Reklama

XTPL (XTP): Podjęcie przez Zarząd XTPL S.A. uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego XTPL S.A. w granicach kapitału docelowego - raport 23

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 9/2018 z dnia 10 sierpnia 2018 roku Zarząd XTPL S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym (22.08.2018) podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany Statutu Emitenta („Uchwała”).

Szczegóły poniżej:


1. Na podstawie Uchwały kapitał zakładowy Emitenta zostanie podwyższony z kwoty 169.522,00 (sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote i 00/100), do kwoty 174.222,00 zł (sto siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście dwadzieścia dwa złote i 00/100), tj. o kwotę 4 700 zł (cztery tysiące siedemset złotych) poprzez emisję 47 000 (czterdziestu siedmiu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii N, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje Serii N”).

Reklama


2. Podwyższenie kapitału zakładowego XTPL S.A. opisane w pkt 1 powyżej następuje w granicach kapitału docelowego, zgodnie z art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych i § 10 ust. 4-8 Statutu Emitenta („Statut”).


3. Cena emisyjna jednej akcji serii N wynosi 94 zł (dziewięćdziesiąt cztery złote). Zarząd ustalił cenę emisyjną za zgodą Rady Nadzorczej Emitenta („Rada Nadzorcza”) wyrażoną w uchwale podjętej przez Radę Nadzorczą w dniu dzisiejszym (22.08.2018).


4. W interesie Emitenta pozbawiono dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii N – na podstawie §10 ust. 8 Statutu i za zgodą wyrażoną w uchwale podjętej przez Radę Nadzorczą w dniu dzisiejszym (22.08.2018).


5. Emisja Akcji Serii N zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych) poprzez złożenie oferty objęcia wszystkich Akcji Serii N Universal-Investment-Gesellschaft mbH działającym w imieniu i na rachunek ACATIS Datini Valueflex Fonds.


6. Akcje Serii N zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta.


7. Akcje Serii N będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2018 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku).


8. Akcje Serii N będą miały formę zdematerializowaną i po uprzedniej dematerializacji i rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. będą mogły zostać dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.


9. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego wprowadzono zmiany w Statucie Emitenta w ten sposób, że § 5 ust. 1 Statutu otrzyma nowe brzmienie - zmieniona została wysokość kapitału zakładowego na kwotę 174.222,00 zł oraz dodano pkt 14 dotyczący Akcji Serii N (szczegóły w załączniku).


O podpisaniu umowy objęcia Akcji Serii N oraz o zarejestrowaniu zmiany Statutu przez sąd rejestrowy, Zarząd Emitenta poinformuje w odrębnych raportach bieżących.


Załączniki:

1. Uchwała Zarządu Emitenta;

2. Treść dotychczas obowiązujących i zmienionych postanowień Statutu.


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 oraz § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:
Maciej Adamczyk - Członek Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »