Reklama

BRAND24 (B24): Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej Brand 24 S.A.

Zarząd Brand 24 S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 14 października 2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało ze skutkiem natychmiastowym w skład Rady Nadzorczej Pana Jakuba Kurzynogę oraz ustaliło, że Rada Nadzorcza Spółki będzie działać w sześcioosobowym składzie.

Reklama


Pan Jakub Kurzynoga posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem International Faculty of Engineering na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej.


Doświadczenie zawodowe:

2018-2019 Adinnovation sp. z o.o. - Członek Zarządu

2016-2019 Nextbike Polska SA - Członek Rady Nadzorczej

2015-2019 LARQ SA - Dyrektor Finansowy

2014-2014 Selena SA - Dyrektor Finansowy

2008-2015 Nordglass sp. z o.o./Grupa Nordglass – Członek Zarządu/ Dyrektor Finansowy, Kontroler Finansowy

2002-2008 Grupa Tarmac CE – Kontroler Finansowy, Analityk Finansowy


Dodatkowo Pan Jakub Kurzynoga od 2014 roku prowadzi jednoosobową działalności gospodarczą, w ramach której świadczy usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.


Ponadto posiada doświadczenie zawodowe obejmujące sprawozdania/audyty:

2018-2019 Adinnovation sp. z o.o. - Członek Zarządu

2016-2019 Nextbike Polska SA - Członek Rady Nadzorczej weryfikacja i akceptacja sprawozdań finansowych Spółki wg MSSF, bieżąca współpraca i komunikacja z audytorem Spółki

2015-2019 LARQ SA - Dyrektor Finansowy - przygotowanie sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej wg MSSF na potrzeby okresowej sprawozdawczości giełdowej (GPW). Prowadzenie z ramienia Spółki rocznego badania oraz półrocznych przeglądów sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej.

2014-2014 Selena SA - Dyrektor Finansowy – zarządzanie procesem przygotowania sprawozdania finansowego Spółki wg UoR, prowadzenie z ramienia Spółki rocznego badania sprawozdania finansowego Spółki.

2008-2015 Nordglass sp. z o.o./Grupa Nordglass – Członek Zarządu/ Dyrektor Finansowy, Kontroler Finansowy - zarządzanie procesem przygotowania sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej wg UoR i MSSF, prowadzenie z ramienia Spółki rocznego badania sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej i Spółki.

2002-2008 Grupa Tarmac CE – Kontroler Finansowy, Analityk Finansowy – przygotowanie wg MSSF skonsolidowanego sprawozdania finansowego Business Unitu składającego się z kilkudziesięciu spółek w ramach regionalnych (Polska, Niemcy i Czechy) struktur Grupy Tarmac, części AngloAmerican Group; prowadzenie z ramienia BU rocznego badania sprawozdań finansowych na potrzeby badania sprawozdań Grupy Tarmac.


Ponadto w okresie ostatnich pięciu lat Pan Jakub Kurzynoga nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz w okresie ostatnich pięciu lat Pan Jakub Kurzynoga nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.


W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca przypadki upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego ani likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Jakub Kurzynoga pełnił funkcje członka organów, a także w których był osobą zarządzającą wyższego szczebla.


Pan Jakub Kurzynoga prowadzi jednoosobową działalności gospodarczą, w ramach której świadczy usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. Działalność ta nie jest konkurencyjna w stosunku do przedsiębiorstwa Spółki. Jednocześnie Pan Jakub Kurzynoga nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek zarządu.


Pan Jakub Kurzynoga nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.


Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Michał Sadowski - Prezes Zarządu
Piotr Wierzejewski - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »