• Raporty Kwartalne Skonsolidowane (VTI)

  Dane finansowe I'12 IV'12 I'13 I'16 II'16
  PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY (TYS. ZŁ) 0,00 41,00 64,00 0,00 0,00
  ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (TYS. ZŁ) 0,00 0,00 0,00 -60,00 -165,00
  ZYSK (STRATA) BRUTTO (TYS. ZŁ) 14,00 -139,00 345,00 -115,00 -65,00
  ZYSK (STRATA) NETTO (TYS. ZŁ) 14,00 -139,00 345,00 -114,00 -60,00
  AKTYWA RAZEM (TYS. ZŁ) 3 748,00 4 293,00 4 574,00 15 884,00 25 152,00
  KAPITAŁ WŁASNY (TYS. ZŁ) 3 306,00 3 682,00 4 027,00 8 598,00 4 920,00
  LICZBA AKCJI NA KONIEC OKRESU (TYS. SZT.) 6 840,00 6 840,00 6 840,00 7 840,00 7 840,00
  WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ (ZŁ) 0,48 0,54 0,59 1,10 0,63
  ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ (ZŁ) 0,00 -0,02 0,05 -0,02 -0,01