozwój działalności, unikając znaczącego wzrostu kosztów.

Dodatkowo w 2014 roku Grupa poniosła koszty w wysokości 7,4 mln PLN związane z planowanym połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej SA z BNP Paribas Bankiem Polska SA. 25 lutego 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia obu banków zatwierdziły Plan Połączenia. Połączenie zostanie przeprowadzone po uzyskaniu wszystkich wymaganych prawem zgód i zezwoleń z nim związanych. Planowany termin to 1 półrocze 2015 roku.

Grupa nadal prowadzi ostrożną politykę zarządzania ryzykiem. W 2014 roku koszty ryzyka i wynik z tytułu rezerw wyniosły 99,4 mln PLN, co oznacza spadek w porównaniu do 2013 roku o 14,6%,

głównie w wyniku spadku odpisów na należności od małych i średnich przedsiębiorstw. Jakość portfela kredytowego pozostaje jednym z głównych priorytetów Grupy.

Na koniec grudnia 2014 roku wartość portfela należności od klientów brutto z rozpoznaną utratą wartości wyniosła 1 322,4 mln PLN, co oznacza spadek w porównaniu do końca grudnia 2013 roku o 174,8 mln PLN (tj. 11,7%). Obserwowana jest tendencja spadku wskaźnika udziału należności z utratą wartości (nieregularnych) w portfelu ogółem (spadek z 8,5% na dzień 31.12.2013 roku do 7.1% na dzień 31.12.2014 roku)..

Portfel kredytów brutto wyniósł na koniec grudnia 2014 roku 18,6 mld PLN. Wzrost o 5,0%

w porównaniu do 31.12.2013 roku był spowodowany wzrostem sald kredytów komercyjnych dla podmiotów gospodarczych (o 4,4% tj. 334,3 mln PLN) oraz kredytów dla klientów indywidualnych (o 9,1%, tj. 223,6 mln PLN).

Saldo depozytów klientów na dzień 31.12.2014 roku wyniosło 12,4 mld PLN. Istotny wzrost (o 13,7% w porównaniu z dniem 31.12.2013 roku) wynikał ze wzrostu osadów na rachunkach bieżących dużych przedsiębiorstw oraz depozytów terminowych i osadów na rachunkach bieżących klientów indywidualnych.Dzięki przeprowadzonej w maju 2014 roku emisji akcji, w ramach której pozyskano 218,7 mln PLN funduszy własnych, pozycja kapitałowa Grupy uległa dalszemu wzmocnieniu, w wyniku czego wskaźnik funduszy podstawowych TIER 1 na dzień 31.12.2014 roku wyniósł 10,4%, a współczynnik wypłacalności 12,9%.

BNP Paribas Bank Polska S.A. ("Bank") jest uniwersalnym bankiem działającym w Polsce oraz członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP PARIBAS.

opr.MZB

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: BNP Paribas | BGŻ S.A.
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »