Reklama

Znacząca umowa podwykonawcza Energopolu-Południe

Energopol-Południe ("spółka", "wykonawca") 7 czerwca 2011 roku zawarł znaczącą umowę z OTER SA z siedzibą we Wrocławiu ("podwykonawca") na wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania pn. "Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w Żmigrodzie". Szacunkowe wynagrodzenie za wszystkie roboty związane z realizacją przedmiotu niniejszej umowy wynosi netto: 8 246 796,21 zł. Zakończenie robót - do 31.01.2013 r.

Energopol-Południe ("spółka", "wykonawca") 7 czerwca 2011 roku zawarł znaczącą umowę z OTER SA z siedzibą we Wrocławiu ("podwykonawca") na wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania pn. "Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w Żmigrodzie". Szacunkowe wynagrodzenie za wszystkie roboty związane z realizacją przedmiotu niniejszej umowy wynosi netto: 8 246 796,21 zł. Zakończenie robót - do 31.01.2013 r.

Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych strony ponosić będą przez zapłatę kary umownej z następujących tytułów i w następujących wysokościach:

1. Podwykonawca zapłaci wykonawcy karę umowną:

a) za opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,12 proc. szacunkowego wynagrodzenia brutto, określonego w umowie, za każdy dzień opóźnienia,

b) za opóźnienie w oddaniu etapu/elementów przedmiotu umowy (w stosunku do terminu określonego w harmonogramie robót podwykonawcy) w wysokości 0,12 proc. szacunkowego wynagrodzenia brutto, określonego w umowie, za każdy dzień opóźnienia,

Reklama

c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji - w wysokości 0,12 proc. szacunkowego wynagrodzenia brutto, określonego w umowie, za każdy dzień opóźnienia, poczynając od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

d) za naruszenie przepisów BHP lub przeciwpożarowych w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek takiego naruszenia,

e) za odstąpienie od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi podwykonawca w wysokości 10 proc. szacunkowego wynagrodzenia brutto, ustalonego w umowie.

2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Wykonawca może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na warunkach ogólnych.

Zarząd Energopolu-Południe informował o podpisaniu przedmiotowej umowy w raporcie bieżącym nr 7/2011 z 22 marca 2011 roku.

Za kryterium znaczącej umowy przyjęto kapitały własne.

Energopol-Południe jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka jest uczestnikiem głównego indeksu giełdowego WIG i WIG-PL oraz subindeksu WIG budownictwo. Firma świadczy usługi budowlane działając głównie na rynku polskim. Działa w zakresie: inżynierii środowiska; robót ziemnych i drogowych; wyburzeń i rozbiórki; obiektów kubaturowych; robót ogólnobudowlanych; wynajmu sprzętu. Specjalizuje się w prowadzeniu wszelkiej działalności budowlanej, usługowej i handlowej, a w szczególności wykonuje roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych oraz makroniwelacje terenu i rekultywacje terenów zdegradowanych; zajmuje się szeroko rozumianą produkcją budowlano-montażowa, kompleksowym wykonawstwem robót ziemno-inżynieryjnych, drogowych oraz prowadzeniem wyburzeń przy użyciu specjalistycznego sprzętu.

Sprawdź bieżące notowania Energopolu-Południe na stronach BIZNES INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »