Reklama

Zysk netto KGHM w IV kw. 2011 r. wyniósł 3,814 mld zł

Jednostkowy zysk netto KGHM w czwartym kwartale 2011 roku wzrósł do 3,814 mld zł z 1,324 mld zł w czwartym kwartale 2010 roku. KGHM lekko przekroczył podawane w grudniu prognozy na cały 2011 rok.

Jednostkowy zysk netto KGHM w czwartym kwartale 2011 roku wzrósł do 3,814 mld zł z 1,324 mld zł w czwartym kwartale 2010 roku. KGHM lekko przekroczył podawane w grudniu prognozy na cały 2011 rok.

Oczekiwania analityków co do zysku netto spółki w czwartym kwartale wahały się w przedziale od 3,509 mld zł do 4,046 mld zł.

Zysk operacyjny KGHM w czwartym kwartale 2011 roku wzrósł do 4,721 mld zł z 1,626 mld zł rok wcześniej, podczas gdy średnia prognoz rynkowych mówiła o 4,498 mld zł.

Przychody ze sprzedaży wyniosły w czwartym kwartale 2011 roku 4,852 mld zł wobec 4,753 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Analitycy spodziewali się 4,9 mld zł przychodów.

"Wzrost przychodów ze sprzedaży był przede wszystkim wynikiem korzystniejszego kursu walutowego (zmiana z 2,92 zł/USD do 3,28 zł/USD), wyższych notowań srebra (zwiększenie z 26,43 USD/troz do 31,87 USD/troz), przy wpływającym na zmniejszenie przychodów obniżeniu: notowań miedzi (z 8.634 USD/t do 7.489 USD/t), wolumenu sprzedaży miedzi (ze 143 tys. t do 136 tys. t) i srebra (z 340 t do 299 t)" - podała spółka.

Reklama

W IV kwartale 2011 r. przychody ze sprzedaży miedzi i wyrobów z miedzi stanowiły 73 proc., a srebra 21 proc. (w analogicznym okresie 2010 r. odpowiednio: 78 proc. i 18 proc.) ogółu przychodów ze sprzedaży.

W IV kwartale 2011 r. w KGHM wyprodukowano 144 tys. t miedzi elektrolitycznej, w tym 31 tys. t z zakupionych materiałów miedzionośnych oraz 316 t srebra metalicznego.

Koszty podstawowej działalności operacyjnej (koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu) w IV kwartale 2011 r. wyniosły 2.772.987 tys. zł i w relacji do analogicznego okresu roku poprzedniego były wyższe o 288.152 tys. zł, tj. o 12 proc. przy niższym o 4 proc. wolumenie sprzedaży wyrobów z miedzi i spadku ilości sprzedaży srebra metalicznego o 12 proc.

Koszty rodzajowe w IV kwartale 2011 r. ukształtowały się na poziomie 2.902.689 tys. zł, a po wyłączeniu wsadów obcych wyniosły 1.996.578 tys. zł i były wyższe od kosztów analogicznego okresu roku ubiegłego o 20 proc. (tj. o 328.646 tys. zł).

Zmiana poziomu kosztów rodzajowych wynika głównie ze zwiększenia: kosztów pracy o 163.042 tys. zł (wzrost zobowiązania na przyszłe świadczenia pracownicze o 115.716 tys. zł), kosztów materiałów, paliw i energii o 68.302 tys. zł (z uwagi na wzrost cen zakupu), kosztów usług obcych o 58.307 tys. zł (zwiększony zakres górniczych robót przygotowawczych, wyższe koszty usług doradczych).

Sprzężony jednostkowy koszt produkcji miedzi elektrolitycznej (koszt całkowity przed pomniejszeniem o wartość metali szlachetnych) w IV kwartale 2011 r. wyniósł 17.925 zł/t i uległ zwiększeniu w relacji do IV kwartału 2010 r. o 11 proc. ze względu na większy udział wsadów obcych w produkcji przy ich wyższej cenie zakupu.

Z uwagi na korzystną wycenę metali szlachetnych w szlamach anodowych całkowity jednostkowy koszt produkcji wyniósł 13.576 zł/t i uległ zwiększeniu jedynie o 3 proc. (wobec 13.157 zł/t).

Sprzężony jednostkowy koszt produkcji z wsadów własnych wyniósł 15.521 zł/t (w analogicznym okresie 14.283 zł/t) przy niższym o 1,6 proc. wolumenie produkcji własnej.

Całkowity jednostkowy koszt produkcji z wsadów własnych wyniósł 11.024 zł/t i jest wyższy w porównaniu do roku ubiegłego o 4 proc.

Zysk z podstawowej działalności operacyjnej (zysk brutto ze sprzedaży pomniejszony o koszty ogólnego zarządu i koszty sprzedaży) osiągnięty w IV kwartale 2011 roku w wysokości 2.079.663 tys. zł był niższy od zysku za IV kwartał 2010 r. o 188.726 tys. zł, tj. o 8 proc., głównie w związku z mniej korzystnymi notowaniami miedzi oraz wzrostem kosztów.

Pozostała działalność operacyjna zamknęła się w IV kwartale 2011 roku zyskiem w wysokości 2.641.884 tys. zł, który jest wyższy od wyniku na pozostałej działalności operacyjnej osiągniętego w IV kwartale 2010 r. o 3.283.946 tys. zł. Największy wpływ na ten wzrost miały przychody ze zbycia aktywów telekomunikacyjnych, zyski z tytułu różnic kursowych oraz dodatni wynik z wyceny i realizacji instrumentów pochodnych.

"W konsekwencji powyższych zysk z działalności operacyjnej w IV kwartale 2011 r. wyniósł 4.721.547 tys. zł i w porównaniu do analogicznego okresu 2010 r. zwiększył się o 3.095.220 tys. zł, tj. 2,9-krotnie" - podano w raporcie.

Wartość EBITDA w IV kwartale 2011 r. wyniosła 4.897.689 tys. zł (w tym amortyzacja 176 142 tys. zł) i była o 3.116.112 tys. zł, tj. 2,7-krotnie wyższa od wartości wskaźnika dla analogicznego okresu roku poprzedniego.

Narastająco po czterech kwartałach 2011 roku zysk netto KGHM wzrósł do 11,334 mld zł z 4,568 mld zł, zysk operacyjny wzrósł do 13,687 mld zł z 5,638 mld zł, a przychody wzrosły do 20,097 mld zł z 15,945 mld zł.

KGHM prognozował wcześniej, że w 2011 roku osiągnie 11,19 mld zł zysku netto i 20,084 mld zł przychodów ze sprzedaży.

W dniu 9 listopada 2011 r. KGHM przeniósł własność 24,39 proc. akcji Polkomtela na rzecz Spartan Capital Holdings. Cena zapłacona przez kupującego wyniosła 3.672.147 tys. zł i została uiszczona przez kupującego gotówką. Zysk ze sprzedaży Polkomtela w wysokości 2.312.579 tys. zł został ujęty w pozostałych przychodach operacyjnych w pozycji zysk ze zbycia jednostek zależnych i stowarzyszonych.

W dniu 16 grudnia 2011 r. KGHM zbył na rzecz Netii 100 proc. akcji spółki TelefoniaDialog. Ostateczna cena po jakiej KGHM zbył akcje wyniosła 968.927 tys. zł.

KGHM nie wdrożył w IV kw. transakcji zabezpieczających; miał 266 mln zł straty na instrumentach pochodnych

KGHM Polska Miedź w czwartym kwartale 2011 roku odnotował ujemny wynik na instrumentach pochodnych w wysokości 266,568 mln zł. W czwartym kwartale 2011 roku spółka nie wdrożyła żadnych transakcji zabezpieczających na rynku miedzi oraz srebra - poinformował KGHM w raporcie kwartalnym.

"W IV kwartale 2011 r. ujemny wynik na instrumentach pochodnych ukształtował się na poziomie 266.568 tys. zł, z czego na przychody ze sprzedaży odniesiono 117.692 tys. zł (kwota przeniesiona z innych skumulowanych całkowitych dochodów do zysku lub straty w okresie sprawozdawczym), kwotą 384.260 tys. zł obciążono pozostałą działalność operacyjną, z czego 6.476 tys. zł stanowiło zysk z tytułu realizacji instrumentów pochodnych, natomiast 390 736 tys. zł stanowiło stratę z tytułu wyceny instrumentów pochodnych" - podał KGHM w raporcie.

"Strata z wyceny transakcji pochodnych odniesiona w pozostałą działalność operacyjną wynika głównie ze zmiany wartości czasowej opcji, które zgodnie z polityką rachunkowości zabezpieczeń odnoszone są do zysku lub straty" - napisano.

W przypadku terminowego rynku walutowego w IV kwartale 2011 r. spółka wdrożyła transakcje zabezpieczające przychody ze sprzedaży o łącznym nominale 540 mln USD i horyzoncie czasowym przypadającym na II połowę 2012 r. oraz lata 2013-2014. Spółka korzystała ze strategii opcyjnych (opcje europejskie) typu korytarz oraz mewa.

W badanym okresie nie wdrożono transakcji dostosowawczych zarówno na rynku miedzi i srebra, jak i na rynku walutowym.

Spółka pozostaje zabezpieczona dla części planowanej sprzedaży miedzi w okresie od stycznia do grudnia 2012 r. (205,5 tys. ton) oraz w 2013 r. (61,5 tys. ton), a także dla części planowanej sprzedaży srebra w okresie od stycznia do grudnia 2012 r. (10,8 mln troz) i w 2013 r. (3,6 mln troz).

Dla przychodów ze sprzedaży (rynek walutowy) spółka posiada pozycję zabezpieczającą na 2012 r. (960 mln USD), 2013 r. (960 mln USD) oraz na 2014 r. (360 mln USD).

W IV kwartale 2011 r. strategie zabezpieczające cenę miedzi stanowiły ok. 51 proc., a srebra ok. 9 proc. zrealizowanej przez spółkę sprzedaży metali.

W przypadku transakcji walutowych zabezpieczone było ok. 22 proc. przychodów ze sprzedaży realizowanych przez spółkę w tym okresie.(

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »