Reklama

ZM Henryk Kania złożyły wniosek o postępowanie układowe

Zakłady Mięsne Henryk Kania złożyły wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego - podała spółka w komunikacie. Złożenie wniosku było spowodowane koniecznością podjęcia działań restrukturyzacyjnych w celu poprawy sytuacji finansowej. Wraz z wnioskiem spółka złożyła także propozycje układowe oraz wstępny plan restrukturyzacyjny. Rano zakłady zdecydowały o znaczącym ograniczeniu bieżącej produkcji w zakładach oraz uwzględniają również możliwość jej całkowitego wstrzymania - podała spółka w komunikacie.

Reklama

"Wybrany przez spółkę rodzaj restrukturyzacji, tj. przyspieszone postępowanie układowe, pozwoli - zdaniem zarządu spółki - na wypracowanie wspólnego układu z wierzycielami, którego wykonanie umożliwi najwyższy poziom zaspokojenia zobowiązań wobec wierzycieli spółki" - napisano w komunikacie.

Jak podano, zarząd ocenia, że sytuacja ekonomiczna spółki wskazuje na to, że w niedługim czasie może ona stać się niewypłacalna.

"Trudna sytuacja ekonomiczna spółki związana jest z ograniczonym dostępem do kapitału obrotowego, co wywołane zostało w szczególności znaczącymi wzrostami cen surowca w I kwartale 2019 r. (do 30 proc.). (...) Ograniczenia możliwości zakupu surowca spowodowały opóźnienia w realizacji i zmniejszenie wielkości przychodów Spółki w stosunku do stanu sprzed okresu powstałej niestabilności operacyjnej" - dodano.

Wstępny plan restrukturyzacyjny przewiduje m.in. wzmocnienie kontroli kosztów surowca, cen i marżowości produktów oraz zaostrzenie polityki reagowania na niekorzystne dla spółki zmiany w tych obszarach, a także przywrócenie wolumenu produkcji i sprzedaży do wielkości osiąganych w trakcie 2018 r.

"Osiągnięcie celów restrukturyzacji, tj. przywrócenie spółce stałej rentowności i przewagi konkurencyjnej na rynku będzie mogło nastąpić, m.in., poprzez rozbudowę zakładów produkcyjnych, doposażenie maszyn i urządzeń, automatyzację i robotyzację procesów produkcyjnych, budowę wizerunku marki i rozbudowywanie portfolio produktowego. Podjęcie tych działań wymaga przyjęcia układu przez wierzycieli Spółki i zatwierdzenia układu przez sąd" - napisano.

Sporządzone przez spółkę propozycje układowe przewidują podział wierzycieli na sześć grup: kluczowi dostawcy, obligatariusze, wierzyciele finansowi, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, drobni wierzyciele oraz pozostali wierzyciele.

Propozycje restrukturyzacji wierzytelności zakładają, że kluczowi dostawcy oraz wierzyciele finansowi zostaną zaspokojeni poprzez zapłatę 100 proc. łącznej kwoty wierzytelności głównej oraz kwoty odsetek, obligatariusze obejmą obligacje nowej emisji.

Wierzytelności ZUS, zobowiązania podatkowe i pozostałe zobowiązania publicznoprawne zostaną zaspokojone poprzez odroczenie i ratalną spłatę 100 proc. wierzytelności głównej wraz z należnościami ubocznymi.

Drobni wierzyciele mają zostać zaspokojeni poprzez zapłatę 80 proc. kwoty wierzytelności głównej w równych ratach miesięcznych płatnych przez okres 24 miesięcy.

Natomiast pozostali wierzyciele zostaną zaspokojeni poprzez zapłatę 80 proc. kwoty wierzytelności głównej do wysokości kwoty 100 tys. złotych oraz 40 proc. kwoty wierzytelności głównej powyżej kwoty 100 tys. złotych w równych ratach miesięcznych płatnych przez okres 48 miesięcy począwszy od dnia, w którym upłynie okres 24 miesięcy od daty początkowej.

.....................

Rano spółka podała:

"Ograniczenie produkcji związane jest m.in. z ograniczonym dostępem spółki do kapitału obrotowego, co wywołane zostało w szczególności znaczącymi wzrostami cen surowca w I kw. 2019 r., które osiągnęły poziom do 30 proc. Wskutek ograniczenia możliwości zakupu surowca, spowolniony został obrót należności i obniżone zapasy gotówki oraz dostęp do finansowania potrzeb zakupowych spółki.

Zmniejszenie dostępnych środków pieniężnych spowodowało również opóźnienia w realizacji przychodów Spółki w stosunku do stanu sprzed okresu powstałej niestabilności operacyjnej. Spółka podejmuje działania w celu odtworzenia i zwiększenia kapitału obrotowego, w tym zwiększenia dostępu do finansowania kapitału obrotowego w drodze finansowania zewnętrznego" - napisano.

"Sytuacja spółki jest w dużym stopniu zależna od polityki cenowej dostawców surowca i cen oferowanych przez odbiorców wyrobów spółki, w większości są to sieci handlowe, przy czym z uwagi na skalę działalności Spółki nie istnieją możliwości szybkiej dywersyfikacji źródeł dostaw ani zmiany w strukturze i warunkach sprzedaży" - dodano.

ZM Henryk Kania poinformowały , że w miarę napływu do spółki środków pieniężnych oraz uzyskania dodatkowego finansowania w postaci środków obrotowych poziom produkcji powinien sukcesywnie powrócić do poprzednich wolumenów.

Spółka poinformowała, że decyzja o przystąpieniu do sporządzenia wniosku restrukturyzacyjnego została podjęta w obliczu pogarszającej się sytuacji płynnościowej spółki.

Jak podano, 22 maja 2019 roku spółka nie spłaciła części kredytu obrotowego udzielonego przez Bank Handlowy w Warszawie, ok. 13 mln zł, przez co utraciła możliwość korzystania z tej części finansowania kapitału obrotowego.

Spółka posiada - według stanu na 23 maja 2019 - zadłużenie finansowe w łącznej kwocie 636,67 mln zł, z czego kwota w wysokości 472,1 mln zł przypada na zadłużenie wobec banków: Bank Handlowy w Warszawie, Alior Bank, Santander Bank Polska, a kwota w wysokości 164,6 mln zł stanowi zadłużenie z tytułu obligacji wyemitowanych przez spółkę.

Do 24 czerwca 2019 r. spółka zobowiązana jest spłacić lub zrefinansować część obligacji w kwocie nominalnej 50 mln zł (obligacje serii F).

Na 5 i 12 czerwca 2019 r. spółka zwołała Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii F w celu zmiany warunków emisji.

5 czerwca 2019 r. przypada termin spłaty części finansowania udzielonego spółce przez Alior Bank, to jest kwoty 30 mln zł z tytułu kredytu w rachunku bieżącym oraz 30 mln zł z tytułu kredytu odnawialnego w rachunku kredytowym.

"Spółka opóźniła ujawnienie informacji dotyczącej przystąpienia do sporządzania wniosku restrukturyzacyjnego ze względu na dobro rozmów, jakie spółka podjęła w celu refinansowania zadłużenia zapadającego w najbliższym czasie z bankami udzielającymi spółce finansowania obrotowego" - napisano w komunikacie.

Ok. godz. 11.00 kurs spółki tracił 32,3 proc.

Przed wtorkowym otwarciem Zakłady Mięsne Henryk Kania poinformowały w komunikacie, że zdecydowały o znaczącym ograniczeniu bieżącej produkcji w zakładach oraz uwzględniają również możliwość jej całkowitego wstrzymania. 17 maja spółka przystąpiła do sporządzania wniosku restrukturyzacyjnego.

..............

W dniu 12 luty 2019 roku Zarząd Henryk Kania S.A. poinformował, że w

dniu 12 lutego 2019 r. przyjął uchwałę dotyczącą rozpoczęcia procedury wyboru doradcy w procesie

potencjalnego pozyskania istotnego lub strategicznego inwestora, w tym badania możliwości dokonania strategicznych zmian struktury bilansu lub struktury własnościowej Spółki. Zarząd zakłada, że w wyniku tego procesu może (lecz nie musi) podjąć decyzję o podjęciu działań w celu pozyskania znaczącego inwestora (w tym branżowego lub private equity).

Dowiedz się więcej na temat: mięso | zakłady mięsne | bankructwo | kania

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »