39,2600 -0,0100 -0,03% akt.: 31.12.2019 00:00
 • Poprzednia wartość 39,2500
 • Zmiana od 31.12.1999 225,81%
Zobacz również: NNPE2055 NNPE2050 ALLIDIG

Dane szczegółowe AEGON

 • Pełna nazwa AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny
 • Depozytariusze Bank Pekao S.A.
 • Opłata za zarządzanie 0,045% w skali miesiąca
 • Agent transferowy Pekao Financial Services sp. z o.o.
 • Opłata dystrybucyjna Członkowie o stażu dłuższym niż 24 m-ce przed 01.04.2008 r., do: 2010-7%; 2011-5,9%; 2012-5,25; 2013-4,375%; od 2014-3,5% wpłaconej składki. Pozostali do 2010-7%; 2011-6,125%, w kolejnych latach- jak wyżej.
 • Zarządzający aktywami Robert Woźny

Dane towarzystwa zarządzającego funduszem AEGON

 • Pełna nazwa AEGON PTE S.A.
 • Tel. 0801 300 900, 022 592 10 00
 • E-mail pte@aegon.pl
 • Prezes Jarosław Kubiak
 • Adres Wołoska 5
  02-675 Warszawa
 • Infolinia 0801 300 900, 022 592 10 00
 • Adres WWW www.aegon.pl
Dane dostarcza: